Miten talous toimii?
Sisällysluettelo
Johdanto
Mistä talous muodostuu?
Taloudellisen toiminnan mittaaminen
Luotto-, velka- ja korkotasot
Keskuspankit, inflaatio ja deflaatio
Mitä tapahtuu, kun talouskupla puhkeaa?
Miten tämä kaikki liittyy yhteen?
Yhteenveto
Miten talous toimii?
Etusivu
Artikkelit
Miten talous toimii?

Miten talous toimii?

Aloittelija
Julkaistu Aug 9, 2020Päivitetty Dec 28, 2022
11m

Tiivistelmä

  • Luotto – rahat, jotka saat ja jotka sinun on maksettava takaisin myöhemmin – antaa virtaa taloudelle.

  • Lisääntynyt luotto johtaa lisääntyneeseen kulutukseen. Lisääntyneet menot johtavat lisääntyneisiin tuloihin, ja lisääntyneet tulot tarkoittavat, että lainanantajilta on saatavilla enemmän luottoa.

  • Luotto luo myös velkaa: lainatut rahat on maksettava takaisin, joten menojen on vähennyttävä myöhemmin.

  • Keskuspankit nostavat ja laskevat korkoja pitääkseen talouden kurissa.


Johdanto

Talous saa maailman pyörimään. Talous vaikuttaa syvästi meihin jokaiseen jokapäiväisessä elämässämme, joten sen ymmärtäminen on tärkeää vaikkapa vain yleisellä tasolla.

"Talouden" määritelmät vaihtelevat, mutta yleisesti ottaen taloutta voitaisiin kuvata alueeksi, jolla tavaroita tuotetaan, kulutetaan ja kaupataan. Tyypillisesti taloudesta keskustellaan kansallisella tasolla, ja artikkelit ja uutistoimittajat viittaavat esimerkiksi Yhdysvaltain talouteen, Kiinan talouteen jne. Voimme kuitenkin tarkastella taloudellista toimintaa myös maailmanlaajuisen linssin kautta ottamalla huomioon jokaisen maan toiminnan ja politiikan.

Tässä kappaleessa keskitymme talouden muodostaviin konsepteihin Ray Dalion mallin pohjalta (selitetty How the Economic Machine Works -videossa).


Mistä talous muodostuu?

Aloitetaan pienestä mittakaavasta, ennen kuin jatkamme ylöspäin. Joka päivä edistämme taloutta ostamalla (esimerkiksi päivittäistavaroita) ja myymällä (esimerkiksi tekemällä töitä maksua vastaan). Muut yksityishenkilöt, ryhmät, julkishallinnot ja yritykset ympäri maailmaa tekevät samoin kolmella markkinasektorilla.

Ensimmäinen sektori, eli alkutuotanto, liittyy luonnonvarojen hyödyntämiseen. Nämä ovat asioita, kuten puiden kaataminen, kullan louhinta ja maanviljely (vain muutamia esimerkkejä mainitaksemme). Tätä materiaalia käytetään sitten toisella sektorilla, eli tuotantoalalla, joka vastaa valmistuksesta ja tuotannosta. Kolmas sektori, eli palveluala, kattaa palvelut mainonnasta jakeluun. 

"Kolmen sektorin" jaottelu on yleisesti sovittu malli. Jotkut ovat kuitenkin laajentaneet tätä konseptia kattamaan myös neljännen sektorin ja viidennen sektorin, jotta palvelualan eri osat voidaan erotella tarkemmin toisistaan.


Taloudellisen toiminnan mittaaminen

Talouden terveyden määrittämiseksi meidän tulee pystyä mittaamaan sitä jotenkin. Ylivoimaisesti suosituin tapa tehdä niin on käyttää BKT:tä tai bruttokansantuotetta. Tällä mittarilla pyritään laskemaan maassa tuotettujen tavaroiden ja palvelujen kokonaisarvo tiettynä ajanjaksona.

