Tietoa liukuvista keskiarvoista
Sisällysluettelo
Erilaisia liukuvia keskiarvoja
Yksinkertainen liukuva keskiarvo
Eksponentiaalinen liukuva keskiarvo
Kuinka liukuvia keskiarvoja käytetään?
Ylityssignaalit
Muita huomioon otettavia tekijöitä
Yhteenveto
Etusivu
Artikkelit
Tietoa liukuvista keskiarvoista

Tietoa liukuvista keskiarvoista

Aloittelija
Julkaistu Nov 29, 2018Päivitetty Dec 12, 2022
5m

Tekninen analyysi (TA) ei ole mitään uutta treidauksen ja sijoittamisen maailmassa. Perinteisistä salkuista kryptoihin, kuten Bitcoiniin ja Ethereumiin, teknisen analyysin indikaattorien käytöllä on yksinkertainen tavoite: käyttää olemassa olevia tietoja aiempaa tietoisempien päätöksien tekemiseen niin, että nämä päätökset todennäköisesti johtavat haluttuihin tuloksiin. Markkinoiden monimutkaistuessa viime vuosikymmeninä ne ovat tuottaneet satoja erityyppisiä teknisen analyysin indikaattoreita, mutta harvat niistä ovat olleet yhtä suosittuja kuin liukuvat keskiarvot.

Vaikka liukuvista keskiarvoista on erilaisia muunnelmia, niiden perimmäinen tarkoitus on lisätä treidauskaavioiden selkeyttä. Tämä tehdään tasoittamalla kaavioita helposti tulkittavan trendi-indikaattorin luomiseksi. Koska nämä liukuvat keskiarvot perustuvat aiempiin tietoihin, niiden katsotaan olevan jäljessä olevia tai trendiä seuraavia indikaattoreita. Siitä huolimatta ne ovat silti käteviä työkaluja melun vähentämiseen ja sen määrittämiseen, mihin suuntaan markkinat saattavat olla menossa.


Erilaisia liukuvia keskiarvoja

On olemassa erilaisia liukuvia keskiarvoja, joita treidaajat voivat käyttää päiväkaupan ja swing-treidauksen lisäksi myös pidemmän aikavälin asetelmissa. Eri tyypeistä huolimatta liukuvat keskiarvot jaetaan yleisimmin kahteen erilliseen luokkaan: yksinkertaiset liukuvat keskiarvot (SMA) ja eksponentiaaliset liukuvat keskiarvot (EMA). Markkinoista ja halutusta tuloksesta riippuen treidaajat voivat valita, mikä indikaattori todennäköisesti hyödyttää heidän asetelmaansa.


Yksinkertainen liukuva keskiarvo

SMA kerää tietoja tietyltä ajanjaksolta ja tuottaa tietojoukon perusteella keskihinnan kyseisestä arvopaperista. Ero SMA:n ja aiempien hintojen peruskeskiarvon välillä on se, että SMA:ssa vanhin tietojoukko jätetään huomiotta heti, kun uusi tietojoukko on syötetty. Joten jos yksinkertainen liukuva keskiarvo laskee keskiarvon 10 päivän tietojen perusteella, koko tietojoukkoa päivitetään jatkuvasti sisältämään vain viimeiset 10 päivää.

On tärkeää huomata, että kaikkia SMA:n tietosyötteitä painotetaan tasa-arvoisesti riippumatta siitä, kuinka äskettäin ne on syötetty. Treidaajat, jotka uskovat, että uusimmilla saatavilla olevilla tiedoilla on enemmän merkitystä, ilmoittavat usein, että SMA:n yhtäläinen painotus on haitallista tekniselle analyysille. Eksponentiaalinen liukuva keskiarvo (EMA) luotiin tämän ongelman ratkaisemiseksi.


Eksponentiaalinen liukuva keskiarvo

EMA:t ovat samankaltaisia kuin SMA:t, koska ne tarjoavat teknistä analyysia aiempien hintavaihteluiden perusteella. Yhtälö on kuitenkin hieman monimutkaisempi, koska EMA antaa enemmän painoa ja arvoa uusimmille hintasyötteille. Vaikka molemmilla keskiarvoilla on arvoa ja niitä käytetään laajalti, EMA reagoi paremmin äkillisiin hintavaihteluihin ja käänteisiin.

Koska EMA:t ennustavat todennäköisemmin hintojen kääntymistä nopeammin kuin SMA:t, niitä suosivat usein erityisesti treidaajat, jotka harjoittavat lyhytaikaista treidausta. On tärkeää, että treidaaja tai sijoittaja valitsee liukuvan keskiarvon tyypin henkilökohtaisten strategioidensa ja tavoitteidensa mukaan ja säätävät niiden asetuksia vastaavasti.


Kuinka liukuvia keskiarvoja käytetään?

