Mikä on älysopimusten turvallisuusauditointi?
Sisällysluettelo
Johdanto
Mitä älysopimuksen auditoinnilla tarkoitetaan?
Miksi älysopimusten auditointeja tarvitaan?
Miten älysopimusten auditoinnit toimivat?
Älysopimusten auditointitavat
Mikä on auditointiraportti?
Mistä voin tilata älysopimuksen auditoinnin?
Kuinka paljon älysopimuksen auditointi maksaa?
Yhteenveto
Mikä on älysopimusten turvallisuusauditointi?
Etusivu
Artikkelit
Mikä on älysopimusten turvallisuusauditointi?

Mikä on älysopimusten turvallisuusauditointi?

Keskitaso
Julkaistu Mar 1, 2022Päivitetty Feb 1, 2023
6m

Tiivistelmä

Älysopimusten turvallisuusauditointi tarjoaa yksityiskohtaisen analyysin projektin älysopimuksista. Tämä on tärkeää niiden kautta sijoitettujen varojen turvaamiseksi. Koska kaikki lohkoketjun transaktiot ovat lopullisia, varoja ei voida palauttaa, jos ne varastetaan. Tyypillisesti auditoijat tutkivat älysopimusten koodin, tuottavat raportin ja toimittavat sen projektille, jotta he voivat tehdä muutoksia sen perusteella. Tämän jälkeen julkaistaan loppuraportti, jossa esitetään yksityiskohtaisesti kaikki jäljellä olevat virheet ja jo tehty työ suorituskyky- tai tietoturvaongelmien ratkaisemiseksi.


Johdanto

Älysopimusten turvallisuusauditoinnit ovat hyvin yleisiä hajautetun rahoituksen (DeFi) ekosysteemissä. Jos olet sijoittanut lohkoketjuprojektiin, päätöksesi on saattanut perustua osittain älysopimuskoodin tarkistuksen tuloksiin.

Vaikka useimmat ymmärtävät auditointien merkityksen kyberturvallisuudelle, monet eivät perehdy sen syvällisemmin koodiriveihin. Tutustutaan seuraavaksi menetelmiin, työkaluihin ja tuloksiin, joita tyypillisesti nähdään älysopimusten turvallisuusauditoinneissa, jotta voit tehdä tietoisempia päätöksiä.


Mitä älysopimuksen auditoinnilla tarkoitetaan?

Älysopimuksen turvallisuusauditointi tutkii ja kommentoi projektin älysopimuskoodia. Tyypillisesti nämä sopimukset kirjoitetaan Solidity-ohjelmointikielellä ja toimitetaan GitHubin kautta. Turvallisuusauditoinnit ovat erityisen hyödyllisiä DeFi-projekteissa, joiden odotetaan käsittelevän miljoonien dollarien edestä lohkoketjutransaktioita tai valtavaa määrää käyttäjiä. Auditoinnit noudattavat yleensä nelivaiheista prosessia:

1. Älysopimukset toimitetaan auditointiryhmälle alustavaa analyysiä varten.

2. Auditointiryhmä esittää havaintonsa projektille, jotta se voi ryhtyä toimiin niiden perusteella.

3. Projektiryhmä tekee muutoksia löydettyjen ongelmien perusteella.

4. Auditointiryhmä julkaisee loppuraporttinsa ottaen huomioon mahdolliset uudet muutokset tai jäljellä olevat virheet.

Monille kryptokäyttäjille älysopimusauditoinnit ovat välttämättömiä investoitaessa uusiin DeFi-projekteihin. Niistä on tullut standardi projekteille, jotka halutaan ottaa vakavasti. Tiettyjä auditointien tarjoajia pidetään myös alan johtajina, mikä tekee niiden auditoinneista arvokkaampia sijoittajien silmissä.


Miksi älysopimusten auditointeja tarvitaan?

Koska älysopimusten kautta siirretään tai niihin on lukittu valtavia määriä varoja, niistä tulee houkuttelevia kohteita hakkereiden haitallisille hyökkäyksille. Pienet koodausvirheet voivat johtaa valtavien rahasummien häviämiseen. Esimerkiksi Ethereum-lohkoketjun DAO-hakkerointi vei noin 60 miljoonan dollarin arvosta ETHiä ja johti Ethereum-verkon kovaa haarautumiseen.

