Tuki- ja vastustasojen perusteet
Sisällysluettelo
Johdanto
Mitä ovat tuki ja vastustus?
Kuinka treidaajat voivat käyttää tuki- ja vastustasoja?
Psykologinen tuki ja vastus
Trendilinjan tuki ja vastus
Liukuvan keskiarvon tuki ja vastus
Fibonaccin tuki ja vastus
Mikä on yhtymäkohta teknisessä analyysissä?
Yhteenveto
Tuki- ja vastustasojen perusteet
Etusivu
Artikkelit
Tuki- ja vastustasojen perusteet

Tuki- ja vastustasojen perusteet

Aloittelija
Julkaistu Jun 1, 2020Päivitetty Nov 11, 2022
8m

Johdanto

Tuen ja vastuksen käsitteet ovat eräitä perustavanlaatuisimmista aiheista, jotka liittyvät rahoitusmarkkinoiden tekniseen analyysiin. Ne koskevat käytännössä kaikkia markkinoita, kaupattiinpa niillä sitten osakkeita, valuuttoja, kultaa tai kryptoja.

Vaikka ne ovat yksinkertaisia käsitteitä ymmärtää, niitä on itse asiassa melko vaikea hallita. Niiden tunnistaminen voi olla täysin subjektiivista, ja ne toimivat eri tavalla muuttuvissa markkinaolosuhteissa. Sinun on myös ymmärrettävä niiden eri tyypit. Ennen kaikkea sinun on kuitenkin tutkittava useita kaavioita, ja tämä opas auttaa sinua pääsemään alkuun.


Mitä ovat tuki ja vastustus?

Perustavanlaatuisimmalla tasolla tuki ja vastus ovat yksinkertaisia käsitteitä. Hinta löytää tason, jota se ei pysty murtamaan, ja tämä taso toimii jonkinlaisena esteenä. Tuen tapauksessa hinta löytää "lattian", kun taas vastuksen tapauksessa se löytää "katon". Pohjimmiltaan voit ajatella tukea kysynnän vyöhykkeenä ja vastusta tarjonnan vyöhykkeenä.

Vaikka perinteisemmin tuki ja vastus esitetään viivoina, reaalimaailman tapaukset eivät yleensä ole yhtä tarkkoja. Pidä mielessä, että markkinoita ei ohjaa mikään fyysinen laki, joka estäisi niitä rikkomasta tiettyä tasoa. Sen vuoksi voi olla hyödyllisempää ajatella tukea ja vastusta alueina. Voit ajatella näitä alueita hintakaavion vaihteluväleinä, jotka todennäköisesti lisäävät treidaajien aktiivisuutta.

Katsotaanpa seuraavaksi esimerkkiä tukitasosta. Huomaa, että hinta siirtyi jatkuvasti alueelle, jolta omaisuutta ostettiin. Tukialue muodostui, kun aluetta testattiin uudelleen useita kertoja. Ja koska karhut (myyjät) eivät kyenneet työntämään hintaa alemmas, se lopulta pomppasi – mahdollisesti aloittaen uuden nousutrendin.

Hinta pomppii tukialueella ennen purkautumista.

Hinta pomppii tukialueella ennen purkautumista.


Katsotaanpa nyt vastustasoa. Kuten näemme, hinta oli laskutrendissä. Jokaisen pompun jälkeen se ei kuitenkaan onnistunut useampaan kertaan murtautumaan saman alueen läpi. Vastustaso muodostuu, koska härät (ostajat) eivät kyenneet hallitsemaan markkinoita ja nostamaan hintaa korkeammalle, mikä aiheutti laskutrendin jatkumisen.


Hinta ei pysty rikkomaan vastusaluetta.

Hinta ei pysty rikkomaan vastusaluetta.


Kuinka treidaajat voivat käyttää tuki- ja vastustasoja?

Tekniset analyytikot käyttävät tuki- ja vastustasoja tunnistaakseen kiinnostavat alueet hintakaaviossa. Nämä ovat tasoja, joilla taustalla olevan trendin kääntymisen tai tauon todennäköisyys voi olla suurempi. 

Markkinapsykologialla on valtava rooli tuki- ja vastustasojen muodostumisessa. Treidaajat ja sijoittajat muistavat hintatasot, joilla kiinnostus ja treidaus oli aiemmin lisääntynyttä. Koska monet treidaajat saattavat tarkastella samoja tasoja, nämä alueet saattavat lisätä likviditeettiä. Tämä tekee tuki- ja vastusalueista usein ihanteellisia kohtia suurille treidaajille (eli valaille) saapua ja poistua positioista.

Tuki ja vastus ovat keskeisiä käsitteitä asianmukaisen riskienhallinnan harjoittamisessa. Kyky tunnistaa nämä vyöhykkeet johdonmukaisesti voi tarjota suotuisia treidausmahdollisuuksia. Tyypillisesti kaksi asiaa voi tapahtua, kun hinta saavuttaa tuki- tai vastusalueen. Se joko pomppii pois alueelta tai murtautuu sen läpi ja jatkaa trendin suuntaan – mahdollisesti seuraavalle tuki- tai vastusalueelle.

