Web2 vs. Web3: Kumpi on parempi?
Sisällysluettelo
Johdanto
Verkon lyhyt historia
Mikä on Web3?
Web3:n mahdolliset hyödyt
Yhteenveto
Web2 vs. Web3: Kumpi on parempi?
Etusivu
Artikkelit
Web2 vs. Web3: Kumpi on parempi?

Web2 vs. Web3: Kumpi on parempi?

Keskitaso
Julkaistu Sep 20, 2022Päivitetty Dec 23, 2022
6m

Tiivistelmä

Vaikka internetin nykyistä versiota, Web2:ta, käyttävät miljoonat, siinä on omat puutteensa. Tietojen omistajuuteen, sensuuriin ja turvallisuuteen liittyvät ongelmat vaivaavat edelleen internetiä ja kannustavat uuden ja parannetun Web3:n luomiseen. Tämä tuleva internet pyrkii sisällyttämään erilaisia tekniikoita, kuten lohkoketjun, tekoälyn (AI) ja lisätyn todellisuuden (AR). Ihanteellisimmillaan Web3:n tulisi tarjota esimerkiksi tietojen omistajuuden ja luottamuksellisuuden kaltaisia etuja. Web3:n mainostetaan olevan parannettu versio Web2:sta, mutta mikä se tarkalleen on ja onko se parempi?

Johdanto

World Wide Web, joka tunnetaan myös yksinkertaisesti nimellä internet tai verkko, on muuttunut rajusti sen jälkeen, kun se esiteltiin ensimmäisen kerran maailmalle nimellä Web1. Tekniikoiden parantuessa ja käyttäjien vaatimusten kehittyessä ei ole yllätys, että verkko on muuttunut niitä vastaavasti. 

Web1 mahdollisti sisällön kulutuksen ja yksinkertaisen vuorovaikutuksen. Web2, jota osittain muokkasi älypuhelimien ja mobiili-internetyhteyden räjähdysmäinen kasvu, antoi käyttäjille mahdollisuuden kuluttaa ja luoda omaa sisältöään. Nyt on syntynyt uusi käsite tulevasta verkosta, joka tunnetaan nimellä Web3. Tämän uusimman internetin version odotetaan antavan käyttäjille mahdollisuuden paitsi kuluttaa ja luoda sisältöä ja tietoja, myös omistaa ne. 

Verkon lyhyt historia

Vaikka verkossa on tapahtunut lukuisia muutoksia vuosien varrella, sen kaksi päävaihetta voidaan luokitella Web1:ksi ja Web2:ksi.

Web1

Web1, joka tunnetaan myös nimellä Web 1.0, on alkuperäinen internet. Se koostui staattisista verkon silloisella muotoilukielellä HTML:llä luoduista sivuista, jotka näyttivät tietoja verkossa. Web1 toimi täysin hajautetussa infrastruktuurissa – kuka tahansa pystyi ylläpitämään palvelinta, rakentamaan sovelluksia ja julkaisemaan tietoja internetissä ilman, että portinvartijat sensuroivat niitä. Web1:n käyttäjät pystyivät etsimään tietoa verkosta verkkoselainten avulla. 

Web1:n haittapuolet

Valitettavasti ihmisillä ei ollut mitään keinoa muuttaa tietoja, ja vuorovaikutukseen muiden kanssa oli vain vähän mahdollisuuksia. Käyttäjät pystyivät kommunikoimaan vain yksinkertaisten chat-viestialustojen ja foorumien kautta. Siksi käyttäjät olivat vuorovaikutuksessa Web1:n kanssa pääasiassa tarkkailijoina, eivät osallistujina.

Web2

Toisin kuin Web1, internetin nykyinen versio on keskitetty, keskittynyt sisällöntuotantoon ja suurelta osin suurten, menestyvien teknologiayritysten monopolisoima.