Yleisesti ottaen BKT:n kasvu merkitsee tuotannon, tulojen ja menojen kasvua. Sitä vastoin BKT:n lasku osoittaa tuotannon, tulojen ja menojen vähenemistä. Kannattaa huomata, että BKT:stä on olemassa muutamia muunnelmia: reaalinen BKT ottaa huomioon inflaation, kun taas nimellinen BKT ei.

BKT on edelleen vain likiarvo, mutta sillä on valtava painoarvo analyyseissä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Sitä käyttävät kaikki pienistä rahoitusmarkkinoiden toimijoista Kansainväliseen valuuttarahastoon (IMF) maiden taloudellisen kunnon selvittämiseksi.

BKT on luotettava indikaattori kansantaloudesta, mutta teknisen analyysin tapaan sitä on parasta verrata muihin tietoihin kattavamman käsityksen saamiseksi.


Luotto-, velka- ja korkotasot

Lainanantajat ja lainanottajat

Käsittelimme sitä, että kaikki tiivistyy ostamiseen ja myymiseen. On syytä huomata, että myös luotonanto ja lainanotto ovat välttämättömiä. Oletetaanpa, että sinulla on suuri määrä käteistä, joka ei tällä hetkellä tee mitään. Saatat haluta laittaa nämä rahat töihin, jotta ne voivat tuottaa sinulle enemmän rahaa.

Eräs tapa tehdä tämä on lainata rahat jollekulle, jonka on ostettava jotain, kuten koneita liiketoimintaansa varten. Lainanottajalla ei tällä hetkellä ole käteistä saatavillaan, mutta kun hän on ostanut koneen, hän voi maksaa rahat takaisin lopputuotteensa myynnistä saamistaan voitoista. Toimit lainanantajana, ja toinen osapuoli toimii lainanottajana.

Jotta tämä olisi kannattavaa, asetat maksun rahojen lainaamisesta. Jos annoit 100 000 dollaria lainaksi, ehdot voivat olla esimerkiksi: "voit saada nämä rahat sillä ehdolla, että maksat minulle yhden prosentin jokaisesta kuukaudesta, jona et maksa lainaa takaisin." Tätä lisäveloitusta kutsutaan koroksi.

Yksinkertaisella korolla tarkoitetaan, että toinen osapuoli on sinulle velkaa 1 000 dollaria joka kuukausi, kunnes rahat maksetaan takaisin. Jos laina maksettaisiin takaisin kolmen kuukauden kuluttua, odotat saavasi 103 000 dollaria sekä minkä tahansa määrittämäsi lisämaksun.

Tarjoamalla rahaa luot luottoa: sopimuksen, jonka mukaisesti lainanottaja maksaa rahat sinulle takaisin myöhemmin. Luottokorttien käyttäjät tuntevat tämän käsitteen. Kun suoritat maksun kortilla, rahoja ei poisteta heti pankkitililtäsi. Sinulla ei edes tarvitse olla rahaa tililläsi, kunhan maksat laskusi myöhemmin.

Luoton mukana tulee velka. Toimimalla lainanantajana lainanottaja on sinulle velkaa, ja toimimalla lainanottajana olet velkaa lainanantajalle. Velka katoaa, kun laina maksetaan takaisin korkoineen.


Pankit ja korot

Pankit ovat luultavasti merkittävimpiä lainanantajien tyyppejä nykymaailmassa. Voit ajatella niitä välittäjinä lainanantajien ja lainanottajien välillä. Nämä rahoituslaitokset ovat itse asiassa molempien roolissa.

Kun talletat rahoja pankkiin, teet sen sillä ehdolla, että pankki antaa ne sinulle takaisin. Monet muut tekevät samoin. Ja koska pankilla on nyt hallussaan suuri määrä käteistä, se lainaa ne lainanottajille.

