Mikä on Aave (AAVE)?
Sisällysluettelo
Johdanto
Mikä on Aave?
Miten Aave toimii?
Muita pääominaisuuksia
AAVEn luominen
Aaven kohtaamat haasteet
Yhteenveto
Mikä on Aave (AAVE)?
Etusivu
Artikkelit
Mikä on Aave (AAVE)?

Mikä on Aave (AAVE)?

Aloittelija
Julkaistu Dec 18, 2020Päivitetty Jan 31, 2023
6m

Tiivistelmä

AAVE on Aave-protokollan natiivihallintotoken. Tämän Ethereum-pohjaisen krypton haltijat voivat keskustella ja äänestää ehdotuksista, jotka vaikuttavat projektin suuntaan.

Koska Aave lukeutuu johtaviin hajautettuihin rahoitusprotokolliin, AAVE-token on markkina-arvoltaan eräs suurimmista DeFi-kolikoista. Ethereumin sijoittajat voivat helposti ottaa ja antaa kryptojaan lainaksi hajautetusti Aaven kautta.


Johdanto

Minkä tahansa modernin rahoitusekosysteemin ytimessä ovat välineet, joiden kautta yksilöt voivat ottaa lainoja ja antaa lainaksi varojaan. Lainanoton avulla pääomaa voidaan hyödyntää tehtävien suorittamiseen, kun taas lainanannon avulla voidaan ansaita säännöllistä ja turvallista tuottoa muuten käyttämättömälle pääomalle.

Kryptojen kehittäjät ovat tunnustaneet tällaisten palvelujen tarpeen ja lanseeranneet niin sanotut rahamarkkinat. Aave on yksi näiden markkinapaikkojen suurimmista ja menestyneimmistä.


Mikä on Aave?

Aave on Ethereum-pohjainen rahamarkkina, jossa käyttäjät voivat ottaa tai antaa monenlaisia digitaalisia varoja lainaksi aina stablecoineista altcoineihin. Aave-protokollaa säätelevät AAVE-tokenin haltijat.

On vaikea ymmärtää, mikä AAVE-token on, ymmärtämättä taustalla olevaa Aave-protokollaa, joten keskitymme seuraavaksi siihen.


ETHLend

Aaven juuret ulottuvat vuoteen 2017. Stani Kulechov ja kehittäjäryhmä julkaisivat ETHLendin kolikkoannin (ICO) marraskuussa 2017. Ajatuksena oli antaa käyttäjille mahdollisuus antaa kryptoja lainaksi ja lainata niitä käyttäjien kesken antamalla käyttäjille mahdollisuus lähettää lainapyyntöjä ja -tarjouksia.

Vaikka ETHLend oli uusi idea, alusta ja sen token LEND menettivät vetovoimansa vuoden 2018 karhumarkkinoiden alkumainingeissa. Alustan keskeisiä kipupisteitä olivat likviditeetin puute ja vaikeudet sovittaa lainapyynnöt lainatarjouksiin.

Niinpä vuosien 2018 ja 2019 karhumarkkinoiden ajan ETHLend-tiimi uudisti tuotettaan ja julkaisi Aaven vuoden 2020 alussa.

Kulechov totesi podcastissa, että karhumarkkinat olivat yksi parhaista asioista, mitä ETHLendille olisi voinut tapahtua. Tämä viittaa tilaisuuteen, jonka Kulechov ja hänen tiiminsä saivat hajautetun kryptoluotonannon käsitteen uudistamiseksi ja nykyään Aave-nimellä tunnetun alustan luomiseksi.


Miten Aave toimii?

Uusi ja parannettu Aave on konseptiltaan samanlainen kuin ETHLend. Molemmat antavat Ethereumin käyttäjille mahdollisuuden saada kryptolainoja tai ansaita tuottoa lainaamalla omaisuuttaan. Mutta ytimeltään ne ovat erilaisia.

Aave on algoritminen rahamarkkina, mikä tarkoittaa, että lainat otetaan poolista sen sijaan, että ne sovitettaisiin erikseen lainanantajien tarjontaan.

Veloitettu korko riippuu poolin varojen "käyttöasteesta". Jos lähes kaikki poolin varat ovat käytössä, korko on korkea – näin voidaan houkutella likviditeetin tarjoajia tallettamaan enemmän pääomaa. Jos poolissa olevia varoja ei käytetä juuri lainkaan, perittävä korko on alhainen lainanottoon houkuttelemiseksi.

Aave antaa käyttäjille myös mahdollisuuden ottaa lainoja eri kryptossa kuin mitä he ovat tallettaneet. Käyttäjä voi esimerkiksi tallettaa Ethereumia (ETH) ja nostaa sitten stablecoineja tallettaakseen ne Yearn.financeen (YFI) ja ansaitakseen säännöllistä tuottoa.

ETHLendin tapaan kaikki lainat ovat ylivakuudellisia. Tämä tarkoittaa, että jos joku haluaisi lainata 100 dollarin arvosta kryptoja Aaven kautta, hänen olisi talletettava tätä summaa enemmän varoja.

Kryptojen volatiliteetin vuoksi Aaven protokollaan sisältyy likvidointiprosessi. Jos antamasi vakuus alittaa protokollan määrittelemän vakuussuhteen, vakuutesi voidaan likvidoida. Huomaa, että likvidoinnista veloitetaan maksu. Varmista, että ymmärrät varojen tallettamisen riskit Aaveen ennen vakuuksien asettamista.


