Mitä ovat hajautetut sovellukset (DAppit)?
Sisällysluettelo
Johdanto
Mitä ovat hajautetut sovellukset (DAppit)?
Miten hajautetut sovellukset toimivat?
Hajautettujen sovellusten edut
Hajautettujen sovellusten rajoitukset
Suosittuja hajautettujen sovellusten käyttötapauksia
Yhteenveto
Mitä ovat hajautetut sovellukset (DAppit)?
Etusivu
Artikkelit
Mitä ovat hajautetut sovellukset (DAppit)?

Mitä ovat hajautetut sovellukset (DAppit)?

Keskitaso
Julkaistu Jun 17, 2022Päivitetty Sep 29, 2022
11m

Tiivistelmä

Hajautetut sovellukset (DAppit) ovat sovelluksia, jotka toimivat lohkoketjuverkkojen päällä. On olemassa laaja valikoima hajautettuja sovelluksia, joiden käyttötapaukset ovat erilaisia, kuten pelaaminen, rahoitus, sosiaalinen media jne. 

Vaikka hajautetut sovellukset voivat näyttää samanlaisilta kuin puhelimesi tavalliset mobiilisovellukset, niiden taustajärjestelmä on erilainen. Hajautetut sovellukset käyttävät älysopimuksia ja toimivat niiden kautta hajautetussa verkossa keskitetyn järjestelmän sijaan. Tämä tekee niistä avoimempia, hajautetumpia ja vastustuskykyisempiä hyökkäyksille, mutta tuo samalla mukanaan myös joitain uusia haasteita.


Johdanto

Yli kymmenen vuotta sitten alkunsa saaneen Bitcoinin (BTC) syntymän jälkeen lohkoketjut ovat kehittyneet tarjoamaan joukon uusia toimintoja ja käyttötapauksia valuuttana toimimisen lisäksi. Eräs näistä uusista keinoista on hajautettujen sovellusten (DAppit) rakentaminen lohkoketjutekniikan käyttämiseksi monien perinteisten alojen ja palvelujen parantamiseksi. 


Mitä ovat hajautetut sovellukset (DAppit)?

Hajautetut sovellukset (DAppit) ovat älysopimuspohjaisia digitaalisia sovelluksia tai ohjelmia, jotka toimivat lohkoketjuissa keskitettyjen palvelimien sijaan. Ne näyttävät ja tuntuvat samanlaisilta kuin älypuhelimen normaalit mobiilisovellukset ja tarjoavat laajan valikoiman palveluita ja toimintoja pelaamisesta rahoitukseen, sosiaaliseen mediaan ja moneen muuhun käyttötarkoitukseen. 

Kuten nimestä voi päätellä, hajautetut sovellukset toimivat hajautetuissa vertaisverkoissa. Eräässä varhaisessa raportissa ehdotettiin, että hajautetuilla sovelluksilla olisi seuraavat ominaisuudet:

  • Avoin lähdekoodi: Hajautettujen sovellusten lähdekoodi on yleisön saatavilla, mikä tarkoittaa, että kuka tahansa voi tarkistaa, käyttää, kopioida ja muokata niitä. Mikään yksittäinen yksikkö ei hallitse suurinta osaa sen kolikoista tai tokeneista. Käyttäjät voivat ehdottaa ja äänestää muutoksia myös hajautettuun sovellukseen. 

  • Hajautettu ja kryptografisesti suojattu: Tietoturvan varmistamiseksi kaikki hajautetun sovelluksen tiedot suojataan kryptografisesti ja tallennetaan julkiseen, hajautettuun lohkoketjuun, jota ylläpitävät useat käyttäjät (tai solmut).

  • Tokenisoitu järjestelmä: Hajautettuja sovelluksia voi käyttää kryptotokeneilla. Ne voivat hyödyntää kryptoja, kuten ETH:ta, tai luoda natiivitokenin käyttämällä konsensusalgoritmia, kuten työntodistetta (Proof of Work, PoW) tai varantotodistetta (Proof of Stake, PoS). Tokenia voidaan käyttää myös osallistujien, kuten louhijoiden ja steikkaajien, palkitsemiseen.

Tämän laajan määritelmän mukaan Bitcoin-lohkoketju voidaan määritellä hajautetuksi sovellukseksi – ja näin ollen luultavasti ensimmäiseksi hajautetuksi sovellukseksi ikinä. Se hyödyntää avointa lähdekoodia, sen kaikki tiedot sijaitsevat hajautetussa lohkoketjussa, ja se luottaa kryptotokeniin ja käyttää PoW-konsensusalgoritmia. Sama koskee muita lohkoketjuja, joilla on edellä mainitut ominaisuudet. 

