Mitä ovat luvalliset ja ilman ulkopuolista lupaa toimivat lohkoketjut?
Sisällysluettelo
Johdanto
Mitä ovat luvalliset ja ilman ulkopuolista lupaa toimivat lohkoketjut?
Lyhyt historia ja tausta
Tärkeimmät ominaisuudet
Hyvät ja huonot puolet
Tulisiko minun käyttää luvallista vai ilman ulkopuolista lupaa toimivaa lohkoketjua?
Yhteenveto
Luettavaa
Mitä ovat luvalliset ja ilman ulkopuolista lupaa toimivat lohkoketjut?
Etusivu
Artikkelit
Mitä ovat luvalliset ja ilman ulkopuolista lupaa toimivat lohkoketjut?

Mitä ovat luvalliset ja ilman ulkopuolista lupaa toimivat lohkoketjut?

Keskitaso
Julkaistu Feb 20, 2023Päivitetty Mar 23, 2023
6m

Tiivistelmä

Ilman ulkopuolista lupaa toimivat lohkoketjut ovat kaikkien käytettävissä. Voit jopa osallistua niiden konsensusmekanismeihin, jos täytät tietyt vaatimukset. Bitcoin, Ethereum ja BNB Chain ovat kaikki esimerkkejä ilman ulkopuolista lupaa toimivista lohkoketjuista, jotka ovat tyypillisesti läpinäkyviä ja hajautettuja.

Luvalliset lohkoketjut puolestaan vaativat kutsun, jotta niihin voidaan liittyä. Niitä käytetään yleensä yksityisissä yritysympäristöissä, ja ne on räätälöity tiettyihin käyttötapauksiin. Valta on rajoitettu pienelle ryhmälle vahvistajia, jotka tekevät suurimman osan verkkoon liittyvistä päätöksistä. Läpinäkyvyys voi yleensä olla rajallista, mutta tällaisten verkkojen käsittelyaika ja skaalautuvuus ovat yleensä huomattavasti paremmat.

Johdanto

Oletko koskaan harkinnut, minkä tyyppistä lohkoketjua käytät sen lisäksi, että verkon konsensusmekanismi on joko työntodiste (proof-of-work, PoW) tai varantotodiste (proof-of-stake, PoS)? Jokaista lohkoketjua voidaan itse asiassa pitää joko luvallisena tai ilman ulkopuolista lupaa toimivana. Näiden kahden luokan ymmärtäminen voi auttaa sinua oppimaan lisää lohkoketjun ominaisuuksista ja siitä, kuinka mukautuvaisia ne ovat.  

Mitä ovat luvalliset ja ilman ulkopuolista lupaa toimivat lohkoketjut?

Lohkoketjutyyppejä on olemassa useampia kuin vain yksi. Merkittävimpiä eroja on se, onko lohkoketju luvallinen vai ilman ulkopuolista lupaa toimiva. Olet todennäköisesti jo perehtynyt ilman ulkopuolista lupaa toimivaan tyyppiin, jossa kuka tahansa voi osallistua lohkoketjun käyttöön ja ylläpitämiseen. Verkon käyttö ja vahvistusprosessiin liittyminen ovat myös avoimia kaikille. Bitcoin, BNB Chain ja Ethereum ovat kaikki esimerkkejä ilman ulkopuolista lupaa toimivista lohkoketjuista.

Luvallinen lohkoketju edellyttää, että osallistujille myönnetään lupa osallistua siihen. Näitä lohkoketjuja käytetään tyypillisesti yksityisissä olosuhteissa, kuten organisaatioissa tai yrityksissä. Yritys voi esimerkiksi käyttää Hyperledger Fabric -lohkoketjukehystä luodakseen luvallisen lohkoketjun toimitusketjujärjestelmälleen. Jos haluat osallistua tällaiseen verkkoon, järjestelmänvalvojan tulee myöntää sinulle käyttöoikeudet siihen.