Tietenkin tämä tarkoittaa sitä, että pankki ei pidä huostassaan kaikkia rahoja, jotka se on velkaa kullakin hetkellä. Tätä kutsutaan vähimmäisvarantojärjestelmäksi. Tällaisessa järjestelmässä on ongelmallista, jos kaikki pyytäisivät rahojensa palauttamista samaan aikaan, mutta näin tapahtuu harvoin. Jos se kuitenkin tapahtuu (esim. jos kaikki menettävät uskonsa pankkiin), tapahtuu talletuspako, joka saattaa aiheuttaa pankin romahtamisen. Yhdysvaltojen suuren laman aikaiset talletuspaot vuosina 1929 ja 1933 ovat hyviä esimerkkejä tästä.

Pankit tarjoavat sinulle tyypillisesti kannustimen lainata niille rahaa korkojen muodossa. Luonnollisesti korkeammat korot ovat houkuttelevampia lainanantajille (koska he saavat enemmän rahaa). Päinvastainen tilanne taas pätee lainanottajiin – alhaisemmat korot tarkoittavat, että heidän ei tarvitse maksaa niin paljon takaisin pääomasumman lisäksi.


Miksi luotto on tärkeää?

Luottoa voidaan pitää eräänlaisena talouden voiteluaineena. Sen avulla yksityishenkilöt, yritykset ja hallitukset voivat käyttää rahaa, jota heillä ei ole heti käytettävissään. Joidenkin taloustieteilijöiden mukaan tämä on ongelmallista, mutta monet uskovat, että menojen kasvaminen on merkki kukoistavasta taloudesta. 

Jos rahaa käytetään enemmän, useammat ihmiset saavat tuloja. Pankit ovat taipuvaisempia lainaamaan niille, joilla on korkeammat tulot, mikä tarkoittaa, että yksityishenkilöillä on nyt käytettävissään enemmän käteistä ja luottoa. Kun käteistä ja luottoa on enemmän, ihmiset voivat kuluttaa enemmän, mikä tarkoittaa, että useammat ihmiset saavat tuloja, ja sykli jatkuu.

Enemmän tuloja → enemmän luottoa → enemmän menoja → enemmän tuloja.

Enemmän tuloja → enemmän luottoa → enemmän menoja → enemmän tuloja.


Tämä sykli ei tietenkään voi vain jatkua loputtomiin. Lainaamalla tänään 100 000 dollaria riistät itseltäsi yli 100 000 dollaria huomenna. Vaikka voitkin väliaikaisesti lisätä menojasi, sinun on lopulta vähennettävä menojasi maksaaksesi rahat takaisin.

Ray Dalio kuvailee tätä käsitettä lyhytaikaiseksi velkasykliksi, joka on kuvattu alla. Hän arvioi, että nämä mallit toistuvat 5–8 vuoden aikana.

Punainen viiva kuvastaa tuottavuutta, joka kasvaa ajan myötä. Vihreä viiva kuvastaa käytettävissä olevan luoton suhteellista määrää.

Punainen viiva kuvastaa tuottavuutta, joka kasvaa ajan myötä. Vihreä viiva kuvastaa käytettävissä olevan luoton suhteellista määrää.


Mitä tämä kaavio siis tarkoittaa? No, ensin kannattaa huomata, että tuottavuus kasvaa tasaisesti. Ilman luottoa odottaisimme sen olevan ainoa kasvun lähde – loppujen lopuksi sinun on tuotettava saadaksesi tuloja.

Kaavion ensimmäisessä osassa voimme nähdä, että luoton vuoksi tulot kasvavat nopeammin kuin tuottavuus (aiheuttaen talouskasvua). Lopulta kasvu pysähtyy ja johtaa talouden supistumiseen. Toisessa osassa luoton saatavuus vähenee merkittävästi ensimmäisen "nousukauden" seurauksena. Tämän seurauksena lainojen saaminen on vaikeampaa, ja inflaatio käynnistyy, mikä saa julkishallinnon ryhtymään korjaaviin toimenpiteisiin.

Tutkitaan tätä enemmän seuraavassa osassa.


