Mitä ovat sijoitus-DAOt?
Sisällysluettelo
Johdanto
Mikä on sijoitus-DAO?
Mikä on DAO?
Miten sijoitus-DAOt toimivat?
Mistä sijoitus-DAO saa varansa?
Ovatko sijoitus-DAOt laillisia?
Mitkä ovat sijoitus-DAOon liittyvät riskit?
Perinteiset pääomasijoittajat vs. sijoitus-DAOt
Yhteenveto
Mitä ovat sijoitus-DAOt?
Etusivu
Artikkelit
Mitä ovat sijoitus-DAOt?

Mitä ovat sijoitus-DAOt?

Keskitaso
Julkaistu Jul 5, 2022Päivitetty Feb 1, 2023
7m

Tiivistelmä

Sijoitus-DAO on hajautettu organisaatio, joka sijoittaa varoja ryhmänä. Kuka tahansa, joka omistaa sijoitus-DAOn hallintotokenia, voi osallistua päätöksentekoprosessiin. Mitä enemmän tokenia sinulla on, sitä suurempi äänioikeutesi on. Sijoitus-DAOt rahoittavat varantoaan tokenien myynnillä, laskemalla liikkeeseen NFT:itä ja tarjoamalla tuloja tuottavia palveluja. Sijoitus-DAOjen laillisuus riippuu lainkäyttöalueesi laeista.

Johdanto

Hajautettujen ominaisuuksiensa ansiosta lohkoketju on epäilemättä muuttanut pysyvästi sijoitusmaailmaa. Yrittäjien ja startup-yritysten ei enää tarvitse luottaa pelkästään riskipääomayrityksiin, siemenrahoitukseen ja perinteisiin varainkeruumalleihin. On suhteellisen helppoa luoda oma token ja käyttää yhtä ketjussa olevaa menetelmää projektin tokenin myymiseen. 

Varainkerääjät eivät myöskään ole ainoita, jotka ovat kokeneet merkittävän muutoksen: myös sijoittajat ovat. Sijoitus-DAOjen avulla meillä on nyt hankkeiden rahoittamiseen uusi lähestymistapa, joka on helposti pienimpienkin sijoittajien saatavilla.

Mikä on sijoitus-DAO?

Sijoitus-DAO antaa jäsenilleen mahdollisuuden päättää, milloin ja mihin nämä sijoittavat varansa. Mahdollisia sijoituskohteita voivat olla kiinteistöt, DeFi-sijoitusvälineet tai mikä tahansa muu omaisuuserä, johon DAO päättää sijoittaa. Sijoitus-DAO käyttää hajautetun autonomisen organisaation (DAO) mallia sijoitusprosessin demokratisoimiseen ja hajauttamiseen . 

Perinteiset mallit antavat sijoitusvoiman suhteellisen pienelle ryhmälle pääomasijoitusrahastojen ja perhetoimistojen sekä hedge-rahastojen varainhoitajia. Vaihtoehtoisesti sijoitus-DAOt tarjoavat kaikille, jotka omistavat sen hallintotokenia, mahdollisuuden tehdä päätöksiä sijoituksistaan. Sen sijaan, että tämä malli hyödyntäisi kapean yksilöryhmän asiantuntemusta, se asettaa sijoituspäätöksiä tehtäessä etusijalle väkijoukon viisauden.

Mikä on DAO?

Hajautettu autonominen organisaatio (DAO) on organisaatio, jota ohjaavat älysopimukset eli itsesuorittavat koodinpätkät, jotka toimivat lohkoketjussa. DAOn jäsenet harkitsevat ja tekevät päätöksiä, jotka sitten toteutetaan näiden älysopimusten avulla. DAO voi itse asiassa toimia jatkuvasti ja ilman ihmisten tekemiä huoltotoimia. Vaikka DAOn jäsenet menettäisivät kiinnostuksensa projektia kohtaan tai hylkäisivät sen, DAOn kehys jäisi elämään muuttumattoman luonteensa vuoksi.

Yleisin tapa, jolla DAOt tekevät päätöksiä, on hallintotokeneihin perustuvat äänestysmekanismit. Mitä enemmän tokeneita omistat, sitä enemmän äänivaltaa sinulla on. Jotkin DAOt sallivat kenen tahansa jäsenen tehdä ehdotuksen, kun taas toiset voivat rajoittaa tämän oikeuden tiettyyn ryhmään. DAOja käytetään yleisesti DeFi (Decentralized Finance) -projektien, lohkoketjujen ja muiden kryptomaailman protokollien hallintaan.

