Mitä ovat likviditeettipoolit DeFi:ssä ja miten ne toimivat?
Sisällysluettelo
Johdanto
Mikä on likviditeettipooli?
Likviditeettipoolit vs. tarjouskirjat
Miten likviditeettipoolit toimivat?
Mihin likviditeettipooleja käytetään?
Likviditeettipoolien riskit
Yhteenveto
Mitä ovat likviditeettipoolit DeFi:ssä ja miten ne toimivat?
Etusivu
Artikkelit
Mitä ovat likviditeettipoolit DeFi:ssä ja miten ne toimivat?

Mitä ovat likviditeettipoolit DeFi:ssä ja miten ne toimivat?

Keskitaso
Julkaistu Dec 14, 2020Päivitetty Nov 11, 2022
8m

Tiivistelmä

Likviditeettipoolit ovat yksi nykyisen DeFi-ekosysteemin perustekniikoista. Ne ovat olennainen osa automatisoituja markkinatakaajia (AMM), lainan anto- ja ottoprotokollia, tuottofarmausta, synteettisiä omistuksia, ketjunsisäisiä vakuutuksia, lohkoketjupelaamista – vain muutamia mainitaksemme.

Ajatus on sinänsä hyvin yksinkertainen. Likviditeettipooli edustaa pohjimmiltaan varoja, jotka on lisätty yhteen suureen digitaaliseen kasaan. Mutta mitä voit tehdä tällä kasalla ilman ulkopuolista lupaa toimivassa ympäristössä, jossa kuka tahansa voi lisätä siihen likviditeettiä? Tutkitaanpa, miten DeFi on muokannut likviditeettipoolien ajatusta.


Johdanto

Hajautettu rahoitus (DeFi) on lisännyt ketjujen sisäistä toimintaa räjähdysmäisesti. Hajautettujen pörssien volyymit kilpailevat mielekkäästi keskitettyjen pörssien volyymin kanssa. Joulukuussa 2020 DeFi-protokolliin oli lukittu lähes 15 miljardin dollarin verran arvoa. Lisäksi tämä ekosysteemi laajenee nopeasti uudentyyppisillä tuotteilla.

Mikä sitten tekee kaiken tämän laajentumisen mahdolliseksi? Eräs kaikkien näiden tuotteiden ydintekniikoista on likviditeettipooli.


Mikä on likviditeettipooli?

Likviditeettipooli on kokoelma varoja, jotka on lukittu älysopimukseen. Likviditeettipooleja käytetään helpottamaan hajautettua treidausta, luotonantoa ja monia muita toimintoja, joihin keskitymme myöhemmin.

Likviditeettipoolit ovat monien hajautettujen pörssien (DEX), kuten Uniswapin, selkäranka. Käyttäjät, joita kutsutaan likviditeetin tarjoajiksi (liquidity provider; LP), lisäävät arvoltaan saman määrän kahta tokenia pooliin markkinoiden luomiseksi. Vastineeksi varojensa tarjoamisesta he ansaitsevat treidausmaksuja poolissaan tapahtuvista kaupoista, jotka ovat suhteessa heidän osuuteensa koko likviditeetistä.

Koska kuka tahansa voi olla likviditeetin tarjoaja, AMM:t ovat helpottaneet markkinatakauksen tekemistä.

Eräs ensimmäisistä likviditeettipooleja käyttävistä protokollista oli Bancor, mutta konsepti sai enemmän huomiota Uniswapin suosion myötä. Joitain muita suosittuja pörssejä, jotka käyttävät likviditeettipooleja Ethereumissa, ovat SushiSwap, Curve ja Balancer. Näiden palveluiden likviditeettipoolit sisältävät ERC-20-tokeneita. Samanlaisia vastineita BNB Smart Chainissa (BSC) ovat PancakeSwap, BakerySwap ja BurgerSwap, joiden poolit sisältävät BEP-20-tokeneita.


Likviditeettipoolit vs. tarjouskirjat

Ymmärtääksemme, millä tavoin likviditeettipoolit eroavat toisistaan, tutustutaan seuraavaksi sähköisen treidauksen peruskonseptiin eli tarjouskirjaan. Yksinkertaisesti sanottuna tarjouskirja on kokoelma tällä hetkellä avoimia toimeksiantoja tietyillä markkinoilla.

Järjestelmää, joka sovittaa toimeksiannot toisiinsa, kutsutaan täsmäytysjärjestelmäksi. Täsmäytysjärjestelmän ohella tarjouskirja on myös kaikkien keskitettyjen pörssien (CEX) ytimessä. Tämä malli sopii erinomaisesti tehokkaiden vaihtojen helpottamiseen ja mahdollistaa monitahoisten rahoitusmarkkinoiden luomisen.