Keskuspankit, inflaatio ja deflaatio

Inflaatio

Oletetaan, että kaikilla on käytettävissään paljon luottoa (edellisen osan kaavion ensimmäinen osa). He voivat kuluttaa paljon enemmän kuin mitä he voisivat ilman sitä. Mutta vaikka kulutus kasvaa pilviin, tuotanto ei kasva. Itse asiassa tavaroiden ja palvelujen tarjonta ei kasva olennaisesti, mutta niiden kysyntä kasvaa.

Seuraavaksi syntyy inflaatio: alat nähdä tavaroiden ja palvelujen hintojen nousevan korkeamman kysynnän vuoksi. Suosittu indikaattori tämän mittaamiseksi on kuluttajahintaindeksi, joka seuraa tyypillisten kulutustavaroiden ja -palvelujen hintoja ajan myötä.


Miten keskuspankki toimii?

Aiemmin kuvailemamme pankit ovat yleensä liikepankkeja, eli ne palvelevat pääasiassa yksityishenkilöitä ja yrityksiä. Keskuspankit ovat valtion yksiköitä, jotka vastaavat kansakunnan rahapolitiikan johtamisesta. Tässä luokassa on rahoituslaitoksia, kuten Yhdysvaltain keskuspankki, Englannin keskuspankki, Japanin keskuspankki ja Kiinan kansanpankki. Näiden pankkien merkittäviä toimintoja ovat liikkeessä olevan rahan lisääminen (määrällisen keventämisen avulla) ja korkojen hallitseminen.

Koronnosto on jotain, mitä keskuspankit saattavat tehdä, kun inflaatio riistäytyy käsistä. Kun korkoja nostetaan, velallisten korot ovat korkeammat, joten lainanotto ei vaikuta yhtä houkuttelevalta. Koska lainanottajien on myös maksettava velat takaisin, menojen odotetaan vähenevän.

Ihanteellisessa maailmassa korkeammat korot laskevat hintoja pienemmän kysynnän vuoksi. Käytännössä tämä voi kuitenkin aiheuttaa myös deflaatiota, mikä voi olla ongelmallista tietyissä yhteyksissä.


Deflaatio

Kuten arvata saattaa, deflaatio on inflaation vastakohta. Se määritellään hintojen yleiseksi laskuksi tietyn ajanjakson aikana, joka johtuu tyypillisesti menojen vähenemisestä. Koska menoja on vähemmän, tämä voi johtaa edelleen taantumaan (lisätietoja artikkelissa Tietoja vuoden 2008 finanssikriisistä).

Eräs deflaatioon ehdotettu ratkaisu on korkojen alentaminen. Luoton korkoja vähentämällä yksityishenkilöitä kannustetaan lainaamaan enemmän. Sitten, koska luottoa on nyt enemmän saatavilla, hallitus voi odottaa talouden eri osallistujien lisäävän menojaan. 

Inflaation tavoin deflaatiota voidaan mitata kuluttajahintaindeksin avulla.Mitä tapahtuu, kun talouskupla puhkeaa?

Dalio selittää, että edellä kuvaamamme kaavio (lyhytaikainen velkasykli) on pieni sykli pitkän aikavälin velkasyklin sisällä.

Pitkän aikavälin velkasykli.

Pitkän aikavälin velkasykli.


Edellä kuvattu malli (luoton saatavuuden lisääminen ja vähentäminen) toistuu ajan myötä. Jokaisen syklin lopussa velkaa on kuitenkin enemmän. Lopulta velkamäärästä tulee hallitsematon, mikä laukaisee laajamittaisen velkaantumisen vähentämisen (jossa henkilöt yrittävät vähentää velkaansa). Tätä edustaa kaavion äkillinen lasku.

