Lohkoketjun edut ja haitat
Sisällysluettelo
Lohkoketjun edut ja haitat
Lohkoketjun edut ja haitat
Etusivu
Artikkelit
Lohkoketjun edut ja haitat

Lohkoketjun edut ja haitat

Aloittelija
Julkaistu Dec 12, 2018Päivitetty Feb 9, 2023
5m

Lohkoketjun edut ja haitat

Useimmat lohkoketjut on suunniteltu hajautetuksi tietokannaksi, joka toimii hajautettuna digitaalisena pääkirjana. Nämä lohkoketjun pääkirjat tallentavat ja tallettavat tietoja lohkoihin, jotka on järjestetty kronologiseen järjestykseen ja jotka on linkitetty kryptograisten todisteiden avulla. Lohkoketjutekniikan luominen toi esiin monia etuja useilla toimialoilla, mikä lisäsi turvallisuutta ilman ulkopuolista luottamusta toimivissa ympäristöissä. Sen hajautettuun luonteeseen liittyy kuitenkin myös joitain haittoja. Esimerkiksi perinteisiin keskitettyihin tietokantoihin verrattuna lohkoketjujen tehokkuus on rajallista ja ne vaativat yhä enemmän tallennuskapasiteettia.


Edut


Hajautettu

Koska lohkoketjutiedot tallennetaan usein tuhansiin laitteisiin hajautettuun solmuverkkoon, järjestelmä ja tiedot ovat erittäin kestäviä teknisiä vikoja ja haitallisia hyökkäyksiä vastaan. Verkon jokainen solmu pystyy replikoimaan ja tallentamaan kopion tietokannasta, minkä vuoksi ei ole olemassa yhtä vikapistettä: yksi offline-tilassa oleva solmu ei vaikuta verkon saatavuuteen tai turvallisuuteen.

Sitä vastoin monet perinteiset tietokannat luottavat yhteen tai muutamaan palvelimeen ja ovat alttiimpia teknisille vioille ja kyberhyökkäyksille.

Vakaus

Vahvistettuja lohkoja ei mitä todennäköisemmin kumota, mikä tarkoittaa, että kun tiedot on rekisteröity lohkoketjuun, niitä on erittäin vaikea poistaa tai muuttaa. Tämä tekee lohkoketjusta loistavan tekniikan taloudellisten tietojen tai muiden sellaisten tietojen tallentamiseen, joissa tarvitaan kirjausketjua, koska jokainen muutos jäljitetään ja tallennetaan pysyvästi hajautettuun ja julkiseen pääkirjaan.

Yritys voi esimerkiksi käyttää lohkoketjutekniikkaa estääkseen työntekijöidensä vilpillisen käyttäytymisen. Tässä skenaariossa lohkoketju voisi tarjota turvallisen ja vakaan tietueen kaikista yrityksen sisällä tapahtuvista rahoitustransaktioista. Tämä vaikeuttaisi sitä, että työntekijä pystyisi piilottamaan epäilyttäviä transaktioita.

Ilman ulkopuolista luottamusta toimiva järjestelmä

Useimmissa perinteisissä maksujärjestelmissä transaktiot eivät ole riippuvaisia vain kahdesta osapuolesta, vaan myös välittäjästä – kuten pankista, luottokorttiyhtiöstä tai maksupalveluntarjoajasta. Lohkoketjutekniikkaa käytettäessä tämä ei ole enää tarpeen, koska hajautettu solmuverkko tarkistaa transaktiot louhintana tunnetun prosessin kautta. Tästä syystä lohkoketjua kutsutaan usein "ilman ulkopuolista luottamusta toimivaksi" järjestelmäksi. 

Siksi lohkoketjujärjestelmä poistaa riskin, joka liittyy yhteen organisaatioon luottamiseen, ja vähentää myös kokonaiskustannuksia ja transaktiomaksuja poistamalla välittäjät ja kolmannet osapuolet.


Haitat


51 %:n hyökkäykset

Työntodiste (Proof of Work -konsensusalgoritmi, joka suojaa Bitcoin-lohkoketjua, on osoittautunut erittäin tehokkaaksi vuosien varrella. On kuitenkin olemassa muutamia mahdollisia hyökkäyksiä, jotka voidaan suorittaa lohkoketjuverkkoja vastaan, ja 51 % hyökkäykset ovat yksi tunnetuimmista. Tällainen hyökkäys voi tapahtua, jos yksi taho onnistuu hallitsemaan yli 50 prosenttia verkon hajautustehosta, mikä lopulta antaisi heille mahdollisuuden häiritä verkkoa poistamalla transaktioita tarkoituksellisesti tai muuttamalla niiden järjestystä.

