Kolme suosittua kryptosiltaa ja miten ne toimivat
Sisällysluettelo
Johdanto
Mikä on kryptosilta?
Erityyppisiä siltoja
Solana Wormhole Bridge
Avalanche Bridge
Polygon Bridge
Yhteenveto
Luettavaa:
Kolme suosittua kryptosiltaa ja miten ne toimivat
Etusivu
Artikkelit
Kolme suosittua kryptosiltaa ja miten ne toimivat

Kolme suosittua kryptosiltaa ja miten ne toimivat

Keskitaso
Julkaistu Nov 30, 2022Päivitetty Feb 1, 2023
7m

Tiivistelmä

Kryptosillat ovat välttämättömiä eri lohkoketjujen yhteentoimivuuden helpottamiseksi. Ne yhdistävät aiemmin toisistaan erillään toimineita kryptoekosysteemejä, jotta käyttäjät voivat jakaa tietoja ja siirtää omaisuutta sellaisten erillisten lohkoketjujen välillä, jotka toimivat eri tekniikoilla ja säännöillä. 

Kryptosillat voidaan luokitella ulkopuolisella luottamuksella toimiviksi, ilman ulkopuolista luottamusta toimiviksi, yksisuuntaisiksi ja kaksisuuntaisiksi. Solana Wormhole Bridge, Avalanche Bridge ja Polygon Bridge ovat joitain suosittuja kryptosiltoja, joita käytetään varojen siirtämiseen, ja jokaiseen siltaan liittyy omat ainutlaatuiset etunsa.

Johdanto

Yleensä lohkoketjut eivät ole luonnostaan yhteentoimivia, mikä tarkoittaa, että yhden lohkoketjun tietoja ja omaisuutta ei voida siirtää toiseen lohkoketjuun. Monet projektit ratkaisevat tämän ongelman rakentamalla niiden välille kryptosiltoja tietojen ja varojen siirron helpottamiseksi. Jokainen kryptosilta yhdistää kuitenkin vain tietyt lohkoketjut, joten se ei ole kaikille sopiva ratkaisu.

Jos tiimi rakentaa sillan esimerkiksi ETH:n ja BTC:n välille, tätä siltaa ei voi käyttää resurssien siirtämiseen XRP:stä ETH:hon. Lisäksi vain käyttäjät, joilla on tietyn sillan kanssa yhteensopiva kryptolompakko, voivat käyttää kyseistä siltaa.

Mikä on kryptosilta?

Kryptosilta on protokolla, jonka avulla vähintään kaksi lohkoketjua voivat toimia ja jakaa tietoja keskenään. Se yhdistää lohkoketjut niin, että yhden verkon käyttäjät voivat osallistua toisen verkon toimintaan. Tämä antaa kryptokäyttäjille mahdollisuuden hyödyntää omistuksiaan alkuperäisten ketjujen ulkopuolella.

Lohkoketjut eroavat toisistaan tokeneiltaan, konsensusmekanismeiltaan, yhteisöiltään ja hallintomalleiltaan. Kryptosilta helpottaa lohkoketjujen yhteentoimivuutta ja mahdollistaa tietojen ja kryptovarojen siirrot eri ketjujen välillä.

Kryptosillat tarjoavat myös lohkoketjuille mahdollisuuden hyödyntää toistensa vahvuuksia. Esimerkiksi Bitcoinin ei tarvitse luoda lohkoketjuaan uudelleen älysopimusten sisällyttämiseksi, koska muut verkot voivat täyttää tämän aukon.

Lisäksi kryptosiltojen avulla kehittäjät voivat kommunikoida ja tehdä yhteistyötä riippumatta siitä, missä verkossa he työskentelevät. Sen vuoksi protokollat voivat helpommin muodostaa yhteyden toisiinsa ja hyödyntää toistensa ominaisuuksia ja käyttötapauksia.

Yleensä kryptosillat sallivat tokeneiden siirtämisen yhdestä verkosta toiseen käärimällä ne. Tämä on prosessi, jossa silta lukitsee alkuperäisen tokenin älysopimukseen ja luo vastaavan määrän käärittyjä tokeneita, kuten WETH:ta ETH-verkkoon tai WBNB:tä BNB-verkkoon.

