Mikä on EOS?
Sisällysluettelo
Johdanto
Mikä on EOS?
Johdanto EOSin lohkoketjuun
Mikä tekee EOSista ainutlaatuisen?
Yhteenveto
Luettavaa
Mikä on EOS?
Etusivu
Artikkelit
Mikä on EOS?

Mikä on EOS?

Keskitaso
Julkaistu Feb 10, 2023Päivitetty Feb 23, 2023
7mTiivistelmä

EOS on Layer 1 -lohkoketju, joka on suunniteltu ratkaisemaan ensimmäisen ja toisen sukupolven lohkoketjujen skaalautuvuusongelmia. Se on alan pisimpään toiminnassa ollut lohkoketju Bitcoinin ja Ethereumin jälkeen, ja sen kehittäjät ovat käyttäneet sitä lohkoketjusovellusten ja ekosysteemien rakentamiseen. Tämä on puolestaan avannut käyttötapauksia muun muassa toimitusketjussa, hajautetussa rahoituksessa (DeFi) ja pelirahoituksessa (GameFi).

Johdanto

EOS lanseerattiin vuonna 2018 käyttäen Caymansaarilla toimivan B1-yhtiön avoimen lähdekoodin tekniikkaa. Alkuaikoinaan EOS oli kuuluisa siitä, että sen suorituskyky oli muita projekteja parempi sen teknisten innovaatioiden ansiosta.

Kehitys kuitenkin hidastui, ja EOSiin perustuviin yhteisöprojekteihin luvattu riskipääoma hiipui. Näiden haasteiden edessä EOSiin perustuvilla projekteilla ei enää ollut tarvittavia resursseja jatkaa toimintaansa verkossa.

Solidaarisuuden hengessä EOSin lohkojen luojat pääsivät yhteisymmärrykseen uuden EOS Network Foundation (ENF) -nimisen tahon perustamisesta, joka on nyt vastuussa pääoman tehokkaasta käyttöönotosta ja EOSin eteenpäin viemisestä. EOSin lohkojen luojat hyväksyivät myös ehdotuksen lopettaa tokenien lukitseminen B1:n käyttöön, ja EOS Networkista tuli hajautettu itsenäinen organisaatio (DAO). 

Saavuttaakseen täydellisen koodiriippumattomuuden ENF:n johtamat yhteisöinsinöörit siirtyivät 21. syyskuuta 2022 EOSIO 2.0:sta Leap 3.1:een, uuden Antelope-protokollan C++-toteutukseen. Nykyään EOS jatkaa uusien ominaisuuksiensa avulla lohkoketjujen skaalautuvuushaasteiden ratkaisemista.

Mikä on EOS?

EOS-token

EOS käyttää konsensusmekanisminaan delegoitua varantotodistetta (DPoS). Sen natiivitoken, EOS, on hyötytoken, jota käytetään verkossa järjestelmäresurssien ostamiseen, EOSin hallintoon osallistumiseen, arvon siirtämiseen natiivisovelluksissa sekä arvon tuottamiseen sijoittajille ja keinottelijoille.

Tokenin haltijat voivat myös steikata käyttämättömiä EOS-tokeneitaan saadakseen prosenttiosuuden maksuista, joita käyttäjät, jotka haluavat käyttää EOS-järjestelmän resursseja EOS PowerUp -mallin kautta, keräävät.

Johdanto EOSin lohkoketjuun

Monissa reaalimaailman tilanteissa skaalautuvuus on merkittävin este julkisten lohkoketjujen perustamiselle. Lohkoketjujen skaalautuvuusongelma ilmenee tyypillisesti, kun verkko kasvaa ja sen transaktiomäärät lisääntyvät. 

Yleisesti keskustellut lohkoketjun suorituskykymittarit, kuten sekunnissa suoritettujen vaihtojen määrät, transaktioiden käsittelykyky ja viive, eivät ole vielä saavuttaneet riittävää palvelunlaatutasoa monissa lohkoketjuissa.

Edellä mainittujen ekosysteemiominaisuuksiensa avulla EOS pyrkii puuttumaan näihin rajoituksiin vaarantamatta verkon turvallisuutta tai kehittäjien vapautta.

