Ethereumin The Merge -päivitys: kaikki, mitä sinun tarvitsee tietää
Sisällysluettelo
Johdanto
Miksi Ethereumia päivitetään?
Ethereum-päivitykset: laajempi katsaus
Mitä The Mergen jälkeen tapahtuu?
The Mergen vaikutus ETH:hon
The Mergen vaikutus BETHiin
Yhteenveto
Ethereumin The Merge -päivitys: kaikki, mitä sinun tarvitsee tietää
Etusivu
Artikkelit
Ethereumin The Merge -päivitys: kaikki, mitä sinun tarvitsee tietää

Ethereumin The Merge -päivitys: kaikki, mitä sinun tarvitsee tietää

Keskitaso
Julkaistu Sep 1, 2022Päivitetty Dec 23, 2022
8mTiivistelmä

Ethereumin pääverkko siirtyy pian työntodiste (Proof of Work) -konsensusmekanismista varantotodiste (Proof of Stake) -konsensusmekanismiin The Merge -nimisen päivityksen myötä. The Merge on osa suurten Ethereum-ekosysteemipäivitysten sarjaa, johon kuuluvat myös The Surge, The Verge, The Purge ja The Splurge. Näiden päivitysten tavoitteena on tehdä Ethereumista entistä skaalautuvampi ja energiatehokkaampi. The Merge yhdistää Ethereumin pääverkon varantodistemekanismilla toimivaan Beacon Chainiin, ja sen odotetaan tapahtuvan syyskuussa 2022. 

Johdanto

Vuonna 2015 tapahtuneen lanseerauksensa jälkeen Ethereum on vakiinnuttanut paikkansa lohkoketjuteollisuudessa suosittuna hajautettuna laskenta-alustana, joka mahdollistaa tuhansien projektien luomisen lohkoketjuunsa. Vaikka Ethereumin nykyinen infrastruktuuri on edelleen yksi tärkeimmistä lohkoketjuista, se ei voi skaalata toimintaansa tavalla, joka voi vastata kasvavaan maailmanlaajuiseen kysyntään. Skaalautuvuuden puutteen torjumiseksi Ethereum-tiimi ehdotti joukkoa päivityksiä, jotka johtaisivat kehittyneeseen Ethereum-lohkoketjuun. Nämä päivitykset ovat Beacon Chain, The Merge, The Surge, The Verge, The Purge ja The Splurge.

Miksi Ethereumia päivitetään?

Lohkoketjut on yleensä suunniteltu hajauttamisen ydinperiaatteella sen sijaan, että luotettaisiin keskitettyyn tahoon. Hajautettujen lohkoketjujen etuihin kuuluu se, että ne toimivat ilman ulkopuolista lupaa ja luottamusta ja että ne ovat turvallisempia olemalla vastustuskykyisiä yksittäisiä epäonnistumispisteitä vastaan. 

Lohkoketjujen tullessa yhä suositummiksi alustojen on varmistettava, että ne pystyvät vastaamaan transaktioiden käsittelynopeuksien maailmanlaajuiseen tarpeeseen, joka tunnetaan myös skaalautuvuusvaatimuksena. Jos näin ei tehdä, se voi johtaa verkon ruuhkautumiseen, kun lohkoketjun kapasiteetti ei riitä vastaamaan odottavien transaktioiden määrään. Usein tämä johtaa korkeampiin transaktiomaksuihin. 

Turvallisuuden ja skaalautuvuuden saavuttaminen voi kuitenkin olla hankalaa, jos lohkoketjut haluavat säilyttää hajautetun luonteensa. Tämä ongelma selittyy Vitalik Buterinin ehdottamalla skaalautuvuuden trilemman käsitteellä. "Blockchain Trilemma" kuvaa haastetta tasapainottaa kolme tärkeää ominaisuutta – skaalautuvuus, turvallisuus ja hajauttaminen.

Kuten Vitalik Buterin myönsi, The Mergeä edeltävä Ethereum-verkko ei voi täyttää skaalautuvuuden kriteerejä työntodistekonsensusmekanisminsa vuoksi. Työntodistelohkoketjua on yleensä vaikeampi skaalata useista syistä. Ensinnäkin niiden transaktioiden määrä, jotka voidaan vahvistaa kussakin lohkossa, on rajallinen. Toiseksi lohkot on louhittava vakionopeudella. 

Esimerkiksi Bitcoin on suunniteltu louhimaan lohkoja keskimäärin 10 minuutin välein protokollan automaattisesti säätämän louhintavaikeuden mukaan. Vaikka Bitcoinin suunnittelu on erittäin turvallinen, lohkoaika yhdistettynä transaktioiden rajalliseen määrään lohkoa kohden voi johtaa verkon ruuhkautumiseen lisääntyneen kysynnän aikana. Tämä aiheuttaa usein transaktiomaksujen ja vahvistusaikojen merkittävää kasvua.

Tällaisten PoW-mallin rajoitusten selättämiseksi Ethereum-tiimi ehdotti joukkoa päivityksiä, jotka tunnetaan nimellä Ethereum 2.0 (ETH 2.0).

