Tietoa väliaikaisesta tappiosta
Sisällysluettelo
Johdanto
Mitä on väliaikainen tappio?
Miten väliaikainen tappio syntyy?
Väliaikaisten tappioiden arviointi
Riskit, jotka liittyvät likviditeetin tarjoamiseen AMM:lle
Yhteenveto
Etusivu
Artikkelit
Tietoa väliaikaisesta tappiosta

Tietoa väliaikaisesta tappiosta

Keskitaso
Julkaistu Oct 19, 2020Päivitetty Dec 28, 2022
6m

Tiivistelmä

Jos olet ylipäätään ollut tekemisissä DeFin kanssa, olet varmasti kuullut tästä käsitteestä. Väliaikainen tappio ilmenee, kun tallettamiesi tokeneiden hintasuhde muuttuu sen jälkeen, kun olet tallettanut ne pooliin. Mitä suurempi muutos on, sitä suurempi väliaikainen tappio on. 

Voinko siis menettää rahaa likviditeettiä tarjoamalla? Ja miksi menetys on väliaikainen? Tämä on seurausta suunnittelusta, joka on ominaista erityiselle automatisoiduksi markkinatakaajaksi kutsutulle markkinatyypille. Likviditeetin tarjoaminen likviditeettipoolille voi olla kannattavaa, mutta sinun on pidettävä mielessä väliaikaisen tappion käsite.


Johdanto

DeFi-protokollat, kuten Uniswap, SushiSwap tai PancakeSwap, ovat kokeneet volyymin ja likviditeetin räjähdysmäisen kasvun. Näiden likviditeettiprotokollien avulla käytännössä kuka tahansa, jolla on varoja, voi tulla markkinatarjoajaksi ja ansaita treidausmaksuja. Markkinoiden demokratisoituminen on mahdollistanut paljon kitkatonta taloudellista toimintaa kryptoalalla.

Mitä sinun on sitten tiedettävä, jos haluat tarjota likviditeettiä näille alustoille? Tässä artikkelissa keskustelemme yhdestä tärkeimmistä käsitteistä – väliaikaisesta tappiosta.


Mitä on väliaikainen tappio?

Väliaikainen tappio syntyy, kun tarjoat likviditeettiä likviditeettipoolille, ja talletettujen omaisuuserien hinta muuttuu niiden tallettamisen jälkeen. Mitä suurempi tämä muutos on, sitä enemmän altistut väliaikaiselle tappiolle. Tässä tapauksessa tappio tarkoittaa pienempää dollarimääräistä arvoa nostohetkellä kuin talletushetkellä.

Poolit, jotka sisältävät suhteellisen pieneen hintaluokkaan jääviä omaisuuseriä, ovat vähemmän alttiita väliaikaisille tappioille. Esimerkiksi stablecoinien tai kolikkojen erilaisten käärittyjen versioiden hinta pysyy suhteellisen suljetussa hintaluokassa. Tässä tapauksessa likviditeetin tarjoajilla on pienempi väliaikaisen tappion riski.

Miksi likviditeetin tarjoajat tarjoavat edelleen likviditeettiä, jos ne ovat alttiita mahdollisille tappioille? No, väliaikaista tappiota voidaan silti korvata treidausmaksuilla. Itse asiassa jopa Uniswapin poolit, jotka ovat melko alttiita väliaikaiselle tappiolle, voivat olla kannattavia treidausmaksujen ansiosta. 

Uniswap veloittaa 0,3 % jokaisesta treidistä, joka menee suoraan likviditeetin tarjoajille. Jos tietyssä poolissa on paljon treidausvolyymiä, voi olla kannattavaa tarjota likviditeettiä, vaikka pooli olisi voimakkaasti alttiina väliaikaiselle tappiolle. Tämä riippuu kuitenkin protokollasta, tietystä poolista, talletetuista varoista ja vielä laajemmista markkinaolosuhteista.


Miten väliaikainen tappio syntyy?

Käydään läpi esimerkki siitä, miltä väliaikainen tappio voi näyttää likviditeetin tarjoajalle.

Alice tallettaa 1 ETH:n ja 100 DAI:ta likviditeettipooliin. Tässä automatisoidussa markkinatakaajamallissa (AMM) talletetun tokenparin on oltava samanarvoinen. Tämä tarkoittaa, että 1 ETH:n hinta on 100 DAI:ta talletushetkellä. Tämä tarkoittaa myös sitä, että Alicen talletuksen dollariarvo on 200 USD:tä talletushetkellä.

Lisäksi poolissa on yhteensä 10 ETH:ta ja 1 000 DAI:ta – jotka muut Alicen kaltaiset likviditeetin tarjoajat ovat tallettaneet. Alicella on 10 %:n osuus poolista, ja kokonaislikviditeetti on 10 000.

Oletetaan, että ETH:n hinta nousee 400 DAI:hin. Kun näin tapahtuu, arbitraasitreidaajat lisäävät DAI:ta pooliin ja poistavat ETH:ta siitä, kunnes suhde heijastaa nykyistä hintaa. Muista, että automatisoiduilla markkinatakaajilla ei ole tarjouskirjaa. Poolissa olevien omaisuuserien hinnan määrittää poolissa olevien omaisuuserien suhde. Vaikka poolin likviditeetti pysyy vakiona (10 000), siinä olevien omaisuuserien suhde muuttuu.

