Mikä on kryptoindeksirahasto?
Sisällysluettelo
Johdanto
Mikä on perinteinen indeksirahasto?
Perinteisten indeksirahastojen hyvät ja huonot puolet
Mikä on kryptoindeksirahasto?
Miten kryptoindeksirahasto eroaa indeksirahastosta?
Yhteenveto
Luettavaa
Mikä on kryptoindeksirahasto?
Etusivu
Artikkelit
Mikä on kryptoindeksirahasto?

Mikä on kryptoindeksirahasto?

Keskitaso
Julkaistu Dec 9, 2022Päivitetty Jan 18, 2023
5m

Tiivistelmä

Kryptoindeksirahasto perustuu yksinkertaisesti perinteiseen indeksirahastoon – joka on tietyn markkinaindeksin kehitystä seuraamaan suunniteltu sijoitusväline – ja jossa kohde-etuutena olevat varat ovat kryptotokeneita yrityksen osakkeiden sijaan.

Johdanto

Kryptoindeksirahastojen ymmärtäminen edellyttää markkinaindeksien tuntemusta. Lyhyesti sanottuna markkinaindeksi on tapa käyttää tietoja osakemarkkinoiden tai tietyn yritysryhmän ja niihin liittyvien osakkeiden suorituskyvyn seuraamiseen ja mittaamiseen.

Kryptoindeksirahasto perustuu yksinkertaisesti perinteisen indeksirahaston ideaan, mutta sen kohde-etuutena olevat varat ovat kryptovaluuttatokeneita yrityksen osakkeiden sijaan. Kryptoindeksirahastot ovat kuitenkin edelleen uusia tulokkaita markkinoilla, ja tällä hetkellä niitä on saatavilla hyvin vähän.

Mikä on perinteinen indeksirahasto?

Ennen kuin tarkastelemme kryptoindeksirahastoja, on parasta hankkia perustavanlaatuinen käsitys perinteisistä indeksirahastoista. Yksinkertaisimmillaan indeksirahasto on sijoitussalkku, joka on suunniteltu seuraamaan tiettyä kohde-etuutena olevien omaisuuserien koria. 

Tarkemmin sanottuna perinteistä indeksirahastoa kuvataan yleensä sijoitusrahastotyypiksi, joka on rakennettu vastaamaan tietyn rahoitusmarkkinaindeksin, kuten S&P 500:n tai Dow Jones Industrial Averagen, koostumusta ja suorituskykyä.

 Mutta mikä on sijoitusrahasto? Ja mikä on rahoitusmarkkinaindeksi? 

Sijoitusrahasto on rahoitusväline, jonka avulla ihmiset voivat yhdistää rahansa hallinnoiduksi rahastoksi, joka sitten pyrkii tuottamaan voittoa siihen sijoittaneille sijoittamalla varoihin, kuten osakkeisiin ja joukkovelkakirjoihin. Sijoitusrahastosalkku on perustettu tiettyjen rahaston ja sen hoitajan asettamien sijoitustavoitteiden mukaisesti. 

Markkinaindeksi puolestaan on tapa käyttää tietoja osakemarkkinoiden tai osakemarkkinoiden osan suorituskyvyn seuraamiseen ja mittaamiseen. S&P 500, Dow Jones Industrial Average ja FTSE 100 ovat kaikki esimerkkejä markkinaindekseistä.

  • S&P 500 seuraa 500 suuren ja tärkeän julkisesti noteeratun yrityksen osakekehitystä Yhdysvalloissa.

  • Dow Jones Industrial Average taas seuraa 30 erityisen merkittävän Yhdysvalloissa listatun yrityksen osakekehitystä.

  • FTSE 100 seuraa 100 suurimman yrityksen osakekehitystä Lontoon pörssin markkina-arvon mukaan.  

Indeksirahaston tapauksessa sijoitussalkku on siis luotu jäljittelemään tietyn markkinaindeksin koostumusta (rahaston hoitajan määrittämänä). Rahaston tavoitteena on yksinkertaisesti seurata koko markkinaindeksin kehitystä.

Vertailun vuoksi sijoitusrahastossa rahastonhoitaja suunnittelee salkun käyttäen perusteena omia näkemyksiään siitä, mitkä ovat parhaimmat aktiiviset sijoituskohteet, ja tavoitteenaan saada markkinoita parempaa tuottoa.

Perinteisten indeksirahastojen hyvät ja huonot puolet

Indeksirahastot tunnetaan passiivisena sijoitusstrategiana, joka tarjoaa tuottoa laajempien osakemarkkinoiden mukaisesti. Tavoitteena ei ole tuottaa markkinoita parempaa tuottoa, vaan yksinkertaisesti toistaa markkinaindeksin liikkeet. Tutkimukset osoittavat, että pitkällä aikavälillä passiiviset rahastot tarjoavat yleensä parempaa tuottoa kuin aktiiviset rahastot.

