Aloittelijan opas hajautettuun rahoitukseen (DeFi)
Sisällysluettelo
Johdanto
Mikä on hajautettu rahoitus (DeFi)?
Mitkä ovat DeFin tärkeimmät edut?
Mitkä ovat DeFin mahdolliset käyttötapaukset?
Mikä rooli älysopimuksilla on DeFissä?
Mitä haasteita DeFi kohtaa?
Mitkä ovat DeFin riskit?
Mistä voin löytää DeFi-projekteja?
Mitä tarvitaan DeFi-projektien käyttämiseen?
DeFi vastaan perinteinen rahoitus
DeFi vastaan keskitetty rahoitus (CeFi)
Mitä eroa on DeFillä ja avoimella pankkitoiminnalla?
Yhteenveto
Aloittelijan opas hajautettuun rahoitukseen (DeFi)
Etusivu
Artikkelit
Aloittelijan opas hajautettuun rahoitukseen (DeFi)

Aloittelijan opas hajautettuun rahoitukseen (DeFi)

Keskitaso
Julkaistu Dec 16, 2019Päivitetty Mar 2, 2023
15m

Tiivistelmä

DeFin avulla käyttäjät tarvitsevat kryptorahoituspalvelujen käyttämiseen vain lompakon, jossa on jonkin verran kryptoja. Erilaiset hajautetut sovellukset (DAppit) helpottavat luotonantoa, likviditeetin tarjoamista, vaihtoja, steikkausta ja monta muuta toimintoa monissa lohkoketjuissa.

Vaikka Ethereum oli DeFin alkuperäinen koti, useimmat älysopimusominaisuuksia omaavat lohkoketjut ylläpitävät nykyään DeFin hajautettuja sovelluksia. Älysopimukset ovat välttämättömiä DeFin tarjoamille palveluille, joihin kuuluvat esimerkiksi steikkaus, sijoittaminen, lainaaminen ja farmaus.

Toistaiseksi DeFi on tarjonnut ihmisille mahdollisuuden optimoida tuottonsa, liittyä hajautettuihin markkinapaikkoihin, käyttää pankkipalveluja ja harjoittaa nopeaa lainanottoa ja luotonantoa. DeFi ei kuitenkaan ole riskitöntä, ja sinun tulee aina tutustua kaikkiin projekteihin huolellisesti ennen riskien ottamista.


Johdanto

DeFi-maailmaan astuminen voi olla monille jännittävää, mutta myös hämmentävää. Jonkin aikaa kryptoja hallussa pidettyään monet alkavat usein ihmetellä, kuinka he voisivat saada ylimääräistä tuottoa salkustaan. DeFin ihmeelliseen maailmaan liittyy kuitenkin monta seikkaa.

Vastuullisesti käytettynä DeFin hajautetuista sovelluksista ja projekteista voi tulla tehokkaita työkaluja. Mutta jos mukaan hyppää liian aikaisin, on helppoa hämmentyä täysin ja tehdä kaikkea muuta kuin viisaita sijoituspäätöksiä. Paras tapa osallistua on oppia riskit ja löytää itsellesi sopivat projektit. Tutustutaan tätä silmällä pitäen perusasioihin, joita tarvitset aloittaessasi DeFi-matkasi.


Mikä on hajautettu rahoitus (DeFi)?

Hajautettu rahoitus (tai yksinkertaisesti DeFi) viittaa lohkoketjuverkkoihin rakennettujen rahoitussovellusten ekosysteemiin. 

Tarkemmin sanottuna termi DeFi voi viitata liikkeeseen, jonka tavoitteena on luoda avoimen lähdekoodin ilman ulkopuolista lupaa toimiva ja läpinäkyvä rahoituspalveluekosysteemi. Sellainen, joka on kaikkien saatavilla ja toimii ilman keskitettyä hallinnoijaa. Tällaisessa mallissa käyttäjät säilyttäisivät täydellisen hallintaoikeuden omaisuuteensa ja olisivat vuorovaikutuksessa tämän ekosysteemin kanssa vertaisverkon (P2P) hajautettujen sovellusten (DAppit) kautta.

