Mikä on Cosmos (ATOM)?
Sisällysluettelo
Johdanto
Miten Cosmos (ATOM) toimii?
Mikä on Cosmos Hub?
Mitä ovat Cosmosin Zonet?
Mikä on Cosmos SDK?
Mikä on ATOM?
Miten ATOMia voi ostaa?
Mikä on Tendermint?
Miksi Tendermint on tärkeä?
Yhteenveto
Mikä on Cosmos (ATOM)?
Etusivu
Artikkelit
Mikä on Cosmos (ATOM)?

Mikä on Cosmos (ATOM)?

Keskitaso
Julkaistu Nov 4, 2021Päivitetty Feb 1, 2023
7m

Tiivistelmä

Cosmos on verkkojen ja työkalujen ekosysteemi yhteentoimivien lohkoketjujen luomiseen. Sen pääketju Cosmos Hub toimii keskitettynä pääkirjana yhteensopiville lohkoketjuille, joita kutsutaan Zoneiksi. Jokainen Zone on erittäin muokattavissa, joten kehittäjät voivat suunnitella oman kryptonsa mukautetuilla lohkojen vahvistusasetuksilla ja muilla ominaisuuksilla.

Nämä Zonet luodaan Cosmos SDK:lla, joka tarjoaa Cosmos-lohkoketjun kehittämiseen tarvittavat perusteet. Cosmos SDK:n oletuskonsensuskerros, Tendermint Core, tarjoaa vahvistajapohjaisen konsensusmekanismin, jota voidaan käyttää useissa Cosmos-lohkoketjuissa. Kukin Zone voi kuitenkin valita tarkasti, miten sen vahvistajat valitaan.

Cosmos Hub -pääverkkoa varten lohkoketju valitsee 100 vahvistajaa ylimmästä solmujoukosta, jotka ovat steikanneet ATOMia, lohkoketjun hyötytokenia. Äänivalta annetaan kullekin vahvistajalle steikatun ATOM-määrän perusteella. Johtava vahvistaja ehdottaa sitten uusia lohkoja muiden äänestettäväksi. Onnistuneet lohkot tarjoavat lohkopalkkion, joka annetaan vahvistajalle ja jaetaan käyttäjien kanssa, jotka steikkaavat ATOMia valitsemalleen vahvistajalle.

Cosmos Hubin konsensusmekanismin lisäksi ATOMia käytetään myös transaktiomaksujen maksamiseen ja hallintoäänestyksiin osallistumiseen. Vahvistajien on myös osallistuttava ehdotuksiin tai heille määrätään seuraamuksia.


Johdanto

Skaalautuvuuden ohella yhteentoimivuus on aina ollut keskeinen ongelma, joka on ratkaistava lohkoketjualalla. Yli vuosikymmen ensimmäisen Bitcoin-lohkon jälkeen saatavilla on nykyään useita vaihtoehtoja yhteentoimivien lohkoketjuverkkojen suhteen. Cosmos on ehkä yksi suosituimmista valinnoista yhdessä Tendermint-konsensusmekanismin ja avoimen lähdekoodin kehittäjätyökalujen kanssa. Tutkitaan tarkalleen, miksi Cosmos on pysynyt suosittuna valintana ja miten se mahdollistaa lohkoketjujen helpon yhteistyön.


Miten Cosmos (ATOM) toimii?

Cosmos on projekti, joka keskittyy luomaan verkon, joka koostuu erilaisista yhteentoimivista lohkoketjuista. Ethan Buchmanin ja Jae Kwonin vuonna 2014 perustama Cosmos-verkko koostuu varantotodistepohjaisen lohkoketjun pääverkosta ja räätälöidyistä lohkoketjuista, jotka tunnetaan nimellä Zonet. 

Pääketju, Cosmos Hub, siirtää resursseja ja tietoja yhdistettyjen Zonien välillä ja tarjoaa jaetun suojauskerroksen. Nämä kaikki toimivat yhdessä Tendermintin, Cosmosin mukautetun konsensusmekanismin ja yleisen sovellusliittymän avulla. Cosmosin maksut maksetaan verkon kryptossa ATOMissa.

Cosmos-verkko on jaettu kolmeen eri kerrokseen:

1. Verkostoituminen – Sallii transaktiovahvistusten ja muiden konsensusviestien kommunikoida keskuslohkoketjujen kanssa.

2. Sovellus – Päivittää verkon transaktioiden ja saldojen uuden tilan.

3. Konsensus – Järjestää solmut sen mukaan, miten ne sopivat uusien transaktioiden lisäämisestä.

Nämä kolme kerrosta yhdistetään kokoelmalla avoimen lähdekoodin työkaluja ja sovelluksia. Esimerkiksi Tendermint paketoi verkostoitumis- ja konsensuskerrokset käyttövalmiiksi moottoriksi. Tendermintiä käyttävien lohkoketjukehittäjien on keskityttävä vain sovelluskerrokseen, mikä säästää aikaa ja resursseja.


Mikä on Cosmos Hub?