Jos 1 ETH on nyt 400 DAI:ta, suhde sen välillä, kuinka paljon poolissa on ETH:ta ja kuinka paljon DAI:ta, on muuttunut. Poolissa on nyt 5 ETH:ta ja 2 000 DAI:ta arbitraasitreidaajien toiminnan ansiosta.

Alice päättää nostaa varansa. Kuten aiemmin mainitsimme, hänellä on oikeus 10 %:n osuuteen poolista. Tämän seurauksena hän voi nostaa 0,5 ETH:ta ja 200 DAI:ta, eli yhteensä 400 USD:n edestä. Hän on ansainnut hyvän voiton sen jälkeen, kun hän talletti 200 USD:n edestä tokeneita, eikö vain? Mutta mitä olisi tapahtunut, jos hän olisi vain pitänyt 1 ETH:n ja 100 DAI:ta hallussaan? Näiden omistusosuuksien yhteenlaskettu dollariarvo olisi nyt 500 USD.

Tämä esimerkki havainnollistaa sen, että Alicen olisi pikemminkin kannattanut hodlata kryptojaan likviditeettipooliin tallettamisen sijaan. Tätä kutsutaan väliaikaiseksi tappioksi. Tässä tapauksessa Alicen tappiot eivät olleet niin merkittäviä, koska alkuperäinen talletus oli suhteellisen pieni. Muista kuitenkin, että väliaikainen tappio voi johtaa suuriin tappioihin (mukaan lukien merkittävän osan menettämiseen alkuperäisestä talletuksesta).

Tässä esimerkissä jätetään kuitenkin täysin huomiotta treidausmaksut, jotka Alice olisi ansainnut likviditeetin tarjoamisesta. Monissa tapauksissa ansaitut palkkiot kattaisivat tappiot ja tekisivät likviditeetin tarjoamisesta niistäkin huolimatta kannattavaa. Silti on tärkeää ymmärtää väliaikaisen tappion käsite ennen likviditeetin tarjoamista DeFi-protokollalle.


Väliaikaisten tappioiden arviointi

Väliaikainen tappio syntyy siis, kun poolin varojen hinta muuttuu. Mutta paljonko tämä tappio tarkalleen ottaen on? Se voidaan piirtää kaavioon. Huomaa, että tässä ei oteta huomioon likviditeetin tarjoamisesta ansaittuja maksuja.

Kaavio väliaikaisista tappioista


Tässä on yhteenveto siitä, mitä kaavio kertoo meille tappioista verrattuna hodlaukseen:

  • 1,25-kertainen hinnanmuutos = 0,6 %:n tappio

  • 1,50-kertainen hinnanmuutos = 2,0 %:n tappio

  • 1,75-kertainen hinnanmuutos = 3,8 %:n tappio

  • 2-kertainen hinnanmuutos = 5,7 %:n tappio

  • 3-kertainen hinnanmuutos = 13,4 %:n tappio

  • 4-kertainen hinnanmuutos = 20,0 %:n tappio

  • 5-kertainen hinnanmuutos = 25,5 %:n tappio

On jotain tärkeää, mitä sinun tulee myös ymmärtää. Väliaikainen tappio syntyy riippumatta siitä, mihin suuntaan hinta muuttuu. Ainoa asia, johon väliaikainen tappio perustuu, on hintasuhde talletusaikaan verrattuna. Jos haluat ymmärtää tämän tarkemmin, tutustu Pintailin artikkeliin.


Riskit, jotka liittyvät likviditeetin tarjoamiseen AMM:lle

Suoraan sanottuna väliaikainen tappio ei ole hyvä nimi tälle ilmiölle. Sitä kutsutaan väliaikaiseksi tappioksi, koska tappiot realisoituvat vasta, kun nostat kolikot likviditeettipoolista. Siinä vaiheessa tappiot kuitenkin muuttuvat hyvinkin pysyviksi. Ansaitsemasi maksut voivat ehkä korvata nämä tappiot, mutta nimi on silti hieman harhaanjohtava.

Ole erityisen varovainen, kun talletat rahojasi AMM:ään. Kuten olemme jo maininneet, jotkin likviditeettipoolit ovat paljon alttiimpia väliaikaiselle tappiolle kuin toiset. Yksinkertainen sääntö on se, että mitä epävakaampia varat ovat poolissa, sitä todennäköisemmin voit altistua väliaikaiselle tappiolle. Voi myös olla parempi aloittaa tallettamalla pieniä summia. Näin voit saada karkean arvion siitä, mitä tuottoja voit odottaa, ennen kuin sitoudut merkittävämpään summaan. 

Viimeinen tärkeä asia on käyttää vain suosituimpia ja hyväksi havaittuja AMM:iä. DeFi sallii kenen tahansa haarauttaa olemassa olevan AMM:n ja tehdä siihen pieniä muutoksia. Tämä voi kuitenkin altistaa sinut vioille, mikä saattaa jättää varasi jumiin AMM:ään ikuisesti. Jos likviditeettipooli lupaa epätavallisen suuria tuottoja, sen ylläpitäjät ovat mitä todennäköisemmin tehneet jossain kohdassa kompromissin, ja siihen liittyvät riskit ovat todennäköisesti myös suurempia.


Yhteenveto

Väliaikainen tappio on yksi peruskäsitteistä, jotka jokaisen, joka haluaa tarjota likviditeettiä AMM:lle, tulee ymmärtää. Lyhyesti sanottuna: jos talletettujen varojen hinta muuttuu talletuksen jälkeen, likviditeetin tarjoaja voi altistua väliaikaiselle tappiolle.