Ethereum-päivitykset: laajempi katsaus

Ethereum 2.0 -päivitykset koostuvat olemassa olevasta Beacon Chainistä (jo toteutettu), The Mergestä (tulossa pian) sekä The Surgesta, The Vergestä, The Purgesta ja The Splurgesta. Kun kaikki päivitykset on otettu käyttöön, uuden Ethereum-lohkoketjun odotetaan muuttuvan entistä skaalautuvammaksi, turvallisemmaksi ja kestävämmäksi – samalla säilyen edelleen hajautettuna.

Beacon Chain

Aiemmin vaiheena 0 tunnettu Beacon Chain on ensimmäinen päivitys suurten Ethereum-päivitysten sarjassa. Se lanseerattiin 1. joulukuuta 2020, ja se toi Ethereumin ekosysteemiin varantotodistemallin. Käyttäjät voivat olla vuorovaikutuksessa Beacon Chainin kanssa kahdella tavalla: steikkaamalla ETH:ta tai käyttämällä konsensusasiakasta verkon suojaamiseksi. Se toimii tällä hetkellä rinnakkain Ethereumin pääverkon kanssa.

The Merge

The Merge on Ethereumin seuraava suuri askel skaalautuvuusongelmien ratkaisemisessa. Yksinkertaisesti sanottuna se integroi Ethereum-ekosysteemin kaksi olemassa olevaa itsenäistä ketjua: toteutustason ja konsensustason (Beacon Chain). 

Ethereumin pääverkon odotetaan sulautuvan Beacon Chainin koordinoimaan varantotodistejärjestelmään syyskuussa 2022. The Mergen jälkeen ekosysteemi käyttää verkkonsa suojaamiseen vain varantotodistemekanismia.

Konsensusmekanismi

Kun The Merge tapahtuu, Ethereumin työntodistemalli korvataan varantotodistekonsensusmekanismilla. Louhinnan sijaan solmut, joita kutsutaan vahvistajiksi, luovat lohkot. Yksi solmu nimitetään satunnaisesti määräajoin ehdokaslohkon vahvistajaksi. Näitä vahvistajia kannustetaan tekemään niin transaktiomaksujen ja steikkauspalkkioiden avulla. Koska mikään solmu ei kilpaile uuden lohkon lisäämisestä, PoS-malli vie huomattavasti vähemmän resursseja kuin PoW-malli, mikä tekee siitä kestävämmän.

Pääverkon transaktiot

Tällä hetkellä Beacon Chain käsittelee vain osan verkkotransaktioista. The Mergen myötä Beacon Chain on keskeinen konsensuspaikka.

"The Mergen jälkeen Beacon Chain on konsensusmoottori kaikille verkkotiedoille, kuten esimerkiksi suoritustason transaktioille ja tilisaldoille." – Ethereum.org

Tokenit

Ethereumin transaktiohistoria yhdistetään Beacon Chainiin, mutta sen ether-token (ETH) pysyy ennallaan. ETH-varat ovat käytettävissä The Mergen jälkeen, eikä ETH-tokenin käyttäjien tarvitse ryhtyä mihinkään toimiin päivitykseen valmistautuakseen.

Nykyisessä mallissa on tokenien liikkeeseenlaskujärjestelmä, joka jakaa noin 13 000 ETH:ta päivässä louhinta- ja steikkauspalkkioiden muodossa. Kun The Merge on toteutettu, louhintapalkkioita ei enää myönnetä, mikä vähentää uuden ETH:n liikkeeseenlaskun noin 1 600 ETH:hen päivässä steikkauspalkkioina. 

Mitä The Mergen jälkeen tapahtuu?

Vaikka muista Ethereumin päivityksistä, The Surgesta, The Vergestä, The Purgesta ja The Splurgesta, ei ole annettu virallista ilmoitusta, shardaus on ehdottomasti työn alla ja sen on määrä tapahtua joskus vuonna 2023 The Mergen jälkeen.

Shardaus

Ethereum lisää skaalautuvuutta shardauksen avulla transaktionopeuden lisäämiseksi, mikä todennäköisesti vähentää transaktiokustannuksia ja niiden käsittelyyn kuluvaa aikaa. Shardaus esittelee shard-ketjut, jotka ovat samanlaisia kuin tavalliset lohkoketjut – paitsi että ne sisältävät vain osan lohkoketjun tiedoista. Shard-ketjujen tarjoaman tietyn tietojoukon ansiosta solmut voivat tarkistaa transaktiot tehokkaammin.

Shardaus on skaalausratkaisu, jonka toteuttaminen vaatii paljon aikaa ja vaivaa. Se voi kuitenkin olla yksi lohkoketjun suurimmista voitoista skaalautuvuuden kannalta, jos se toteutetaan oikein, sillä tällöin Ethereum voi tallentaa ja käyttää tietoja paremmin. 

