Mikä on automatisoitu markkinatakaaja (AMM)?
Sisällysluettelo
Johdanto
Mikä on automatisoitu markkinatakaaja (AMM)?
Kuinka automatisoitu markkinatakaaja (AMM) toimii?
Mikä on likviditeettipooli?
Mitä on väliaikainen tappio?
Yhteenveto
Mikä on automatisoitu markkinatakaaja (AMM)?
Etusivu
Artikkelit
Mikä on automatisoitu markkinatakaaja (AMM)?

Mikä on automatisoitu markkinatakaaja (AMM)?

Keskitaso
Julkaistu Oct 8, 2020Päivitetty Dec 28, 2022
6m

Tiivistelmä

Voit ajatella automatisoitua markkinatakaajaa robottina, joka on aina valmis antamaan sinulle hinnan kahden omaisuuserän välillä. Jotkut käyttävät yksinkertaista kaavaa, kuten Uniswap, kun taas Curve, Balancer ja toiset käyttävät monimutkaisempia kaavoja.

Sen lisäksi, että voit käydä kauppaa luotettavasti AMM:n avulla, voit myös tulla tarjoajaksi tarjoamalla likviditeettiä likviditeettipooliin. Tämän ansiosta käytännössä kuka tahansa voi ryhtyä markkinatakaajaksi pörssissä ja ansaita näin maksuja likviditeetin tarjoamisesta.

AMM:t ovat todella luoneet itselleen paikan hajautetun rahoituksen maailmassa, koska ne ovat yksinkertaisia ja helppokäyttöisiä. Näin toteutettu markkinatakaamisen hajauttaminen on olennainen osa kryptoihin liittyvää visiota.


Johdanto

Hajautettu rahoitus (DeFi) on kokenut räjähdysmäistä kasvua Ethereumissa ja muilla älysopimusalustoilla, kuten Binance Smart Chainissa. Tuottofarmauksesta on tullut suosittu tapa jakaa tokeneja, tokenoitu BTC valtaa alaa Ethereumissa ja pikalainojen volyymit ovat kasvussa.

Samaan aikaan automatisoitujen markkinatakaajaprotokollien, kuten Uniswapin, volyymit ovat usein kilpailukykyisellä tasolla, ja ne pystyvät tarjoamaan korkeaa likviditeettiä ja houkuttelemaan kasvavan määrän käyttäjiä.

Mutta miten nämä pörssit toimivat? Miksi uusimpien ruokakolikoiden markkinoiden perustaminen on niin nopeaa ja helppoa? Voivatko AMM:t todella kilpailla perinteisten tarjouskirjoihin perustuvien pörssien kanssa? Otetaan selvää.


Mikä on automatisoitu markkinatakaaja (AMM)?

Automatisoitu markkinatakaaja on eräänlainen hajautetun pörssin (DEX) protokolla, joka perustuu matemaattiseen kaavaan varojen hinnoittelussa. Sen sijaan, että ne käyttäisivät perinteisten pörssien tapaan tarjouskirjaa, varat hinnoitellaan hinnoittelualgoritmin avulla.

Tämä kaava voi vaihdella protokollan mukaan. Esimerkiksi Uniswap käyttää x * y = k -kaavaa, jossa x on yhden tokenin määrä likviditeettipoolissa ja y on toisen tokenin määrä. Tässä kaavassa k on kiinteä vakio, eli poolin kokonaislikviditeetin on aina pysyttävä samana. Muut AMM:t käyttävät muita kaavoja käyttötarkoituksiensa mukaan. Niitä kaikkia yhdistää kuitenkin se, että ne määrittävät hinnat algoritmisesti. Jos tämä kuulostaa hieman hämmentävältä juuri nyt, älä huoli: yritämme selventää tätä pian. 