1990-luvun lopulla tietokannat, palvelinpuolen käsittely, lomakkeet ja sosiaalinen media muodostivat yhdessä interaktiivisemman internetin, joka tunnetaan nimellä Web2 tai Web2.0. Tämä on internetin nykyinen versio, joka keskittyy paljolti sisällönluomiseen. Olitpa sitten aloitteleva kirjailija, valokuvaaja tai vaikuttaja, voit helposti luoda sisältöä ja esitellä töitäsi Web2:n maailmassa. 

Palveluntarjoajat, kuten WordPress ja Tumblr, tarjoavat ihmisille alustan sisällön luomiseen, kun taas sosiaalisen median yritykset, kuten Facebook ja Twitter, tarjoavat mahdollisuuden olla yhteydessä ja kommunikoida kenen tahansa kanssa missä päin maailmaa tahansa. Lisäksi mobiili-internetyhteys ja älypuhelimien suosio tarjoavat kaikille mahdollisuuden kuluttaa sisältöä helposti.

Web2-keskeiset yritykset ovat hyötyneet tästä internet-vallankumouksesta. Voittojen lisäksi yritykset ovat myös rakentaneet suuren tietokannan käyttäjistä. Suuremmat yritykset, kuten Google ja Facebook, ovat ostaneet pienempiä, ja ne ovat koonneet ympärilleen keskitetyn maailmanlaajuisen käyttäjäverkoston ja keränneet heidän tietonsa.

Web2:n haittapuolet

Web2:n syntymisen jälkeen suuret internetyritykset ovat ymmärtäneet, että ne voivat hyödyntää käyttäjätietoja pitääkseen käyttäjät omissa ekosysteemeissään. Tuottamalla kohdennettuja mainoksia kuluttajille tai estämällä viestinnän eri alustojen välillä käyttäjät ovat usein taipuvaisia jatkamaan tiettyjen palvelujen käyttöä. 

Viime vuosina eettiset kysymykset, kuten sensuuri, tietojen seuranta ja tietojen omistajuus, ovat herättäneet monien internetin käyttäjien huomion. Ironista kyllä, käyttäjätiedot näyttävät kuuluvan Web2:n yrityksille eivätkä käyttäjille itselleen. On esiintynyt tapauksia, joissa tietojen hallinta on ollut epäreilua, ja käyttäjien tilejä on suljettu sen jälkeen, kun he ovat tietämättään rikkoneet alustan sisäisiä yhteisösääntöjä. 2010-luvulla uutiset Facebookin epäonnistumisesta suojella käyttäjiensä tietoja herättivät maailmanlaajuista raivoa siitä, että käyttäjien henkilötietoja oli kerätty ilman heidän suotumustaan. 

Näiden ongelmien ratkaisemiseksi jotkut ovat esittäneet ratkaisun, jossa yhdistyvät Web1:n ja Web2:n edut: hajauttaminen ja käyttäjien osallistuminen. Vaikka tämän Web3:na tunnetun internetversion piirteet eivät ole vielä konkreettisia, sen ydinkäsitteet on suurelta osin määritelty.

Mikä on Web3?

Jos tarkastelemme Web2:n nykyisiä ongelmia, Web3 on seuraava looginen askel internetin käyttäjille tarjoaman kokemuksen parantamiseksi. Hyödyntämällä vertaisteknologioita (P2P), kuten lohkoketjua, virtuaalitodellisuutta (VR), esineiden internetiä (IoT) ja avoimen lähdekoodin ohjelmistoja, Web3 pyrkii vähentämään valtavien Web2-yritysten valtaa. Hajauttamisen avulla käyttäjät voivat toivottavasti ottaa sisältönsä ja tietojensa omistajuuden takaisin hallintaansa. 