Shardausprosessi on monivaiheinen prosessi, jossa ensimmäisen version shard-ketjut tarjoavat enemmän dataa verkkoon ja toisen version shard-ketjut tallettavat ja suorittavat koodia. Molemmat versiot tulevat viestimään keskenään. 

Mitä tulee muihin päivityksiin, mikään ei ole vielä kiveen hakattua. Vitalik Buterin teki kantansa selväksi twiitissä, jonka mukaan edellä mainittuja päivityksiä ei tulisi pitää vaiheina, koska ne ovat päivityksiä, jotka toimivat rinnakkain The Mergen kanssa. Asiasta kiinnostuneiden kannattaa tilata Binancen blogi ja Binance Academyn tiedotteet lisätietojen saamiseksi The Merge -päivityksestä sekä myöhemmistä Ethereum-päivityksistä.

Miksi skaalausratkaisuja on niin monia?

Näyttää siltä, että Ethereum valmistautuu tulevaisuutta varten ja voidakseen ottaa vastaan massiivisen transaktiokuorman, joka todennäköisesti seuraa massan käyttöönottoa. Mitä enemmän ratkaisuja on, sitä todennäköisemmin verkon ruuhkautumista voidaan vähentää. Lisäksi tämä voi myös estää yksittäiset vikakohdat, jos yksi skaalausratkaisu osoittautuu riittämättömäksi. Useat skaalausratkaisut eivät vain valmistele verkkoa lisääntynyttä transaktionopeutta ja käsittelyaikaa varten, vaan ne myös auttavat käyttäjiä välttämään korkeat transaktiomaksut.

The Mergen vaikutus ETH:hon

Näkyvimpiin toisen sukupolven lohkoketjuprojekteihin lukeutuva Ethereum lanseerattiin alkuperäisellä 72 miljoonan etherin (ETH) tarjonnalla. Alkuperäisessä PoW-mallissa suuri osa tästä token-tarjonnasta käytetään kannustamaan louhijoita suojaamaan verkkoa.

PoS-malliin siirryttäessä louhintapalkkioita ei enää jaeta. Tämän seurauksena vuotuisen ETH:n liikkeeseenlaskun nettovähennys on noin 90 %. Jos kysynnän ja tarjonnan laki toteutuu, tämä voi mahdollisesti johtaa ETH:n hinnan nousuun. Rahoitusmarkkinat ovat kuitenkin arvaamattomat ja epävakaat, ja pelissä on myös monia muita tekijöitä.

The Mergen vaikutus BETHiin

BETH on tokenisoitu versio steikatusta etheristä (ETH) Binancessa. The Mergen myötä louhijat eivät voi enää ansaita työntodistepalkkioita. Sen sijaan vahvistajat palkitaan steikkauspalkkioilla sekä transaktiomaksuilla, joita tarjottiin louhijoille myös ennen The Mergeä. Lisäksi vahvistajat saavat osan Maximum Extractable Value (MEV) -palkkioista yhdistymisen jälkeen, ja todellisen vuosikoron pitäisi kasvaa, kun BETH ottaa tämän käsitteen käyttöön. Näin ollen todellisen vuosikoron (APR) odotetaan nousevan merkittävästi. 

The Mergen vaikutus Binancen käyttäjiin ja tuotteisiin

Nämä päivitykset eivät tule aiheuttamaan suuria muutoksia Binancen tuotteisiin ETH-tokenin haltijoille ja Binancen käyttäjille. ETH poistetaan vain louhintapalvelustamme ja ETH:n lainanotto, talletukset ja nostot lakkautetaan hetkellisesti.

Jos olet ETH:n haltija, voit lukea What Will Happen to My Ethereum After The Merge -blogikirjoituksen valmistautuaksesi The Mergeen.

Yhteenveto

The Merge on toinen osa merkittävästä sarjasta Ethereum-verkkoon tehtäviä päivityksiä. Näitä muutoksia ehdotettiin uusien skaalausratkaisujen käyttöönottamiseksi skaalautuvuuden parantamista silmällä pitäen. Kun kaikki ilmoitetut päivitykset on suoritettu, Ethereum on todennäköisesti valmis ottamaan vastaan suuremman transaktiokuorman vaarantamatta turvallisuutta tai hajauttamista.


Riskivaroitus: Digitaalisten varojen hintoihin liittyy suuri markkinariski ja hintojen epävakaus. Sijoituksesi arvo voi laskea tai nousta, etkä välttämättä saa takaisin sijoittamaasi summaa. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä Binance ole vastuussa mistään tappioista, joita sinulle voi aiheutua. Aiempi suorituskyky ei ole luotettava ennuste tulevasta suorituskyvystä. Sinun tulisi sijoittaa vain tuntemiisi tuotteisiin, joihin liittyvät riskit ymmärrät. Sinun tulee harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi sekä konsultoida riippumatonta taloudellista neuvonantajaa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä aineistoa ei tule tulkita taloudelliseksi neuvoksi. Lisätietoja saat käyttöehdoistamme ja riskivaroituksestamme.