Mitä ovat älysopimukset?
Sisällysluettelo
Johdanto
Miten ne toimivat?
Pääominaisuudet
Edut ja käyttötapaukset
Rajoitukset
Kritiikkiä
Yhteenveto
Mitä ovat älysopimukset?
Etusivu
Artikkelit
Mitä ovat älysopimukset?

Mitä ovat älysopimukset?

Keskitaso
Julkaistu Sep 16, 2019Päivitetty Dec 28, 2022
8m

Johdanto

Nick Szabo kuvaili älysopimuksia ensimmäisen kerran 1990-luvulla. Tuolloin hän määritteli älysopimuksen työkaluksi, joka virallistaa ja turvaa tietokoneverkot yhdistämällä protokollia käyttöliittymien avulla.

Szabo käsitteli älysopimusten mahdollista käyttöä eri aloilla, joihin liittyy sopimusperusteisia sopimuksia – kuten luottojärjestelmät, maksujen käsittely ja sisältöoikeuksien hallinta.

Kryptovaluuttojen maailmassa voimme määritellä älysopimuksen sovellukseksi tai ohjelmaksi, joka toimii lohkoketjussa. Tyypillisesti älysopimus toimii digitaalisena sopimuksena, jota valvovat tietyt säännöt. Nämä säännöt määritetään ennalta tietokonekoodilla, jonka kaikki verkon solmut kopioivat ja suorittavat.

Lohkoketjun älysopimukset mahdollistavat luotettavien protokollien luomisen. Tämä tarkoittaa, että kaksi osapuolta voi tehdä sitoumuksia lohkoketjun kautta ilman, että heidän tarvitsee tuntea toisiaan tai luottaa toisiinsa. He voivat olla varmoja, että jos ehdot eivät täyty, sopimusta ei toteuteta. Näin älysopimusten käyttö voi poistaa välittäjien tarpeen ja vähentää merkittävästi toimintakustannuksia.

Vaikka Bitcoin-protokolla on tukenut älysopimuksia useiden vuosien ajan, ethereumin luoja ja perustaja Vitalik Buterin teki niistä suosittuja. On kuitenkin syytä huomata, että jokaisessa lohkoketjussa voi olla erilainen tapa toteuttaa älysopimuksia. 

Tämä artikkeli keskittyy älysopimuksiin, jotka toimivat Ethereum Virtual Machinessa (EVM), joka on olennainen osa ethereum-lohkoketjua.


Miten ne toimivat?

Yksinkertaisesti sanottuna älysopimus toimii deterministisenä ohjelmana. Se suorittaa tietyn tehtävän, jos ja kun tietyt ehdot täyttyvät. Sellaisenaan älysopimusjärjestelmä noudattaa usein "jos… niin…" -toteamuksia. Mutta yleisestä terminologiasta huolimatta älysopimukset eivät ole laillisia sopimuksia eivätkä älykkäitä. Ne ovat vain koodinpätkä, joka toimii hajautetussa järjestelmässä (lohkoketjussa).

Ethereum-verkossa älysopimukset vastaavat käyttäjien (osoitteiden) vuorovaikutuksessa tapahtuvien lohkoketjutoimintojen suorittamisesta ja hallinnasta. Mitä tahansa osoitetta, joka ei ole älysopimus, kutsutaan ulkoisesti omistetuksi tiliksi (EOA). Siten älysopimuksia hallitaan tietokonekoodilla ja EOA:ita hallitsevat käyttäjät.

Pohjimmiltaan ethereumin älysopimukset koostuvat sopimuskoodista ja kahdesta julkisesta avaimesta. Ensimmäinen julkinen avain on se, jonka sopimuksen tekijä on antanut. Toinen avain edustaa itse sopimusta, joka toimii digitaalisena tunnisteena, joka on yksilöllinen jokaiselle älysopimukselle.

Kaikki älysopimukset otetaan käyttöön lohkoketjutransaktion avulla, ja ne aktivoituvat vain, kun EOA (tai muu älysopimus) kutsuu niitä. Ensimmäisen aktivoinnin aiheuttaa kuitenkin aina EOA (käyttäjä).


Pääominaisuudet

Ethereum-pohjaisella älysopimuksella on usein seuraavat ominaisuudet:

Hajautettu. Älysopimukset kopioidaan ja jaetaan kaikissa ethereum-verkon solmuissa. Tämä on yksi suurimmista eroista verrattuna muihin keskitettyihin palvelimiin perustuviin ratkaisuihin.

Deterministinen. Älysopimukset suorittavat vain ne toimet, joihin ne on suunniteltu, kun vaatimukset täyttyvät. Lisäksi lopputulos on aina sama riippumatta siitä, kuka toimet toteuttaa.

