Mitä ovat stablecoinit?
Sisällysluettelo
Mikä on stablecoin?
Kuinka stablecoinit toimivat?
Stablecoinien käyttötapaukset
Stablecoinien hyvät ja huonot puolet
Yhteenveto
Mitä ovat stablecoinit?
Etusivu
Artikkelit
Mitä ovat stablecoinit?

Mitä ovat stablecoinit?

Aloittelija
Julkaistu Mar 6, 2020Päivitetty Dec 28, 2022
9m

Sisältö


Mikä on stablecoin?

Stablecoinit ovat digitaalisia varoja, jotka on suunniteltu jäljittelemään fiat-valuuttojen, kuten dollarin tai euron, arvoa. Niiden avulla käyttäjät voivat siirtää varoja edullisesti ja nopeasti ympäri maailmaa säilyttäen samalla hintavakauden.

Kryptot, kuten bitcoin ja ether, ovat tunnettuja epävakaudestaan, kun ne hinnoitellaan fiatia vastaan. Tämä on odotettavissa, koska lohkoketjuteknologia on vielä hyvin uutta ja kryptomarkkinat ovat suhteellisen pienet. Se, että krypton arvoa ei ole sidottu mihinkään omaisuuteen, on mielenkiintoinen vapaiden markkinoiden näkökulmasta, mutta se voi olla hankalaa käytettävyyden kannalta. 

Vaihtovälineinä kryptot ovat erinomaisia teknologisesta näkökulmasta. Niiden arvonvaihtelut ovat kuitenkin viime kädessä tehneet niistä erittäin riskialttiita sijoituksia, jotka eivät ole ihanteellisia maksujen suorittamiseen. Kun transaktio suoritetaan, tokenien arvo voi olla huomattavasti suurempi tai pienempi kuin se oli lähetyshetkellä.

Mutta stablecoineihin ei liity tällaista ongelmaa. Näiden varojen hinta vaihtelee vähäisesti ja seuraa tarkasti sen kohde-etuuden tai fiat-valuutan arvoa, jota varat jäljittelevät. Sellaisenaan ne toimivat luotettavana turvasatamana epävakaiden markkinoiden keskellä.

On olemassa useita tapoja, joilla stablecoin voi säilyttää vakautensa. Tässä artikkelissa keskustelemme joistakin käytetyistä mekanismeista sekä niiden eduista ja rajoituksista.


Kuinka stablecoinit toimivat?

Stablecoin-kategorioita on olemassa muutama erilainen, ja niissä jokaisessa yksiköt on sidottu eri tavoin. Alla on joitain yleisimmistä stablecoin-tyypeistä.


Fiatiin sidotut stablecoinit

Suosituin stablecoin-tyyppi on sellainen, missä se on sidottu suoraan fiat-valuuttaan 1:1-suhteessa. Näitä kutsutaan myös fiat-vakuudellisiksi stablecoineiksi. Keskitetyllä liikkeeseenlaskijalla (tai pankilla) on hallussaan tietty määrä fiat-valuuttaa, ja se laskee liikkeeseen näitä vastaavan määrän tokeneita. 

Liikkeeseenlaskijalla voi esimerkiksi olla hallussaan miljoona dollaria, ja se voi näin laskea liikkeeseen miljoona yhden dollarin arvoista tokenia. Käyttäjät voivat vapaasti treidata näillä samaan tapaan, kuin he treidaisivat tokeneilla tai kryptoilla, ja niiden haltijat voivat milloin tahansa lunastaa ne vastaavaksi määräksi dollareita.

Tähän liittyy ymmärrettävästi suuri vastapuoliriski, jota ei voida pienentää; viime kädessä liikkeeseenlaskijaan on luotettava. Käyttäjällä ei ole mahdollisuutta määrittää luotettavasti, onko liikkeeseenlaskijalla kyseiset varat hallussaan. Liikkeeseenlaskija voi parhaimmillaan yrittää olla mahdollisimman avoin julkaisten auditointitulokset, mutta järjestelmä on kaukana sellaisesta, joka toimisi ilman ulkopuolista luottamusta.

Binance tarjoaa kaksi fiatiin sidottua stablecoinia: BUSD:n, joka on sidottu Yhdysvaltain dollariin, ja BGBP:n, joka seuraa Englannin puntaa.


Kryptoihin sidotut stablecoinit

Kryptoon sidotut stablecoinit ovat samantyyppisiä kuin fiatiin sidotut vastineensa, mutta suurin ero on, että näissä vakuutena käytetään kryptoja. Mutta koska kryptot ovat digitaalisia, älysopimukset hoitavat osuuksien liikkeeseenlaskun. 

Kryptoihin sidottujen stablecoinien yhteydessä luottamus on minimoitu, mutta on huomattava, että äänestäjät määräävät rahapolitiikasta osana näiden kolikoiden hallintojärjestelmää. Tämä tarkoittaa, että et luota yhteen liikkeeseenlaskijaan, vaan luotat siihen, että kaikki verkon osallistujat toimivat aina käyttäjien edun mukaisesti.

Tällaisten stablecoinien hankkimiseksi käyttäjät lukitsevat kryptonsa sopimukseen, joka laskee liikkeelle tokenit. Myöhemmin saadakseen vakuutensa takaisin he maksavat stablecoinit takaisin samaan sopimukseen (korkoineen). 

Erityiset mekanismit, jotka ylläpitävät kurssiin sitomista, vaihtelevat kunkin järjestelmän rakenteen mukaan. Riittää, kun sanotaan, että peliteorian ja ketjun algoritmien yhdistelmä kannustaa osallistujia pitämään hinnan vakaana.


