Lisätietoja hintaerosta ja liukumasta
Sisällysluettelo
Johdanto
Mitä hintaerolla tarkoitetaan?
Markkinatakaajat ja hintaero
Syvyyskaaviot ja hintaero
Hintaeron prosenttiosuus
Mitä liukumalla tarkoitetaan?
Positiivinen liukuma
Liukuman toleranssi
Yhteenveto
Lisätietoja hintaerosta ja liukumasta
Etusivu
Artikkelit
Lisätietoja hintaerosta ja liukumasta

Lisätietoja hintaerosta ja liukumasta

Aloittelija
Julkaistu Jun 10, 2021Päivitetty Feb 10, 2023
8m

Tiivistelmä 

Hintaero on alimman omaisuuserän pyydetyn hinnan ja korkeimman hintatarjouksen välinen ero. Likvidien varojen, kuten bitcoinin, hintaero on pienempi kuin varojen, joiden likviditeetti ja kaupankäyntivolyymi ovat vähäisemmät.

Liukuma tapahtuu, kun kauppa täyttyy keskimääräiseen hintaan, joka on eri kuin alun perin pyydetty hinta. Tämä tapahtuu usein markkinatoimeksiantoja toteutettaessa. Jos likviditeettiä ei ole tarpeeksi toimeksiantosi suorittamiseen tai markkinat ovat epävakaat, toimeksiannon lopullinen hinta voi muuttua. Voit torjua liukumaa treidatessasi alhaisen likviditeetin omaavilla varoilla yrittämällä jakaa toimeksiantosi pienempiin osiin.


Johdanto

Kun ostat ja myyt omaisuutta kryptopörssissä, markkinahinnat liittyvät suoraan tarjontaan ja kysyntään. Hinnan lisäksi muita tärkeitä huomioon otettavia tekijöitä ovat kaupankäyntivolyymi, markkinoiden likviditeetti ja toimeksiantotyypit. Markkinaolosuhteista ja käyttämistäsi toimeksiantotyypeistä riippuen et aina pysty tekemään kauppoja haluamaasi hintaan.

Ostajien ja myyjien välillä käydään jatkuvia neuvotteluja, jotka luovat hintaeron kahden osapuolen välille (osto- ja myyntitarjousten välinen ero). Riippuen sen omaisuuserän määrästä, jolla haluat käydä kauppaa, ja sen volatiliteetista, saatat myös kohdata liukumaa (lisää tästä myöhemmin). Yllätysten välttämiseksi sinun kannattaakin tutustua pörssin tarjouskirjan syvyyteen.


Mitä hintaerolla tarkoitetaan?

Hintaero on tarjouskirjan korkeimman tarjoushinnan ja alimman pyyntihinnan välinen ero. Perinteisillä markkinoilla hintaeron luovat usein markkinatakaajat tai välittäjien likviditeetin tarjoajat. Kryptomarkkinoilla hintaero johtuu ostajien ja myyjien rajahintatoimeksiantojen välisestä erosta.

Jos haluat tehdä välittömän markkinahintatoimeksiannon, sinun on hyväksyttävä alin pyyntihinta myyjältä. Jos haluat myydä varasi nopeasti, saat korkeimman tarjoushinnan ostajalta. Likvidimpien varojen (kuten valuuttojen) hintaero on kapeampi, mikä tarkoittaa, että ostajat ja myyjät voivat toteuttaa toimeksiantonsa aiheuttamatta merkittäviä muutoksia omaisuuserän hintaan. Tämä johtuu tarjouskirjan suuresta toimeksiantomäärästä. Laajempi hintaero aiheuttaa merkittävämpiä hintavaihteluita suurivolyymisiä toimeksiantoja tehtäessä.


Markkinatakaajat ja hintaero

Likviditeetin käsite on olennainen rahoitusmarkkinoilla. Jos yrität käydä kauppaa alhaisen likviditeetin markkinoilla, saatat joutua odottamaan tunteja tai jopa päiviä, kunnes toinen treidaaja vastaa toimeksiantoosi.

Likviditeetin luominen on tärkeää, mutta kaikilla markkinoilla ei ole tarpeeksi likviditeettiä pelkästään yksittäisiltä treidaajilta. Esimerkiksi perinteisillä markkinoilla välittäjät ja markkinatakaajat tarjoavat likviditeettiä vastineeksi arbitraasivoitoista.

Markkinatakaaja voi hyödyntää hintaeroa yksinkertaisesti ostamalla ja myymällä omaisuuserän samanaikaisesti. Myymällä korkeammalla pyyntihinnalla ja ostamalla alhaisemmalla tarjoushinnalla yhä uudelleen markkinatakaajat voivat hyödyntää hintaeroa arbitraasivoittona. Jopa pieni hintaero voi tarjota merkittäviä voittoja, jos sillä käydään kauppaa suuressa määrin koko päivän. Suuren kysynnän omaavien varojen hintaerot ovat pienemmät, kun markkinatakaajat kilpailevat ja kaventavat hintaeroa.