Koska lohkoketjutransaktiot ovat peruuttamattomia, on välttämätöntä varmistaa, että projektin koodi on turvallinen. Lohkoketjutekniikan erittäin turvallinen luonne vaikeuttaa varojen palauttamista ja ongelmien ratkaisemista jälkikäteen, joten on parempi estää haavoittuvuudet hinnalla millä hyvänsä.


Miten älysopimusten auditoinnit toimivat?

Älysopimuksen auditointiprosessi on melko vakio auditointipalvelujen tarjoajien keskuudessa. Vaikka kunkin auditoijan lähestymistapa voi vaihdella hieman, tyypillinen prosessi on seuraava:

1. Auditoinnin laajuus määritetään. Älysopimukset ja projektin spesifikaatio määritellään projektin (sen käyttötarkoituksen) ja kokonaisarkkitehtuurin mukaan. Spesifikaatio auttaa auditointitiimiä ymmärtämään projektin tavoitteet koodia kirjoitettaessa ja käytettäessä.

2. Alustava tarjous annetaan tarvittavan työn määrän perusteella.

3. Testit suoritetaan. Niiden tarkka luonne muuttuu auditointitiimin, analyysityökalujen ja menetelmien mukaan. Yleensä suoritetaan sekä manuaalisia että automaattisia testejä.

4. Raportista luodaan ensimmäinen luonnos, jossa määritellään havaitut virheet ja joka annetaan projektitiimille palautetta ja seurantakorjauksia varten.

5. Lopullinen raportti julkaistaan ja siinä otetaan huomioon tiimin mahdolliset toimet esiin nousseiden ongelmien ratkaisemiseksi.


Älysopimusten auditointitavat

Gas-kustannustehokkuus 

Älysopimusauditoinnit eivät keskity vain lohkoketjun turvallisuuteen. Ne tarkastelevat myös tehokkuutta ja optimointia. Jotkut sopimukset tekevät monimutkaisen sarjan transaktioita aiotun tehtävänsä suorittamiseksi. Koska gas-maksut Ethereumin kaltaisissa verkoissa ovat suhteellisen kalliita, tehokkaat sopimukset voivat säästää paljon transaktiokustannuksissa.

Niiden suorituskyvyn optimointi on myös osoitus kehittäjän taidoista. Tehottomat vaiheet tarjoavat useampia mahdollisuuksia epäonnistumiselle, ja niitä tulisi välttää. Kun gas-kustannukset ovat korkeat, älysopimusta ei välttämättä suoriteta, varsinkin jos käytetään alhaista gas-rajaa.

Sopimusten haavoittuvuudet

Suurin osa auditoijien työstä liittyy sopimusten tarkistamiseen tietoturva-aukkojen varalta. Vaikka jotkut ongelmat voivat olla helposti havaittavissa, monet hyökkääjät käyttävät edistyneitä tekniikoita ja strategioita varojen viemiseksi. Esimerkiksi markkinoita voidaan manipuloida heikoilla älysopimuksilla flash-lainahyökkäysten avulla. Näiden ongelmien löytämiseksi auditoijat yrittävät murtaa koodin testauksen avulla ja simuloivat älysopimusta kohtaan tehtyjä haitallisia hyökkäyksiä. Yleisiä haavoittuvuuksia ovat:

1. Reentrancy-ongelmat: Kun älysopimus kutsuu ulkoista sopimusta ennen kuin sen kutsumat mahdolliset transaktiot selvitetään. Ulkoinen sopimus voi sitten rekursiivisesti kutsua alkuperäistä älysopimusta ja olla vuorovaikutuksessa sen kanssa tavoilla, joihin sen ei pitäisi pystyä, koska alkuperäisen sopimuksen saldoa ei ole vielä päivitetty.

2. Kokonaislukujen yli- ja alivuodot: Kun älysopimus suorittaa aritmeettisen operaation, mutta tuotos ylittää tallennuskapasiteetin (yleensä 18 desimaalia). Tämä voi johtaa virheellisten summien laskemiseen.

3. Transaktioiden etukäteen tekemisen mahdollisuudet: Huonosti jäsennelty koodi voi antaa ennakkovaroituksen ostoista tai myynneistä markkinoilla. Tämä puolestaan voi antaa muille mahdollisuuden hyödyntää näitä tietoja ja käydä niillä kauppaa omaksi hyödykseen.

