Tietoa Wyckoff-menetelmästä
Sisällysluettelo
Mikä on Wyckoff-menetelmä?
Wyckoffin kolme lakia
Composite Man
Wyckoffin kaaviot
Toimiiko Wyckoff-menetelmä?
Wyckoffin viisivaiheinen lähestymistapa
Yhteenveto
Tietoa Wyckoff-menetelmästä
Etusivu
Artikkelit
Tietoa Wyckoff-menetelmästä

Tietoa Wyckoff-menetelmästä

Edistynyt
Julkaistu Oct 21, 2019Päivitetty Oct 4, 2022
11m

Mikä on Wyckoff-menetelmä?

Wyckoff-menetelmän kehitti Richard Wyckoff 1930-luvun alussa. Se koostuu joukosta periaatteita ja strategioita, jotka on alun perin suunniteltu treidaajille ja sijoittajille. Wyckoff omisti merkittävän osan elämästään opettamiselle, ja hänen työnsä vaikuttaa suureen osaan modernia teknistä analyysiä (TA). Vaikka Wyckoff-menetelmä keskittyi alun perin osakkeisiin, sitä sovelletaan nyt kaikenlaisilla rahoitusmarkkinoilla.

Suuri osa Wyckoffin työstä sai inspiraationsa muiden menestyneiden treidaajien (erityisesti Jesse L. Livermoren) treidausmenetelmistä. Nykyään Wyckoffia pidetään yhtä suuressa arvossa kuin muita avainhenkilöitä, kuten Charles H.Dow'ta ja Ralph N. Elliottia.

Wyckoff teki mittavaa tutkimusta, joka johti useiden teorioiden ja treidaustekniikoiden luomiseen. Tämä artikkeli antaa yleiskatsauksen hänen työstään. Käymme läpi seuraavat aihepiirit:

  • kolme peruslakia

  • Composite Man -konsepti

  • menetelmä kaavioiden analysoimiseksi (Wyckoffin kaaviot)

  • viisivaiheinen lähestymistapa markkinoihin.

Wyckoff kehitti myös erityisiä osto- ja myyntitestejä sekä ainutlaatuisen piste- ja kuvakaavioihin (P&F) perustuvan kartoitusmenetelmän. Vaikka testit auttavat treidaajia havaitsemaan parempia markkinoille tulokohtia, P&F-menetelmää käytetään treidaustavoitteiden määrittämiseen. Tämä artikkeli ei kuitenkaan perehdy näihin kahteen aiheeseen.

 

Wyckoffin kolme lakia

Kysynnän ja tarjonnan laki

Ensimmäisessä laissa todetaan, että hinnat nousevat, kun kysyntä on suurempaa kuin tarjonta, ja laskevat päinvastaisessa tilanteessa. Tämä on yksi rahoitusmarkkinoiden perusperiaatteista, eikä se todellakaan koske yksinomaan Wyckoffin työtä. Voimme esittää ensimmäistä lakia kolmella yksinkertaisella yhtälöllä:

  • Kysyntä > tarjonta = hinnat nousevat

  • Kysyntä < tarjonta = hinnat laskevat

  • Kysyntä = tarjonta = ei merkittävää hinnanmuutosta (alhainen volatiliteetti)

Toisin sanoen Wyckoffin ensimmäinen laki viittaa siihen, että tarjonnan ylittävä kysyntä saa hinnat nousemaan, koska ihmiset ostavat enemmän kuin myyvät. Kuitenkin tilanteessa, jossa myyntiä on enemmän kuin ostamista, tarjonta ylittää kysynnän, mikä aiheuttaa hintojen laskun.

Monet Wyckoff-menetelmää noudattavat sijoittajat vertaavat hintatoimintaa ja volyymipalkkeja keinona visualisoida paremmin kysynnän ja tarjonnan välistä suhdetta. Tämä tarjoaa usein vinkkejä markkinoiden seuraavista liikkeistä.

Syyn ja seurauksen laki

Toisessa laissa todetaan, että kysynnän ja tarjonnan väliset erot eivät ole satunnaisia. Sen sijaan ne esiintyvät valmistelujaksojen jälkeen tiettyjen tapahtumien seurauksena. Wyckoffin termein kerryttämisjakso (syy) johtaa lopulta nousutrendiin (seuraukseen). Sitä vastoin jakelujakso (syy) johtaa lopulta laskutrendiin (seuraukseen). 