Lyhyt historia ja tausta

Lohkoketjutekniikka voidaan jäljittää Satoshi Nakamoton Bitcoin-whitepaperiin. Whitepaperissa esitetty tekniikka on ilman ulkopuolista lupaa toimiva lohkoketju, jossa toisiinsa liittymättömät käyttäjät luovat konsensuksen. Tämä ilman ulkopuolista lupaa toimiva trendi on jatkunut, koska Bitcoinin malli on vaikuttanut useisiin lohkoketjusukupolviin. Bitcoinin ja sen jälkeläisten arvot ja eetos sopivat julkisiin ilman ulkopuolista lupaa toimiviin lohkoketjuihin.

Lohkoketjun ominaisuudet ovat osoittautuneet houkutteleviksi myös yksityisille sovelluksille. Sen muuttumattomuus, läpinäkyvyys (joillain tavoin) ja turvallisuus ovat luoneet kysyntää sellaisia lohkoketjuja kohtaan, jotka pystyvät tarjoamaan luvallisemman kokemuksen. 

Tämän toiveen täyttämiseksi lohkoketjukehittäjät ovat luoneet luvallisia kehyksiä tai mukautettuja lohkoketjuja kolmansien osapuolten käyttöön. Kuten jo aiemmin mainitsimme, Hyperledger Fabric on yksi tällainen kehys. Myös Quorum, MultiChain ja Ethereum Geth tarjoavat yksityisiä rakenteita yritysten tarpeisiin.

Tärkeimmät ominaisuudet

Alla olevat ominaisuudet eivät aina koske kaikkia luvallisia tai ilman ulkopuolista lupaa toimivia lohkoketjuja. Tulet kuitenkin yleensä huomaamaan, että suurin osa niistä sopii esitettyihin arkkityyppeihin.


Luvallinen

Ilman ulkopuolista lupaa toimiva 

Läpinäkyvyys

Rajallinen 

Avoin

Käyttäjät

Kutsutaan

Avoin liittyä

Digitaaliset varat / tokenit

Harvinaisia

Yleisiä

Päivitettävyyden konsensusprosessi

Lyhyt

Pitkähkö

Skaalautuvuus

Hallittava

Usein haastava

Verkon hallinta

Hajautettu

Hyvät ja huonot puolet

Ilman ulkopuolista lupaa toimivat lohkoketjut: hyvät puolet

 1. Hajauttamispotentiaali. Kaikki ilman ulkopuolista lupaa toimivat lohkoketjut eivät ole hajautettuja, mutta niillä on tyypillisesti potentiaalia olla erittäin hajautettuja. Kuka tahansa voi osallistua konsensusmekanismiin tai käyttää ilman ulkopuolista lupaa toimivaa verkkoa, jos hän haluaa ja hänellä on resursseja tehdä niin.

 2. Ryhmän konsensus. Käyttäjät voivat osallistua aktiivisesti verkon muutoksiin ja päättää niistä. Vahvistajat ja verkon käyttäjät voivat myös "äänestää jaloillaan", ja epäsuositut muutokset voivat johtaa verkon haarautettuihin versioihin.

 3. Helppokäyttöisyys. Kuka tahansa voi luoda lompakon ja liittyä ilman ulkopuolista lupaa toimivaan verkkoon, koska nämä verkot ovat helposti saatavilla ja niillä on suhteellisen alhaiset esteet pääsylle.

Ilman ulkopuolista lupaa toimivat lohkoketjut: huonot puolet

 1. Skaalautuvuuteen liittyviä haasteita. Ilman ulkopuolista lupaa toimivien lohkoketjujen on käsiteltävä suuria käyttäjäkuntia ja suurta liikennemäärää. Skaalautuvuutta parantavien verkkopäivitysten on saatava ryhmän yksimielinen hyväksyntä, jotta ne voidaan toteuttaa tehokkaasti.

 2. Haitalliset toimijat. Koska kuka tahansa voi liittyä ilman ulkopuolista lupaa toimiviin lohkoketjuihin, tällaisiin verkkoihin liittyy aina riski haitallisista toimijoista.