Algoritmiset stablecoinit

Algoritmisia stablecoineja ei ole sidottu fiatiin tai kryptoon. Sen sijaan niiden kurssiin sidonta saavutetaan täysin algoritmeilla ja älysopimuksilla, jotka hallitsevat liikkeeseenlaskettujen tokeneiden tarjontaa. Toiminnallisesti niiden rahapolitiikka heijastelee läheisesti keskuspankkien kansallisten valuuttojen hallintaan käyttämää politiikkaa. 

Pohjimmiltaan algoritminen stablecoin-järjestelmä vähentää tokenien tarjontaa, jos hinta putoaa sen seuraaman fiat-valuutan hinnan alapuolelle. Jos hinta ylittää fiat-valuutan arvon, uusia tokeneita lasketaan liikkeelle alentamaan stablecoinin arvoa.

Saatat kuulla, että tällaisia tokeneita kutsutaan vakuudettomiksi stablecoineiksi. Tämä on teknisesti väärin, sillä ne ovat vakuudellisia – tosin eivät samalla tavalla kuin kaksi edellistä versiota. Musta joutsen -tapahtuman esiintyessä algoritmisilla stablecoineilla voi olla jonkinlainen vakuuspooli poikkeuksellisen epävakaiden markkinoiden liikkeiden hallitsemiseksi.


Stablecoinien käyttötapaukset

Vakuudelliset stablecoinit ovat käytännössä yleisimpiä. Esimerkkejä näistä kolikoista ovat USD Tether (USDT), True USD (TUSD), Paxos Standard (PAX), USD Coin (USDC) ja Binance USD (BUSD). Tällä hetkellä markkinoilla on kuitenkin saatavilla myös esimerkkejä kahdesta muusta edellä mainitusta kategoriasta. Bitshares USD ja DAI ovat kryptovakuudellisia kolikoita, kun taas Carbon ja (sittemmin toimintansa lopettanut) Basis ovat esimerkkejä algoritmityypeistä.

Tämä luettelo ei ole läheskään tyhjentävä. Vakaiden digitaalisten valuuttojen markkinat ovat laajat, mistä on osoituksena satojen stablecoin-projektien ilmestyminen.

Jos haluat tutkia stablecoineja perusteellisemmin, tutustu Binance Researchin raporttiin The Evolution of Stablecoins.


Stablecoinien hyvät ja huonot puolet

Stablecoinien tärkein etu on niiden potentiaali tarjota kryptoja täydentävä vaihtoväline. Korkean volatiliteetin vuoksi kryptot eivät ole kyenneet saavuttamaan laajaa käyttöä jokapäiväisissä sovelluksissa, kuten maksujen käsittelyssä. Tarjoamalla paremman ennustettavuuden ja vakauden nämä vakautetut valuutat ratkaisevat tämän ikuisen ongelman.

Toimimalla suojana volatiliteettia vastaan stablecoinit voivat myös pystyä integroimaan kryptoja perinteisten rahoitusmarkkinoiden kanssa. Nykyisellään nämä kaksi markkinaa ovat erillisiä ekosysteemejä, joilla on hyvin vähän vuorovaikutusta keskenään. Kun saatavilla on vakaampi digitaalisen valuutan muoto, on erittäin todennäköistä, että kryptojen käyttö lisääntyy laina- ja luottomarkkinoilla, joita tähän asti ovat hallinneet yksinomaan valtioiden liikkeeseen laskemat fiat-valuutat.

Sen lisäksi, että ne ovat hyödyllisiä rahoitusliiketoimissa, treidaajat ja sijoittajat voivat käyttää stablecoineja salkkujensa suojaamiseen. Tietyn prosenttiosuuden allokointi salkusta stablecoineille on tehokas tapa vähentää kokonaisriskiä. Samanaikaisesti arvon säilyttäminen, jota voidaan käyttää muiden kryptojen ostamiseen hintojen laskiessa, voi olla tehokas strategia. Samoin näitä kolikoita voidaan käyttää "lukitsemaan" voittoja, jotka saadaan hintojen noustessa ilman, että varoja tarvitsee myydä rahaksi. 

Vaikka stablecoinit voisivat tukea kryptojen laajaa käyttöönottoa, niihin liittyy edelleen tiettyjä rajoituksia. Fiat-vakuudelliset versiot ovat vähemmän hajautettuja kuin tavalliset kryptot, koska sidotun omaisuuden säilyttämiseen tarvitaan keskitetty taho. Mitä tulee kryptovakuudellisiin ja -vakuudettomiin kolikoihin, käyttäjien on luotettava laajempaan yhteisöön (ja lähdekoodiin) järjestelmien pitkäikäisyyden varmistamiseksi. Nämä ovat vielä uusia tekniikoita, joten niiden kypsyminen kestää jonkin aikaa.


Yhteenveto

Vaikka stablecoineihin liittyy joitain haittoja, ne ovat kriittinen komponentti kryptomarkkinoilla. Erilaisten mekanismien avulla nämä digitaaliset valuutat voivat pysyä enemmän tai vähemmän vakaina määrätyissä hinnoissa. Tämän ansiosta niitä voidaan käyttää luotettavasti paitsi vaihtovälineinä myös turvasatamana treidaajille ja sijoittajille. 

Vaikka stablecoinit alun perin suunniteltiin tarjoamaan treidaajille tehokas työkalu riskinhallintaan, on selvää, että niiden käyttömahdollisuudet ulottuvat paljon treidausta pidemmälle. Ne ovat tehokas työkalu, joka voi vahvistaa kryptoalaa kokonaisuutena ja palvella käyttötapauksissa, joissa epävakaat vaihtoehdot eivät ole ihanteellisia.