Wyckoff käytti ainutlaatuista kartoitustekniikkaa syyn mahdollisten seurausten arviointiin. Toisin sanoen hän loi menetelmiä treidauskohteiden määrittelemiseksi kerryttämis- ja jakelujaksojen perusteella. Tämä antoi hänelle mahdollisuuden arvioida markkinatrendin todennäköistä jatkumista sen jälkeen, kun se on poistunut konsolidointialueelta tai treidausalueelta.

Ponnistelujen vs. tulosten laki

Wyckoffin kolmannessa laissa todetaan, että omaisuuserän hinnan muutokset ovat seurausta ponnisteluista, joita edustaa treidausvolyymi. Jos hintatoiminta on sopusoinnussa volyymin kanssa, on hyvät mahdollisuudet, että suuntaus jatkuu. Jos volyymi ja hinta eroavat kuitenkin merkittävästi, markkinatrendi todennäköisesti pysähtyy tai muuttaa suuntaa.

Kuvittele esimerkiksi, että Bitcoin-markkinat alkavat vakiintua erittäin suurella volyymilla pitkän laskusuhdanteisen trendin jälkeen. Suuri volyymi ilmaisee suurta toimintaa, mutta sivuttaisliike (alhainen volatiliteetti) viittaa pieneen tulokseen. Näin monet bitcoinit vaihtavat omistajaa, mutta enää ei esiinny merkittäviä hintalaskuja. Tällainen tilanne voi viitata siihen, että laskutrendi voi olla ohi ja käänne on lähellä.


Composite Man

Wyckoff loi idean Composite Man -miehestä (eli komposiittisesta toimijasta), joka kuvastaa markkinoiden kuvitteellista identiteettiä. Hän ehdotti, että sijoittajien ja treidaajien tulisi tutkia osakemarkkinoita ikään kuin yksi yhteisö hallitsisi niitä. Tämä tekisi markkinatrendien seuraamisesta heille helpompaa.

Pohjimmiltaan Composite Man edustaa suurimpia toimijoita (markkinatakaajia), kuten varakkaita yksityishenkilöitä ja institutionaalisia sijoittajia. Se toimii aina oman etunsa mukaisesti varmistaakseen, että se voi ostaa halvalla ja myydä korkealla. 

Composite Manin käyttäytyminen on vastakohta suurimmalle osalle yksityissijoittajista, joiden Wyckoff havaitsi usein menettävän rahaa. Wyckoffin mukaan Composite Man käyttää jokseenkin ennustettavaa strategiaa, josta myös sijoittajat voivat ottaa oppia.

Käytämme seuraavaksi Composite Man -konseptia yksinkertaistetun markkinasyklin havainnollistamiseen. Tällainen sykli koostuu neljästä päävaiheesta: kerryttäminen, nousutrendi, jakelu ja laskutrendi.


Kerryttäminen

Composite Man kerryttää omia varojaan ennen useimpia muita sijoittajia. Tätä vaihetta leimaa yleensä sivuttaisliike. Kerryttäminen tapahtuu vähitellen, jotta hinta ei muutu merkittävästi.

Nousutrendi

Kun Composite Manilla on tarpeeksi osakkeita ja myyntivoima on ehtynyt, se alkaa työntää markkinoita ylös. Luonnollisesti nouseva suuntaus houkuttelee lisää sijoittajia, mikä saa kysynnän kasvamaan.

Huomionarvoista on, että nousutrendin aikana voi esiintyä useita kerryttämisvaiheita. Voimme kutsua niitä uudelleenkerryttämisvaiheiksi, joissa suurempi suuntaus pysähtyy ja vakiintuu hetkeksi, ennen kuin se jatkaa ylöspäin suuntautuvaa liikettään.

Markkinoiden noustessa muita sijoittajia kannustetaan ostamaan. Lopulta jopa suuri yleisö innostuu tarpeeksi asiasta osallistuakseen. Tässä vaiheessa kysyntä on paljon suurempaa kuin tarjonta.

Jakelu

Seuraavaksi Composite Man alkaa jakaa omistuksiaan. Se myy kannattavia asemiaan niille, jotka tulevat markkinoille myöhäisessä vaiheessa. Tyypillisesti jakeluvaihetta leimaa sivuttaisliike, joka imee kysynnän, kunnes se päättyy.

