Mikä on BitTorrent (BTTC)?
Sisällysluettelo
Johdanto
Mikä on BitTorrent? 
Miten BitTorrent toimii?
BitTorrent Speed
BitTorrent File System (BTFS)
DLive
Mikä on BTTC?
Yhteenveto
Mikä on BitTorrent (BTTC)?
Etusivu
Artikkelit
Mikä on BitTorrent (BTTC)?

Mikä on BitTorrent (BTTC)?

Keskitaso
Julkaistu Aug 29, 2022Päivitetty Dec 23, 2022
5m
Tiivistelmä

BitTorrent on yksi suurimmista tiedostojen jakamiseen tarkoitetuista hajautetuista vertaisverkkoalustoista. Se toimii Tron-lohkoketjussa, ja sillä on oma TRC-10-hyötytokeninsa BTTC. BTTC:tä käytetään kannustamaan verkon käyttäjiä tarjoamaan paikallisia tietokoneresurssejaan nopean latausnopeuden ja turvallisen hajautetun tallennustilan tarjoamiseksi. BitTorrentin ekosysteemissä on myös yhteisöpohjainen suoratoistoalusta, jossa sisällöntuottajat ja katsojat voivat ansaita ja steikata BTTC-palkkioita.

Johdanto

Vertaisalustojen, kuten BitTorrentin, käyttäminen oli 2000-luvulla yleinen tapa ladata musiikkia ja elokuvia internetistä ilmaiseksi. Näiden alustojen suosiosta huolimatta eräs käyttäjien suurimmista haasteista oli aika, joka kului halutun sisällön löytämiseen ja lataamiseen, koska käyttäjiä ei kannustettu jatkamaan tiedostojen jakamista verkkoon sen jälkeen, kun he olivat ladanneet ne omalle koneelleen. 

Mikä on BitTorrent? 

BitTorrent on yksi suurimmista ja pisimpään käytössä olleista tietojen ja tiedostojen jakamiseen tarkoitetuista vertaisalustoista. Internetin alkuaikoina vuonna 2001 lanseerattu BitTorrent mullisti tavan, jolla käyttäjät lataavat ja hankkivat viihdemediaa ja muita suuria tiedostoja ja tietoja. 

Myöhemmin vuonna 2018 Tron Foundation osti BitTorrentin. Se lanseerattiin uudelleen Tron-lohkoketjussa hajautettuna vertaisalustana, jossa oli useita uusia työkaluja ja verkon osallistujien kannustamiseen luotu TRC-10-token, BitTorrent (BTTC).

Miten BitTorrent toimii?

Bram Cohen ja David Harrison perustivat alkuperäisen BitTorrent-alustan helpottamaan viihdemedian, kuten elokuvien ja musiikin, vaihtoa internetin käyttäjien keskuudessa. BitTorrent ei tallenna sisältöä yhdelle palvelimelle. Sen sijaan tiedostot ja tiedot jaetaan ja isännöidään käyttäjien tietokoneiden kesken. Kun käyttäjä lataa tiedoston, hän saa osia kyseisestä tiedostosta (torrentista) useilta verkon tarjoajilta, minkä jälkeen hän voi pysyä yhteydessä BitTorrent-verkkoon ja jakaa tiedostoa muille käyttäjille.

BitTorrent-verkossa kuka tahansa, jolla on hallussaan kokonainen tiedosto, voi tulla jakelijaksi. Mitä useammalla jakelijalla on hallussaan kyseinen tiedosto, sitä nopeampaa sen lataaminen on. Käyttäjillä ei kuitenkaan ollut juurikaan kannustimia pysyä yhteydessä verkkoon tiedoston lataamisen jälkeen. Tiedostojen siirtonopeuden parantamiseksi BitTorrent lanseerasi BitTorrent-protokollan päivitetyn version, jossa on käytössä natiivikrypto BTTC.

BitTorrent Speed

Lohkoketjutekniikalla toimiva BitTorrent Speed mahdollistaa nopeamman latausnopeuden kannustinjärjestelmän avulla. Tiedoston pyytämiseksi käyttäjien ("palvelun pyytäjien") on lähetettävä tarjous ilmoittaakseen, kuinka monta BTTC-tokenia he ovat valmiita tarjoamaan tiedoston jakajille. Kun muut osapuolet ("palveluntarjoajat") ovat hyväksyneet tarjouksen, palvelun pyytäjän on siirrettävä sovittu BTTC-summa escrow-tilille Tron-lohkoketjun maksukanavaan. BTTC hyvitetään palveluntarjoajille tiedoston siirron jälkeen, ja transaktio kirjataan Tron-lohkoketjuun.