DeFin ydinetuna on mahdollistaa rahoituspalvelujen helppo saatavuus erityisesti niille, jotka ovat eristyksissä perinteisestä rahoitusjärjestelmästä. Toinen DeFin etu on modulaarinen kehys, jonka päälle se on rakennettu, sekä yhteentoimivat DeFi-sovellukset julkisissa lohkoketjuissa. Näillä on potentiaalia luoda täysin uusia rahoitusmarkkinoita, -tuotteita ja -palveluita.


Mitkä ovat DeFin tärkeimmät edut?

Perinteinen rahoitusmaailma perustuu siihen, että laitokset, kuten pankit, toimivat välittäjinä ja tuomioistuimet tarjoavat välimiesmenettelyn.

DeFi-sovellukset eivät tarvitse välittäjiä tai sovittelijoita. Koodi määrittelee kaikkien mahdollisten kiistojen ratkaisun, ja käyttäjät voivat hallita varojaan koko ajan. Tämä automaatio vähentää näiden tuotteiden toimittamiseen ja käyttöön liittyviä kustannuksia ja mahdollistaa kitkattomamman rahoitusjärjestelmän.

Kun nämä uudet rahoituspalvelut otetaan käyttöön lohkoketjujen päällä, yksittäiset vikakohdat poistetaan. Tiedot tallennetaan lohkoketjuun ja levitetään tuhansiin solmuihin, mikä tekee sensuurista tai palvelun mahdollisesta sulkemisesta monimutkaisen toimenpiteen. 

Toinen tällaisen avoimen ekosysteemin merkittävä etu on se, että se on helposti sellaisten henkilöiden saatavilla, joilla ei muuten olisi pääsyä rahoituspalveluihin. Koska perinteinen rahoitusjärjestelmä perustuu siihen, että välittäjät tekevät voittoa, heidän palvelunsa puuttuvat tyypillisesti paikoista, joissa on pienituloisia yhteisöjä. DeFin avulla kustannukset kuitenkin pienenevät merkittävästi, ja pienituloiset henkilöt voivat myös hyötyä laajemmasta valikoimasta rahoituspalveluja.


Mitkä ovat DeFin mahdolliset käyttötapaukset?

Lainanotto ja luotonanto

Avoimet lainausprotokollat ovat DeFi-ekosysteemin suosituimpia sovellustyyppejä. Avoimella, hajautetulla lainanotolla ja luotonannolla on monia etuja perinteiseen luottojärjestelmään verrattuna. Näitä ovat välitön transaktioiden tilitys, luottotarkastusten puuttuminen ja kyky käyttää digitaalisia varoja vakuutena.

Koska nämä lainauspalvelut on rakennettu julkisiin lohkoketjuihin, ne minimoivat tarvittavan luottamuksen määrän ja niiden turvallisuudesta vastaavat kryptografiset todentamismenetelmät. Lohkoketjun lainamarkkinat vähentävät vastapuoliriskiä ja tekevät lainanotosta ja luotonannosta halvempaa, nopeampaa ja useampien ihmisten saatavilla olevaa.

Rahapankkipalvelut

Koska DeFi-sovellukset ovat määritelmänsä mukaisesti rahoitussovelluksia, rahapankkipalvelut ovat niille ilmeinen käyttötapa. Niitä voivat olla stablecoinien, asuntolainojen ja vakuutusten myöntäminen.