Laskutrendi

Pian jakeluvaiheen jälkeen markkinat alkavat palata laskutrendin suuntaan. Toisin sanoen kun Composite Man on myynyt suuren osan osakkeistaan, se alkaa työntää markkinoita alas. Lopulta tarjonta muuttuu paljon suuremmaksi kuin kysyntä, ja laskutrendi vakiintuu.

Nousutrendin tapaan myös laskutrendissä voi esiintyä uudelleenjakeluvaiheita. Nämä ovat pohjimmiltaan lyhytaikaisia konsolidointivaiheita suurten hintalaskujen välillä. Niihin voi kuulua myös Dead Cat Bounce -nimellä tunnettuja liikkeitä tai niin sanottuja härkäloukkuja, joissa jotkut ostajat jäävät loukkuun toivoen trendin kääntymistä, jota ei tapahdu. Kun laskeva suuntaus on vihdoin ohi, alkaa uusi kerryttämisvaihe.


Wyckoffin kaaviot

Kerryttämis- ja jakelukaaviot ovat todennäköisesti suosituin osa Wyckoffin työtä – ainakin kryptoalalla. Nämä mallit jakavat kerryttämis- ja jakeluvaiheet pienempiin osiin. Osiot on jaettu viiteen vaiheeseen (A–E) sekä useisiin Wyckoff-tapahtumiin, jotka on kuvattu lyhyesti alla.


Kerryttämiskaava

Wyckoff-menetelmän kerryttämiskaavio

Vaihe A

Myyntivoima pienenee, ja laskutrendi alkaa hidastua. Tätä vaihetta leimaa yleensä treidausvolyymin kasvu. Alustava tuki osoittaa, että markkinoilla on joitain ostajia, mutta heitä ei silti ole riittävästi pysäyttämään alaspäin suuntautuvaa liikettä.

Selling Climax (SC) muodostuu voimakkaasta myyntitoiminnasta, kun sijoittajat antautuvat. Tämä on usein korkean volatiliteetin kohta, jossa paniikkimyynti luo suuria kynttilöitä ja pitkiä häntiä. Vahva pudotus palautuu nopeasti pompuksi tai automaattiseksi noususuunnaksi (AR), koska ostajat imevät liiallisen tarjonnan. Yleensä kerryttämiskaavion treidausalue määritellään matalimman SC-hinnan ja korkeimman AR-hinnan välisen tilan mukaan.

Kuten nimestä voi päätellä, toissijainen testi tapahtuu, kun markkinat putoavat lähellä SC-aluetta ja testaavat, onko laskutrendi todella ohi vai ei. Tässä vaiheessa treidausvolyymi ja markkinoiden volatiliteetti vähenevät yleensä. Vaikka toissijainen testi muodostaa usein korkeamman matalan suhteessa SC:hen, näin ei välttämättä aina ole.

Vaihe B

Wyckoffin syyn ja seurauksen lain perusteella vaihetta B voidaan pitää syynä, joka johtaa seuraukseen.

Pohjimmiltaan vaihe B on konsolidointivaihe, jossa Composite Man kerää eniten omaisuutta. Tässä vaiheessa markkinoilla on taipumus testata sekä treidausalueen vastustus- että tukitasoja.

Vaiheen B aikana voi esiintyä lukuisia toissijaisia testejä. Joissakin tapauksissa ne voivat tuottaa korkeampia huippuhintoja (härkäloukkuja) ja alempia alahintoja (karhuloukkuja) suhteessa vaiheen A SC:hen ja AR:ään.

Vaihe C

Tyypillinen kerryttämisvaihe C sisältää niin sanotun jousen. Se toimii usein viimeisenä karhuloukkuna, ennen kuin markkinat alkavat muodostaa korkeampia alahintoja. Vaiheen C aikana Composite Man varmistaa, että markkinoilla on vähän tarjontaa jäljellä, eli ne, joiden oli määrä myydä, tekivät jo niin.

Jousi rikkoo usein tukitasot pysäyttääkseen treidaajat ja johtaakseen sijoittajia harhaan. Voimme kuvata sitä viimeiseksi yritykseksi ostaa osakkeita halvemmalla ennen nousutrendin alkua. Karhuloukku saa yksityissijoittajat luopumaan omistuksistaan. 