 3. Liiallinen avoimuus. Suurin osa ilman ulkopuolista lupaa toimivia lohkoketjuja koskevista tiedoista on vapaasti kenen tahansa nähtävissä, mikä johtaa mahdollisiin yksityisyys- ja turvallisuusongelmiin.

Luvalliset lohkoketjut: hyvät puolet

 1. Skaalautuvuus. Luvallista lohkoketjua ylläpitää tyypillisesti taho, joka pystyy jossain määrin hallitsemaan vahvistajia. Päivitykset voidaan siis toteuttaa melko helposti.

 2. Helppo mukauttaa. Luvallinen lohkoketju voidaan luoda tiettyyn tarkoitukseen, mikä tekee siitä tehokkaan tietyssä toiminnossa. Jos tarpeet muuttuvat, tällaista lohkoketjua voidaan helposti mukauttaa.

 3. Valvottu avoimuuden aste. Luvallisen lohkoketjun ylläpitäjä voi määrittää verkolle sopivan läpinäkyvyyden tason sen käyttötapauksesta riippuen.

 4. Käyttöoikeus vain kutsua vastaan. Voit hallita tarkalleen, kuka voi ja kuka ei voi osallistua lohkoketjuun.

Luvalliset lohkoketjut: huonot puolet

 1. Keskitetty. Verkkoa hallitsee todennäköisesti lohkoketjun omistajan valitsema keskitetty taho tai pieni vahvistajaryhmä. Tämä tarkoittaa, että kaikki sidosryhmät eivät todennäköisesti osallistu verkon päätöksiin.

 2. Haavoittuvuus hyökkäyksille. Luvallisissa lohkoketjuissa on tyypillisesti vähemmän vahvistajia, mikä tekee niiden konsensusmekanismista vähemmän vastustuskykyisen hyökkäyksille.

 3. Sensuurin riski. Lohkoketjun ylläpitäjän salainen yhteistyö tai päivitykset aiheuttavat sensuurin riskin. Jos riittävän moni toimija suostuu tähän, se voi johtaa siihen, että lohkoketjun tietoja saatetaan muuttaa.

Tulisiko minun käyttää luvallista vai ilman ulkopuolista lupaa toimivaa lohkoketjua?

Vastaus tähän kysymykseen on melko yksinkertainen. Jos haluat luoda kaikille avoimen palvelun, tarvitset ilman ulkopuolista lupaa toimivan lohkoketjun. Ilman ulkopuolista lupaa toimiva lohkoketju ei kuitenkaan tarkoita, että sinun on noudatettava tiettyjä periaatteita ja tavoitteita. Itse asiassa ketjusi voi olla samanaikaisesti sekä keskitetty että ilman ulkopuolista lupaa toimiva. Halutessasi voit myös sisällyttää siihen useampia yksityisyyteen liittyviä elementtejä.

Jos lohkoketjua halutaan käyttää yksityisessä ympäristössä, kuten yrityksissä tai valtionhallinnossa, luvallinen lohkoketju sopii tällaiseen kuvioon paremmin. Jälleen kerran tällaisen lohkoketjun ei tarvitse noudattaa tavanomaisia ominaisuuksia, jotka liittyvät luvallisiin lohkoketjuihin; se voisi olla täysin läpinäkyvä ja avoin yleisölle.

Yhteenveto

Vaikka kohtaat kryptosijoittajana tai -treidaajana todennäköisesti vain ilman ulkopuolista lupaa toimivia lohkoketjuja, on hyödyllistä ymmärtää, miten ne eroavat luvallisista lohkoketjuista. On helppoa saada yksittäinen näkymä hajautetun pääkirjan tekniikasta (distributed ledger technology, DLT), joka sopii läpinäkyvään, julkiseen ja hajautettuun kryptomalliin. Nämä parametrit voivat kuitenkin muuttua – itse asiassa monet yksityiset yritykset käyttävät luvallisia lohkoketjuja, joiden piirteet eivät vastaa tällaisten lohkoketjujen tavanomaisia piirteitä.

Luettavaa