Tietoa Bollingerin nauhoista
Sisällysluettelo
Mitkä ovat Bollingerin nauhat?
Kuinka Bollingerin nauhoja voi käyttää treidauksessa?
Bollingerin nauhat vs. Keltnerin kanavat
Tietoa Bollingerin nauhoista
Etusivu
Artikkelit
Tietoa Bollingerin nauhoista

Tietoa Bollingerin nauhoista

Keskitaso
Julkaistu Dec 8, 2018Päivitetty Dec 12, 2022
5m

Mitkä ovat Bollingerin nauhat?

Bollingerin nauhat loi 1980-luvun alussa rahoitusanalyytikko ja treidaaja nimeltä John Bollinger. Niitä käytetään laajalti teknisen analyysin (TA) välineenä. Pohjimmiltaan Bollingerin nauhat toimivat oskillaattorin mittaajana. Ne osoittavat, onko markkinoiden volatiliteetti korkea vai matala sekä yliostetut tai ylimyydyt olosuhteet.

Bollingerin nauhat -indikaattorin pääideana on korostaa, miten hinnat jakautuvat keskiarvon ympärille. Tarkemmin sanottuna ne koostuvat ylemmästä nauhasta, alemmasta nauhasta ja keskimmäisestä liukuvasta keskiarvoviivasta (joka tunnetaan myös nimellä keskinauha). Kaksi sivuttaista nauhaa reagoivat markkinahintatoimintaan laajentuen, kun volatiliteetti on korkea (siirtymällä pois keskiviivasta) ja supistuen, kun volatiliteetti on alhainen (siirtymällä kohti keskiviivaa).

Tavallinen Bollingerin nauhat -kaava asettaa keskiviivan 20 päivän yksinkertaiseksi liukuvaksi keskiarvoksi (SMA), kun taas ylemmät ja alemmat nauhat lasketaan markkinoiden volatiliteetin perusteella suhteessa SMA:han (jota kutsutaan keskihajonnaksi). Bollingerin nauhat -indikaattorin vakioasetukset näyttävät tältä:

  • Keskiviiva: 20 päivän yksinkertainen liukuva keskiarvo (SMA)

  • Ylempi nauha: 20 päivän SMA + (20 päivän keskihajonta x 2)

  • Alempi nauha: 20 päivän SMA - (20 päivän keskihajonta x 2)

Asetuksessa otetaan huomioon 20 päivän jakso, ja se asettaa ylemmän ja alemman nauhan kahteen keskihajontaan (x 2) pois keskiviivasta. Tämä tehdään sen varmistamiseksi, että vähintään 85 % hintatiedoista liikkuu näiden kahden nauhan välillä, mutta asetuksia voidaan säätää erilaisten tarpeiden ja treidausstrategioiden mukaan.


Kuinka Bollingerin nauhoja voi käyttää treidauksessa?

Vaikka Bollingerin nauhoja käytetään laajalti perinteisillä rahoitusmarkkinoilla, niitä voidaan käyttää myös kryptotreidauksen järjestelyihin. Bollingerin nauhat -indikaattoria voidaan luonnollisesti käyttää ja tulkita monin eri tavoin, mutta sitä tulisi välttää erillisenä välineenä, eikä sitä pidä pitää osto-/myyntimahdollisuuksien indikaattorina. Mieluiten Bollingerin nauhoja tulisi käyttää yhdessä muiden teknisten analyysi-indikaattorien kanssa. 

Kuvitellaan tätä silmällä pitäen, kuinka Bollingerin nauhat -indikaattorin tarjoamia tietoja voidaan mahdollisesti tulkita.

Jos hinta ylittää liukuvan keskiarvon sekä ylemmän Bollingerin nauhan, on todennäköisesti turvallista olettaa, että markkinat ovat yliostetut. Ja jos hinta koskettaa ylempää nauhaa useita kertoja, se saattaa viitata merkittävään vastustasoon.

Sitä vastoin, jos tietyn omaisuuden hinta laskee merkittävästi ja ylittää tai koskettaa alempaa nauhaa useita kertoja, on todennäköistä, että markkinat ovat joko ylimyydyt tai löytäneet vahvan tukitason.