Autonominen. Älysopimukset toimivat itsesuorittavan ohjelman lailla ja voivat automatisoida kaikenlaisia tehtäviä. Useimmissa tapauksissa jos älysopimus ei aktivoidu, se pysyy "lepotilassa" eikä suorita mitään toimea.

Muuttumaton. Älysopimuksia ei voi muuttaa käyttöönoton jälkeen. Ne voidaan "poistaa" vain, jos tietty toiminto on toteutettu aiemmin. Siten voidaan sanoa, että älysopimukset voivat tarjota väärentämisen estävän koodin.

Muokattava. Ennen käyttöönottoa älysopimukset voidaan koodata monella eri tavalla. Niitä voidaan sen vuoksi käyttää monenlaisten hajautettujen sovellusten (DAppien) luomiseen. Tämä liittyy siihen tosiasiaan, että ethereum on Turing-täydellinen lohkoketju.

Ilman ulkopuolista luottamusta toimiva. Vähintään kaksi osapuolta voi olla vuorovaikutuksessa älysopimusten kautta tuntematta toisiaan tai luottamatta toisiinsa. Lisäksi lohkoketjuteknologia varmistaa, että tiedot ovat oikeita.

Läpinäkyvä. Koska älysopimukset perustuvat julkiseen lohkoketjuun, niiden lähdekoodi ei ole vain muuttumaton, vaan myös kaikkien nähtävissä.


Voinko muuttaa tai poistaa älysopimuksen?

Käyttöönoton jälkeen ethereum-pohjaiseen älysopimukseen on mahdotonta lisätä uusia toimintoja. Jos sopimuksen tekijä kuitenkin sisällyttää koodiin SELFDESTRUCT-nimisen toiminnon, se voi "poistaa" älysopimuksen tulevaisuudessa – ja korvata sen uudella. Jos tätä toimintoa ei ole sisällytetty koodiin etukäteen, se ei voi poistaa sopimusta.

Erityisesti niin sanotut päivitettävät älysopimukset antavat kehittäjille enemmän joustavuutta sopimusten muuttumattomuuden suhteen. Päivitettäviä älysopimuksia voidaan luoda monella tavalla, ja niiden monimutkaisuus vaihtelee.

Yksinkertaistettuna esimerkkinä voidaan kuvitella, että älysopimus on jaettu useisiin pienempiin sopimuksiin. Jotkin niistä on suunniteltu muuttumattomiksi, kun taas toisissa on käytössä poistotoiminto. Tämä tarkoittaa, että osa älysopimuksen koodista voidaan poistaa ja korvata samalla, kun muut toiminnot pysyvät ennallaan.


Edut ja käyttötapaukset

Ohjelmoitavana koodina älysopimukset ovat erittäin suuressa määrin muokattavissa, ja ne voidaan suunnitella monella eri tavalla monenlaisten palveluiden ja ratkaisujen tarjoamiseksi.

Hajautettuina ja itsetoimivina ohjelmina älysopimukset voivat lisätä läpinäkyvyyttä ja vähentää toimintakustannuksia. Toteutustavasta riippuen ne voivat myös lisätä tehokkuutta ja vähentää byrokraattisia kustannuksia.

Älysopimukset ovat erityisen hyödyllisiä tilanteissa, joihin liittyy varojen siirtoa tai vaihtoa kahden tai useamman osapuolen välillä.

Toisin sanoen älysopimukset voidaan suunnitella monenlaisiin käyttötarkoituksiin. Joitakin esimerkkejä ovat tokenoitujen varojen, äänestysjärjestelmien, kryptolompakoiden, hajautettujen pörssien, pelien ja mobiilisovellusten luominen. Niitä voidaan myös ottaa käyttöön yhdessä muiden sellaisten lohkoketjuratkaisujen kanssa, jotka liittyvät terveydenhuoltoon, hyväntekeväisyyteen, toimitusketjuihin, hallintoon ja hajautettuun rahoitukseen (DeFi).


ERC-20

Ethereum-lohkoketjussa luodut tokenit noudattavat standardia, joka tunnetaan nimellä ERC-20. Standardi kuvaa kaikkien ethereum-pohjaisten tokenien ydintoiminnot. Sellaisenaan näitä digitaalisia varoja kutsutaan usein ERC-20-tokeneiksi, ja ne edustavat suurta osaa olemassa olevista kryptovaluutoista.
Monet lohkoketjuyritykset ja startupit ottivat käyttöön älysopimuksia laskeakseen liikkeelle digitaalisia tokenejaan ethereum-verkossa. Liikkeeseenlaskun jälkeen suurin osa näistä yrityksistä jakoi ERC-20-tokeninsa kolikkoannin (ICO) avulla. Useimmissa tapauksissa älysopimusten käyttö mahdollisti varojen vaihdon ja tokenien jakamisen luotettavalla ja tehokkaalla tavalla.