Joissakin tapauksissa tukitasot kuitenkin onnistuvat kestämään, ja jousta ei yksinkertaisesti synny. Toisin sanoen sellaisia kerryttämiskaavioita voi esiintyä, joihin muodostuvat kaikki elementit jousta lukuun ottamatta. Tämä ei tee koko järjestelmästä mitätöntä.

Vaihe D

Vaihe D edustaa siirtymistä syyn ja seurauksen välillä. Se sijaitsee kerryttämisvyöhykkeen (vaihe C) ja treidausalueelta poistumisen (vaihe E) välillä. 

Tyypillisesti vaihe D osoittaa treidausvolyymin ja volatiliteetin merkittävää kasvua. Siinä esiintyy yleensä viimeisen pisteen tuki, mikä muodostaa korkeamman alahinnan, ennen kuin markkinat liikkuvat korkeammalle. Viimeisen pisteen tuki edeltää usein vastustustasoilta poistumista, mikä puolestaan luo korkeampia huippuja. Tämä osoittaa merkkejä voimasta, kun aiemmista vastustustasoista tulee uusia tukitasoja.

Hieman hämmentävästä terminologiasta huolimatta vaiheen D aikana voi esiintyä useampi kuin yksi viimeisen pisteen tuki. Niihin liittyy usein lisääntynyt treidausvolyymi hinnan testatessa uusia tukilinjoja. Joissakin tapauksissa hinta voi luoda pienen konsolidointivyöhykkeen, ennen kuin se liikkuu suuremman treidausalueen ulkopuolelle ja siirtyy vaiheeseen E.

Vaihe E

Vaihe E on kerryttämiskaavion viimeinen vaihe. Sille on ominaista hinnan ilmeinen poistuminen treidausalueelta, mikä johtuu markkinoiden lisääntyneestä kysynnästä. Tällöin treidausalue käytännössä rikkoutuu ja nousutrendi alkaa.


Jakelukaava

Pohjimmiltaan jakelukaava toimii päinvastaisella tavalla kuin kerryttämiskaava, mutta siihen liittyvä terminologia on hieman erilaista.


Wyckoff-menetelmän jakelukaavio


Vaihe A

Ensimmäinen vaihe tapahtuu, kun vakiintunut nousutrendi alkaa hidastua kysynnän vähenemisen vuoksi. Alustava tarjonta viittaa siihen, että myyntivoimaa esiintyy, vaikkakaan ei vielä tarpeeksi vahvasti ylöspäin suuntautuvan liikkeen pysäyttämiseksi. Intensiivinen ostotoiminta johtaa sitten Buying Climaxiin. Tämä johtuu yleensä kokemattomista treidaajista, jotka ostavat tunteidensa pohjalta. 

Seuraavaksi voimakas siirtyminen ylöspäin aiheuttaa automaattisen reaktion, koska markkinatakaajat imevät liiallisen kysynnän. Toisin sanoen Composite Man alkaa jakaa omistuksiaan myöhään ostaville. Toissijainen testi syntyy, kun markkinat palaavat Buying Climax -alueelle muodostaen usein alemman huippuhinnan.

Vaihe B

Jakelun vaihe B toimii konsolidointivyöhykkeenä (syynä), joka edeltää laskutrendiä (seurausta). Tässä vaiheessa Composite Man myy vähitellen omaisuutensa, mikä imee ja heikentää markkinoiden kysyntää. 

Yleensä treidausalueen ylempiä ja alempia kaistaleita testataan useita kertoja, ja niihin voi sisältyä lyhytaikaisia karhu- ja härkäloukkuja. Joskus markkinat siirtyvät Buying Climaxin luoman vastustustason yläpuolelle, mikä johtaa toissijaiseen testiin, jota voidaan kutsua myös Upthrustiksi (UT).

Vaihe C

Joissakin tapauksissa markkinat luovat viimeisen härkäloukun konsolidointijakson jälkeen. Tätä kutsutaan nimellä UTAD eli Upthrust After Distribution. Se on pohjimmiltaan kerryttämisjousen vastakohta.

Vaihe D

Jakelun vaihe D on pitkälti peilikuva kerryttämisvaiheesta. Siinä on yleensä viimeinen tarjontapiste alueen keskellä, mikä luo alemman huippuhinnan. Tästä lähtien luodaan uusia viimeisiä tarjontapisteitä – joko tukialueen ympärille tai sen alle. Ilmeinen heikkouden merkki ilmestyy, kun hinta liikkuu tukilinjan alapuolelle.

