Kuinka tekoäly vaikuttaa DeFiin: lupauksia ja harhakuvitelmia
Sisällysluettelo
Johdanto
Tekoälyn DeFiin liittyvä potentiaali
Kuinka tekoälyä voidaan käyttää DeFissä?
Voisiko tekoälyllä olla kielteisiä vaikutuksia DeFiin?
Mitkä ovat tekoälyyn liittyvät harhakuvitelmat DeFissä?
Mikä on tekoälyn tulevaisuus DeFiin liittyen?
Yhteenveto
Lisäluettavaa 
Kuinka tekoäly vaikuttaa DeFiin: lupauksia ja harhakuvitelmia
Etusivu
Artikkelit
Kuinka tekoäly vaikuttaa DeFiin: lupauksia ja harhakuvitelmia

Kuinka tekoäly vaikuttaa DeFiin: lupauksia ja harhakuvitelmia

Edistynyt
Julkaistu Jan 27, 2023Päivitetty Feb 9, 2023
7m

Tiivistelmä

Tekoäly (AI) voi mahdollisesti lisätä läpinäkyvyyttä ja hajauttamista hajautetun rahoituksen (DeFi) maailmassa. Ennakoiva analytiikka, älysopimusten automatisointi, luottopisteytys ja muut käyttötarkoitukset näyttävät lupaavilta. Meidän tulisi kuitenkin olla realistisia tekoälyyn liittyvissä tavoitteissamme ja välttää tarpeetonta vastuuvelvollisuuden ja inhimillisen päätöksenteon vähentämistä sekä yleviä tavoitteita helppojen voittojen saamiseksi.

Johdanto

Tekoäly (AI) on helposti yksi kiehtovimmista julkisuudessa olevista tekniikoista. Sillä näyttäisi olevan potentiaalia muuttaa todella monia elämämme osa-alueita – eikä lohkoketju- ja kryptoala ole tästä mikään poikkeus.

Meidän on kuitenkin hallittava huolellisesti odotuksiamme. Vaikka tekoäly on lupaava tekniikka, siihen liittyy myös tiettyjä harhakuvitelmia. Vain tunnistamalla luonnolliset alueet mahdollisille innovaatioille voimme ottaa tämän tekniikan onnistuneesti käyttöön.

Tekoälyn DeFiin liittyvä potentiaali

Aloitetaan määrittelemällä molemmat termit. Hajautettu rahoitus (eli DeFi) viittaa lohkoketjuverkkoihin rakennettujen DeFi-sovellusten ekosysteemiin. DeFi-tuotteita ovat esimekiksi kryptolainat, likviditeetin tarjoaminen ja hajautetut pörssit (DEX).

Tekoäly (AI) on Oxford English Dictionaryn mukaan "tietokoneiden tai muiden koneiden kyky osoittaa tai simuloida älykästä käyttäytymistä". Kun ajattelemme tekoälyä rahoituksessa tai treidauksessa, yleisiä sovelluksia ovat petosten havaitsemisohjelmistot, treidausbotit ja jopa asiakastuen chatbotit.

Mikä yhdistää nämä kaksi tekniikkaa?

Päällisin puolin sekä tekoälyllä että DeFillä on mahdollisuus mullistaa perinteisiä rahoitusjärjestelmiä tehokkuuden, läpinäkyvyyden ja saavutettavuuden avulla. DeFi on muuttanut tuotteita, joita me kaikki voimme käyttää, kun taas tekoäly vaikuttaa siihen, miten olemme vuorovaikutuksessa niiden kanssa.

Tekoälyllä näyttää olevan mahdollisuus parantaa päätöksentekoa ja riskienhallintaa DeFissä. Mutta miltä tämä lopulta näyttäisi? Voimme odottaa kohtaavamme uusia tekoälyn kehittämiä rahoitustuotteita ja -palveluita sekä kaupankäyntialgoritmeja ja markkinatakausmekanismeja.

Kuinka tekoälyä voidaan käyttää DeFissä?

Ennakoiva analytiikka

Ennakoiva analytiikka käyttää tekoälyä yrittäessään ennustaa tulevia markkinatuloksia analysoimalla historiallisia tietoja ja soveltamalla niihin tilastollisia malleja. Tekoäly voi sitten parantaa ennakointitaitojaan ajan myötä koneoppimisen avulla. Maallikon kannalta tämä olisi verrattavissa tekoälyyn, joka suorittaa teknistä ja fundamenttianalyysiä treidaajan puolesta. 

Nämä tekoälytyökalut ovat jo saatavilla krypto- ja rahoitusmaailmassa, mutta nyt on kehittymässä myös mahdollisuus automatisoituun treidaukseen ja salkunhallintaan DeFi-alalla.