Alustan tietoturva-aukot

Useimmissa auditoinneissa tarkastellaan verkkoa, jossa sopimus on, ja jopa sovellusliittymää, joka on vuorovaikutuksessa hajautetun sovelluksen kanssa. Projekti voi olla altis DDoS-hyökkäykselle tai sen verkkosivuston käyttöliittymä voi vaarantua, mikä tarkoittaa, että käyttäjät yhdistävät lompakkonsa haitallisiin lohkoketjusovelluksiin.


Mikä on auditointiraportti?

Auditointiraportti toimitetaan auditointiprosessin lopussa. Avoimuuden vuoksi projektien odotetaan jakavan havaintonsa yhteisön kanssa. Useimmat raportit luokittelevat ongelmat vakavuuden mukaan esimerkiksi kriittisiin, merkittäviin, vähäpätöisiin jne. Raportissa luetellaan myös ongelman tila, koska projekteille annetaan aikaa ratkaista ne ennen loppuraportin julkaisua.

Tiivistelmän ohella vakioraportti sisältää suosituksia, esimerkkejä tarpeettomasta koodista ja täydellisen erittelyn siitä, missä koodausvirheet esiintyvät. Projektille annetaan aikaa toimia raportin havaintojen perusteella ennen lopullisen version julkaisemista.


Mistä voin tilata älysopimuksen auditoinnin?

Useat älysopimusauditointipalvelut ovat tulleet tunnetuiksi tarjoamistaan palveluista. Kaksi näistä palveluista on erityisen suosittuja, ja auditoinnin saaminen niiltä vaatii alustavan tarjouksen ja tietojen luovuttamisen.

CertiK

CertiK on alan johtava toimija älysopimusten auditoinneissa. Se on auditoinut satojen projektien älysopimukset. PancakeSwap, BSC:n suurin automatisoitu markkinatakaaja (AMM), on yksi esimerkki näistä projekteista. Alla on osa Certikin suorittamaa PancakeSwapin auditointia.


Lisäksi CertiK on auditoinut suuren osan Binance Labsin tukemien projektien sopimuksista. CertiK ylläpitää auditoitujen projektien tulostaulukkoa sekä turvallisuuspisteitä, joiden avulla voit verrata näitä projekteja toisiinsa. Huomaa, että Ethereumin lisäksi CertiK auditoi myös BSC-verkossa ja Polygonissa olevia projekteja.


ConsenSys Diligence

Ethereumin perustajan Joseph Lubinin johtama ConsenSys on yksi kryptoalan suurimmista nimistä lohkoketjun kehitykseen liittyen. Yritys tarjoaa ConsenSys Diligence -nimen alla Ethereumin älysopimusten auditointeja. Se tarjoaa myös automatisoidun palvelun, joka tarkistaa Ethereum Virtual Machinen (EVM) sopimuksia yleisesti löydettyjen virheiden varalta.


Kuinka paljon älysopimuksen auditointi maksaa?

Auditoinnin tarkat kustannukset riippuvat auditoitavien älysopimusten määrästä. Tyypillisesti auditointi maksaa tuhansia dollareita. Tietyn suuren projektin auditointi voi helposti maksaa yli 10 000 dollaria. Auditoinnin suorittava auditointiyritys ja sen maine vaikuttavat myös siihen, kuinka paljon prosessi maksaa.


Yhteenveto

Sijoittajien ja käyttäjien onneksi älysopimusten auditoinneista on tullut alan standardi. Kuitenkin, kun nykyään jokainen projekti suorittaa sellaisen, se ei ole enää helppo arvon indikaattori. Siksi on uskomattoman tärkeää lukea auditointiraportti itse. Vaikka sinulla ei olisi teknistä tietämystä, on hyödyllistä tarkastella kommentteja ja mahdollisten ongelmien vakavuutta.

Kun seuraavan kerran törmäät auditointiraporttiin, sen sisällön ymmärtäminen pitäisi nyt ainakin olla sinulle hieman helpompaa. Kuten aina, varmista, että tarkastelet koko kuvaa kaikissa sijoituspäätöksissä ja otat kaikki tiedot huomioon.