Koska liukuvat keskiarvot käyttävät aiempia hintoja nykyisten hintojen sijaan, niillä on tietty viiveaika. Mitä laajempi tietojoukko on, sitä suurempi viive on. Esimerkiksi liukuva keskiarvo, joka analysoi viimeiset 100 päivää, reagoi hitaammin uusiin tietoihin kuin liukuva keskiarvo, joka ottaa huomioon vain viimeiset 10 päivää. Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että uusilla suurempaan tietojoukkoon lisättävillä tiedoilla on pienempi vaikutus kokonaislukuihin.

Molemmat voivat olla hyödyllisiä treidausasetelmista riippuen. Suuremmat tietojoukot hyödyttävät pitkäaikaisia sijoittajia, koska ne eivät todennäköisesti muutu suuresti yhden tai kahden suuren vaihtelun vuoksi. Lyhytaikaiset treidaajat suosivat usein pienempää tietojoukkoa, joka mahdollistaa reaktiivisemman treidauksen.

Perinteisillä markkinoilla käytetään yleisimmin 50, 100 ja 200 päivän liukuvia keskiarvoja. Osaketreidaajat seuraavat tarkasti 50 päivän ja 200 päivän liukuvia keskiarvoja, ja kaikkia taukoja näiden linjojen ylä- tai alapuolella pidetään yleensä tärkeinä treidaussignaaleina, varsinkin silloin, kun niitä seuraavat ylitykset. Sama koskee kryptotreidausta, mutta kryptojen epävakaiden, ympäri vuorokauden auki olevien markkinoiden vuoksi liukuvien keskiarvojen asetukset ja treidausstrategia voivat vaihdella treidaajan profiilin mukaan.


Ylityssignaalit

Luonnollisesti nouseva liukuva keskiarvo viittaa nousevaan trendiin ja laskeva liukuva keskiarvo viittaa laskutrendiin. Liukuva keskiarvo ei kuitenkaan yksin ole todella luotettava ja vahva indikaattori. Siksi liukuvia keskiarvoja käytetään jatkuvasti yhdessä nousu- ja laskusuuntaisten ylityssignaalien havaitsemiseksi.

Ylityssignaali kehittyy, kun kaaviossa on kaksi erilaista liukuvaa keskiarvoa. Noususuuntainen ylitys (tunnetaan myös nimellä kultainen risti) tapahtuu, kun lyhytaikainen liukuva keskiarvo ylittää pitkäaikaisen, mikä viittaa nousevan trendin alkuun. Sitä vastoin laskusuuntainen ylitys (tai kuolemanristi) syntyy, kun lyhytaikainen liukuva keskiarvo ylittää pitkän aikavälin liukuvan keskiarvon, mikä osoittaa laskutrendin alkua. 


Muita huomioon otettavia tekijöitä

Tähänastiset esimerkit ovat kaikki olleet päivien suhteen, mutta se ei ole välttämätön vaatimus liukuvaa keskiarvoa analysoitaessa. Päivätreidausta harjoittavat saattavat olla paljon kiinnostuneempia siitä, miten omaisuuserä on menestynyt viimeisen kahden tai kolmen tunnin aikana, ei kahden tai kolmen kuukauden aikana. Eri aikakehykset voidaan kaikki liittää yhtälöihin, joita käytetään liukuvien keskiarvojen laskemiseen, ja niin kauan kuin nämä aikakehykset ovat yhdenmukaisia treidausstrategian kanssa, tiedot voivat olla hyödyllisiä.

Yksi liukuvien keskiarvojen suuri haittapuoli on niiden viiveaika. Koska liukuvat keskiarvot ovat jäljessä olevia indikaattoreita, joissa otetaan huomioon aiemmat hintatoimet, signaalit ovat usein liian myöhäisiä. Esimerkiksi noususuuntainen ylitys voi ehdottaa ostomahdollisuutta, mutta se voi syntyä vasta merkittävän hinnannousun jälkeen. 

Tämä tarkoittaa, että vaikka nousutrendi jatkuisi, mahdollinen tuotto on saattanut kadota hinnannousun ja ylityssignaalin välisenä aikana. Tai mikä vieläkin pahempaa – väärä kultainen ristisignaali voi johtaa siihen, että treidaaja ostaa paikallisen huippuhinnan aikaan juuri ennen hinnanlaskua. Näitä vääriä ostosignaaleja kutsutaan yleensä härkäloukuksi.


Yhteenveto

Liikkuvat keskiarvot ovat tehokkaita teknisen analyysin indikaattoreita ja eräs yleisimmin käytetyistä työkaluista. Kyky analysoida markkinatrendejä dataan perustuvalla tavalla antaa loistavan käsityksen markkinoiden suorituskyvystä. Muista kuitenkin, että liukuvia keskiarvoja ja ylityssignaaleja ei tule käyttää yksin, ja on aina turvallisempaa yhdistää erilaisia teknisen analyysin indikaattoreita väärien signaalien välttämiseksi.