Nykyään termi "hajautettu sovellus" viittaa kuitenkin yleensä kaikkiin sovelluksiin, joilla on älysopimustoimintoja ja jotka toimivat lohkoketjuverkoissa. Bitcoin-lohkoketju ei tue älysopimuksia, joten useimmat ihmiset eivät pidä sitä hajautettuna sovelluksena. 

Kesäkuusta 2022 lähtien useimmat hajautetut sovellukset sijaitsevat Ethereum-verkossa. Se tarjoaa vankan infrastruktuurin hajautettujen sovellusten kehittäjille nykyisten käyttötapausten laajentamiseksi. Hajautettujen sovellusten kehittyessä kehittäjät ovat alkaneet rakentaa niitä myös muihin lohkoketjuihin, kuten BNB Smart Chain (BSC), Solana (SOL), Polygon (MATIC), Avalanche (AVAX), EOS jne.


Miten hajautetut sovellukset toimivat?

Hajautetut sovellukset ovat sovelluksia, jotka toimivat älysopimuksilla. Niiden taustakoodi toimii hajautetuissa vertaisverkoissa. Älysopimus toimii joukkona ennalta määritettyjä sääntöjä, jotka tietokonekoodi määrittää. Kun ja jos tietyt ehdot täyttyvät, kaikki verkkosolmut suorittavat sopimuksessa määritellyt tehtävät.

Kun älysopimus on otettu käyttöön lohkoketjussa, koodia on vaikea muuttaa tai tuhota. Sen vuoksi vaikka hajautetun sovelluksen takana oleva tiimi olisi hajonnut, käyttäjät voivat silti käyttää hajautettua sovellusta. 


Hajautettujen sovellusten edut

Vaikka hajautettujen ja perinteisten sovellusten käyttöliittymät voivat näyttää samanlaisilta, hajautetut sovellukset tarjoavat useita etuja keskitettyihin vastineisiinsa verrattuna. Verkkosovellukset tallentavat tietoja keskitetyille palvelimille. Yksi vaarantunut palvelin voi kaataa sovelluksen koko verkon, mikä tekee siitä tilapäisesti tai pysyvästi käyttökelvottoman. Keskitetyt järjestelmät voivat myös kärsiä tietovuodoista tai varkauksista, mikä vaarantaa yritykset ja yksittäiset käyttäjät.

Hajautetut sovellukset on sen sijaan rakennettu hajautettuihin verkkoihin, joilla ei ole keskitettyä hallinnoijaa. Koska hajautetuilla sovelluksilla ei ole yhtä vikakohtaa, ne ovat vähemmän alttiita hyökkäyksille, mikä puolestaan vaikeuttaa haitallisten toimijoiden suorittamaa verkon kaappaamista. P2P-verkko voi myös varmistaa, että hajautettu sovellus toimii edelleen minimaalisilla seisokeilla, vaikka yksittäiset tietokoneet tai verkon osat eivät toimisi. 

DAppien hajautettu luonne tarkoittaa myös sitä, että käyttäjät voivat hallita paremmin jakamiaan tietoja. Koska yritykset eivät hallitse käyttäjien henkilötietoja, heidän ei tarvitse tarjota todellista identiteettiä ollakseen vuorovaikutuksessa hajautetun sovelluksen kanssa. Sen sijaan he voivat käyttää kryptolompakkoa ja muodostaa siten yhteyden hajautettuihin sovelluksiin ja hallita täysin sitä, mitä tietoja he jakavat.  

Toinen hajautettujen sovellusten etu on, että kehittäjät voivat helposti integroida kryptot niiden perustoimintoihin hyödyntämällä älysopimuksia. Esimerkiksi Ethereumin hajautetut sovellukset voivat ottaa ETH:n käyttöön maksuna integroimatta kolmannen osapuolen maksupalveluntarjoajia.  


Hajautettujen sovellusten rajoitukset

Hajautetuilla sovelluksilla on potentiaalia tulla tärkeäksi osaksi sensuuritonta tulevaisuutta, mutta jokaisella kolikolla on kaksi puolta. Hajautetut sovellukset ovat vielä kehityksensä alkuvaiheessa, eikä teollisuus ole vielä ratkaissut rajoituksia, kuten skaalautuvuutta, koodin muutoksia ja alhaista käyttäjäkuntaa. 