BitTorrent Speed käyttää BTTC:tä kannustaakseen käyttäjiä jatkamaan tiedostojen jakamista, mikä voi merkittävästi lisätä tiedostojen jakamisen tehokkuutta ja nopeuttaa latausnopeutta. Kun vertaisverkossa on helpommin saatavilla olevia tiedostoja, tämä voi myös hyödyttää käyttäjiä, jotka käyttävät edelleen ilmaista BitTorrent-asiakasohjelmaa tiedostojen lataamiseen vertaisiltaan. 

BitTorrent File System (BTFS)

Tiedostojen jakamisen lisäksi BitTorrentissa on myös hajautettu vertaisten ylläpitämä tiedostojen tallennusjärjestelmä nimeltä BitTorrent File System (BTFS). BTFS pyrkii tarjoamaan skaalautuvan, sensuurinkestävän ja kustannustehokkaan vaihtoehdon perinteiselle keskitetylle pilvitallennustilalle. 

BTFS-verkko koostuu miljoonista BTFS-solmuista, joita kutsutaan vuokralaisiksi ja isänniksi. Vuokralaiset ovat käyttäjiä, jotka vuokraavat tallennustilaa verkossa, ja isännät ovat niitä, jotka jakavat käyttämätöntä levytilaansa BTTC-palkkioita vastaan. Kun vuokralaiset käyttävät BTFS-palvelua, heidän tiedostonsa muutetaan osiksi ja jaetaan useille verkon hyvämaineisille isännille. Edistyneiden koodausmenetelmien ja tiedostojen korjaustekniikoiden avulla BTFS voi taata tiedostojen luottamuksellisuuden ja turvallisuuden, ja käyttäjät voivat käyttää niitä kätevästi ilman keskeytyksiä.

DLive

Vuonna 2020 BitTorrent osti DLiven, yhteisöpohjaisen lohkoketjusuoratoistoalustan, tarjotakseen hajautetumpia palveluita BitTorrent-ekosysteemissä. Toisin kuin perinteiset alustat, sekä sisällöntuottajat että katsojat palkitaan alustalle tarjoamastaan panoksesta. Käyttäjät, jotka katsovat, lahjoittavat ja jakavat sisältöä ja keskustelevat siitä, voivat myös ansaita BTTC-palkkioita. Lisäksi BTTC:tä voidaan steikata lisäpalkkioiden ansaitsemiseksi ja premium-palveluiden käyttämiseksi DLivessä.

Mikä on BTTC?

BTTC on BitTorrent-ekosysteemin TRC-10-hyötytoken, jonka kokonaistarjonta on 990 miljardia. Se lanseerattiin token-pohjaisen talouden luomiseksi verkostoitumista sekä kaistanleveyden ja tallennusresurssien jakamista varten BitTorrent-verkossa. 

BTTC:tä voidaan käyttää maksuna verkon vertaispalveluista, mukaan lukien hajautetusta tallennustilasta maksamiseen, kaistanleveyden tarjoamiseen tiedostojen lataamista varten, näitä palveluja tarjoavien palkitsemiseen ja moneen muuhun tarkoitukseen. BitTorrent aikoo käyttää BTTC:tä nykyisten käyttötapausten lisäksi myös muuhun, kuten uuden sisällön luomisen joukkorahoittamiseen, ladattavien resurssien ostamiseen suoraan sisällöntuottajilta ja tippien antamiseen suoratoistosisällön tekijöille BTTC-lahjoilla DLivessä.

Yhteenveto

BitTorrent on ainutlaatuinen projekti, joka käyttää lohkoketjutekniikkaa ja kryptoja olemassa olevan vertaistiedostonjakoalustansa mullistamiseen. Se tarjoaa entistä hajautetumman, tehokkaamman ja kustannuksia säästävämmän vaihtoehdon perinteiselle vertaistiedostonjakoalustalle. Tulevaisuudessa BitTorrentin tiimi haluaa laajentaa BTTC-tokenin käyttötapauksia ja tukea useampia hajautettujen sovellusten toimintoja, mikä voi olla houkutteleva työkalu kehittäjille, jotka haluavat lanseerata omia hajautettuja sovelluksiaan tiedostojen jakamis- ja tallennusominaisuuksilla.