Kaupan aloittaminen lähellä tuki- tai vastusaluetta voi olla hyödyllinen strategia. Pääasiassa tähän on syynä suhteellisen läheinen mitätöintipiste – eli kohta, jossa yleensä teemme stop loss -toimeksiannon. Jos alue rikkoutuu ja kauppa mitätöidään, treidaajat voivat vähentää tappioitaan poistumalla positiosta. Tässä mielessä mitä kauempana avaushinta on kysynnän tai tarjonnan vyöhykkeeltä, sitä kauempana mitätöintipiste on.

Toinen huomioitava asia on, miten nämä tasot voivat reagoida muuttuvaan kontekstiin. Pääsääntöisesti rikkoutunut tukialue voi muuttua vastusalueeksi rikkoutuessaan. Toisaalta jos vastusalue rikkoutuu, se voi muuttua tukitasoksi myöhemmin, kun hinta testaa sitä uudelleen. Näitä kuvioita kutsutaan joskus tuen/vastuksen kääntymiseksi.

Tukialue katkeaa ja muuttuu vastukseksi, kun sitä testataan uudelleen.

Tukialue katkeaa ja muuttuu vastukseksi, kun sitä testataan uudelleen.


Se, että edellinen tukivyöhyke toimii vastuksena nyt (tai päinvastoin), vahvistaa kuvion. Tämän vuoksi alueen uudelleentestaus voi olla suotuisa paikka position avaamiselle.

Toinen huomioitava asia on tuki- tai vastusalueen vahvuus. Tyypillisesti mitä useammin hinta laskee ja testaa tukialuetta uudelleen, sitä todennäköisemmin se purkautuu alaspäin. Vastaavasti mitä useammin hinta nousee ja testaa uudelleen vastusaluetta, sitä todennäköisemmin se purkautuu ylöspäin.

Olemme nyt käyneet läpi, miten tuki ja vastus toimivat hintakehityksen suhteen. Mutta mitä muita tuki- ja vastustyyppejä on olemassa? Tutustutaan seuraavaksi muutamaan vaihtoehtoon.


Psykologinen tuki ja vastus

Ensimmäinen tyyppi, josta keskustelemme, on nimeltään psykologinen tuki ja vastus. Nämä alueet eivät välttämättä korreloi minkään teknisen mallin kanssa, vaan ne ovat olemassa sen vuoksi, miten ihmismieli yrittää ymmärtää maailmaa.

Jos et ole sattunut huomaamaan, asumme hämmästyttävän monimutkaisessa maailmassa. Siksi yritämme parhaamme mukaan yksinkertaistaa ympäröivää maailmaa, jotta voimme ymmärtää sitä paremmin – ja tämä sisältää numeroiden pyöristämisen ylöspäin. Oletko koskaan ajatellut, että haluat syödä 0,7648 omenaa? Tai pyytänyt kaupassa 13 678 254 riisinjyvää?

Sama pätee rahamarkkinoihin, erityisesti kryptokauppaan, johon liittyy helposti jaettavissa olevia digitaalisia yksiköitä. Ihmisen mieli ei vain pysty käsittelemään omaisuuserän ostamista 8,0674 dollarilla ja myymistä 9,9765 dollarilla samalla tavalla kuin sen ostamista 8 dollarilla ja myymistä 10 dollarilla. Siksi pyöreät numerot voivat toimia myös tuki- tai vastustasona hintakaaviossa.

Jos tämä vain olisikin näin yksinkertaista! Tämä ilmiö on tullut tunnetuksi vuosien varrella. Sen vuoksi jotkut treidaajat saattavat yrittää treidata ilmeistä psykologista tuki- tai vastusaluetta etukäteen. Etukäteen treidaus tarkoittaa tässä tapauksessa toimeksiantojen tekemistä juuri odotetun tuki- tai vastusalueen ylä- tai alapuolelle.

Katso alla olevaa esimerkkiä. Kun DXY lähestyy sataa, jotkut treidaajat tekevät myyntitoimeksiantoja juuri tämän tason alapuolella varmistaakseen, että nämä toimeksiannot täytetään. Kun niin monet treidaajat odottavat hinnan kääntyvän sadan kohdalla ja monet tekevät toimeksiantoja ennen tätä tasoa, markkinat eivät koskaan saavuta tätä hintaa ja kääntyvät juuri sitä ennen.

Yhdysvaltain dollari-indeksi (DXY) kääntyy, ennen kuin se saavuttaa sadan.

Yhdysvaltain dollari-indeksi (DXY) kääntyy, ennen kuin se saavuttaa sadan.


Trendilinjan tuki ja vastus

Jos olet lukenut klassisten kaaviomallien artikkelimme, tiedät, että kuviot toimivat myös hinnan esteinä. Alla olevassa esimerkissä nouseva kolmio pitää hinnan kurissa, kunnes kuvio hajoaa yläsuuntaan.

Trendiviivat, jotka toimivat S&P 500:n tukena ja vastuksena.