Siksi treidaajat voivat käyttää Bollingerin nauhoja (yhdessä muiden TA-indikaattorien kanssa) myynti- tai ostotavoitteidensa asettamiseen. Tai yksinkertaisesti saadakseen yleiskuvan edellisistä kohdista, joissa markkinat olivat yliostetussa ja ylimyydyssä tilassa.

Lisäksi Bollingerin nauhojen laajeneminen ja supistuminen voi olla hyödyllistä, kun yritetään ennustaa korkean tai matalan volatiliteetin hetkiä. Nauhat voivat joko siirtyä pois keskiviivalta, kun omaisuuserän hinta muuttuu epävakaammaksi (laajentuminen) tai siirtyä sitä kohti, kun hinta muuttuu vähemmän epävakaaksi (supistuminen tai puristuminen).

Joten Bollingerin nauhat soveltuvat paremmin lyhytaikaiseen treidaukseen keinona analysoida markkinoiden volatiliteettia ja yrittää ennustaa tulevia liikkeitä. Jotkut treidaajat olettavat, että kun nauhojen väli laajenee liikaa, nykyinen markkinatrendi voi olla lähellä konsolidointijaksoa tai trendin kääntymistä. Vaihtoehtoisesti, kun nauhat ovat liian lähellä toisiaan, treidaajilla on taipumus olettaa, että markkinat valmistautuvat tekemään räjähtävän liikkeen.

Kun markkinahinta liikkuu sivuttain, Bollingerin nauhoilla on taipumus kaventua kohti keskellä kulkevaa yksinkertaista liukuvaa keskiarvoviivaa. Yleensä (mutta ei aina) alhainen volatiliteetti ja tiukat poikkeamatasot edeltävät suuria ja räjähtäviä liikkeitä, jotka yleensä tapahtuvat heti, kun volatiliteetti kasvaa. 

On olemassa treidausstrategia, joka tunnetaan nimellä Bollinger Bands Squeeze. Se koostuu Bollingerin nauhojen supistumisen korostamien matalan volatiliteetin vyöhykkeiden löytämisestä. Puristusstrategia on neutraali eikä anna selkeää käsitystä markkinoiden suunnasta. Joten treidaajat yhdistävät sen yleensä muihin TA-menetelmiin, kuten tuki- ja vastusviivoihin.


Bollingerin nauhat vs. Keltnerin kanavat

Toisin kuin Bollingerin nauhat, jotka perustuvat SMA:han ja keskihajontoihin, Keltnerin kanavat -indikaattorin moderni versio käyttää keskimääräistä todellista aluetta (ATR) kanavan leveyden asettamiseen 20 päivän EMA:n ympärille. Siksi Keltnerin kanava -kaava näyttäisi tältä:

  • Keskiviiva: 20 päivän eksponentiaalinen liukuva keskiarvo (EMA)

  • Ylempi nauha: 20 päivän EMA + (10 päivän ATR x 2)

  • Alempi nauha: 20 päivän EMA - (10 päivän ATR x 2)

Tyypillisesti Keltnerin kanavat ovat yleensä tiukempia kuin Bollingerin nauhat. Joten joissakin tapauksissa Keltnerin kanavat -indikaattori voi sopia paremmin kuin Bollingerin nauhat trendien kääntymisen ja yliostettujen/ylimyytyjen markkinaolosuhteiden havaitsemiseen (signaalit ovat ilmeisemmät). Lisäksi Keltnerin kanavat tarjoavat yleensä yliostettuja ja ylimyytyjä signaaleja aikaisemmin kuin Bollingerin nauhat.

Toisaalta Bollingerin nauhat edustavat yleensä markkinoiden volatiliteettia paremmin, koska laajenemis- ja supistumisliikkeet ovat paljon laajempia ja selkeämpiä verrattuna Keltnerin kanaviin. Lisäksi keskihajontoja käyttämällä Bollingerin nauhat -indikaattori ei todennäköisesti tarjoa vääriä signaaleja, koska sen leveys on suurempi ja siten vaikeampi ylittää.

Näiden kahden välillä Bollingerin nauhat -indikaattori on suosituin. Mutta molemmat työkalut voivat olla hyödyllisiä omalla tavallaan – etenkin lyhytaikaisissa treidausasetelmissa. Muuten näitä kahta voidaan käyttää myös yhdessä keinona tarjota luotettavampia signaaleja.