Cosmos Hub on Cosmosin ensisijainen lohkoketju, joka yhdistää muut räätälöidyt lohkoketjut, jotka tunnetaan nimellä Zonet. Se tekee tämän seuraamalla kunkin Zonen tilaa Inter-Blockchain Communication Protocolin (IBCP) kautta. Tämän protokollan avulla tiedot voivat helposti kulkea minkä tahansa Cosmos Hubiin liitetyn Zonen välillä.

Cosmos Hub toimii ekosysteemin keskeisenä pääkirjana, jossa Zonet vaihtavat IBC-viestejä. IBC käyttää kahdenlaisia transaktioita: IBCBlockCommitTx ja IBCPacketTx. Ensimmäinen viestii viimeisimmän lohkon hajautusarvon millä tahansa Zonella. Toisen avulla Zone voi todistaa, että tietopaketti on laillinen ja lähettäjän sovellus on julkaissut sen.

Kuvitellaan, että kaksi hajautettua sovellusta kahdella eri Zonella haluavat kommunikoida keskenään. Tätä varten IBC-viestit lähetetään Cosmos Hubiin, joka kirjaa vuorovaikutuksen. Viestit välitetään Cosmos Hubin kautta, ja jokainen Zone kirjaa myös vuorovaikutuksensa tulokset omiin lohkoketjuihinsa. Näin toiminnasta on olemassa todisteet kolmessa erillisessä lohkoketjussa. Tämä lohkoketjujen kyky olla vuorovaikutuksessa keskenään on antanut Cosmosille lempinimen "lohkoketjujen internet".


Mitä ovat Cosmosin Zonet?

Cosmosin mukautettuja lohkoketjuja, jotka tunnetaan nimellä Zonet, käytetään monenlaisiin erilaisiin sovelluksiin. Termi on vaihtoehtoinen nimi sivuketjuille, jotka saatat jo tuntea Polygonin kaltaisista lohkoketjuprojekteista. Jokainen Zone voi todentaa omat transaktionsa, luoda tokeneita ja toteuttaa mukautettuja kehityksiä. Näistä eroista huolimatta kaikki Zonet ovat edelleen vuorovaikutuksessa minkä tahansa muun Cosmos-järjestelmän Zonen kanssa, kunhan niillä on lupa tehdä niin.

Zonet käyttävät Hub & Spoke -arkkitehtuuria, jossa keskukset (hub) toimivat kuin reitittimet eri Zoneille. Cosmos Hub on yksi suosituimmista, mutta myös muita keskuksia on olemassa. Kuka tahansa voi luoda Hub-lohkoketjun tai Zonen, koska verkko on täysin luvaton. Mutta jokaisella Zonella tai keskuksella on valta kieltää muita lohkoketjuja muodostamasta yhteyttä niihin. 

Muodostamalla yhteyden keskukseen lohkoketju voi muodostaa yhteyden mihin tahansa Zoneen, joka on kytketty samaan keskukseen . Keskukset voivat myös muodostaa yhteyden toisiinsa. Kuka tahansa voi myös haarauttaa Cosmos Hubiin ja lanseerata oman versionsa, aivan kuten Binance Chain teki vuonna 2019.


Mikä on Cosmos SDK?

Cosmos SDK on avoimen lähdekoodin ohjelmistokehityspaketti, jonka avulla käyttäjät voivat luoda mukautettuja lohkoketjuja. Cosmos SDK:n oletuskonsensusprotokolla on Tendermint Core, mutta voit käyttää useita erilaisia valmiiksi rakennettuja moduuleja. Cosmos SDK:n käyttö yksinkertaistaa prosessia huomattavasti ja tarjoaa kaikki standardit, joita voit odottaa lohkoketjua rakennettaessa. 

Sen laajennukset tekevät siitä erittäin muokattavan, joten käyttäjät voivat suunnitella uusia ominaisuuksia ja piirteitä. Sekä julkisia varantotodistelohkoketjuja että luvallisia Proof of Authority -lohkoketjuja voidaan luoda Cosmos SDK:n avulla. Binance Chain on vain yksi esimerkki lohkoketjusta, joka on luotu Cosmos SDK:lla.


Mikä on ATOM?

ATOM on Cosmosin natiivikolikko, jolla on kolme ensisijaista käyttötapausta:

1. Käyttäjien on maksettava transaktiomaksunsa ATOMissa suhteessa vaadittuun laskentatehoon.

2. ATOMia käytetään myös Cosmos Hubin hallintojärjestelmään osallistumiseen. Mitä enemmän ATOMia sinulla on, sitä enemmän äänivaltaa sinulla on alustaan liittyvissä päätöksissä.

3. Kolikko on steikattu vahvistajille palkkioiden saamiseksi konsensusalgoritmiin osallistumisesta.

ATOM jaettiin kolikkoannin (ICO) kautta, eikä sillä ole tarjontarajaa, mikä tekee siitä inflaatiollisen kolikon. Tämä johtuu siitä, että Tendermint Core palkitsee steikkaajat juuri luodulla ATOMilla. Inflaatiovauhti mukautuu reaaliajassa steikkausumman ja steikkaajien määrän perusteella.


Miten ATOMia voi ostaa?