Hajautettujen sovellusten toiminta vaatii huomattavaa laskentatehoa, mikä voi ylikuormittaa verkkoja, joissa ne toimivat. Esimerkiksi Ethereumin tavoitteleman turvallisuuden, eheyden, läpinäkyvyyden ja luotettavuuden saavuttamiseksi se edellyttää, että jokainen vahvistaja suorittaa ja tallentaa jokaisen verkossa suoritetun transaktion. Tämä voi vähentää järjestelmän transaktiovauhtia ja johtaa verkon ruuhkautumiseen ja korkeampiin gas-maksuihin

Muutosten tekeminen hajautettuun sovellukseen on myös haastavaa. Käyttökokemuksen ja tietoturvan parantamiseksi hajautettua sovellusta tarvitsee todennäköisesti muuttaa jatkuvasti virheiden korjaamiseksi, käyttöliittymän päivittämiseksi ja uusien toimintojen lisäämiseksi. Kun hajautettu sovellus on otettu käyttöön lohkoketjussa, sen taustakoodia on kuitenkin vaikea muokata. Tämä edellyttäisi verkon solmujen enemmistön yksimielisyyttä mahdollisten muutosten tai parannusten hyväksymiseksi, minkä toteuttaminen voi kestää kauan.

Markkinoilla olevien hajautettujen sovellusten runsas määrä vaikeuttaa joukosta erottumista ja monien käyttäjien houkuttelemista. Jotta hajautettu sovellus toimisi tehokkaasti, sen on saavutettava verkkovaikutus – mitä enemmän käyttäjiä hajautetulla sovelluksella on, sitä tehokkaammin se tarjoaa palveluja. Suurempi määrä käyttäjiä voi myös tehdä hajautetusta sovelluksesta turvallisemman ja suojata sitä hakkereilta, jotka saattavat peukaloida avointa lähdekoodia.


Suosittuja hajautettujen sovellusten käyttötapauksia

Hajautetut sovellukset tarjoavat eri toimialoilla toimiville yrityksille uuden lähestymistavan, jolla nämä tavoittavat suuremman käyttäjämäärän. Joitakin suosittuja hajautettujen sovellusten käyttötapauksia ovat GameFi, hajautettu rahoitus (DeFi), viihde ja hallinto.


GameFi

Hajautettujen GameFi-sovellusten suosio on kasvanut, mistä on esimerkkinä Ethereum-lohkoketjun play-to-earn-pelin Axie Infinityn nousu. DappRadarin mukaan lohkoketjupelitoiminta kasvoi vuoden 2022 ensimmäisellä vuosineljänneksellä 2 000 % vuodesta 2021. Se houkutteli myös 1,22 miljoonaa yksilöllistä aktiivista lompakkoa maaliskuussa 2022, ja yli 50 % tästä toiminnasta tuli peleihin liittyvistä hajautetuista sovelluksista. 

Toisin kuin perinteiset videopelit, useimmat peleihin keskittyvät hajautetut sovellukset antavat pelaajille täyden hallinnan näiden pelin sisäisistä resursseista. Hajautetut sovellukset tarjoavat pelaajille myös mahdollisuuksia ansaita rahaa näistä esineistä pelin ulkopuolella. Esimerkiksi Axie Infinity tarjoaa pelihahmoja, virtuaalista maata ja peliesineitä NFT:iden muodossa. Pelaajat voivat tallentaa ne kryptolompakoihin, siirtää ne muihin Ethereum-osoitteisiin tai treidata niillä muiden pelaajien kanssa NFT-markkinapaikoilla. Ekosysteemissä pelaajat voivat kilpailla keskenään kerätäkseen ERC-20-tokeneita, joilla voidaan treidata pörsseissä. Tyypillisesti mitä kauemmin pelaajat pelaavat, sitä enemmän pelin sisäisiä palkkioita he voivat ansaita. 


DeFi ja DEX:t

Perinteinen rahoitus luottaa siihen, että rahoituslaitokset toimivat välittäjinä. Hajautettujen sovellusten avulla jokainen voi käyttää rahoituspalveluja ilman keskitettyä hallinnoijaa ja ylläpitää täydellistä hallintaa omaisuudestaan. DeFi voi myös hyödyttää pienituloisia henkilöitä ja tarjota heille pääsyn monenlaisiin rahoituspalveluihin huomattavasti alhaisemmilla kustannuksilla. 