Web3:n tärkeimmät ominaisuudet

Hajautettu: Koska hajauttamisen on tarkoitus puuttua Web2-ongelman ytimeen eli keskittämiseen, se on luonnollisesti kriittinen tekijä Web3:n menestykselle. Sen lisäksi, että yritykset palauttavat tietojen hallinnan käyttäjille, niiden olisi maksettava tietojen käyttämisestä. Hajauttaminen takaisi, että nativiikryptomaksut olisivat kaikkien saatavilla, ja poistaisi kalliiden välittäjien tarpeen perinteisessä Web2-maksuinfrastruktuurissa.

Ilman ulkopuolista lupaa toimiva: Sen sijaan, että muutamat suuret instituutiot valvoisivat osallistumista tai kieltäisivät alustojen välisen viestinnän, kuka tahansa voi olla vapaasti vuorovaikutuksessa muiden kanssa Web3:ssa.

Ilman ulkopuolista luottamusta toimiva: Verkko, johon Web3 perustuu, sallisi käyttäjien osallistua luottamatta mihinkään muuhun tahoon kuin itse verkkoon. 

Näitä ihanteita tukisivat suurelta osin lohkoketju ja krypto. 

Web3:n mahdolliset hyödyt

Parannettu turvallisuus

Teknologiajättien keskitettyihin tietokantoihin tallentamat tiedot ovat haavoittuvia, koska hakkereiden on käytettävä vain yhtä järjestelmää käyttäjätietojen vaarantamiseksi. Käyttämällä hajautettuja ratkaisuja tietojen tallentamiseen ja hallintaan yksityiset tiedot voidaan säilyttää turvallisemmin.

Tietojen todellinen omistajuus

Koska yksi Web3:n painopisteistä on tietojen omistajuus, käyttäjät voivat saada takaisin tietojensa hallinnan ja halutessaan jopa ansaita rahaa niillä.

Totuuden hallinta

Ilman keskitettyä hallinnoijaa käyttäjät eivät joudu epäreilun sensuurin kohteeksi. Ilman sensuurin voimaa tai kykyä poistaa tiettyä sisältöä suurten yritysten on huomattavasti vaikeampaa hallita minkään keskustelun suuntaa.

Lisäksi on muita mahdollisia etuja, jotka tekevät Web3:sta edeltäjiään paremman.

Taloudellinen vapaus

Web3 antaa käyttäjille mahdollisuuden kuluttaa, luoda ja omistaa sisältöään ja tietojaan. Koska Web3 perustuu lohkoketjutekniikkaan, käyttäjät voivat helposti käyttää ekosysteemejä, jotka liittyvät hajautettuun rahoitukseen (DeFi) ja muihin työkaluihin taloudellisen vapauden saavuttamiseksi. 

Parempi sosiaalinen vuorovaikutus

Edeltäjiensä tapaan Web3:een tullaan sisällyttämään tulevaisuudessa lohkoketjutekniikan jälkeen luotuja tekniikoita. Esimerkiksi virtuaalitodellisuus (VR), lisätty todellisuus (AR) ja tekoäly (AI) voisivat lisätä digitaalisia elementtejä Web3-sovelluksiin ja näin parantaa sosiaalista vuorovaikutusta verkossa.

Eräs tällainen esimerkki on jo olemassa metaversumin muodossa, joka on virtuaalinen 3D-universumi, jota sen käyttäjät voivat tutkia avatarien avulla. Mukaansatempaavien tilojen, kuten metaversumin, avulla käyttäjät voivat sosialisoida verkossa, ostaa virtuaalista maata, pelata pelejä ja jopa työskennellä etänä.

Yhteenveto

Web2:n ja Web3:n vertailu liittyy ikivanhaan keskitetyn ja hajautetun verkon vertailuun. Koska Web3 ei ole vielä toteutunut, sen väitetty paremmuus Web2:een nähden on edelleen keskustelun aiheena. Hajautetun infrastruktuurinsa ansiosta Web3 voisi kuitenkin mahdollisesti ratkaista tietoihin liittyvät skandaalit, joita olemme nähneet Web2:een liittyen, ja palauttaa tietojen hallinnan käyttäjille.