Älysopimusten automatisointi

Tekoälyllä on potentiaalia lisätä älysopimusten tehokkuutta automaation avulla. Esimerkiksi lainausprotokolla voisi käyttää tekoälyä jatkuvasti seuraamaan lainanottajan vakuustasoa ja ennustamaan mahdollisia maksukyvyttömyyksiä ennen niiden tapahtumista. Nämä tiedot voitaisiin sitten lähettää lainausprotokollaan. Tässä tapauksessa tekoäly suorittaisi toiminnon, jota älysopimuksella olisi vaikeuksia tehdä.

Epärehellisen DeFi-toiminnan tunnistaminen

DeFi-palveluiden tarjoama nimettömyys voi tehdä vilpillisen käyttäytymisen tunnistamisesta haastavampaa, mutta tekoäly voi ratkaista tämän ongelman tarkastelemalla suurten tietojoukkojen trendejä epärehellisen toiminnan tunnistamiseksi. Esimerkiksi väärennetyn pörssin treidausvolyymi tai likviditeetin epäilyttävä liikkuminen voidaan tunnistaa data-analyysitekniikoiden avulla.

Luotonannon ja lainanoton helpottaminen luottopisteytyksen avulla

Osana DeFin ydineetosta hajautetut tuotteet vaativat liikkeeseenlaskijoilta vain vähän tai ei lainkaan ihmisten panosta. Tämä tarkoittaa kuitenkin sitä, että pääomavaatimusten lisäksi DeFi-tuotteilla, kuten kryptolainoilla, on usein hyvin vähäiset esteet markkinoille pääsylle tai niitä ei ole lainkaan. 

Asianmukaisella luottopisteytyksellä kryptolainojen myöntäjät voivat tarjota parempia hintoja käyttäjille, joilla on tarjota todistettavissa olevia aikaisempia takaisinmaksutietoja. Mahdollisesti ennakkoasenteellisen inhimillisen elementin lisääminen tähän pisteytysjärjestelmään poistaisi kuitenkin hajauttamisen näkökulman.

Eräs tapa torjua tätä on toteuttaa tekoälypohjainen luottopisteytys, joka voisi analysoida lainanottajan lompakkoa ja aikaisempia tietoja sekä arvioida avoimesti hänen takaisinmaksumahdollisuutensa.

Sijoitusneuvonta ja salkunhoito

Bottineuvojat ovat jännittävä mahdollisuus treidaajille ja sijoittajille DeFi-markkinoilla. Ihmistasoinen, vuorovaikutteinen käyttökokemus helpottaa teknisen ja fundamenttianalyysin sekä korkean tason ennakoivan analytiikan oppimista. Koska useimpien lohkoketjujen transaktiot ovat täysin läpinäkyviä, tekoälyllä on runsaasti tietoa analysoitavaksi ja käytettäväksi.

Voisiko tekoälyllä olla kielteisiä vaikutuksia DeFiin?

Kokonaiskuvaa tarkastellessamme voimme havaita mahdollisia tekoälyn sudenkuoppia. Tekoäly epäilemättä poistaa ihmistyövoiman tarpeen tietyissä tehtävissä, mikä voi tehdä tietyistä töistä – ja jossain määrin vastuuvelvollisuudesta – hyödyttömiä. DeFi on jo nyt haastava ala säänneltäväksi nimettömän luonteensa vuoksi, ja ei-inhimillisten toimijoiden osallistuminen siihen vain pahentaisi tätä ongelmaa.

Meidän tulisi myös tarkastella mahdollisia kysymyksiä, jotka liittyvät tekoälyn kouluttamiseen rajallisilla tietojoukoilla. Perinteisiin markkinoihin verrattuna krypto ja erityisesti DeFi ovat vielä lapsenkengissään, ja siksi meillä on suhteellisen vähän pitkän aikavälin tietoja tasapainoisen kuvan muodostamiseksi kokonaismarkkinoista.

Uusien työkalujen käyttöönottoon liittyy myös tietoturvariskejä. Tekoälytyökalujen aloituskohdat ja se, miten ne pääsevät käsiksi tietoihimme ja lompakoihimme, merkitsevät myös lisähyökkäyspisteitä huijareille. Ellei tekoälytyökaluja ole rakennettu avoimella lähdekoodilla, ne ovat yleensä yksityisten yritysten tai yksityishenkilöiden kehittämiä. Näiden työkalujen turvallisuus riippuu täysin kehittäjien niihin rakentamien suojausominaisuuksien kestävyydestä. 

Meidän on myös otettava huomioon hajauttamiseen liittyvät riskit, joita yksityisesti kehitetyn tekoälyn käyttöönotto voi tuoda. Näiden työkalujen tarkka toiminta ei ole aina läpinäkyvää. Et välttämättä ymmärrä täysin uusia päivityksiä tai edes tarkalleen sitä, mihin tietoihin tällä tekoälyllä on pääsy. Jos kehittäjä lopettaa tämän tekoälyn tuen, saatat päätyä omistamaan tarpeettoman ohjelmiston.

Mitkä ovat tekoälyyn liittyvät harhakuvitelmat DeFissä?

Vaikka tekoäly tarjoaakin jännittäviä mahdollisuuksia DeFi-alalla, meidän on oltava realistisia. Jotta tekoälyä voitaisiin hyödyntää täysimääräisesti DeFissä, kehittäjien tulisi keskittyä alueisiin, joilla tekoälystä voi realistisesti olla hyötyä. Suurin osa seuraavista harhakuvitelmista on jo koettu perinteisessä rahoitusmaailmassa, joten niiden pitäisi olla helposti havaittavissa DeFi-alalla.

Tekoäly voi korvata ihmisten päätöksenteon

Ihmisen panos on aina tarpeen, kun käytetään tekoälypohjaista työkalua. Tekoälyä on koulutettava ja sitä on käytettävä oikein, mikä edellyttää monimutkaisempaa prosessia kuin vain sen lanseerauksen markkinoille ilman ohjeita.

Tekoäly voi ratkaista kaikki DeFin ongelmat

Vaikka tekoäly voi lisätä DeFin läpinäkyvyyttä ja hajauttamista, se ei ole maaginen ratkaisu kaikkiin sen ongelmiin. Tekoälyn lisääminen kaikkiin mahdollisiin ongelmiin ei ole tehokasta, vaan se voi itse asiassa aiheuttaa vieläkin enemmän ongelmia.

Tekoälypohjaiset treidausjärjestelmät ovat paljon kannattavampia

Sinun tarvitsee vain tarkastella jo olemassa olevia järjestelmiä keskitetyissä pörsseissä (CEX) nähdäksesi, että näin ei ole. Tekoälypohjaisilla järjestelmillä on joitain etuja, mutta emme voi taata, että ne ovat kannattavampia.

Tekoäly poistaa DeFistä luottamuksen tarpeen

DeFi toimii jo paljolti ilman ulkopuolista luottamusta, mutta tietyissä tapauksissa luottamukseen on yleensä hyviä syitä. Tekoälyn tulisi pidättäytyä yrittämästä korvata laajaa tutkimusta projektin tiimin tai perustajan luotettavuudesta.

Mikä on tekoälyn tulevaisuus DeFiin liittyen?

Ei ole epäilystäkään siitä, etteikö tekoäly tarjoaisi vallankumouksellisia läpimurtoja tulevaisuudessa. Emme kuitenkaan voi olla varmoja siitä, missä määrin tämä koskee DeFiä. Tekoälyllä on ilmeinen potentiaali tehdä rahoituspalveluista helpommin saatavilla olevia ja tehokkaampia, ja tätä tulisikin pyrkiä pitämään tavoitteena. 

Tämä tavoite voidaan saavuttaa käyttämällä tekoälyä parantamaan DeFi-järjestelmien tehokkuutta ja vaikuttavuutta ennusteiden tekemisessä, riskien hallinnassa ja rutiinitehtävien automatisoinnissa. Voimme käyttää sitä myös käyttökokemuksen ja turvallisuuden parantamiseen.

Meidän ei kuitenkaan pitäisi odottaa nopeita ja helppoja voittoja. Jos etsit tällaisia, tulet melkein varmasti pettymään. Siksi on paljon käytännöllisempää keskittää tekoälyn tarjoama potentiaali suurempien voittojen sijaan DeFi-käyttäjien taloudelliseen saavutettavuuteen ja vapauden lisäämiseen.

Yhteenveto

Tekoälyn potentiaali DeFi-alalla on kiistaton. Tekoäly voi mullistaa sen, miten olemme vuorovaikutuksessa DeFin kanssa taloudellisten prosessien automatisoinnista aina tarkempien markkinatrendiennusteiden mahdollistamiseen.

Vaikka tekoälyllä onkin paljon lupaavia käyttötarkoituksia DeFiin liittyen, on kuitenkin olemassa useita harhakuvitelmia, joihin on puututtava. Alan kehittyessä edelleen kryptoyhteisön on siksi ratkaisevan tärkeää pysyä valppaana tekoälyn toteutuksessa ja ymmärtää sen potentiaali mutta varoa samalla sen tahattomia seurauksia.

Lisäluettavaa