Mitä ovat token-standardit?
Sisällysluettelo
Johdanto
Miksi token-standardeja käytetään?
Yleiset token-standardit krypto- ja DeFi-alalla
Token-standardien rajoitukset
Yhteenveto
Luettavaa
Mitä ovat token-standardit?
Etusivu
Artikkelit
Mitä ovat token-standardit?

Mitä ovat token-standardit?

Keskitaso
Julkaistu Jan 13, 2023Päivitetty Feb 1, 2023
5m

Tiivistelmä

Token-standardit ovat sääntöjä ja käytäntöjä, joilla hallitaan kryptotokenin toimintaa. Suosittuja standardeja ovat ERC-20, BEP-20, ERC-721 ja ERC-1155.

Johdanto

Vaikka kryptoja on olemassa kymmeniä tuhansia, saatat yllättyä kuullessasi, että suurin osa niistä on rakennettu samaa suunnitelmaa käyttäen. Nämä suunnitelmat, joita kutsutaan token-standardeiksi, määrittelevät joitain lohkoketjutokenien keskeisiä toimintoja ja ominaisuuksia.

Miksi token-standardeja käytetään?

Yhteentoimivuus

Token-standardit varmistavat, että kaikki kyseistä standardia käyttäen rakennetut tuotteet voivat olla vuorovaikutuksessa keskenään tai toimia yhdessä. Jos projekti luo token-standardin mukaisesti rakennetun tokenin, uusi token on yhteensopiva olemassa olevien alustojen ja sovellusten, kuten lompakoiden, kanssa. Esimerkiksi ERC-20-standardin mukaiset varat ovat yhteentoimivia muiden samaa token-standardia käyttäen kehitettyjen tuotteiden ja palvelujen kanssa.

Tästä syystä voit myös treidata ERC-20-tokenisi toiseen. Ilman token-standardeja kryptoja olisi huomattavasti vaikeampaa treidata. Sinun olisi myös luotava tiettyjä lompakoita tietyille tokeneille sen sijaan, että voisit käyttää lompakkoa, joka hyväksyy useita kryptoja.

Yhdistettävyys

Ohjelmoinnissa yhdistettävä järjestelmä antaa kehittäjille mahdollisuuden käyttää olemassa olevia komponentteja uudelleen uusien tuotteiden luomiseen. Tämä koskee myös tokenien luomista – käyttämällä token-standardeja voidaan käyttää vähemmän aikaa perustoimintoihin, joten kehittäjillä on enemmän aikaa kokeilla ja innovoida.

Tehokkuus

Token-standardit helpottavat myös älysopimusten välistä vuorovaikutusta. Kun älysopimukset noudattavat token-standardeja ja lanseeraavat tokeneita, niitä voidaan käyttää luotujen tokenien valvontaan.

Token-standardeissa, kuten ERC-20:ssä ja BEP-20:ssä, on olennaisia toimintoja, kuten osoitteiden haku ja tokenien saldot, joiden avulla älysopimukset voivat valvoa tokeneita tehokkaammin. Esimerkiksi ERC-20-tokenin tarkastamiseksi kehittäjä voi käyttää rajapintaa nimeltä Contract Application Binary Interface (ABI) seuratakseen tokenin siirtoja ja muita tietoja.

Yleiset token-standardit krypto- ja DeFi-alalla

BEP-20

BEP-20 on BNB Smart Chainin (entinen Binance Smart Chain) token-standardi. Se on kehitetty BSC:n tekniseksi spesifikaatioksi, ja sen avulla kehittäjät voivat tuoda markkinoille erilaisia tokeneita, mukaan lukien sidottuja kolikoita, hyötytokeneita ja stablecoineja. BEP-20-standardi sisältää myös ominaisuuksia, kuten mustalle listalle asettamisen, luomisen ja tokenien polton keskeyttämisen.

Alla on BEP-20-tokenstandardin päätoiminnot:

  1. TotalSupply: määrittää tietyn BEP-20-tokenin tokenien kokonaistarjonnan.

  2. BalanceOf: määrittää tokensaldon.

  3. Transfer: antaa käyttäjille mahdollisuuden siirtää tokenin omistajuus jollekulle toiselle.

  4. TransferFrom: sallii tokenin siirtämisen jollekulle toiselle käyttäjän puolesta älysopimuksen kautta.

  5. Approve: määrittää rajan tokeneiden määrälle, jonka älysopimus voi nostaa.

  6. Allowance: määrittää ulkoiset osoitteet, joilla on oikeus käyttää tokeneita.

ERC-20

Vuonna 2015 Fabian Vogelsteller ehdotti ERC-20:tä, token-standardia, jonka pääpiirteistä tuli myöhemmin standardi kehittäjille suunnitella omia tokeneitaan, mukaan lukien virtuaalisia tokeneita, steikkaustokeneita ja virtuaalivaluuttoja.

