Mikä on BENQI (QI)?
Sisällysluettelo
Johdanto
Mikä on BENQI?
Miten BENQI toimii?
Mikä tekee BENQIstä ainutlaatuisen?
Yhteenveto
Mikä on BENQI (QI)?
Etusivu
Artikkelit
Mikä on BENQI (QI)?

Mikä on BENQI (QI)?

Keskitaso
Julkaistu Oct 7, 2022Päivitetty Dec 23, 2022
5m

Tiivistelmä

BENQI tarjoaa käyttäjille Avalanche-pohjaisen verkon, joka on skaalautuva, helppokäyttöinen ja hajautettu. BENQI-ekosysteemissä on kaksi pääprotokollaa – BENQI Liquid Staking ja BENQI Liquidity Market.

BENQI Liquid Staking (BLS) on likvidi steikkausratkaisu, joka tokenisoi steikatun AVAXin, jotta käyttäjät voivat käyttää tätä tuottoa tuovaa omaisuutta DeFi-sovelluksissa.

BENQI Liquidity Marketin (BLM) avulla käyttäjät voivat antaa luotoksi ja ottaa lainaksi sekä ansaita korkoa kryptovaroistaan vaivattomasti. Tallettajat, jotka tarjoavat likviditeettiä protokollalle, ansaitsevat tuottoa, kun taas lainanottajat voivat lainata ylivakuudellisella tavalla.

Johdanto

Hajautettu rahoitus (DeFi) on kasvanut merkittävästi viime vuosina. Tämä tärkeä kryptosektori tarjoaa käyttäjille avoimia, helposti saatavilla olevia ja luvattomia alustoja rahoitusvälineiden käyttämiseen. Käytitpä sitten BNB Chainiä, Ethereumia, Avalanchea tai jotakin muuta verkkoa, vain muutaman klikkauksen päässä on tarjolla runsaasti rahoituspalveluja.

Keskittymällä lähestyttävyyteen, helppokäyttöisyyteen ja alhaisiin maksuihin BENQI pyrkii demokratisoimaan kahden perusrahoitustuotteen käytön: likvidin steikkauksen, joka on steikattujen kolikoiden arvon vapauttamiseen tarkoitettu innovatiivinen rahoitustuote, sekä luoton annon ja lainojen ottamisen.

Mikä on BENQI?

BENQI on hajautetun rahoituksen (DeFi) protokolla, joka on rakennettu Avalanche-verkkoon. BENQI-protokolla koostuu BENQI Liquid Stakingistä ja BENQI Liquidity Marketista.

BENQI Liquid Staking (BLS) on Avalanchen likvidi steikkausratkaisu, jossa käyttäjät voivat hyödyntää lukittua pääomaansa, joka on steikattu Avalanchen vahvistajille. Tämä ominaisuus tarjoaa lisähyötyä heidän tuottoa tuovalle omaisuudelleen ilman lukitusjaksoja tai pitkäveteisiä ketjujen välisiä siirtoja.

BENQI Liquidity Market (BLM) on BENQIn luotonanto- ja lainanottoprotokolla. Käyttäjät voivat antaa luotoksi ja lainata kryptovaroja, jotka on listattu ilman ulkopuolista lupaa älysopimusten kautta ilman välikäsiä. Käyttäjät ansaitsevat tuottoa varojen tallettamisesta markkinoille, ja lainanotto tapahtuu ylirahoitetulla tavalla.

Miten BENQI toimii?

BENQI Liquid Staking (BLS)

Käyttäjät steikkaavat AVAXia BLS:ään ja saavat vastineeksi tuottoa tuovaa sAVAXia, jolla he voivat ansaita Avalanche-vahvistajapalkkioista kertynyttä tuottoa. sAVAXia voidaan siirtää, sillä voidaan käydä kauppaa tai sitä voidaan käyttää vapaasti DeFi-sovelluksissa, kuten automatisoiduissa markkinatakaajissa (AMM), luotonanto- ja lainanottoprotokollissa ja tuottojen aggregaattoreissa.

BLS:n kautta käyttäjät voivat steikata AVAXia EVM-yhteensopivaan Avalanche C-Chainiin ilman, että heidän tarvitsee steikata Avalanche P-Chainiin. Tämän mekanismin avulla käyttäjät voivat ansaita vahvistajapalkkioita P-Chainissä ilman, että heidän tarvitsee ylläpitää täyttä solmua, lukita AVAXia vahvistajasolmuun tai täyttää vähimmäissteikkausrajaa.

Käyttäjät voivat lunastaa AVAXinsa milloin tahansa ilman kuluja 2 viikon vapautusjakson jälkeen tai vaihtaa sen välittömästi AMM:ien kautta vaihtomaksua vastaan.

image1.png

BENQI Liquidity Market (BLM)

BLM on BENQIn luotonanto- ja lainanottoprotokolla, joka on otettu käyttöön Avalanche-verkossa. Sen avulla käyttäjät voivat vaivattomasti antaa luotoksi, lainata ja ansaita korkoa kryptovaroillaan. Perinteisistä luotonanto- ja lainanottomarkkinoista poiketen BLM toimii kokonaan älysopimusten kautta ilman välittäjiä.