Lohkoketjuteollisuuden kypsyessä keskitytään yhä enemmän stablecoinien luomiseen. Ne ovat kryptovaroja, jotka on yleensä sidottu todellisiin varoihin, jotka ovat helposti digitaalisesti siirrettävissä. Koska kryptojen hinnat voivat toisinaan vaihdella nopeasti, hajautetut stablecoinit voitaisiin ottaa käyttöön jokapäiväiseen käyttöön digitaalisina valuuttoina, joita keskitetty hallinnoija ei laske liikkeeseen eikä valvo. 

Mukana olevien välittäjien lukumäärän vuoksi asuntolainan saaminen on kallista ja aikaa vievää. Älysopimuksilla vakuus- ja lakiasiainkuluja voitaisiin alentaa merkittävästi.

Lohkoketjun vakuutukset voisivat poistaa välittäjien tarpeen ja mahdollistaa riskin jakautumisen monien osallistujien kesken. Tämä voi johtaa alhaisempiin vakuutusmaksuihin mutta säilyttää samalla palvelun laadun. 

Jos haluat lukea lisää lohkoketjusta ja pankkitoiminnasta, tutustu artikkeliin Kuinka lohkoketjutekniikka tulee vaikuttamaan pankkialaan.

Hajautetut markkinapaikat

Jotkin suosituimmista saatavilla olevista DeFi-sovelluksista ovat hajautetut pörssit (DEX), kuten Binance DEX. Näiden alustojen avulla käyttäjät voivat treidata digitaalisilla varoilla tarvitsematta luotettavaa välittäjää (pörssiä) varojensa säilyttämiseen. Kaupat tehdään suoraan käyttäjien lompakoiden välillä älysopimusten avulla. 

Jotkin pörssit, jotka tunnetaan nimellä automatisoidut markkinatakaajat (AMM), käyttävät likviditeettipooleja kaupankäynnin helpottamiseksi tarvitsematta suoraan vastapuolta täsmäytymään kauppaasi. Uniswap ja Pancake Swap ovat näistä kaksi tunnetuinta esimerkkiä. Koska hajautetut pörssit vaativat vähemmän ylläpitotyötä ja hallintaa, niiden treidausmaksut ovat yleensä alhaisemmat kuin keskitettyjen pörssien.

Lohkoketjutekniikkaa voidaan käyttää myös monenlaisten perinteisten rahoitusvälineiden liikkeeseen laskemiseen ja omistajuuden mahdollistamiseen. Nämä sovellukset toimivat hajautetusti, mikä poistaa yhtälöstä varojen hoitajat ja eliminoi yksittäiset epäonnistumispisteet.

Esimerkiksi arvopaperitokenien liikkeeseenlaskualustat voivat tarjota työkaluja ja resursseja tokenisoitujen arvopapereiden liikkeeseenlaskuun lohkoketjussa mukautettavilla parametreilla.

Muut projektit voivat mahdollistaa johdannaisten, synteettisten varojen, hajautettujen ennustemarkkinoiden ja monien muiden kohteiden luomisen.

Tuoton optimointi

Hajautettuja DeFi-sovelluksia voidaan käyttää automatisoimaan ja optimoimaan steikkauksesta, palkkiopooleista ja muista korollisista tuotteista saatua tuottoa. Saatat joskus kuulla, että tuoton optimointia kutsutaan tuottofarmaukseksi

Saatat esimerkiksi saada säännöllisiä palkkioita Bitcoinin louhinnasta, BNB:n delegoinnista tai likviditeetin tarjoamisesta. Älysopimus voi ottaa palkkiosi, ostaa enemmän kohde-etuutta ja sijoittaa nämä varat edelleen. Tämä prosessi kasvattaa korkoa korolle ja näin lisää usein merkittävästi tuottoasi.

Voit tietysti tehdä tämän myös manuaalisesti. Älysopimuksen käyttäminen säästää kuitenkin aikaa ja optimoi koron koron. Varasi yhdistetään yleensä yhteen muiden käyttäjien kanssa, mikä tarkoittaa, että gas-maksut jaetaan kaikkien tuottoa optimoivan älysopimuksen jäsenten kesken. 