WebAssembly C++ -moottori

EOS-lohkoketjun ytimessä on korkean suorituskyvyn WebAssembly (WASM) -moottori, joka suorittaa älysopimuskoodia. Tämä moottori on suunniteltu vastaamaan sellaisten lohkoketjusovellusten vaatimuksiin, jotka edellyttävät WASM-moottorilta paljon enemmän kuin selaimet.

Suuri suorituskyky, nopeammat vahvistukset ja pieni viive

Hyvä käyttökokemus vaatii luotettavaa palautetta enintään muutaman sekunnin viiveellä. EOS saavuttaa suuren transaktiokapasiteetin, koska sen DPoS-mekanismin ei tarvitse odottaa, että kaikki solmut suorittavat transaktion loppuun lopullisuuden saavuttamiseksi. Tämä asynkroninen vahvistustyyli johtaa nopeampiin vahvistuksiin ja pienempään viiveeseen – toisin sanoen aikaan, joka kuluu transaktion vahvistamiseen sen aloittamisen jälkeen. 

EVM-integraatio

EOSilla on Ethereum-yhteensopiva virtuaalikone (EOS EVM), jonka avulla Ethereumin Solidity-kehittäjät voivat hyötyä EOS-lohkoketjun skaalautuvuudesta ja luotettavuudesta. Ratkaisu tarjoaa lähes ilmaiset transaktiot käyttäjilleen sekä pääsyn avoimen lähdekoodin kirjastoihin ja työkaluihin, joita kehittäjät ovat jo tottuneet käyttämään. 

Käyttöoikeudet pääsyavainten kautta

EOS-lohkoketjun taustalla oleva design sisältää kattavan ja erittäin joustavan lupajärjestelmän mukautettujen lupamallien luomiseksi erilaisiin käyttötapauksiin. Tilin omistajat voivat myöntää erityisiä valtuutuksia kolmansille osapuolille samalla, kun heillä on valta peruuttaa nämä luvat milloin tahansa.

EOS tukee hierarkkisia tilirakenteita, joiden avulla kuka tahansa käyttäjä voi hallita useita älysopimuksia yhden päätilin kautta. Vaihtoehtoisesti tilin omistaja voi jakaa älysopimuksen muokkaamiseen tarvittavat valtuudet eri tileille.

Joustavuus

Protokollasuunnittelunsa ansiosta EOSissa käyttöön otetut sovellukset ovat päivitettävissä. Tämä tarkoittaa, että kehittäjät voivat ottaa käyttöön koodikorjauksia, lisätä ominaisuuksia ja muuttaa sovelluksen logiikkaa, kunhan heillä on siihen tarvittavat valtuudet.

EOSin avulla kehittäjät voivat myös ottaa käyttöön älysopimuksia, joita ei voi muokata. Nämä päätökset jätetään EOS-kehittäjien harkintaan eikä protokollan armoille.

Ohjelmoitava resurssien allokointi ja hallinta

Kehittäjät voivat muokata järjestelmän älysopimuksia räätälöityjen taloudellisten mallien ja hallintosääntöjen luomiseksi. Koska koodin ydinkerrosta ei aina tarvitse päivittää muutosten käyttöönottamiseksi, tätä ketjussa olevaa mekanismia voidaan muokata järjestelmän älysopimuksilla.

Mikä tekee EOSista ainutlaatuisen?

Ihmisten luettavissa olevat tilit

EOS hyödyntää ihmisten luettavissa olevia tilejä, jotta käyttäjien on helpompi muistaa omat tilinsä sekä ne, joiden kanssa he ovat vuorovaikutuksessa. Pitkien satunnaisten merkkijonojen sijaan EOS-tilit käyttävät yleensä tunnistettavia osoitteita, kuten "Alice.gm".

Edulliset transaktiomaksut

EOS tarjoaa käyttäjilleen lähes ilmaiset transaktiot, mikä tekee siitä ihanteellisen mikromaksujen lähettämiseen tai vastaanottamiseen. Tämä voi poistaa yhden Web3:n suurimmista markkinoille pääsyn esteistä, koska muiden ketjujen gas-maksut voivat lisätä yhden ostoksen kustannuksia merkittävästi. 

Lähes välitön lopullisuus

Kryptotransaktioissa lopullisuus viittaa vakuutukseen tai takuuseen siitä, että transaktioita ei voida peruuttaa tai muuttaa valmistumisen jälkeen. Lohkoketjun nopeus vaikuttaa sen lopullisuusasteeseen, koska se määrittää, kuinka nopeasti transaktiot vahvistetaan ja viimeistellään.