Muita pääominaisuuksia

Aave on laajentamassa toiminta-aluettaan rahamarkkinoiden ulkopuolelle. Alusta on saavuttanut suosiota paikkana, jossa DeFi-käyttäjät voivat saada flash-lainoja.

Useimmiten Aaven rahamarkkinapooleissa on paljon enemmän likviditeettiä kuin lainanottajien tarvitsemissa lainoissa. Tätä käyttämätöntä likviditeettiä voivat käyttää ne, jotka ottavat vakuudettomia flash-lainoja, jotka ovat olemassa vain yhden Ethereum-lohkon ajan.

Pohjimmiltaan flash-lainan avulla käyttäjä voi lainata suuren määrän kryptoja asettamatta vakuuksia ja palauttaa sitten lainan takaisin samassa transaktiossa (kunhan maksaa yhden lohkon korkomaksun).

Tämä tarjoaa niille, joilla ei ole paljon pääomaa, mahdollisuuden arbitraasiin ja muiden mahdollisuuksien toteuttamiseen – vain yhden lohkoketjutransaktion aikana. Jos esimerkiksi huomaat Ethereumin hinnan olevan 500 USDC:tä Uniswapissa ja 505 USDC:tä toisessa hajautetussa pörssissä, voit yrittää arbitroida hintaeron lainaamalla suuren määrän USDC:tä ja tekemällä nopeat kaupat.

Flash-lainojen ja muiden ominaisuuksien lisäksi Aave on myös luomassa NFT-peliä nimeltä Aavegotchi.


AAVEn luominen

Vaikka ETHLend nimettiin uudelleen Aaveksi, sen tokenina säilyi LEND. Tämä oli huolenaihe, koska LENDin koodi ei toiminut Aave-tiimin haluamalla tavalla. LENDin haltijat eivät nimittäin voineet hallita suuntaa, johon Aave-protokolla oli matkalla.

Tämä oli ongelma, koska Aave keräsi yhä enemmän likviditeettiä ja sen käyttäjät eivät voineet muuttaa protokollaa. Sitten ehdotettiin, että LEND muutettaisiin uudeksi kolikoksi nimeltä AAVE suhteessa 100 LENDiä yhdeksi AAVEksi.

AAVE, uutena Ethereum-pohjaisena ERC-20-tokenina, toi mukanaan useita uusia käyttötapauksia.

Ensinnäkin AAVEn haltijat toimivat protokollan varajärjestelynä. AAVEn julkaisu esitteli uuden konseptin nimeltä "Safety Module", joka suojaa järjestelmää pääoman puutteelta. Tämä tarkoittaa, että jos protokollassa ei ole tarpeeksi pääomaa lainanantajien varojen kattamiseksi, Safety Modulen AAVE myydään alijäämän kattamiseen tarvittaville varoille.

Vain moduuliin talletettu AAVE likvidoidaan alijäämän kattamiseksi. Talletuksia moduuliin kannustetaan säännöllisellä tuotolla, joka maksetaan AAVEna.

AAVEn toinen keskeinen käyttötapaus liittyy Aave-protokollan hallintaan. Tämän krypton haltijat voivat keskustella ja äänestää Aaven parannusehdotuksista, jotka voidaan toteuttaa, jos vähimmäismäärä AAVE-tokeneiden haltijoita hyväksyy ne. Näihin ehdotuksiin sisältyvät Aaven rahamarkkinoiden parametrien muuttaminen sekä ekosysteemivarannon varojen hallinta. Kuten monien muidenkin hallintotokenien kohdalla, yksi AAVE vastaa yhtä ääntä. 

AAVE hajauttaa DeFi-sovellusta edelleen ja lisää ekosysteemiin tärkeän varajärjestelyn musta joutsen -tapahtumien lieventämiseksi.


Aaven kohtaamat haasteet

Eräs Aaven kohtaama haaste on se, että kaikki lainat ovat ylivakuudellisia. Toisin kuin perinteisessä rahoitusjärjestelmässä, tässä järjestelmässä ei ole olemassa luottopisteytysjärjestelmää tai menettelyä, jolla voitaisiin järjestelmällisesti määrittää, pystyykö lainanottaja maksamaan lainan takaisin korkoineen.

Tämä tarkoittaa, että toisin kuin perinteiset pankkien tarjoamat lainat, jotka saattavat vaatia vain pienen muodollisen vakuuden, Aaven käyttäjien on lukittava kryptoja summissa, jotka ovat paljon suurempia kuin heidän pyytämänsä laina.

Tällainen rajoitus tarkoittaa, että Aave on pääomatehoton järjestelmä. Aave vaatii käyttäjiä sitomaan suuria määriä pääomaa lainojen saamiseksi, mikä vaikeuttaa pienten käyttäjien toimintaa. Vaikka tämä tehdään velkojien suojelemiseksi, järjestelmä rajoittaa luonnollisesti Aaven yhteenlasketun velan kokoa.


Yhteenveto

Hajautetut rahamarkkinat, kuten Aave tai Compound, tasoittavat tietä avoimemmalle ja helpommin saatavilla olevalle rahoitusjärjestelmälle. Aave on mielenkiintoinen DeFi-projekti, jonka avulla kryptokäyttäjät voivat hyödyntää varoja ja palveluita läpinäkyvästi. 

AAVE-token on myös lupaava kehitysaskel. Sen avulla sen haltijat voivat vaikuttaa Aave-protokollan muutoksiin. Se suojaa myös protokollaa musta joutsen -tapahtumilta.