ERC-20 on token-standardi, jolla kehitetään omaisuuseriä, jotka noudattavat yhteisiä sääntöjä ja ovat keskenään vaihdettavissa. Jos siis luot 1 000 yksikköä ERC-20-tokenia, jokaisella yksiköllä on samat toiminnot. 

BEP-20-standardi on hyvin samanlainen kuin ERC-20. Huomaa kuitenkin, että ne toimivat eri lohkoketjuverkoissa. ERC-20-token-standardia käytetään Ethereum-lohkoketjussa, kun taas BEP-20 on Binance Smart Chainin (BSC) token-standardi.

ERC-721

Tiesitkö, että suuri osa Ethereumin NFT:itä käyttää samaa token-standardia, ERC-721:tä? Olipa kyseessä rajoitettu erä NFT:itä tai Proof of Attendance Protocol (POAP), NFT on todennäköisesti luotu käyttäen samaa suunnitelmaa. Mikä siis tekee NFT:istä ainutlaatuisia? Yhden ohjeen mukaan, jotta vara olisi ERC-721-token, sillä on oltava tokenId, joka on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen.

ERC-721-toimintoja ovat token-siirto, nykyinen saldo, kokonaistarjonta ja, kuten jo mainitsimmekin, maailmanlaajuinen ainutlaatuisuus.

ERC-1155

Token-standardien kehittyessä syntyi yksi ohje, joka kattaa alan tarpeen useille token-tyypeille. ERC-1155 on monitokenstandardi, joka mahdollistaa erityyppisten digitaalisten omaisuuserien, kuten BNB:n kaltaisten hyötytokenien ja NFT:iden, luomisen.

Muiden ominaisuuksien lisäksi ERC-1155 tarjoaa token-erätoimintoja, kuten:

  1. Eräsiirto: useita varoja voidaan siirtää samanaikaisesti.

  2. Eräsaldo: useiden varojen saldot voidaan noutaa yhdellä kertaa.

  3. Erähyväksyntä: kaikki tokenit voidaan hyväksyä osoitteeseen.

  4. NFT-tuki: tokenia käsitellään NFT:nä, ja tarjonta on vain 1.

Token-standardien rajoitukset

Vaikka samoilla standardeilla luodut tokenit ovat linjassa perustoimintojen kanssa ja voivat olla hyvin vuorovaikutuksessa keskenään, eri standardien tokenit eivät todennäköisesti tee niin. Koska alalla on erilaisia sääntöjä, jotka säätelevät token-standardeja, ei ole yllätys, että ne eivät aina ole yhteensopivia keskenään. Tämä voi tarkoittaa, että eri standardien mukaisesti kehitetyt tokenit eivät välttämättä sijaitse samalla alustalla tai että ne eivät pysty kommunikoimaan tai niitä ei voi vaihtaa keskenään. Jos omistat useita kryptoja, olet ehkä kokenut turhautumisia, kun et ole voinut käyttää BTC:täsi Ethereumissa. Tämän rajoituksen ratkaisemiseksi ala keksi uuden tokenien tyylilajin, jota kutsutaan käärityiksi tokeneiksi.

Käärityt tokenit

Käärityt (wrapped) tokenit ovat kryptotokeneita, jotka on sidottu toisen varan arvoon. Tyypillisesti alkuperäinen vara sijoitetaan digitaaliseen holviin, jota kutsutaan kääreeksi, ja kääritty versio siitä luodaan toiseen lohkoketjuun avatarin tavoin.

Yhteenveto

Token-standardit ovat kuin suunnitelmia lohkoketjupohjaisten tokenien suunnitteluun ja lanseeraukseen. Alalla on nykyään useita token-standardeja, ja innovatiiviset ratkaisut, kuten lohkoketjusillat ja käärintämekanismit, voivat auttaa tasoittamaan näiden tokenien yhteensopimattomuusongelmia.

Luettavaa