Tällä hetkellä EOSin lopullisuus on noin kolme minuuttia – paljon nopeampi kuin Bitcoinin 60 minuuttia ja Ethereumin kuusi minuuttia. 

Toisin kuin Web2:n lopullisuus, kolme minuuttia on silti edelleen liikaa. Siksi ENF ja sen keskeiset teknologiakumppanit – jotka tunnetaan nimellä Antelope Coalition – lanseerasivat Instant Finality -aloitteen tarjotakseen käyttäjille välittömän ja peruuttamattoman transaktioiden selvityksen.

Energiatehokkuus

EOSin DPoS-mekanismin avulla sen solmut voivat vahvistaa transaktiot nopeammin ja vähäisemmillä verkkoresursseilla. Koska siihen ei liity louhintaa, kuten työntodiste (Proof-of-Work, PoW) -verkkoihin, EOS-verkko on yksi alan energiatehokkaimmista lohkoketjuista.

Peruskerroksen vakuutus 

Recover+ (lyhyesti "R+") on kyberturvallisuusportaali ja nopea häiriöihin reagointiohjelma, joka on suunniteltu suojaamaan EOSin DeFi-projekteja ja niiden käyttäjiä tarjoamalla bugipalkkioita ja valkohattukannustimia. Reagointiohjelman ansiosta varastetut varat voidaan palauttaa nopeasti haitallisten hakkerointien sattuessa. 

5. marraskuuta 2021 Pando Rings -lohkoketjulainausalustalta varastettiin yli 70 miljoonaa dollaria. Vaikka Pando Rings ei ole EOS-pohjainen sovellus, hyökkääjä varasti yli 2 miljoonan dollarin edestä EOS-tokeneita. Tämän ohjelman ansiosta Recover+-tiimi pystyi puuttumaan asiaan ja jäädyttämään varastetut varat, mikä suojasi EOSin DeFi-käyttäjiä.

EOS Working Groups

Siitä lähtien, kun ENF perustettiin vuonna 2021, se on rahoittanut useita ekosysteemin parantamista käsitteleviä EOS-työryhmiä. Se on myös suositellut toimintakelpoisia kohteita "Blue Paperien" kautta, jotka tarjoavat parannusehdotuksia useilla alueilla, mukaan lukien ydininfrastruktuuri, sovellusliittymät, SDK:t, DeFi ja tietoturva-analyysityökalut.

EOS Network Ventures

EOS Network Ventures (ENV) on 100 miljoonan dollarin riskipääomarahasto, jonka tehtävänä on houkutella pääomasijoituksia ja käyttää niitä EOS-verkon hyödyksi. Se tekee myös strategisia osake- ja token-pohjaisia sijoituksia teknologia-alan startup-yrityksiin Web3:een liittyen. ENV:n soveltamisalaan kuuluvat muun muassa GameFi, metaversumi, e-urheilu, NFT:tja fintech.

EOS Network Foundation

EOS Network Foundation (ENF) on yhteisövetoinen voittoa tavoittelematon järjestö, jonka Yves La Rose perusti syyskuussa 2021. Sen tehtävänä on tunnistaa investointi-, siemenrahoitus- ja yhteistyömahdollisuudet Web3-innovaatioiden toteuttamiseksi.

Tätä varten ENF koordinoi julkishyödykkeiden rahoitusta ja ei-taloudellista tukea EOS-verkon kasvun, kehityksen ja maailmanlaajuisen käyttöönoton takaamiseksi. Sen perustamisesta lähtien on järjestetty ja rahoitettu useita julkishyödykeohjelmia, jotka tukevat EOSin keskeistä kehitystä.

ENF ilmoitti 9. marraskuuta 2022 aloittaneensa ENV:n hallinnoiman 100 miljoonan dollarin ekosysteemirahaston kehittämisen.

Yhteenveto

Bitcoinin ja Ethereumin jälkeen pisimpään toimineena lohkoketjuna EOS on selättänyt aiemmat haasteet ja sopeutunut nykyisiin vaatimuksiin lanseerauksestaan lähtien. Se jatkaa siirtymistä kohti vankkaa järjestelmää käyttämällä suorituskykyään, joustavuuttaan ja skaalautuvuuttaan natiivien Web3 GameFi -kokemusten luomiseen sekä kehittäjille että loppukäyttäjille.

Luettavaa