Vaihe E

Jakelun viimeinen vaihe merkitsee laskutrendin alkua, jossa hinta siirtyy treidausalueen alapuolelle, mikä johtuu tarjonnan vahvasta määräävästä asemasta kysyntään nähden.


Toimiiko Wyckoff-menetelmä?

Luonnollisestikaan markkinat eivät aina seuraa näitä malleja tarkasti. Käytännössä kerryttämis- ja jakelukaaviot voivat syntyä eri tavoin. Joissakin tilanteissa esimerkiksi B-vaiheen pituus voi olla paljon odotettua pidempi. Muussa tapauksessa esimerkiksi jousi- ja UTAD-testejä ei esiinny.

Silti Wyckoffin työ tarjoaa laajan valikoiman luotettavia tekniikoita, jotka perustuvat Wyckoffin moniin teorioihin ja periaatteisiin. Hänen työnsä on varmasti hyödyllistä tuhansille sijoittajille, treidaajille ja analyytikoille ympäri maailman. Esimerkiksi kerryttämis- ja jakelukaaviot voivat olla hyödyllisiä, kun yritetään ymmärtää rahoitusmarkkinoiden yleisiä syklejä.


Wyckoffin viisivaiheinen lähestymistapa

Monien periaatteidensa ja tekniikoidensa pohjalta Wyckoff kehitti myös viisivaiheisen lähestymistavan markkinoihin. Lyhyesti sanottuna tätä lähestymistapaa voidaan pitää keinona toteuttaa hänen opetuksiaan käytännössä.

Vaihe 1: Määritä trendi.

Mikä on nykyinen suuntaus ja mihin se on todennäköisesti menossa? Millainen on kysynnän ja tarjonnan välinen suhde?

Vaihe 2: Määritä omaisuuserän vahvuus.

Kuinka vahva omaisuuserä on suhteessa markkinoihin? Liikkuvatko sen hinnat samalla vai vastakkaisella tavalla?

Vaihe 3: Etsi omaisuuseriä, joiden perustana on riittävä syy.

Onko tarpeeksi syitä avata positio? Onko syy tarpeeksi vahva, jotta mahdolliset hyödyt (seuraukset) ovat riskien arvoisia?

Vaihe 4: Määritä, kuinka todennäköinen liike on.

Onko tämän omaisuuserän hinta valmis liikkumaan? Mikä on sen asema suuremmassa trendissä? Mihin hinta ja volyymi viittaavat? Tämä vaihe sisältää usein Wyckoffin osto- ja myyntitestien käytön.

Vaihe 5: Ajoita markkinoille tulosi.

Viimeinen vaihe liittyy ajoitukseen. Se käsittää yleensä osakkeen analysoinnin yleisiin markkinoihin verrattuna.

Treidaaja voi esimerkiksi verrata osakkeen hintakehitystä suhteessa S&P 500 -indeksiin. Tällainen analyysi voi antaa vinkkejä omaisuuserän seuraavista liikkeistä riippuen sijainnistaan yksittäisessä Wyckoffin kaaviossa. Loppujen lopuksi tämä helpottaa hyvän position avaamista.

Tämä menetelmä toimii paremmin sellaisten omaisuuserien yhteydessä, jotka liikkuvat yhdessä yleisten markkinoiden tai indeksin kanssa. Kryptomarkkinoilla tätä korrelaatiota ei kuitenkaan aina esiinny.


Yhteenveto

Wyckoff-menetelmän luomisesta on kulunut lähes vuosisata, mutta se on edelleen laajalti käytössä. Menetelmä on paljon enemmän kuin vain TA-indikaattori, koska se kattaa monia periaatteita, teorioita ja treidaustekniikoita. 

Pohjimmiltaan Wyckoff-menetelmän avulla sijoittajat voivat tehdä entistä loogisempia päätöksiä sen sijaan, että he toimisivat tunteidensa pohjalta. Wyckoffin laaja työ tarjoaa treidaajille ja sijoittajille sarjan työkaluja riskien vähentämiseen ja onnistumismahdollisuuksien lisäämiseen. Silti sijoittamiseen ei liity idioottivarmaa tekniikkaa. Riskien suhteen on aina oltava varovainen, etenkin erittäin epävakailla kryptomarkkinoilla.