Huolimatta siitä, että tämä olisi teoriassa mahdollista, Bitcoin-lohkoketjuun ei ole koskaan tehty onnistunutta 51 %:n hyökkäystä. Kun verkko kasvaa, sen turvallisuus kasvaa, ja on melko epätodennäköistä, että louhijat sijoittavat suuria määriä rahaa ja resursseja hyökätäkseen Bitcoinia vastaan, koska heidät palkitaan paremmin rehellisestä toiminnasta. Muuten onnistunut 51 %:n hyökkäys pystyisi muokkaamaan viimeisimpiä transaktioita vain lyhyen aikaa, koska lohkot linkitetään kryptografisten todisteiden avulla (vanhempien lohkojen muuttaminen vaatisi valtavaa laskentatehoa). Lisäksi Bitcoin-lohkoketju on erittäin joustava ja mukautuu nopeasti vastauksena hyökkäykseen.

Tietojen muokkaus

Toinen lohkoketjujärjestelmien haittapuoli on, että kun tiedot on lisätty lohkoketjuun, niitä on erittäin vaikea muokata. Vaikka vakaus on yksi lohkoketjun eduista, se ei ole aina hyvä. Lohkoketjun tietojen tai koodin muuttaminen on yleensä erittäin vaativaa ja vaatii usein kovan haarautumisen, jossa yksi ketju hylätään ja uusi otetaan käyttöön.

Yksityiset avaimet

Lohkoketju käyttää julkisen avaimen (eli epäsymmetristä) kryptografiaa antaakseen käyttäjille omistusoikeuden kryptovaluuttayksiköihinsä (tai muihin lohkoketjutietoihin). Jokaisella lohkoketjuosoitteella on vastaava yksityinen avain. Vaikka osoitteen voi jakaa muille, yksityinen avain on pidettävä salassa. Käyttäjät tarvitsevat yksityisen avaimensa päästäkseen käsiksi varoihinsa, mikä tarkoittaa, että he toimivat omana pankkinaan. Jos käyttäjä kadottaa yksityisen avaimensa, rahat menetetään, eikä hän voi tehdä asialle mitään.

Tehoton

Lohkoketjut, erityisesti ne, jotka käyttävät työntodistetta, ovat erittäin tehottomia. Koska louhinta on erittäin kilpailuhenkistä ja voittajia on vain yksi kymmenen minuutin välein, kaikkien muiden louhijoiden työ menee hukkaan. Koska louhijat yrittävät jatkuvasti lisätä laskentatehoaan, jotta heillä olisi paremmat mahdollisuudet löytää kelvollinen lohkon hajautusarvo, Bitcoin-verkon käyttämät resurssit ovat lisääntyneet merkittävästi viime vuosina, ja se kuluttaa tällä hetkellä enemmän energiaa kuin monet maat, kuten Tanska, Irlanti ja Nigeria.

Tallennustila

Lohkoketjun pääkirja voi kasvaa erittäin suuriksi ajan myötä. Bitcoin-lohkoketju vaatii tällä hetkellä noin 200 Gt tallennustilaa. Lohkoketjun koon nykyinen kasvu näyttää ylittävän kiintolevyjen kasvun, ja verkko on vaarassa menettää solmuja, jos pääkirjasta tulee liian suuri yksilöiden ladattavaksi ja tallennettavaksi.


Yhteenveto

Haittapuolista huolimatta lohkoketjutekniikkaan liittyy joitain ainutlaatuisia etuja, ja se on ehdottomasti tullut jäädäkseen. Sillä on vielä pitkä matka valtavirran käyttöönottoon, mutta monet teollisuudenalat ovat alkaneet ymmärtää lohkoketjujärjestelmien etuja ja haittoja. Lähivuosina yritykset ja hallitukset todennäköisesti kokeilevat uusia sovelluksia selvittääkseen, missä kohtaa lohkoketjutekniikka voit tuoda eniten lisäarvoa.