Perinteinen markkinatakaus toimii yleensä sellaisten yritysten avulla, joilla on käytössään valtavat resurssit ja monimutkaiset strategiat. Markkinatakaajat auttavat sinua saamaan hyvän hinnan ja kapean hintaeron Binancen kaltaisessa tarjouskirjapörssissä. Automatisoidut markkinatakaajat hajauttavat tämän prosessin ja tarjoavat käytännössä kenelle tahansa tilaisuuden luoda markkinoita lohkoketjussa. Kuinka ne oikein voivat tehdä sen? Jatketaan.


Kuinka automatisoitu markkinatakaaja (AMM) toimii?

AMM toimii samalla tavalla kuin tarjouskirjapörssi tarjoten vaihtopareja, kuten esimerkiksi ETH/DAI. Sinulla ei kuitenkaan tarvitse olla vastapuolta (toista treidaajaa) toisella puolella tehdäksesi kaupat. Sen sijaan olet vuorovaikutuksessa älysopimuksen kanssa, joka "takaa" markkinat sinulle.

Hajautetussa pörssissä, kuten Binancessa, kaupat tapahtuvat suoraan käyttäjien lompakoiden välillä. Jos myyt BNB:tä BUSD:ksi Binancessa, kaupan toisella puolella on joku muu, joka ostaa BNB:tä BUSD:llään. Voimme kutsua tätä vertais- eli P2P-transaktioksi. 

Sitä vastoin voit ajatella AMM:itä vertaisen ja sopimuksen välisenä (P2C) transaktiona. Vastapuolia ei tarvita perinteisessä mielessä, koska kaupat tapahtuvat käyttäjien ja sopimusten välillä. Koska tarjouskirjaa ei ole, AMM:t eivät myöskään tarjoa erityyppisiä toimeksiantoja. Se, minkä hinnan saat ostettavasta tai myytävästä omaisuudesta, määräytyy sen sijaan kaavan mukaan. On kuitenkin syytä huomata, että jotkin tulevaisuudessa luodut AMM-mallit saattavat kumota tämän rajoituksen.

Vastapuolia ei siis tarvita, mutta jonkun on silti luotava markkinat, eikö niin? Oikein. Käyttäjien on edelleen tarjottava älysopimusten likviditeetti, ja heitä kutsutaan likviditeetin tarjoajiksi (LP:t).


Mikä on likviditeettipooli?

mikä on likviditeettipooli


Likviditeetin tarjoajat (LP:t) lisäävät varoja likviditeettipooleihin. Voit ajatella likviditeettipoolia suurena kasana varoja, joita vastaan treidaajat voivat käydä kauppaa. Vastineeksi protokollan likviditeetistä LP:t ansaitsevat maksuja poolissaan tapahtuvista kaupoista. Uniswapissa LP:t tallettavat kahden tokenin vastaavan arvon – esimerkiksi 50 % ETH:iä ja 50 % DAI:ta ETH/DAI-pooliin.

Eli siis kenestä tahansa voi tulla markkinatakaaja? Aivan! Likviditeettipooliin on suhteellisen helppoa lisätä varoja. Palkkiot määräytyvät protokollan mukaan. Esimerkiksi Uniswap v2 veloittaa treidaajilta 0,3 %, joka menee suoraan LP:ille. Muut alustat tai haarautuneet alustat voivat veloittaa enemmän houkutellakseen lisää likviditeetin tarjoajia pooliinsa.

Miksi likviditeetin houkutteleminen on tärkeää? AMM:ien toimintatavasta johtuen mitä enemmän poolissa on likviditeettiä, sitä vähemmän voi esiintyä liukumaa suurten toimeksiantojen yhteydessä. Tämä puolestaan voi houkutella lisää volyymiä alustalle ja niin edelleen.