Voit helposti ostaa ATOMia Binance-pörssistä. Jos sinulla ei ole Binancen tiliä tai et ole vahvistanut henkilöllisyyttäsi ja suorittanut rahanpesun vastaisia tarkastuksia, muista tehdä tämä ennen ATOMin ostamista. Se on todella yksinkertaista:

1. Kirjaudu Binance-tilillesi ja siirry kohtaan [Kaupat]. Valitse joko [Classic]- tai [Advanced]-treidaussivu.


2. Vie hiiri vasemmalla näkyvän vaihtoparin päälle, etsi ATOM ja valitse sopiva vaihtopari. Esimerkissämme käytämme [ATOM/BUSD]-paria.

 

3. Valitse toimeksiantotyyppi ja summa, jolla haluat ostaa. Tässä olemme valinneet markkinatoimeksiannon. Tarkista toimeksiantosi tiedot ja tee ostoksesi klikkaamalla [Osta > ATOM].Mikä on Tendermint?

Tendermint on protokolla, joka tarjoaa sekä lohkoketjun konsensusmekanismin (Tendermint Core) että työkalun (Tendermint ABCI), jonka avulla sovellukset voivat muodostaa yhteyden Tendermint Coren konsensusmoottoreihin. Tendermint Core on Cosmosin oletuskonsensusprotokolla, joka on myös Bysantin vikasietoinen (Byzantine Fault Tolerant, BFT). BFT tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että uusia transaktioita voidaan edelleen vahvistaa vaikka verkossa olisi yhteistyöhaluttomia tai jopa haitallisia osallistujia.

Tendermint Coren avulla vahvistajat ylläpitävät solmuja, joissa on kopio lohkoketjun tiedoista. Kaikki täydet solmut eivät ole vahvistajia, koska Cosmos Hubissa on 100 vahvistajan raja. Transaktioita vahvistavat vahvistajat äänestävät ketjuun lisättävistä uusista lohkoista.

Vahvistajat saavat asemansa steikkaamalla ATOMia solmuna. Steikatulta arvoltaan 100 suurinta solmua tulevat sitten vahvistajiksi, joiden äänivalta on verrannollinen niiden steikkaamaan ATOMiin nähden. Käyttäjät voivat myös delegoida ATOMinsa vahvistajille vastineeksi osasta lohkopalkkiota. 

Tämä mekanismi kannustaa vahvistajia käyttäytymään hyvin, koska käyttäjät voivat helposti steikata ATOMinsa luotettavammille vaihtoehdoille. Uusien lohkojen lisäämiseksi 100 vahvistajan joukon tulee saavuttaa konsensus jokaisesta lohkosta äänestämällä. Äänestys tapahtuu kierroksilla, jotka perustuvat johtajan lohkoehdotuksiin.


Miksi Tendermint on tärkeä?

Tendermint (BFT) on osoittautunut suosituksi seuraavista syistä:

1. Soveltuvuus julkisiin ja yksityisiin lohkoketjuihin. Tendermint (BFT) koskee vain Cosmos-lohkoketjujen verkko- ja konsensuskerroksia. Siinä hahmotellaan, kuinka vahvistajat sopivat transaktioista ja jakavat tietoja, mutta kehittäjät voivat silti mukauttaa sovelluskerrosta. Jokainen Zone voi valita, miten sen vahvistajat valitaan ja onko lohkoketju julkinen vai luvallinen.

2. Korkea suorituskyky.Tendermintin (BFT) lohkoaika on noin 1 sekunti, ja se voi myös käsitellä tuhansia transaktioita sekunnissa.

3. Välitön transaktion lopullisuus. Transaktiot vahvistetaan heti, kun lohko on luotu (kunhan suurin osa verkon vahvistajista on rehellisiä). Verrattuna lohkoketjuihin, kuten Ethereumiin (ETH) tai Bitcoiniin (BTC), Cosmosin käyttäjät voivat luottavaisesti hyväksyä transaktioita vähemmillä lohkovahvistuksilla.

4. Turvallisuus. Jos lohkoketju haarautetaan ja luodaan kaksi erilaista transaktiohistoriaa, on helppo varmistaa syy siihen, miksi se tapahtui.


Yhteenveto

Cosmos oli yksi ensimmäisistä käytettävissä olevista ratkaisuista yhteentoimivien lohkoketjujen luomiseen, ja se on pysynyt suosittuna vaihtoehtona. Tendermint (BFT) ja Cosmos SDK ovat edelleen molemmat tehokkaita työkaluja, joita käytetään lohkoketjujen luomisessa nykyään. Vuodesta 2017 lähtien ala on kuitenkin keskittynyt enemmän sivuketjuihin, jotka toimivat suuriliikenteisten lohkoketjujen, kuten Ethereumin, kanssa. Nähtäväksi jää, jatkuuko tämä suuntaus. Siitä huolimatta Cosmos aikoo keskittyä nykyisiin trendeihin, kuten NFT:ihin, DeFi-vakuuksiin ja ketjujen väliseen steikkaukseen, mikä antaa sille mahdollisuuden pysyä suosiossa myös tulevaisuudessa.