Mikä rooli älysopimuksilla on DeFissä?

Suurin osa hajautetun rahoituksen nykyisistä ja mahdollisista sovelluksista sisältää älysopimusten luomisen ja toteuttamisen. Vaikka tavallisessa sopimuksessa käytetään oikeudellista terminologiaa sopimuksen tekevien yksiköiden välisen suhteen ehtojen määrittämiseen, älysopimus käyttää tietokonekoodia.

Koska niiden ehdot on kirjoitettu tietokonekoodilla, älysopimuksilla on ainutlaatuinen kyky panna nämä ehdot täytäntöön automatisoidusti. Tämä mahdollistaa monien tällä hetkellä manuaalista valvontaa edellyttävien liiketoimintaprosessien luotettavan suorittamisen ja automatisoinnin.

Älysopimusten käyttö on nopeampaa ja helpompaa, ja se vähentää molempien osapuolten riskiä. Toisaalta älysopimukset tuovat mukanaan myös uudenlaisia riskejä. Koska tietokonekoodi on altis virheille ja haavoittuvuuksille, älysopimuksiin lukittu arvo ja luottamukselliset tiedot voivat vaarantua.


Mitä haasteita DeFi kohtaa?

  • Huono suorituskyky: Lohkoketjut ovat luonnostaan hitaampia kuin keskitetyt vastineensa, mikä vaikuttaa niiden päälle rakennettuihin sovelluksiin. DeFi-sovellusten kehittäjien on otettava nämä rajoitukset huomioon ja optimoitava tuotteensa vastaavasti.

  • Suuri käyttäjävirheiden riski: DeFi-sovellukset siirtävät vastuun välittäjiltä käyttäjälle. Tämä voi olla negatiivinen näkökohta monille. Sellaisten tuotteiden suunnittelu, jotka minimoivat käyttäjän virheiden riskin, on kova haaste, kun tuotteet otetaan käyttöön muuttumattomien lohkoketjujen päällä.

  • Huono käyttökokemus: Tällä hetkellä DeFi-sovellusten käyttö vaatii käyttäjältä ylimääräistä vaivaa. Jotta DeFi-sovellukset olisivat keskeinen osa maailmanlaajuista rahoitusjärjestelmää, niiden on tarjottava konkreettinen etu, joka kannustaa käyttäjiä siirtymään niihin perinteisestä järjestelmästä.

  • Sotkuinen ekosysteemi: Voi olla ylitsepääsemättömän vaikea tehtävä löytää sopivin sovellus tietylle käyttötapaukselle, ja käyttäjillä on oltava kyky löytää parhaat vaihtoehdot. Haasteena ei ole vain sovellusten rakentaminen, vaan myös sen miettiminen, miten ne sopivat laajempaan DeFi-ekosysteemiin.


Mitkä ovat DeFin riskit?

Vaikka DeFi-maailma voi tarjota houkuttelevia tuottoprosentteja, tämä ei ole riskitöntä. Vaikka nämä palvelut ovat hajautettuja, ne ovat kuitenkin rahoituspalveluja, joten jotkin riskit ovat tuttuja:

1. Vastapuoliriski: Jos osallistut kryptolainoihin tai muuhun luotonantoon, riskinä on, että vastapuoli ei maksa velkaansa takaisin.

2. Sääntelyriski: Tiettyjen palvelujen ja hankkeiden laillisuutta voi olla vaikea varmistaa. Jos olet sijoittanut älysopimukseen, joka myöhemmin suljetaan sääntelyongelmien vuoksi, varasi voivat vaarantua.

3. Token-riski: Hallussasi oleviin varoihin liittyy erilaisia riskitasoja, joihin vaikuttavat niiden likviditeetti, luotettavuus, tokenin älysopimuksen turvallisuus ja siihen liittyvä projekti ja tiimi. Koska DeFi-alalla on monia matalan markkina-arvon tokeneita, tokeneihin liittyvä riski voi olla erityisen korkea.