Lainanotto ja luotonanto ovat suosituimpia rahoituspalvelutyyppejä, joita hajautetut sovellukset tarjoavat. DeFin hajautettujen sovellusten etuihin kuuluvat välittömät transaktiot, minimaaliset luottotarkistukset ja mahdollisuus käyttää digitaalisia varoja vakuutena. Käyttäjät voivat hyötyä näin joustavuudesta hajautettujen sovellusten lainausmarkkinoilla. Esimerkiksi lainanantajat pystyvät hallitsemaan lainoja entistä kattavammin valitsemalla, mitä tokenia lainataan ja millä alustalla. Käyttäjät voivat myös mahdollisesti ansaita 100 % lainasta saaduista koroista, koska heidän ei tarvitse maksaa välitysmaksuja. 

Hajautetut pörssit (DEX:t) ovat toinen tärkeä esimerkki taloudellisista hajautetuista sovelluksista. Tällaiset alustat helpottavat vertaiskauppaa poistamalla välittäjät, kuten keskitetyt kryptopörssit. Käyttäjien ei tarvitse luopua varojensa säilyttämisestä. Sen sijaan, että he siirtäisivät omaisuutensa pörssiin, he treidaavat toisen käyttäjän kanssa suoraan älysopimusten avulla. Toimeksiannot suoritetaan ketjussa ja suoraan käyttäjien lompakoiden välillä. Koska DEX:t vaativat vähemmän ylläpitoa, niillä on tyypillisesti alhaisemmat treidausmaksut keskitettyihin pörsseihin verrattuna. Joitakin suosittuja hajautettuja pörssejä ovat Uniswap, SushiSwap ja PancakeSwap


Viihde

Viihde on olennainen osa elämäämme. Hajautettujen sovellusten avulla päivittäiset toiminnot, joista ihmiset nauttivat, muuttuvat digitaalisiksi kokemuksiksi, jotka voivat myös luoda taloudellisia kannustimia. Esimerkiksi Audius, lohkoketjupohjainen hajautettu musiikin suoratoistoalusta, poistaa perinteisen musiikkiteollisuuden välittäjät ja yhdistää artistit ja fanit suoraan toisiinsa. Sen avulla musiikin kuraattorit voivat paremmin kaupallistaa sisältöään ja tuottaa muuttumattomia tietueita työstään lohkoketjussa.

Hajautetut sovellukset voivat myös ratkaista sosiaalisen median alustojen käyttäjien kohtaamia ongelmia. Keskitettyjä sosiaalisen median jättiläisiä, kuten Twitteriä ja Facebookia, kritisoidaan usein viestien sensuroinnista ja käyttäjätietojen virheellisestä käsittelystä. Hajautettujen sosiaalisten sovellusten, kuten Steemitin, avulla yhteisö voi olla vuorovaikutuksessa vapaasti ja ilmaista mielipiteensä vähemmillä rajoituksilla ja sensuurilla samalla, kun he voivat hallita henkilökohtaisia tietojaan paremmin. 


Hallinto

Hajautetut sovellukset voivat antaa käyttäjille mahdollisuuden osallistua verkko-organisaatioiden hallintoon lähemmin yhteisökeskeisemmän päätöksentekomekanismin avulla. Älysopimusten avulla käyttäjät, joilla on tietyn lohkoketjuprojektin hallintotokeneita, voivat luoda yhteisölle ehdotuksia, joista se voi äänestää, ja voivat samalla äänestää muiden ehdotuksista nimettömästi. 

Eräs hajautetuista hallintomalleista on hajautetut autonomiset organisaatiot (DAOt). DAOja voidaan pitää täysin itsenäisinä hajautettuina sovelluksina, jotka käyttävät älysopimuksia päätösten tekemiseen ilman keskitettyjä hallinnoijia. Näissä organisaatioissa ei ole hierarkiaa. Sen sijaan taloudelliset mekanismit linjaavat organisaation edut yksittäisten DAOn jäsenten etujen kanssa.


Yhteenveto

Hajautetut sovellukset laajentavat verkon toimivuutta parantamalla perinteisiä sovelluksia lohkoketjutekniikalla. Hajautetut sovellukset voivat tuoda markkinoille vieläkin innovatiivisempia käyttötapauksia tulevaisuudessa. Kuten DappRadar raportoi, hajautetut sovellukset kirjasivat lähes 2,4 miljoonaa päivittäistä aktiivista käyttäjää vuoden 2022 ensimmäiseen vuosineljännekseen mennessä, ja käyttäjien kiinnostuksen odotetaan kasvavan jatkuvasti. Hajautettujen sovellusten kehittäjät ja heidän rakentamansa lohkoketjuverkot eivät kuitenkaan ole vielä ratkaisseet nykyisiä rajoituksia ennen massan käyttöönottoa.