Trendiviivat, jotka toimivat S&P 500:n tukena ja vastuksena.


Voit käyttää näitä kuvioita eduksesi ja tunnistaa tuki- ja vastusalueet, jotka vastaavat trendiviivoja. Ne voivat olla erityisen hyödyllisiä, jos onnistut havaitsemaan ne aikaisin, ennen kuin kuvio on täysin kehittynyt.


Liukuvan keskiarvon tuki ja vastus

Monet indikaattorit voivat myös tarjota tukea tai vastusta, kun ne ovat vuorovaikutuksessa hinnan kanssa. 

Eräs yksinkertaisimmista esimerkeistä tästä ovat liukuvat keskiarvot. Koska liukuva keskiarvo toimii tukena tai vastuksena hinnalle, monet treidaajat käyttävät sitä mittana markkinoiden yleisestä terveydestä. Liukuvat keskiarvot voivat myös olla hyödyllisiä, kun yritetään havaita trendin käännöksiä tai kääntöpisteitä.

200 viikon liukuva keskiarvo toimii tukena Bitcoinin hinnalle.

200 viikon liukuva keskiarvo toimii tukena Bitcoinin hinnalle.Fibonaccin tuki ja vastus

Fibonaccin jäljitystyökalun hahmottelemat tasot voivat toimia myös tukena ja vastuksena.

Alla olevassa esimerkissämme 61,8 %:n Fibonacci-taso toimii tukena useita kertoja, kun taas 23,6 %:n taso toimii vastuksena.

Fibonacci-tasot, jotka toimivat sekä tukena että vastuksena Bitcoinin hinnalle.

Fibonacci-tasot, jotka toimivat sekä tukena että vastuksena Bitcoinin hinnalle.


Mikä on yhtymäkohta teknisessä analyysissä?

Tähän mennessä olemme keskustelleet siitä, mitä tuki ja vastus ovat, ja joistakin niiden eri tyypeistä. Mutta mikä on tehokkain tapa luoda treidausstrategioita niiden ympärille?

Keskeinen ymmärrettävä asia on käsite, jota kutsutaan yhtymäkohdaksi. Yhtymäkohta tarkoittaa sitä, kun useiden strategioiden yhdistelmää käytetään yhdessä yhden strategian luomiseen. Tuki- ja vastustasot ovat yleensä vahvimmat, kun ne kuuluvat useisiin näistä luokista, joista olemme keskustelleet.

Tarkastellaan tätä kahden esimerkin avulla. Millä potentiaalisella tukialueella on mielestäsi paremmat mahdollisuudet todella toimia tukena?


Tuki 1 vastaa:


Tuki 2 vastaa:

  • aiempaa vastusaluetta

  • hinnan tasalukua.


Jos olet kiinnittänyt huomiota, arvaat oikein, että tuella 1 on suurempi mahdollisuus pitää hinta. Vaikka tämä voi olla totta, hinta voi myös siirtyä sen läpi. Tässä on kyse siitä, että se todennäköisyys, että tämä hinta toimii tukena, on suurempi kuin tuen 2 kohdalla. Tästä huolimatta treidaukseen ei liity mitään takeita. Vaikka treidausmallit voivat olla hyödyllisiä, aiempi kehitys ei takaa tulevaa kehitystä, joten sinun tulee olla valmis kaikkiin mahdollisiin vaihtoehtoihin.

Historiallisesti useiden strategioiden ja indikaattorien vahvistamat asetelmat tarjoavat yleensä parhaat mahdollisuudet. Jotkut menestyvät yhtymäkohtatreidaajat saattavat olla erittäin nirsoja sen suhteen, mihin asetelmiin he avaavat position – ja tähän liittyy usein paljon odottamista. Kuitenkin kun he avaavat position, heidän asetelmansa toimivat yleensä suurella todennäköisyydellä.

Siitä huolimatta on aina välttämätöntä hallita riskejä ja suojata pääoma epäsuotuisilta hintaliikkeiltä. Jopa vahvimman näköisillä asetelmilla, joiden avauskohdat ovat parhaat mahdolliset, on mahdollisuus liikkua päinvastaiseen suuntaan. On tärkeää ottaa huomioon useiden skenaarioiden mahdollisuus, jotta et lankea vääriin purkautumisiin tai härkä- ja karhuloukkuihin.


Yhteenveto

Riippumatta siitä, oletko päiväkauppias vai swing-treidaaja, tuki ja vastus ovat perustavanlaatuisia käsitteitä, jotka on ymmärrettävä teknisessä analyysissä. Tuki toimii hinnan pohjana, kun taas vastus toimii sen kattona.

Erilaisia tuen ja vastuksen muotoja voi olla olemassa, ja jotkin niistä perustuvat hinnan vuorovaikutukseen teknisten indikaattorien kanssa. Luotettavimmat tuki- ja vastusalueet ovat yleensä niitä, jotka vahvistetaan useilla strategioilla.

Jos haluat lukea lisää kaavioanalyyseistä, tutustu artikkeliimme 12 suosittua kynttiläkuviota, joita käytetään teknisessä analyysissä.