Kun velkaantumisen vähentäminen tapahtuu, tulot alkavat laskea ja luotto kutistuu. Koska yksityishenkilöt eivät pysty maksamaan velkaa takaisin, he yrittävät myydä omaisuuttaan. Kuitenkin koska monet tekevät samoin samaan aikaan, varallisuuden hinnat romahtavat runsaan tarjonnan vuoksi.

Osakemarkkinat romahtavat usein tällaisissa tilanteissa, ja tässä vaiheessa keskuspankki ei voi laskea korkoja keventääkseen taakkaa, jos korot ovat jo 0 prosentissa. Korkojen alentaminen johtaa negatiivisiin korkoihin, mikä on kiistanalainen ratkaisu, joka ei aina toimi.

Mitä sitten tällaisessa tilanteessa voidaan tehdä? No, ilmeisin tapa olisi vähentää menoja ja antaa velkaa anteeksi. Tämä tuo mukanaan kuitenkin muita ongelmia: menojen väheneminen tarkoittaa, että yritykset eivät ole yhtä kannattavia, mikä puolestaan tarkoittaa, että työntekijöiden tulot laskevat. Teollisuuden on vähennettävä työvoimaansa, mikä taas johtaa korkeampaan työttömyysasteeseen.

Pienemmät tulot ja pienempi työvoima tarkoittavat, että julkishallinto ei voi kerätä niin paljon veroja. Samalla sen on käytettävä enemmän rahaa työttömien kansalaisten tukemiseen. Kun julkishallinto kuluttaa enemmän kuin mitä se saa, sen talous joutuu budjettivajeeseen.

Tähän ehdotettu ratkaisu on aloittaa rahan luominen (mitä kutsutaan kryptoalalla termillä money printer go brrrrr). Kun nämä rahat ovat keskuspankin käytettävissä, se voi lainata hallitukselle, joka sitten yrittää piristää taloutta. Tämä voi kuitenkin myös johtaa ongelmiin.

Rahan luominen tyhjästä aiheuttaa inflaatiota, koska se lisää rahan tarjontaa. Tämä on liukas rinne, joka voi lopulta johtaa hyperinflaatioon, jossa inflaatio kiihtyy niin nopeasti, että se tuhoaa valuutan arvon ja johtaa taloudelliseen katastrofiin. Jos haluat tutustua hyperinflaation mahdollisiin vaikutuksiin, esimerkkejä ovat Weimarin tasavalta 1920-luvulla, Zimbabwe 2000-luvun lopulla ja Venezuela 2010-luvun lopulla.

Lyhyen aikavälin sykleihin verrattuna pitkäaikainen velkasykli toistuu paljon pidemmällä aikavälillä, jonka uskotaan tapahtuvan 50–75 vuoden välein.


Miten tämä kaikki liittyy yhteen?

Olemme käsitelleet tässä artikkelissa varsin monia aiheita. Viime kädessä Dalion malli pyörii luotonsaannin ympärillä – kun luottoa on enemmän, talous kasvaa. Kun sitä on vähemmän, talous supistuu. Nämä tapahtumat luovat vuorotellen lyhytaikaisia velkasyklejä, jotka puolestaan muodostavat osan pitkäaikaisista velkasykleistä.

Korot vaikuttavat suureen osaan talouden toimijoiden käyttäytymisestä. Kun hinnat ovat korkeat, säästäminen on järkevämpää, koska kulutus ei ole yhtä tärkeää. Kun niitä alennetaan, kulutus vaikuttaa olevan järkevämpi päätös.


Yhteenveto

Taloudellinen kone on niin valtava, että sen eri osia voi olla vaikea ymmärtää. Tarkastelemalla tarkasti kaikkia osia voimme kuitenkin nähdä samojen mallien toistuvan yhä uudelleen, kun talouden osallistujat suorittavat transaktioita keskenään.

Tässä vaiheessa sinulla on toivottavasti parempi käsitys lainanantajien ja lainanottajien välisestä suhteesta, luoton ja velan tärkeydestä sekä toimista, joita keskuspankit toteuttavat yrittäessään lieventää taloudellista katastrofia.