Liukumaongelman vakavuus vaihtelee eri AMM-malleissa, mutta se on ehdottomasti pidettävä mielessä. Muista, että hinnoittelu määräytyy algoritmin mukaan. Yksinkertaistetusti hinnoittelu määräytyy sen mukaan, kuinka paljon likviditeettipoolissa olevien tokenien välinen suhde muuttuu kauppojen jälkeen. Jos suhde muuttuu leveällä marginaalilla, liukumakin on suurempi.

Oletetaan, että haluaisit ostaa kaiken ETH/DAI-poolissa olevan ETH:n Uniswapista. No, tämä ei ole mahdollista! Sinun olisi maksettava eksponentiaalisesti korkeampia ja korkeampia maksuja jokaisesta ostamastasi etheristä, mutta et silti koskaan voisi ostaa kaikkea ETH:iä poolista. Miksi? Kaavan x * y = k vuoksi. Jos joko x tai on nolla, mikä tarkoittaa, että poolissa on nolla ETH:iä tai DAI:ta, yhtälössä ei ole enää järkeä.

Mutta tämä ei ole koko tarina AMM:istä ja likviditeettipoolista. Sinun on pidettävä mielessä jotain muutakin, kun tarjoat likviditeettiä AMM:ille – väliaikaisen tappion käsite.


Mitä on väliaikainen tappio?

Väliaikainen tappio tapahtuu, kun talletettujen tokeneiden hintasuhde muuttuu sen jälkeen, kun olet tallettanut ne pooliin. Mitä suurempi muutos on, sitä suurempi väliaikainen tappio on. Tästä syystä AMM:t toimivat parhaiten sellaisten tokenparien kanssa, joilla on samanlainen arvo, kuten stablecoinien tai käärittyjen tokenien kanssa. Jos parin välinen hintasuhde pysyy suhteellisen pienellä alueella, väliaikainen tappio on myös mitätön.

Toisaalta jos suhde muuttuu paljon, likviditeetin tarjoajien voi olla parempi yksinkertaisesti pitää tokeneita hallussaan sen sijaan, että he lisäisivät ne pooliin. Siitä huolimatta Uniswap-poolit, kuten ETH/DAI, jotka ovat melko alttiina väliaikaiselle tappiolle, ovat olleet kannattavia niiden keräämien treidausmaksujen ansiosta.

Näin ollen "väliaikainen tappio" ei ole hyvä nimi tälle ilmiölle. "Väliaikaisuus" antaisi olettaa, että jos omaisuus palautuu sellaiseen hintaan, jolla se alun perin talletettiin, tappiot vähenisivät. Jos kuitenkin nostat varasi eri hintasuhteella kuin tallettaessasi ne, tappiot ovat hyvin pysyviä. Joissakin tapauksissa treidausmaksut saattavat lieventää tappioita, mutta tämä riski on silti tärkeää ottaa huomioon.

Ole varovainen tallettaessasi varoja AMM:ään ja varmista, että ymmärrät väliaikaisen tappion seuraukset. Jos haluat saada kattavan yleiskuvan väliaikaisesta tappiosta, lue Pintailin artikkeli asiasta.


Yhteenveto

Automatisoidut markkinatakaajat ovat DeFi-alan peruselementtejä. Niiden avulla käytännössä kuka tahansa voi luoda markkinoita saumattomasti ja tehokkaasti. Vaikka niillä on omat rajoituksensa tarjouskirjapörsseihin verrattuna, niiden kryptoalalle tuoma yleinen innovaatio on korvaamaton.

AMM:t ovat myös vielä lapsenkengissään. Tuntemamme ja nykyään käyttämämme AMM:t, kuten Uniswap, Curve ja PancakeSwap, ovat tyylikkäitä, mutta ominaisuuksiltaan melko rajallisia. Tulevaisuudessa on todennäköisesti tulossa monia innovatiivisempia AMM-malleja. Tämän pitäisi johtaa alhaisempiin maksuihin, vähentyneisiin ongelmiin ja viime kädessä parempaan likviditeettiin jokaiselle DeFi-käyttäjälle.