DeFi-treidaukseen kuuluu kuitenkin kauppojen toteuttaminen ketjussa ilman, että keskitetty osapuoli pitää varoja hallussaan. Tämä on ongelma tarjouskirjojen suhteen. Jokainen vuorovaikutus tarjouskirjan kanssa vaatii gas-maksuja, mikä tekee kauppojen toteuttamisesta paljon kalliimpaa.

Se tekee myös markkinatakaajien, eli treidaajien, jotka tarjoavat likviditeettiä treidauspareille, työstä erittäin kallista. Ennen kaikkea useimmat lohkoketjut eivät kuitenkaan pysty käsittelemään transaktioita vaaditulla nopeudella silloin, kun joka päivä treidataan miljardien dollarien edestä.

Tämä tarkoittaa, että Ethereumin kaltaisessa lohkoketjussa pörssin ylläpitäminen ketjunsisäisellä tarjouskirjalla on käytännössä mahdotonta. Sivuketjujen tai toisen tason ratkaisujen käyttäminen on kuitenkin mahdollista, ja näitä vaihtoehtoja on tulossa. Nykyisessä muodossaan verkko ei kuitenkaan pysty käsittelemään transaktioita tarpeeksi nopeasti.

Ennen kuin menemme pidemmälle, on syytä huomata, että on olemassa hajautettuja pörssejä, jotka toimivat hyvin käyttäen ketjussa olevia tarjouskirjoja. Binance DEX on rakennettu Binance Chainille, ja se on suunniteltu erityisesti nopeaan ja halpaan treidaukseen. Toinen esimerkki on Project Serum, joka on rakennettu Solana-lohkoketjuun.

Siitä huolimatta koska suuri osa kryptoalan varoista on Ethereumissa, et voi käydä niillä kauppaa muissa verkoissa, ellet käytä jonkinlaista ketjujen välistä siltaa.


Miten likviditeettipoolit toimivat?

Automatisoidut markkinatakaajat (AMM) ovat muuttaneet tätä peliä. Ne ovat merkittävä innovaatio, joka mahdollistaa ketjun sisäisen treidauksen ilman tarjouskirjaa. Koska kauppojen toteuttamiseen ei tarvita suoraa vastapuolta, treidaajat voivat avata ja sulkea sellaisten tokenparien positioita, jotka todennäköisesti olisivat erittäin epälikvidejä tarjouskirjapörsseissä.

Voit ajatella tarjouskirjapörssiä vertaisverkkona, jossa ostajat ja myyjät ovat yhteydessä tarjouskirjaan. Esimerkiksi Binance DEX:ssä treidaus tapahtuu vertaisten välillä, koska kaupat tapahtuvat suoraan käyttäjien lompakoiden välillä.

Treidaus AMM:llä on erilaista. Voit ajatella treidausta AMM:llä vertaissopimuksena.

Kuten olemme jo maininneet, likviditeettipooli on joukko varoja, jotka likviditeetin tarjoajat ovat tallettaneet älysopimukseen. Kun teet kauppoja AMM:ssä, sinulla ei ole vastapuolta perinteisessä mielessä. Sen sijaan treidaat likviditeettipoolin likviditeettiä vastaan. Jotta ostaja voi ostaa, myyjän ei tarvitse olla sillä hetkellä myyjä – vain riittävä poolin likviditeetti riittää.

Kun ostat uusinta ruokatokenia Uniswapista, vastapuolella ei ole myyjää perinteisessä mielessä. Sen sijaan toimintaasi hallitaan algoritmilla, joka hallitsee sitä, mitä poolissa tapahtuu. Lisäksi hinnoittelu määräytyy myös tällä algoritmilla poolissa tapahtuvien kauppojen perusteella. Jos haluat perehtyä syvällisemmin siihen, miten tämä toimii, lue AMM-artikkelimme.

Tietenkin likviditeetin on tultava jostakin, ja kuka tahansa voi olla likviditeetin tarjoaja, joten näitä käyttäjiä voidaan pitää vastapuolena jossain mielessä. Vastapuolen käsite ei kuitenkaan ole samanlainen kuin tarjouskirjamallissa, koska olet vuorovaikutuksessa poolia hallitsevan sopimuksen kanssa.


Mihin likviditeettipooleja käytetään?

Toistaiseksi olemme kertoneet enimmäkseen AMM:istä, jotka ovat olleet likviditeettipoolien suosituin käyttötapaus. Kuitenkin kuten jo totesimme, likviditeetin yhdistäminen on erittäin yksinkertainen käsite, joten sitä voidaan hyödyntää useilla eri tavoilla.

Eräs näistä on tuottofarmaus tai likviditeetin louhinta. Likviditeettipoolit ovat perusta automaattisille tuottoa tuottaville alustoille, kuten Yearn, jossa käyttäjät lisäävät varansa pooleihin, joita käytetään sitten tuoton tuottamiseen.