4. Ohjelmistoriski: Koodin haavoittuvuudet voivat heikentää niiden älysopimusten turvallisuutta, joihin olet sijoittanut. Lompakkosi voi myös vaarantua, koska olet muodostanut yhteyden hajautettuun DeFi-sovellukseen ja antanut sille tiettyjä käyttöoikeuksia.

5.  Väliaikainen tappio: Jos steikkaat likviditeettipooleihin, poikkeamat hintasuhteesta saavat sinut menettämään joitain pooliin talletettuja tokeneitasi, jos nostat varasi.


Mistä voin löytää DeFi-projekteja?

Ethereum on pitkään ollut DeFin perinteinen tyyssija. Nyt on kuitenkin olemassa myös monia muita lohkoketjuja, joilla on hyvin toimiva DeFi-ekosysteemi. Lähes mikä tahansa verkko, jolla on älysopimusominaisuuksia, voi ylläpitää hajautettuja DeFi-sovelluksia. BNB Smart Chain on suosittu valinta Fantomin, Solanan, Polkadotin ja Avalanchen lisäksi.

Projektien ja DeFi-protokollien löytäminen vaatii jonkin verran tutkimusta. Verkkofoorumit, viestintäsovellukset ja sivustot voivat auttaa sinua tutustumaan uusiin mahdollisuuksiin. Sinun on kuitenkin oltava erittäin varovainen löytämiesi tietojen suhteen. Ole aina varovainen ja tarkista kaikkien niiden projektien turvallisuus, joista olet lukenut tai kuullut.


Mitä tarvitaan DeFi-projektien käyttämiseen?

Jotta voit muodostaa yhteyden hajautettuun DeFi-sovellukseen, tarvitset seuraavat: 

1. Yhteensopivan lompakon. Selainlaajennuslompakko, kuten MetaMask, tai mobiililompakko, kuten Trust Wallet, sopii tähän hyvin. Säilytyslompakko (sellainen, jonka yksityisiä avaimia et omista) ei todennäköisesti salli sinun muodostaa yhteyttä hajautettuun sovellukseen.

2. Kryptoja. Tämä saattaa vaikuttaa ilmeiseltä, mutta saatat tarvita yhdistelmän eri omaisuuseriä. Esimerkiksi minkä tahansa DAppin käyttäminen BNB Smart Chainissa edellyttää, että sinulla on BNB:tä gas-maksujen maksamiseen. Ethereum vaatii etheriä (ETH). Jos haluat aloittaa likviditeettipoolien käytön ja steikata manuaalisesti, tarvitset saman rahallisen määrän verran kahta eri kolikkoa.

Yksinkertaisimmillaan tämä on kaikki, mitä tarvitset. Jos et halua määrittää näitä itse, voit silti käyttää joitain DeFi-palveluita keskitetyn tahon kautta. Käsittelemme tätä myöhemmässä osassa, jossa käsitellään keskitettyä rahoitusta (CeFi).


DeFi vastaan perinteinen rahoitus

Epäilemättä merkittävin ero DeFin ja perinteisen rahoituksen välillä on saavutettavuus. Kuka tahansa voi luoda lompakon ja aloittaa DeFi-palveluiden käytön, kunhan hänellä on kryptoja. Rekisteröitymistä tai henkilöllisyyden todentamista ei tarvita. Jotta voit käyttää perinteisiä rahoituspalveluja, sinun on suoritettava Know Your Customer (KYC) -tarkistukset ja täytettävä muut ehdot. Tämä perustavanlaatuinen ero mahdollistaa DeFin palveluiden käytön niille, joilla ei ole pankkitiliä, mikä parantaa taloudellista osallisuutta.