Sen vuoksi yksi indeksirahastojen tärkeimmistä eduista onkin, että niiden uskotaan tarjoavan parempia pitkän aikavälin tuloksia verrattuna aktiivisesti hoidettuihin rahastoihin. Esimerkiksi S&P 500:n keskimääräinen vuotuinen tuotto vuodesta 1957 (jolloin indeksi laajennettiin ensimmäisen kerran kattamaan 500 osaketta) vuoden 2021 loppuun oli 11,88 %. 

Indeksirahasto auttaa myös hajauttamaan salkkuja, koska se koostuu periaatteessa monista pienistä viipaleista jokaista indeksissä olevaa yritystä. Tämä tarkoittaa, että sijoituksesi ei ole riippuvainen yksittäisen yrityksen menestyksestä, vaan se seuraa koko indeksin kehitystä kokonaisuutena. Lyhyesti sanottuna indeksirahasto tarjoaa laajemman kattavuuden markkinoista. 

Lisäksi koska indeksirahasto yksinkertaisesti vastaa seuraamansa indeksin koostumusta, salkkusi koostumus muuttuu harvoin, mikä johtaa alhaisempiin ylläpito- ja kaupankäyntikustannuksiin ja alhaisempiin palkkioihin.

Haittapuoli on kuitenkin se, että indeksirahasto ei tarjoa suurta joustavuutta. Aktiivisesti hoidettu rahasto voi poistaa huonosti menestyviä osakkeita ja hyvän hallinnan avulla tuottaa laajempia markkinoita parempaa tuottoa. Jos indeksi laskee, myös indeksirahasto tuottaa tappiota, kun taas aktiivisesti hoidettu rahasto voi silti tuottaa voittoa laskusuhdanteenkin aikana.

Mikä on kryptoindeksirahasto?

Nyt kun tiedät, mikä on perinteinen indeksirahasto, on erittäin helppoa ymmärtää, mikä on kryptoindeksirahasto. Suuri osa kryptoalan kehityksestä voidaan nähdä perinteisten markkinoiden ja tuotteiden Web3-päivityksinä, eikä kryptoindeksirahasto ole poikkeus tästä. Se yksinkertaisesti hyödyntää perinteisen indeksirahaston ideaa ja rakennetta, mutta kohde-etuudet ovat kryptovaluuttatokeneita yrityksen osakkeiden ja joukkovelkakirjojen sijaan.

Esimerkki: S&P 500 -indeksirahasto sijoittaa siihen sijoitetut yhdistetyt varat osakekoriin, joka edustaa S&P 500 -markkinaindeksin 500 yritystä. Kryptoindeksirahasto puolestaan sijoittaisi siihen sijoitetut rahat eri kryptoista koostuvaan koriin.

Yksinkertaisesti sanottuna kryptoindeksirahasto on sijoitusväline, jossa voit sijoittaa rahastoon, joka puolestaan sijoittaa rahat tiettyjen kryptojen indeksiin. Näin kryptoindeksirahasto tarjoaa pääsyn hajautettuun digitaalisten omaisuuserien salkkuun ilman, että sinun tarvitsee ostaa jokaista rahaston tokenia erikseen.

Miten kryptoindeksirahasto eroaa indeksirahastosta?

Tietenkin tärkein ero perinteisen indeksirahaston ja kryptoindeksirahaston välillä on niiden varojen tyyppi, johon ne sijoittavat. 

Toinen keskeinen ero on, että kryptomarkkinat voivat kokea enemmän volatiliteettia kuin perinteiset markkinat. Tuloksena on, että kryptoindeksirahastot voivat kokea suurempia hintaliikkeitä kuin perinteiset indeksirahastot, joten kryptoindeksirahastoon sijoittava voi tehdä enemmän voittoa mutta myös kokea suurempia tappioita.

Mahdollisesti suuremman riskin ja tuoton lisäksi toinen huomioitava ero perinteisten ja kryptoindeksirahastojen välillä on saatavilla olevien tuotteiden määrä ja niiden helppo saatavuus kuluttajille. Saatavilla on satoja, ellei tuhansia, perinteisiä indeksirahastoja, jotka seuraavat kaikenlaisia erilaisia markkinaindeksejä. Kryptoindeksirahastot ovat kuitenkin vielä suhteellisen uusi kehityssuunta, ja tällä hetkellä niitä on suuren yleisön saatavilla vain hyvin pieni määrä.

Yhteenveto

Kryptoalan kehittyessä ja kypsyessä edelleen on todennäköistä, että saataville tulee lisää kryptoindeksirahastoja, jotka ovat myös tavallisten käyttäjien saatavilla. Nämä rahastot ovat suosittuja perinteisessä kaupankäynnissä ja sopivat monille treidaajille. Kryptoala kehittyy edelleen ja houkuttelee uusia käyttäjiä, joten ne, jotka pitävät ajatuksesta käydä kauppaa indeksirahastoilla, todennäköisesti edistävät kryptopohjaisten rahastojen yleistymistä.

Luettavaa