Rajoitukset

Älysopimukset koostuvat ihmisten kirjoittamasta tietokonekoodista. Tämä tuo mukanaan useita riskejä, koska koodi on alttiina haavoittuvuuksille ja virheille. Ihannetapauksessa kokeneiden ohjelmoijien tulisi kirjoittaa ja ottaa koodit käyttöön varsinkin silloin, kun niihin liittyy arkaluontoista tietoa tai suuria rahasummia.

Jotkut väittävät myös, että keskitetyt järjestelmät voivat tarjota suurimman osan älysopimusten tarjoamista ratkaisuista ja toiminnoista. Suurin ero on, että älysopimukset toimivat hajautetussa vertaisverkossa keskitetyn palvelimen sijaan. Ja koska ne perustuvat lohkoketjujärjestelmään, ne ovat yleensä joko muuttumattomia tai erittäin vaikeita muuttaa.

Muuttumattomuus voi olla loistava ominaisuus joissain tilanteissa, mutta erittäin huono toisissa. Esimerkiksi kun DAO-niminen hajautettu autonominen organisaatio joutui hakkeroinnin kohteeksi vuonna 2016, etheriä (ETH) varastettiin miljoonien dollarien edestä DAOn älysopimuskoodissa olleiden virheiden vuoksi.

Koska DAOn älysopimus oli muuttumaton, ohjelmoijat eivät pystyneet korjaamaan koodia. Tämä johti lopulta haarautumiseen, jonka johdosta syntyi toinen ethereum-ketju. Yksinkertaisesti sanottuna yksi ketju "peruutti" hakkeroinnin tulokset ja palautti varat niiden laillisille omistajille (tämä on osa nykyistä ethereumin lohkoketjua). Toinen ketju päätti olla puuttumatta hakkerointiin ja totesi, että lohkoketjussa tapahtuvia asioita ei pitäisi koskaan muuttaa (tämän ketjun nimi on nyt Ethereum Classic).

On tärkeää huomata, että ongelma ei ollut peräisin ethereum-lohkoketjusta. Sen sijaan se johtui älysopimuksen virheellisestä toteutuksesta.

Toinen älysopimusten rajoitus liittyy niiden epävarmaan oikeudelliseen asemaan. Ei vain siksi, että älysopimukset ovat harmaalla alueella useimmissa maissa, vaan myös siksi, että älysopimukset eivät sovi nykyiseen lainsäädäntökehykseen.

Esimerkiksi monissa sopimuksissa molempien osapuolten on oltava asianmukaisesti tunnistettavissa ja yli 18-vuotiaita. Lohkoketjuteknologian tarjoama pseudonymiteetti yhdessä välittäjien puutteen kanssa voi olla vastoin näitä vaatimuksia. Vaikka tähän ongelmaan on olemassa potentiaalisia ratkaisuja, älysopimusten oikeudellinen täytäntöönpanokelpoisuus on todellinen haaste – varsinkin silloin, kun on kyse rajattomista, hajautetuista verkoista.


Kritiikkiä

Jotkut lohkoketjuharrastajat näkevät älysopimukset ratkaisuna, joka pian korvaa ja automatisoi suuren osan kaupallisista ja byrokraattisista järjestelmistämme. Vaikka tämä on mahdollista tulevaisuudessa, se on luultavasti kaukana normista.

Älysopimukset ovat kiistämättä mielenkiintoinen tekniikka. Mutta koska ne ovat hajautettuja, deterministisiä, läpinäkyviä ja jokseenkin muuttumattomia, tämä voi tehdä niistä vähemmän houkuttelevia joissakin tilanteissa.

Kritiikki perustuu pohjimmiltaan siihen tosiasiaan, että älysopimukset eivät ole sopiva ratkaisu moniin tosielämän ongelmiin. Joidenkin organisaatioiden onkin parempi käyttää perinteisiä palvelinpohjaisia vaihtoehtoja. 

Älysopimuksiin verrattuna keskitetyt palvelimet ovat helpompia ja halvempia ylläpitää, ja ne ovat yleensä tehokkaampia nopeuteen ja verkkojen väliseen viestintään (yhteentoimivuuteen) liittyen.


Yhteenveto

Ei ole epäilystäkään siitä, että älysopimuksilla on ollut suuri vaikutus kryptovaluuttojen maailmaan, ja ne todella mullistivat lohkoketjualan. Vaikka loppukäyttäjät eivät välttämättä olisikaan suoraan vuorovaikutuksessa älysopimusten kanssa tulevaisuudessa, ne tulevat mitä todennäköisemmin toimimaan monenlaisissa sovelluksissa aina rahoituspalveluista toimitusketjun hallintaan.

Yhdessä älysopimukset ja lohkoketju voivat saada aikaan suuria muutoksia lähes kaikilla yhteiskuntamme osa-alueilla. Mutta vain aika näyttää, onnistuvatko nämä uraauurtavat tekniikat voittamaan monet laajamittaisen käyttöönoton esteet.