On olemassa myös muita tekniikoita, jotka keskittyvät yhteentoimivuuteen kryptoekosysteemissä. Yksi tällainen esimerkki on Layer 0 -protokollat. Layer 0 -protokollat sallivat muiden lohkoketjujen rakentaa niiden päälle tarjoamalla lohkoketjuille yhteisen taustalla olevan kerroksen. Siksi lohkoketju ei vaadi siltoja, koska jokainen Layer 0:n päälle rakennettu lohkoketju muodostaa yhteyden muihin lohkoketjuihin heti alusta alkaen.

Erityyppisiä siltoja

Ulkopuolisella luottamuksella toimivat sillat

Ulkopuolisella luottamuksella toimivat sillat ovat riippuvaisia keskitetystä hallinnoijasta tai järjestelmästä. Näihin kuuluvat ulkoiset todentajat, jotka avustavat tietojen ja arvon siirtoa turvallisesti. Tämä tarkoittaa kuitenkin myös sitä, että ne vaativat käyttäjiä luopumaan kryptojensa hallinnasta, mikä on ristiriidassa kryptoalaan liittyvän itsesäilytyksen eetoksen kanssa.

Ilman ulkopuolista luottamusta toimivat sillat

Toisin kuin ulkopuolisella luottamuksella toimivat sillat, ilman ulkopuolista luottamusta toimivat sillat eivät ole riippuvaisia kolmannen osapuolen tahoista. Sen sijaan ne toimivat hajautetusti hyödyntämällä älysopimuksia, jotka hallitsevat yhteentoimivuusprosessia. Tämän vuoksi käyttäjät voivat säilyttää kryptonsa omistajuuden. Vaikka ulkopuolisella luottamuksella toimivien siltojen käyttäjien on luotettava siltojen ylläpitäjien maineeseen, ilman ulkopuolista luottamusta toimivien siltojen käyttäjät luottavat sen sijaan taustalla olevaan koodiin. 

Yksisuuntaiset sillat

Yksisuuntaisten siltojen avulla käyttäjät voivat siirtää kryptonsa toiseen verkkoon ilman mahdollisuutta lähettää niitä takaisin samaa reittiä pitkin. Tämä tarkoittaa, että niitä tulisi käyttää vain yksisuuntaisiin transaktioihin.

Kaksisuuntaiset sillat

Kaksisuuntaiset sillat puolestaan mahdollistavat omaisuuden siirron molempiin suuntiin. Ne tarjoavat saumattomamman tavan siirtää tietoja ja kryptoja kahden verkon välillä. Sen vuoksi ne voivatkin olla kätevämpiä käyttäjille, jotka käyttävät usein kahta verkkoa kryptojen lähettämiseen ja vastaanottamiseen.

Solana Wormhole Bridge

Kaksisuuntainen Wormhole-silta pyrkii helpottamaan tokenisoitujen omaisuuserien siirtämistä nopeasti ja edullisesti lohkoketjujen välillä hyödyntämällä Solanan nopeita ja edullisia rakenteellisia etuja.

Solanan tavoitteena oli, että Wormhole ratkaisisi hajautetun rahoituksen (DeFi) yleisiä ongelmia, kuten korkeat gas-maksut, hintojen liukuman ja verkon ruuhkautumisen. Kun se lanseerattiin vuonna 2020, se tarjosi hajautetun tavan siirtää ERC-20- ja SPL-tokeneita Ethereumin ja Solanan välillä. Nykyään Solana Wormhole sallii kryptojen siirron 17 ketjun välillä.

Wormhole kehitettiin yhdessä Certus Onen kanssa, joka on lohkoketjujen solmuja ylläpitävä ja infrastruktuurin turvallisuuspalveluja varantotodiste (PoS) -lohkoketjuille tarjoava yritys. Koska kehittäjät voivat käyttää Wormholea käyttääkseen Solanan verkkoa, kryptoprojektien ei tarvitse kirjoittaa omia koodikantojaan Solanalle. 

Silta perustuu hajautettuihin ketjujen välisiin oraakkeleihin. Nämä niin sanotut "vartijat" tuovat tokeneita ketjusta toiseen lukitsemalla tai polttamalla tokeneita yhdessä ketjussa ja luomalla tai vapauttamalla niitä toisessa.

"Vartijoita" ylläpitävät solmujen ylläpitäjät, kuten Solanan vahvistajat ja ekosysteemin sidosryhmät. Niiden Solanan kanssa yhdenmukainen kannustinrakenne voi auttaa pitämään sillan luotettavana.