Miten sijoitus-DAOt toimivat?

Sijoitus-DAOlla on yleensä yleinen tavoite tai periaate, jonka mukaan se toimii. Jotkin DAOt sijoittavat tiettyihin toimialasegmentteihin, kuten esimerkiksi GameFi- tai DeFi-protokolliin. Sijoituspäätökset tehdään näiden periaatteiden mukaisesti ehdotusmekanismin avulla.

Sijoitus-DAOn hallintotokenin haltijoilla on mahdollisuus tehdä ehdotuksia. Jotkin DAOt rajoittavat tämän omistajiin, joilla on tietty määrä tokenia, tai johonkin muuhun ryhmän osaan. Tämä voi johtua spammin estämisestä tai vain siitä, että jäsenet, joilla on riittävän suuri panos, voivat ehdottaa sijoituspäätöksiä.

Kun ehdotus on tehty, käyttäjät joko steikkaavat tokeninsa tai käyttävät tilannekuvamekanismia äänioikeutensa käyttämiseen. Tilannekuvamekanismi ottaa huomioon kunkin lompakon hallintotokenien määrän ja jakaa äänioikeudet sen perusteella lukitsematta tokeneita. Tämä auttaa välttämään tilanteen, jossa käyttäjät muuttavat äänestyksen suuntaa ostamalla lisää tokeneita, kun he ovat nähneet ehdotuksen. Kun äänestys on ohi, päätös pannaan täytäntöön tulosten perusteella.

Sijoitusten tuotot jaetaan joko airdropien kautta hallintotokenin haltijoille tai steikkausmekanismin avulla. Steikkaamalla hallintotokenisi saat sitten osuuden palkkioista, jotka voit nostaa älysopimuksesta.  

Sijoitus-DAOt ylläpitävät usein aktiivisia yhteisökanavia Discordissa ja Telegramissa auttaakseen järjestämään ja edesauttamaan ehdotuksiaan ja tiedottamaan niistä. DAOn menestys vastaa sen yhteisön menestystä, joten sen on ylläpidettävä tervettä ja aktiivista jäsenyyttä.

Mistä sijoitus-DAO saa varansa?

On olemassa useita tapoja, joilla sijoitus-DAO voi rakentaa varantonsa. Yleisin menetelmä on hallintotokenien myynti. Uusi DAO luo tokeninsa ja tarjoaa ne markkinoille käyttämällä yhtä käytettävissä olevista myyntimekanismeista. Sijoittajat ostavat niitä sitten joko spekulatiivisiin tarkoituksiin, saadakseen äänioikeuden tai molemmista syistä. 

Kokeneiden sijoittajien perustama DAO, jolla on vankka sijoitusstrategia, houkuttelee todennäköisesti suuren joukon potentiaalisia DAOn jäseniä. Muunnettuaan hallintotokeninsa kryptoiksi, kuten bitcoiniksi (BTC), etheriksi (ETH), BUSD:ksi tai muuksi stablecoiniksi, DAOlla on sitten varoja kassassaan. DAO voi myös pitää joitain hallintotokeneita varannossaan tulevaa myyntiä varten.

Toinen suosittu menetelmä on NFT:iden liikkeeseenlasku ja myynti. Nämä voivat olla puhtaasti keräilykelpoisia NFT:itä tai tarjota myös jonkin muun hyödyn. DAO voi esimerkiksi luoda NFT:n, joka tarjoaa ylimääräisiä hallinto-oikeuksia.

Lopuksi joillakin sijoitus-DAOilla on jo varantoja ja digitaalisia varoja aiemmista menestyksistä. Esimerkiksi DeFi-projektilla voi jo olla tuloja käytettävissään sen tarjoamista palveluista. Sen DAO voisi sitten päättää sijoittaa rahat. Kuitenkin kun viittaamme sijoitus-DAOon, tarkoitamme yleensä sellaista DAOa, jonka toiminta liittyy vain sijoituksiin.

Ovatko sijoitus-DAOt laillisia?

Vastaus tähän kysymykseen vaihtelee lainkäyttöalueen mukaan. Saatat myös huomata, että sijoitus-DAOille ei ole erityisiä säännöksiä, mikä tekee niiden aseman määrittämisestä haastavaa. Saadaksesi karkean käsityksen sinun on ensin tarkasteltava, onko sijoitus-DAOn token riittävän säännelty. Se voidaan ehkä luokitella maassasi arvopaperiksi ja tarvitsee siksi erityisen lisenssin. Se voi kuulua myös jonkin muun kryptolain piiriin.

Käsite yhdessä sijoittamisesta kollektiivina ei ole uusi, ja monissa maissa on jo olemassa säännöksiä sijoitusklubeille. Esimerkiksi Yhdysvaltain verohallinnolla on jo olemassa erityisvaatimuksia ryhmille, jotka investoivat yhdessä voittojen jakamiseksi. Sinun on selvitettävä, kuuluuko sijoitus-DAO sääntelyn piiriin vai ei, ottamalla yhteyttä paikalliseen sääntelyviranomaiseen.

Mitkä ovat sijoitus-DAOon liittyvät riskit?

Vaikka sijoitus-DAOt hajauttavat vallan onnistuneesti tokenin omistajuuden mukaan, niihin liittyy silti edelleen riskejä. Älä unohda, että minkä tahansa krypton hallussapitoon liittyy riskejä. Sijoitus-DAOihin liittyy puolestaan myös erityisiä riskejä:

1. Älysopimuksen epäonnistuminen – DAOa ylläpitävät älysopimukset voivat epäonnistua hakkeroinnin, hyväksikäytön tai viallisen koodin vuoksi. Tämä voi rikkoa mekanismit, joita tarvitaan DAOn varojen tehokkaaseen toimintaan ja hallinnointiin.

2. Huonot investointipäätökset – Investointi-DAO saattaa sijoittaa hankkeisiin, jotka tarjoavat negatiivisen sijoitetun pääoman tuottoprosentin. Loppujen lopuksi ei ole mitään takeita siitä, että enemmistön tekemä päätös on aina paras.

3. Varojen huono hoito – Sijoitus-DAOjen on ylläpidettävä varantoaan asianmukaisesti. Jos sen salkku ei ole hajautettu tai hyvin hallittu, DAOn varannot voivat olla suuressa vaarassa. 

Perinteiset pääomasijoittajat vs. sijoitus-DAOt

Pääomasijoittajia ja sijoitus-DAOja verrattaessa on olemassa useita etuja ja haittoja. Vaikka sijoitus-DAO on avannut perinteisesti suljetun toimialan, sen "harmaa" asema vaikeuttaa sijoittajien ja varoja keräävien hankkeiden työskentelyä. Perinteisten sijoitusten tiukkojen vaatimusten vuoksi useimmat sijoitus-DAOt pystyvät tekemään yhteistyötä käytännössä vain muiden kryptoprojektien kanssa.

Web3:n suhteen sijoitus-DAOlla on kuitenkin joitain merkittäviä etuja. Perinteiset riskipääomayritykset ovat osoittaneet suurta kiinnostusta Web3:n potentiaalia kohtaan, mutta vaativat tyypillisesti paljon vastineeksi investoinneistaan ja asiantuntemuksestaan. Mutta mitä tulee Web3- ja lohkoketjutekniikkaan, pääomasijoittajat eivät usein tunne näitä aloja yhtä hyvin kuin niiden hajautettuja vastineita. Sen vuoksi investointi-DAOn rahoitus voisi tarjota saman periaatteen, joukkoistetun asiantuntemuksen ja tasapuolisemman tarjonnan.

Perinteisemmillä teollisuudenaloilla lisäarvo, jonka riskipääoma voi tuoda, on valtava. Näillä yrityksillä on usein vakiintuneet verkostot ja valikoima tukipalveluja. Ennen kaikkea niillä on myös oikeudellinen ja sääntelyllinen tuki, jota tarvitaan siihen, että yritys voi toimia vapaasti.

Yhteenveto

Sijoitus-DAOista on tullut kuuma aihe viimeisen vuosien 2020 ja 2021 kryptobuumin jälkeen. Ajatus siitä, että tämä malli voisi mullistaa pitkäaikaisen pääomasijoitusmallin, on houkutteleva piensijoittajille ja lohkoketjufaneille. Emme ole vielä nähneet, miten näiden kahden tyypin välinen suhde kehittyy, koska konsepti on vielä nuori. Jos päätät kokeilla sijoitus-DAOja, muista tuttuun tapaanperehtyä huolellisesti riskeihin ja siihen, miten sijoitus-DAOt sopivat salkkustrategiaasi.