Älysopimusten avulla tuotto lasketaan algoritmisesti perustuen BLM:ssä olevien lainanantajien tarjontaan suhteessa lainanottajien kysyntään. Tallettajat, jotka tarjoavat likviditeettiä protokollalle, ansaitsevat tuottoa algoritmin perusteella, kun taas lainanottajat voivat lainata ylivakuudellisella tavalla. 

Kolmannet osapuolet, jotka likvidoivat lainanottajien varat, ansaitsevat palkkion. Nämä likvidoinnit perustuvat älysopimuksissa asetettuihin parametreihin ja niille toimitettujen omaisuuserien hintasyötteisiin. BLM hankkii nämä hintasyötteet hajautetusta oraakkeliverkosta, Chainlinkistä, joka tarjoaa luotettavat ja turvalliset hintatiedot.

Mikä tekee BENQIstä ainutlaatuisen?

BENQI asettaa etusijalle lähestyttävyyden, helppokäyttöisyyden ja alhaiset maksut. Koska se toimii Avalanche-verkossa, käyttäjät hyötyvät erittäin skaalautuvan alustan eduista, joka on sekä hajautettu että veloittaa edullisia maksuja. BENQIn perustanut tiimi tekee mittavaa yhteistyötä sekä Avalanche- että DeFi-yhteisön kanssa tarkistaakseen ja parantaakseen jatkuvasti BENQIn ainutlaatuista protokollatarjontaa, joka tarjoaa:

BENQI Liquid Staking (BLS)

1. Saumattoman steikkauskokemuksen BLS tarjoaa käyttäjille saumattoman ratkaisun AVAXin steikkaamiseen. Steikkaamalla BLS:ään käyttäjien ei tarvitse ylläpitää Avalanche-vahvistajaa eikä heidän tarvitse täyttää Avalanche P-Chainiin steikkaamisen vähimmäisvaatimuksia.

2. Hyvä likviditeetti ja integraatio – Käyttäjät, jotka steikkaavat AVAXia BLS:ään, saavat vastineeksi tuottoa tuovaa tokenia, sAVAXia, joka on integroitu Avalanchen tärkeimpiin DeFi-sovelluksiin.

3. Hyöty – VeQI-token tarjoaa QI-tokenin hyödyn. Steikkaamalla QI:tä veQI:tä vastaan Avalanche-vahvistajat voivat steikata BLS:ään delegoitua AVAXia suoraan BLS:stä valitsemalleen vahvistajalle ja ansaita näin lisää delegointipalkkioita.

BENQI Liquidity Market (BLM)

Kattavat varat – BLM:ssä listattuihin varoihin kuuluvat useimmat blue chip -varat, kuten wBTC, wETH, AVAX, sAVAX, ja useita laajalti hyväksyttyjä stablecoineja, kuten BUSD. BLM:n kautta käyttäjät voivat helposti ansaita tuottoa omaisuudelleen lainatessaan varoja ylivakuudellisella tavalla.

Kattava likviditeetti ja hyvä liitettävyys – BLM tarjoaa käyttäjille syvän likviditeetin lainanottoon. Käyttäjät voivat helposti lainata ja siirtää omaisuutta suosituimpiin keskitettyihin pörsseihin tai sillata lainattuja varoja tärkeimpiin Layer 1 -verkkoihin, kuten BNB Chainiin, Ethereumiin, Polygoniin, Arbitrumiin ja moniin muihin.

QI-token

QI on BENQIn natiivitoken, jolla on kaksi päätoimintoa: hallinto ja hyöty. QI on BENQIn hallintotoken, jonka avulla hallitaan BENQI-protokollan parannuksia ja muutoksia. QI-tokenia vaaditaan päätettäessä BENQI DAOn esittämistä ehdotuksista ja äänestettäessä niistä. Protokollaa ohjataan näiden päätösten mukaisesti. Keskeisiä parametreja, joita on ehdotettu ja joista on äänestetty, ovat taloudelliset ehdotukset, tietoturvapäivitykset ja BENQI-protokollan lisäkehitys.

Käyttäjät voivat steikata QI-tokenia BENQI Liquid Stakingiin (BLS) saadakseen veQI-tokenia, uutta hyötytokenia, joka mahdollistaa AVAX-steikkausdelegaatioiden lisäämisen tehokkaille Avalanche-vahvistajille. Vote-escrowed QI, eli veQI, edustaa käyttäjän äänivaltaa BLS:n muille AVAX-delegoinneille. 

VeQIn avulla käyttäjät voivat äänestää tiettyjä Avalanche-vahvistajia saadakseen lisää AVAX-steikkausdelegointeja BLS:n AVAX-likviditeettipoolista. Delegointien määrä perustuu vahvistajan veQI-äänten kokonaisäänimäärään. Yhteensä 30 prosenttia BLS:n delegoinneista on avoinna veQIn haltijoille. Jotta vahvistajat olisivat oikeutettuja niihin, heidän on ensin täytettävä vahvistajan vähimmäisvaatimukset.

Yhteenveto

BENQI tarjoaa runsaasti vaihtoehtoja nykyisille DeFi-käyttäjille tai käyttäjille, jotka ovat uteliaita kokeilemaan DeFiä ilman sen aiempia ongelmia. Koska se keskittyy käytettävyyteen ja sen protokolla on integroitu moniin muihin DeFi-alustoihin, käyttäjät tarvitsevat vain Web3-lompakon, internetyhteyden ja joitain varoja.