Avalanche Bridge

Toinen kaksisuuntainen silta, Avalanche Bridge (AB), rakennettiin erityisesti yksityiskäyttäjille, ja Ava Labs lanseerasi sen heinäkuussa 2021. Silta korvaa aiemman siltasuunnittelun, nimeltään Avalanche-Ethereum Bridge (AEB), ja sen maksut ovat noin viisi kertaa alhaisemmat kuin edeltäjänsä.

Lisäksi AB pyrkii parantamaan käyttäjien omaisuuden siltauskokemusta edelleen keskittymällä turvallisuuteen, nopeampaan lopullisuuteen ja alhaisempiin maksuihin. AB yhdistää myös Ethereumin ja Avalanchen antamalla käyttäjille mahdollisuuden siirtää Ethereumin ERC-20-tokeneita Avalanche Mainnetiin. 

AB-malli koostuu yksityisestä koodikannasta (eli Intel SGX -ohjekoodista) ja välittäjistä (joita kutsutaan "wardeneiksi"). Intel SGX -sovellus on yksityinen erillisalue, joka luo turvallisemman laskentaympäristön helpottamalla toimintaa suljetussa tilassa ja varmistamalla, että silta on suojattu peukaloinnilta.

Wardenin päätehtävänä on seurata Avalanche- ja Ethereum-lohkoketjuja. Aina kun warden havaitsee ERC-20-tokenin tulevan Avalanche Bridgen Ethereumiin, se rekisteröi transaktion Intel SGX -erillisalueelle.

Kuitenkin kun tokeneita lähetetään Avalanchesta Ethereumiin, erillisalue vahvistaa, että käärityt ERC-20-kolikot poltetaan ensin merkiksi vastaavan summan siirtymisestä Ethereumiin. Lopuksi kun transaktio on vahvistettu, token joko lukitaan ja luodaan tai se poltetaan ja vapautetaan.

Polygon Bridge

Polygon-tiimi ehdotti luotettavaa Polygon-siltaa ensimmäisen kerran vuoden 2020 alussa Polygon- ja Ethereum-verkkojen yhteentoimivuuden lisäämiseksi. Silta otettiin käyttöön myöhemmin samana vuonna.

Nykyään sen avulla käyttäjät voivat siirtää tokeneita ja NFT:itä Ethereumin ja Polygonin välillä. Nyt käyttäjät voivat hyödyntää Ethereumin suosiota hyödyntäen samalla Polygonin alhaisempia maksuja ja nopeampia transaktioaikoja.

Polygonilla on kaksi siltaa, joiden kautta käyttäjät voivat siirtää omaisuutta: varantotodiste (PoS) -silta ja Plasma-silta. Ensimmäinen suojaa verkkonsa hyödyntämällä PoS-konsensusalgoritmia. Vaikka talletukset suoritetaan lähes välittömästi PoS-sillalla, nostot voivat joskus kestää kauemmin. Tämä silta tukee etherin ja muiden yleisten ERC-tokenien siirtoa.

Plasma-silta käyttää Ethereumin Plasma-skaalausratkaisua paremman tietoturvan tarjoamiseksi. Käyttäjät voivat käyttää siltaa Polygonin natiivitokenin MATICin ja tiettyjen Ethereum-tokenien (ETH, ERC-20 ja ERC-721) siirtämiseen. 

Tokenien siltaaminen Polygonin avulla noudattaa tyypillistä siltauslogiikkaa. Ethereum-verkosta poistuvat tokenit lukitaan, ja sama määrä tokeneita luodaan automaattisesti Polygoniin yksi-yhteen-suhteessa. Vastaavasti kun tokeneita sillataan Ethereumiin, Polygoniin sidotut tokenit poltetaan ja Ethereum-tokeneiden lukitus avataan.

Yhteenveto

Vaikka kryptosillat tekevät kryptoekosysteemistä yhteentoimivamman, sinun tulee aina tehdä omaa tutkimusta, jotta voit valita omiin käyttötarkoituksiisi parhaiten sopivan sillan.

Muista, että siltaus ei muuta siirrettävän krypton levikkiä. Sillat yksinkertaisesti lukitsevat tokenit lähettävässä verkossa ja luovat uudet tokenit vastaanottavalla puolella käärittyinä tokeneina.

Jos käärityt tokenit lähetetään takaisin alkuperäiseen ketjuun, ne poltetaan ennen kuin alkuperäiset tokenit vapautetaan toisella puolella.

Luettavaa: