Tietoa kultaisesta rististä (golden cross) ja kuolemanrististä (death cross)
Sisällysluettelo
Johdanto
Mikä on kultainen risti?
Mikä on kuolemanristi?
Kultainen risti vs. kuolemanristi – mitä eroa niillä on?
Kultaisen ristin ja kuolemanristin treidaaminen
Yhteenveto
Tietoa kultaisesta rististä (golden cross) ja kuolemanrististä (death cross)
Etusivu
Artikkelit
Tietoa kultaisesta rististä (golden cross) ja kuolemanrististä (death cross)

Tietoa kultaisesta rististä (golden cross) ja kuolemanrististä (death cross)

Keskitaso
Julkaistu Jul 15, 2020Päivitetty Dec 28, 2022
8m

Johdanto

Tekniseen analyysiin liittyy runsaasti kaaviokuvioita. Olemme jo puhuneet niistä klassisten kaaviokuvioiden aloittelijan oppaassa sekä artikkelissa 12 suosittua kynttiläkuviota, joita käytetään teknisessä analyysissä. On kuitenkin olemassa monia muitakin malleja, jotka voivat olla hyödyllisiä päivätreidaajille, swing-treidaajille ja pitkäaikaisille sijoittajille. Näistä kaksi hyvää esimerkkiä ovat kultainen risti ja kuolemanristi.

Ennen kuin keskitymme siihen, mitä kultainen risti ja kuolemanristi ovat, meidän on ymmärrettävä, mikä on liukuva keskiarvo (moving average, MA). Lyhyesti sanottuna se on hintakaavion päälle piirretty viiva, joka mittaa omaisuuserän keskihintaa tietyllä aikavälillä. Esimerkiksi 200 päivän liukuva keskiarvo mittaa omaisuuserän keskihintaa viimeisen 200 päivän aikana. Jos haluat lukea lisää liukuvista keskiarvoista, meillä on niistä artikkeli: Tietoa liukuvista keskiarvoista.

Mitä sitten ovat kultainen risti ja kuolemanristi, ja miten treidaajat voivat käyttää niitä treidausstrategiassaan?


Mikä on kultainen risti?

Kultainen risti (tai kultainen ylitys) on kaaviokuvio, johon liittyy lyhyen aikavälin liukuva keskiarvo, joka ylittää pitkän aikavälin liukuvan keskiarvon. Tyypillisesti 50 päivän MA:ta käytetään lyhyen aikavälin keskiarvona ja 200 päivän MA:ta pitkän aikavälin keskiarvona. Tämä ei kuitenkaan ole ainoa tapa ajatella kultaista ylitystä. Se voi tapahtua minkä tahansa ajanjakson aikana, ja perusajatuksena on, että lyhyen aikavälin keskiarvo ylittää pitkän aikavälin keskiarvon.

Tyypillisesti kultainen risti syntyy kolmessa vaiheessa:

  1. Lyhytaikainen MA on alle pitkän aikavälin MA:n laskutrendin aikana.

  2. Suuntaus kääntyy, ja lyhytaikainen MA ylittää pitkäaikaisen MA:n.

  3. Nousutrendi alkaa, kun lyhytaikainen MA pysyy pitkäaikaisen MA:n yläpuolella.

Kultainen risti, joka osoittaa Bitcoinin uuden nousutrendin.

Kultainen risti, joka osoittaa Bitcoinin uuden nousutrendin.


Monissa tapauksissa kultaista ristiä voidaan pitää nousevana signaalina. Miksi? Idea on yksinkertainen. Tiedämme, että liukuva keskiarvo mittaa omaisuuserän keskihintaa sen kuvaamalla ajalla. Tässä mielessä kun lyhytaikainen MA on alle pitkäaikaisen MA:n, se tarkoittaa, että lyhyen aikavälin hintatoiminta on laskusuuntaista verrattuna pitkän aikavälin hintatoimintaan. 

Mitä sitten tapahtuu, kun lyhyen aikavälin keskiarvo ylittää pitkän aikavälin keskiarvon? Lyhyen aikavälin keskihinta on korkeampi kuin pitkän aikavälin keskihinta. Tämä osoittaa markkinatrendin mahdollisen suunnanmuutoksen, ja siksi kultaista ristiä pidetään noususuuntaisena.

Perinteisessä tulkinnassa kultaiseen ristiin sisältyy se, että 50 päivän MA ylittää 200 päivän MA:n sen yläpuolelle. Kultaisen ristin yleisenä ajatuksena on kuitenkin, että lyhyen aikavälin liukuva keskiarvo ylittää pitkän aikavälin liukuvan keskiarvon. Tässä mielessä meillä voisi olla kultaisia ristejä myös muilla ajanjaksoilla (15 minuutin, 1 tunnin, 4 tunnin jne.). Silti korkeamman aikavälin signaalit ovat yleensä luotettavampia kuin alemman aikavälin signaalit.

Toistaiseksi olemme maininneet kultaisen ristin yhdessä yksinkertaiseksi liukuvaksi keskiarvoksi (SMA) kutsutun indikaattorin kanssa. On kuitenkin olemassa toinenkin suosittu tapa laskea liukuva keskiarvo, jota kutsutaan eksponentiaaliseksi liukuvaksi keskiarvoksi (EMA). Siihen käytetään erilaista kaavaa, joka korostaa enemmän uudempia hintatietoja.

EMA:ita voidaan käyttää myös nousevien ja laskevien ylitysten etsimiseen, mukaan lukien kultaisen ristin. Kun EMA:t reagoivat nopeammin viimeaikaisiin hintaliikkeisiin, niiden tuottamat ylityssignaalit voivat olla vähemmän luotettavia ja esittää enemmän vääriä signaaleja. Siitä huolimatta EMA-ylitykset ovat suosittuja treidaajien keskuudessa työkaluna trendien käänteiden tunnistamiseen.


Mikä on kuolemanristi?

Kuolemanristi on pohjimmiltaan kultaisen ristin vastakohta. Se on kaaviokuvio, jossa lyhytaikainen MA ylittää pitkäaikaisen MA:n sen alle. Esimerkiksi 50 päivän MA ylittää 200 päivän MA:n sen alle. Siksi kuolemanristiä pidetään tyypillisesti laskevana signaalina.

Tyypillisesti kuolemanristi ilmaantuu kolmessa vaiheessa:

  1. Lyhytaikainen MA on pitkän aikavälin MA:n yläpuolella nousutrendin aikana.

  2. Suuntaus kääntyy, ja lyhytaikainen MA ylittää pitkäaikaisen MA:n sen alle.

  3. Laskutrendi alkaa, kun lyhytaikainen MA pysyy pitkän aikavälin MA:n alapuolella.

Kuolemanristi, joka vahvistaa Bitcoinin laskutrendin.

Kuolemanristi, joka vahvistaa Bitcoinin laskutrendin.


Nyt kun ymmärrämme, mikä kultainen risti on, on melko helppo ymmärtää, miksi kuolemanristi on laskeva signaali. Lyhyen aikavälin keskiarvo ylittää pitkän aikavälin keskiarvon sen alle, mikä osoittaa laskusuuntausta markkinoilla.

Kuolemanristi on antanut laskusuuntaisen signaalin ennen aikaisempia suuria taloudellisia laskusuhdanteita, kuten vuosina 1929 ja 2008. Se voi kuitenkin antaa myös vääriä signaaleja, kuten tapahtui vuonna 2016.

Väärä SPX:n kuolemanristin ylityssignaali vuonna 2016.

Väärä SPX:n kuolemanristin ylityssignaali vuonna 2016.


Kuten näet esimerkistä, markkinat loivat kuolemanristin, jatkoivat sen jälkeen nousutrendiä ja loivat kultaisen ristin pian sen jälkeen.


Kultainen risti vs. kuolemanristi – mitä eroa niillä on?

Olemme keskustelleet molemmista, joten niiden välistä eroa ei ole vaikea ymmärtää. Ne ovat pohjimmiltaan toistensa täysiä vastakohtia. Kultaista ristiä voidaan pitää nousevana signaalina, kun taas kuolemanristiä laskevana signaalina. 

Molemmat voidaan vahvistaa, jos treidausvolyymi on kovaa. Jotkut tekniset analyytikot voivat myös tarkistaa muita teknisiä indikaattoreita tarkastellessaan ylityksen kontekstia. Yleisiä esimerkkejä ovat liukuvan keskiarvon konvergenssiero (MACD) ja suhteellinen vahvuusindeksi (RSI). 

On myös tärkeää muistaa, että liukuvat keskiarvot ovat jäljessä olevia indikaattoreita, eikä niitä voi käyttää ennusteisiin. Tämä tarkoittaa, että molemmat ylitykset antavat tyypillisesti vahvan vahvistuksen jo tapahtuneesta trendin kääntymisestä – mutteivät vielä käynnissä olevasta käänteestä.


Kultaisen ristin ja kuolemanristin treidaaminen

Näiden kuvioiden perusajatus on melko suoraviivainen. Jos tiedät, kuinka treidaajat käyttävät MACD:tä, ymmärrät helposti, kuinka voit käydä kauppaa näillä ylityssignaaleilla.

Tavanomaisesta kultaisesta rististä ja kuolemanrististä puhuttaessa kyseessä on yleensä päiväkaavio. Tällöin yksinkertainen strategia voisi olla ostaa kultaisella ristin kohdalla ja myydä kuolemanristin kohdalla. Itse asiassa tämä olisi ollut suhteellisen onnistunut strategia Bitcoinille viime vuosina – vaikka matkan varrella oli myös monia vääriä signaaleja. Sen vuoksi yhden signaalin sokea seuraaminen ei yleensä ole paras strategia. Niinpä sinun kannattaakin harkita myös muita tekijöitä markkina-analyysitekniikoihin liittyen.

Jos haluat lukea helposta strategiasta pitkän aikavälin position kehittämiseen, tutustu artikkeliimme Tietoa ajallisesta hajauttamisesta (Dollar-Cost Averaging, DCA).

Edellä mainittu ylitysstrategia perustuu päivittäisten MA:iden ylitykseen. Entäpä sitten muut ajanjaksot? Kultaiset ristit ja kuolemanristit syntyvät myös muilla ajanjaksoilla aivan samalla tavalla, ja treidaajat voivat hyödyntää niitä. 

Kuitenkin, kuten useimmissa kaavioanalyysitekniikoissa, signaalit ovat korkeammilla ajanjaksoilla vahvempia kuin pienemmillä ajanjaksoilla. Kultainen risti voi syntyä viikoittaisella ajanjaksolla samalla, kun kuolemanristi syntyy tunnin ajanjaksolla. Sen vuoksi on aina hyödyllistä loitontaa näkymää ja tarkastella kaavion suurempaa kuvaa ottaen huomioon useat lukemat.

Jotain, mitä monet treidaajat ottavat myös huomioon käydessään kauppaa kultaisilla risteillä ja kuolemanristeillä, on treidausvolyymi. Kuten muidenkin kaaviomallien kohdalla, volyymi voi olla vahva työkalu vahvistukseen. Sen vuoksi kun volyymipiikki seuraa ylityssignaalia, monet treidaajat ovat varmempia siitä, että signaali on oikea.

Kultaisen ristin syntyessä pitkän aikavälin liukuvaa keskiarvoa voidaan pitää mahdollisena tukialueena. Toisaalta kun kuolemanristi syntyy, sitä voidaan pitää mahdollisena vastusalueena.

Ylityssignaalit voidaan myös vahvistaa muilla teknisten indikaattorien signaaleilla yhtymäkohdan etsimiseksi. Yhtymäkohtia treidaavat yhdistävät useita signaaleja ja indikaattoreita yhdeksi treidausstrategiaksi pyrkimyksenään tehdä treidaussignaaleista entistä luotettavampia.


Yhteenveto

Olemme keskustelleet joistakin suosituimmista ylityssignaaleista – kultaisesta rististä ja kuolemanrististä.

Kultaiseen ristiin kuuluu lyhyen aikavälin liukuva keskiarvo, joka ylittää pitkän aikavälin liukuvan keskiarvon sen yläpuolelle. Kuolemanristi taas syntyy, kun lyhytaikainen MA ylittää pitkäaikaisen MA:n sen alapuolelle. Molempia voidaan käyttää luotettavina työkaluina pitkän aikavälin trendien käänteiden vahvistamiseen, olipa kyse sitten osakemarkkinoista, valuutoista tai kryptoista.

Onko sinulla vielä lisää kysymyksiä ylityssignaalien, kuten kultaisen ristin ja kuolemanristin, treidauksesta? Tutustu kysymys- ja vastausalustaamme, Ask Academyyn, jossa Binance-yhteisö vastaa treidauskysymyksiisi.