DeFi tarjoaa myös rahoituspalveluja, joita ei ole saatavilla perinteisellä rahoitusalalla. Kerrostamalla erilaisia DeFi-palveluita (jotka tunnetaan joskus nimellä DeFi-legot) on mahdollista luoda upouusia tuotteita, jotka hyödyntävät useita alustoja. Tämä joustavuus mahdollistaa innovatiiviset tuotteet, joille kuka tahansa voi kehittää strategioita.


DeFi vastaan keskitetty rahoitus (CeFi)

Edes kryptomaailmassa kaikki rahoituspalvelut eivät ole hajautettuja. Esimerkiksi Binancen kaltaisen keskitetyn pörssin kautta steikkaaminen edellyttää usein, että luovut tokeniesi säilytyksestä. Tällöin sinun on luotettava keskitettyyn alustaan, joka käsittelee varojasi.

Suurin osa tarjotuista palveluista on samoja. Ne tehdään todennäköisesti samojen DeFi-alustojen kautta, joita käyttäjä voi käyttää suoraan. CeFi kuitenkin poistaa DeFi-sijoitusten hallinnan usein monimutkaisen luonteen. Sinulle voidaan myös tarjota lisätakuita talletuksiesi suhteen.

CeFi ei ole huonompi eikä parempi kuin DeFi. Sen soveltuvuus riippuu omista toiveistasi ja tarpeistasi. Vaikka saatat uhrata jonkin verran hallintaa CeFissä, hyödyt usein vahvemmista takuista eikä sinun tarvitse kantaa kaikkea vastuuta omaisuuserien käsittelystä ja transaktioiden suorittamisesta.


Mitä eroa on DeFillä ja avoimella pankkitoiminnalla?

Avoin pankkitoiminta on pankkijärjestelmä, jossa kolmannen osapuolen rahoituspalvelujen tarjoajille annetaan turvallinen pääsy rahoitustietoihin rajapintojen kautta. Tämä mahdollistaa tilien ja tietojen verkottumisen pankkien ja pankkien ulkopuolisten rahoituslaitosten välillä. Pohjimmiltaan tämä mahdollistaa uusien tuotteiden ja palvelujen tarjoamisen perinteisessä rahoitusjärjestelmässä. 

DeFi tarjoaa kuitenkin täysin uuden rahoitusjärjestelmän, joka on riippumaton nykyisestä infrastruktuurista. DeFiä kutsutaan joskus myös avoimeksi rahoitukseksi.

Avoin pankkitoiminta voisi esimerkiksi mahdollistaa kaikkien perinteisten rahoitusvälineiden hallinnoinnin yhden sovelluksen kautta, koska se hankkisi turvallisesti tiedot useista pankeista ja laitoksista. 

Hajautettu rahoitus voisi toisaalta mahdollistaa täysin uusien rahoitusvälineiden hallinnan ja uusia tapoja olla vuorovaikutuksessa niiden kanssa.


Yhteenveto

Hajautettu rahoitus keskittyy rahoituspalvelujen rakentamiseen erillään perinteisestä rahoitus- ja poliittisesta järjestelmästä. Tämä mahdollistaisi avoimemman rahoitusjärjestelmän ja voisi mahdollisesti estää sensuuria, taloudellista valvontaa sekä syrjintää maailmanlaajuisesti.

Vaikka tämä on houkutteleva idea, kaikki asiat eivät hyödy hajauttamisesta. Lohkoketjujen ominaisuuksiin sopivimpien käyttötapausten löytäminen on ratkaisevan tärkeää rakennettaessa hyödyllistä valikoimaa avoimia rahoitustuotteita.

Jos se onnistuu, DeFi voisi ottaa vallan pois suurilta keskitetyiltä organisaatioilta ja antaa sen avoimen lähdekoodin yhteisöjen ja yksilöiden käsiin. Se, tuleeko tämä luomaan tehokkaamman rahoitusjärjestelmän, nähdään vasta sitten, kun DeFi on valmis valtavirran käyttöön.