Mikä on Band Protocol (BAND)?
Sisällysluettelo
Johdanto
Mikä on Band Protocol?
Kuinka Band Protocol toimii?
Mitä konsensusmekanismia Band Protocol käyttää?
Mitkä ovat Band Protocolin tärkeimmät tavoitteet?
Yhteenveto
Mikä on Band Protocol (BAND)?
Etusivu
Artikkelit
Mikä on Band Protocol (BAND)?

Mikä on Band Protocol (BAND)?

Keskitaso
Julkaistu Jul 27, 2022Päivitetty Oct 18, 2022
4mTiivistelmä

Band Protocol (BAND) on data-oraakkelialusta, joka tarjoaa palveluja useille projekteille eri lohkoketjuissa. Se käyttää Delegated Proof-of-Stake -konsensusmekanismia, johon delegoijat, vahvistajat ja solmut osallistuvat steikkaamalla BAND-natiivitokenia.

Vahvistajat keräävät ketjun ulkopuolisia tietoja koskevia pyyntöjä, sitovat ne ketjuun ja jakavat ne sitten niitä pyytäville hajautetuille sovelluksille.

Johdanto

Lohkoketju ja hajautettu rahoitus (DeFi) ovat muuttaneet maailman rahoitusjärjestelmän status quon kymmenessä vuodessa. Eräs merkittävä este hajautettujen sovellusten (DAppit) kehittäjille on kuitenkin luotettavien, tarkkojen tosielämän tietojen saaminen. Nämä tietolähteet sijaitsevat lohkoketjun ulkopuolella, ja ne on integroitava ketjuun. Tämän ongelman ratkaisemiseksi oraakkeleista, kuten Band Protocol, on tullut yleisiä kryptoekosysteemissä.

Mikä on Band Protocol?

Band Protocol (BAND) on ketjujen välinen data-oraakkelialusta, joka kokoaa tosielämän tiedot ja yhdistää ne sovellusliittymiin ja älysopimuksiin. Vuonna 2017 perustettu Band Protocol mahdollistaa tiedonvaihdon hajautetuille sovelluksille ketjun sisäisten ja ketjun ulkopuolisten tietolähteiden välillä. Alun perin Ethereum (ETH) -lohkoketjuun rakennettu protokolla siirtyi Cosmos-verkkoon kesäkuussa 2020 gas-maksujen vähentämiseksi ja kustannusten optimoimiseksi. 

Oraakkeliverkkona Band Protocol on välittäjä todellisten, ketjun ulkopuolisten tietojen ja lohkoketjujen välillä. Palvelu mahdollistaa älysopimusten toteuttamisen todellisten ketjun ulkopuolisten tapahtumien ja tietojen perusteella. Ilman luotettavia oraakkeleita hajautettujen sovellusten olisi hankalaa toimia luotettavalla, hajautetulla tavalla läpinäkyvien tietolähteiden kanssa.

Kuinka Band Protocol toimii?

Band Protocol käyttää itsenäistä BandChain-lohkoketjua, joka on rakennettu Cosmos SDK:n avulla. Kehittäjät voivat käyttää BandChainia mukautettavien oraakkelikomentosarjojen kehittämiseen; nämä komentosarjat tarjoavat ketjun ulkopuolisia todellisia tietoja hajautetuille sovelluksille ja älysopimuksille. Mukautettavia oraakkelikomentosarjoja ovat tiedot, tietolähde, tietojen ilmoittamiseen tarvittavien vahvistajien määrä ja tietojen yhdistämismenetelmä.

Oraakkelikomentosarjan suorittaminen aloittaa seuraavan työnkulun:

1. Hajautettu sovellus pyytää tietoja mukautetun oraakkelikomentosarjansa mukaisesti.

2. Satunnaistettu vahvistajajoukko vastaanottaa tämän pyynnön, ja he vastaavat siihen hakemalla tietoja määritetystä tietolähteestä.

3. Eri vahvistajien tietoraportit kootaan räätälöityjen oraakkelikomentosarjojen mukaisesti.

4. Nämä lopulliset koostetut tiedot tallennetaan pysyvästi BandChainiin ja niistä tuotetaan oraakkelitietotodistus.

5. Vahvistetut oraakkelitiedot siirretään pyynnön tehneisiin hajautettuihin sovelluksiin tai lohkoketjuihin.

Mitä konsensusmekanismia Band Protocol käyttää?

Band Protocol käyttää BAND-natiivitokeniaan ja Delegated Proof-of-Stake -konsensusmekanismia oraakkeliverkkonsa suojaamiseen. BandChainissa on tällä hetkellä yli 90 ammattilais- ja yhteisösolmujen ylläpitäjää, jotka työskentelevät lohkoketjun parissa. Jokaisen solmun ylläpitäjän on steikattava BAND-tokenia verkkoon estääkseen haitallisen käyttäytymisen. Palkkiona tietopyyntöjen onnistuneesta käsittelystä vahvistajat saavat osuuden tietopyyntömaksuista ja lohkopalkkioista.

BAND-tokenin haltijana on kaksi tapaa osallistua verkon ylläpitoon: vahvistaja tai delegoija. BandChainin vahvistajien on myös steikattava BAND-tokenia tietojen vastuullisuuden varmistamiseksi.

Tokenin haltijat voivat joko steikata tai delegoida tokeninsa vahvistajille ansaitakseen steikkauspalkkioita ja kerättyjä tietopyyntömaksuja. Lisäksi BAND-tokeneita käytetään myös protokollan hallintomekanismissa.

Mitkä ovat Band Protocolin tärkeimmät tavoitteet?

Suurin osa Band Protocolin houkuttelevimmista ominaisuuksista ovat seurausta sen siirtymisestä Ethereumista Cosmokseen. Projektin luominen keskittyi kolmeen suunnittelutavoitteeseen:

1. Nopeus ja skaalautuvuus – Palvella suurta määrää tietopyyntöjä minimaalisella viiveellä.

2. Ketjujen välinen yhteensopivuus Olla lohkoketju-agnostinen ja pystyä palvelemaan useimpia julkisesti saatavilla olevia lohkoketjuja.

3. Tietojen joustavuus Tukea erilaisia menetelmiä tietojen hakemiseksi ja yhdistämiseksi yleisellä järjestelmällä.

Miten Band Protocol yrittää saavuttaa nämä tavoitteet?

Cosmos-verkon ainutlaatuinen IBC (Inter-Blockchain Communication) -protokolla tarjoaa nopean yhteentoimivuuden ja autonomian lohkoketjuille. Tämän ominaisuuden avulla Band Protocol voi palvella ja tehdä yhteistyötä eri verkkoihin rakennettujen projektien kanssa, mukaan lukien Ethereum, Fantom, Avalanche ja monet muut. 

Band Standard Dataset sisältää yli 80 tietosyötteen kokoelman jatkuvasti kasvavasta määrästä tietolähteitä. Näiden hajautettujen hintasyötteiden avulla hajautettujen sovellusten kehittäjät voivat olla luovia, ketteriä ja joustavia kehittäessään sovelluksia ja ottaessaan niitä käyttöön lohkoketjuverkossa.

Yhteenveto

Band Protocol on kasvava oraakkeliratkaisujen toimittaja, joka keskittyy Web3:n käyttöönottoon. Sen tavoitteiden nopeasta, skaalautuvasta, mukautettavasta ja yhteentoimivasta palvelusta pitäisi osoittautua houkuttelevaksi kehittäjille, jotka haluavat tulla osaksi Web3-ekosysteemiä.