Uusien tokenien jakaminen oikeiden ihmisten käsiin on erittäin vaikea ongelma kryptoprojekteille. Siksi likviditeetin louhinta on ollut yksi menestyksekkäimmistä lähestymistavoista. Tällaisessa mallissa tokenit jaetaan algoritmisesti niille käyttäjille, jotka lisäävät tokeneitaan likviditeettipooliin. Sen jälkeen äskettäin luodut tokenit jaetaan suhteessa kunkin käyttäjän osuuteen poolista.

Kannattaa pitää mielessä, että nämä voivat olla jopa tokeneita muista likviditeettipooleista, joita kutsutaan poolitokeneiksi. Jos esimerkiksi tarjoat likviditeettiä Uniswapille tai lainaat varoja Compoundille, saat tokeneita, jotka edustavat osuuttasi poolissa. Saatat pystyä tallettamaan nämä tokenit toiseen pooliin ja ansaitsemaan tuottoa. Näistä ketjuista voi tulla melko monimutkaisia, koska protokollat integroivat muiden protokollien poolitokeneita omiin tuotteisiinsa ja niin edelleen.

Voisimme pitää myös hallintoa käyttötapauksena. Joissakin tapauksissa on olemassa erittäin korkea tokenäänten kynnys, jota tarvitaan muodollisen hallintoehdotuksen esittämiseen. Jos varat sen sijaan yhdistetään, osallistujat voivat yhdessä kannattaa ehdotusta, jota he pitävät tärkeänä protokollan kannalta.

Toinen nouseva DeFi-sektori on vakuutukset älysopimuksiin liittyviä riskejä vastaan. Monet tämän alan toteutuksista toimivat myös likviditeettipoolien avulla.

Toinen, vieläkin edistyneempi tapa hyödyntää likviditeettipooleja on jaottelu (tranching). Se on perinteisestä finanssimaailmasta lainattu käsite, johon kuuluu rahoitustuotteiden jakaminen niiden riskien ja tuottojen perusteella. Kuten voit odottaa, näiden tuotteiden avulla likviditeetin tarjoajat voivat valita mukautettuja riski- ja voittoprofiileja.

Synteettisten omaisuuserien luominen lohkoketjussa perustuu myös likviditeettipooleihin. Voit lisätä vakuuksia likviditeettipooliin ja yhdistää sen luotettavaan oraakkeliin, minkä jälkeen lopputuloksena on synteettinen token, joka on sidottu mihin tahansa haluamaasi omaisuuteen. No, todellisuudessa tilanne on mutkikkaampi, mutta perusajatus on näin yksinkertainen.

Mitä muuta voimme keksiä? Likviditeettipooleille on luultavasti paljon enemmän käyttötarkoituksia, joita ei ole vielä löydetty, ja kaikki riippuu vain DeFi-kehittäjien kekseliäisyydestä.Likviditeettipoolien riskit

Jos tarjoat likviditeettiä AMM:lle, sinun on oltava tietoinen käsitteestä, jota kutsutaan väliaikaiseksi tappioksi. Lyhyesti sanottuna se on dollariarvoinen menetys verrattuna HODLaukseen, kun tarjoat likviditeettiä AMM:lle.

Jos tarjoat likviditeettiä AMM:lle, olet todennäköisesti alttiina väliaikaiselle tappiolle. Joskus tappio voi olla pieni; joskus se voi olla valtava. Muista lukea sitä käsittelevä artikkelimme, jos harkitset varojen tarjoamista kaksipuoliseen likviditeettipooliin.

Toinen seikka, joka on pidettävä mielessä, on älysopimuksiin liittyvät riskit. Kun talletat varoja likviditeettipooliin, ne ovat poolissa. Vaikka teknisesti tähän ei liitykään välittäjiä, jotka pitäisivät varojasi hallussaan, itse sopimusta voidaan kuitenkin pitää näiden varojen säilyttäjänä. Jos esimerkiksi flash-lainan kautta tapahtuu vika tai joku käyttää sitä hyväkseen, varasi voivat kadota pysyvästi.

Ole myös varovainen sellaisiin projekteihin liittyen, joissa kehittäjillä on lupa muuttaa poolin sääntöjä. Joskus kehittäjillä voi olla järjestelmänvalvojan avain tai jokin muu etuoikeutettu käyttöoikeus älysopimuksen koodiin. Tämä voi antaa heille mahdollisuuden tehdä jotain haitallista, kuten ottaa haltuunsa poolin varat. Lue DeFin huijauksiin liittyvä artikkelimme, jotta voit yrittää välttää rug pull- ja exit-huijaukset parhaasi mukaan.


Yhteenveto

Likviditeettipoolit ovat yksi nykyisen DeFi-teknologian ydintekniikoista. Ne mahdollistavat hajautetun treidauksen, luotonannon, tuoton tuottamisen ja paljon muuta. Nämä älysopimukset toimivat lähes kaikilla hajautetun rahoituksen osa-alueilla, ja ne tulevat mitä todennäköisemmin tekemään niin myös jatkossa.