Esimerkiksi markkinatakaaja voi samanaikaisesti tarjoutua ostamaan BNB:tä hintaan 350 dollaria kolikkoa kohden ja myymään BNB:tä 351 dollarilla, jolloin syntyy 1 dollarin hintaero. Jokaisen, joka haluaa käydä kauppaa välittömästi markkinoilla, on vastattava näihin positioihin. Hintaero on puhdasta arbitraasivoittoa markkinatakaajalle, joka myy ostamansa ja ostaa myymänsä.


Syvyyskaaviot ja hintaero

Katsotaanpa joitain tosielämän kryptoesimerkkejä ja volyymin, likviditeetin ja hintaeron välistä suhdetta. Binancen pörssin käyttöliittymässä voit helposti nähdä hintaeron siirtymällä [Syvyys]-kaavionäkymään. Tämä painike on kartta-alueen oikeassa yläkulmassa.


[Syvyys]-vaihtoehto näyttää graafisen esityksen omaisuuserän tarjouskirjasta. Näet tarjousten määrän ja niiden hinnan vihreänä sekä pyyntöjen määrän ja niiden hinnan punaisena. Näiden kahden alueen välinen ero on hintaero, jonka voit laskea vähentämällä punaisesta pyyntihinnasta vihreän tarjoushinnan.


Kuten jo aiemmin mainitsimme, likviditeetin ja pienempien hintaerojen välillä on implisiittinen suhde. Kaupankäyntivolyymi on yleisesti käytetty likviditeetin indikaattori, joten odotamme näkevämme suurempia volyymeja pienemmillä hintaeroilla prosentteina omaisuuserän hinnasta. Voimakkaasti treidatuilla kryptoilla, osakkeilla ja muilla varoilla on paljon enemmän kilpailua treidaajien välillä, jotka haluavat hyödyntää hintaeroa.


Hintaeron prosenttiosuus

Jotta voimme verrata eri kryptojen tai omaisuuserien hintaeroa, meidän on arvioitava se prosentteina. Laskukaava on yksinkertainen:

(Pyyntihinta – tarjoushinta) / pyyntihinta x 100 = hintaeron prosenttiosuus

Otetaan esimerkiksi BIFI. Kirjoitushetkellä BIFIn pyyntihinta oli 907 dollaria ja tarjoushinta 901 dollaria. Tämä ero tarkoittaa 6 dollarin hintaeroa. 6 dollaria jaettuna 907 dollarilla ja kerrottuna sitten 100:lla, antaa meille lopullisen hintaeroprosentin eli noin 0,66 %.


Oletetaanpa nyt, että bitcoinin hintaero on 3 dollaria. Vaikka se on puolet siitä, mikä se oli BIFIn yhteydessä, kun vertaamme summia prosentteina, bitcoinin hintaero on vain 0,0083 %. BIFIn kaupankäyntivolyymi on myös huomattavasti pienempi, mikä tukee teoriaamme, jonka mukaan vähemmän likvidien varojen hintaerot ovat yleensä suuremmat.

Bitcoinin kapeampi hintaero antaa meille mahdollisuuden tehdä joitain johtopäätöksiä. Omaisuuserä, jolla on pienempi hintaeroprosentti, on todennäköisesti paljon likvidimpi. Jos siis haluat tehdä suuria markkinatoimeksiantoja, tällaisten varojen yhteydessä on yleensä pienempi riski joutua maksamaan hinta, jota et odottanut.


Mitä liukumalla tarkoitetaan?

Liukuma on yleistä markkinoilla, joilla on suuri volatiliteetti tai alhainen likviditeetti. Liukuma tapahtuu, kun toimeksianto täyttyy eri hintaan kuin mitä odotettiin tai pyydettiin. 

Oletetaan esimerkiksi, että haluat tehdä suuren markkinaostotoimeksiannon hintaan 100 dollaria, mutta markkinoilla ei ole tarvittavaa likviditeettiä toimeksiantosi täyttämiseen kyseiseen hintaan. Tämän seurauksena sinun on hyväksyttävä seuraavat toimeksiannot (jotka ovat yli 100 dollaria), kunnes toimeksiantosi on täytetty kokonaan. Tämä aiheuttaa sen, että ostoksesi keskihinta on yli 100 dollaria, ja tätä kutsutaan liukumaksi.

Toisin sanoen: kun luot markkinatoimeksiannon, pörssi täsmäyttää ostosi tai myyntisi automaattisesti tarjouskirjassa oleviin rajahintatoimeksiantoihin. Tarjouskirja täsmäyttää toimeksiantosi parhaaseen hintaan, mutta täsmäytys siirtyy pidemmälle toimeksiantoketjussa, jos volyymi ei riitä haluamaasi hintaan. Tämä prosessi johtaa siihen, että markkinat täyttävät toimeksiantosi odottamattomilla, erilaisilla hinnoilla.

Kryptoalalla liukuma on yleistä automatisoiduissa markkinatakaajissa ja hajautetuissa pörsseissä. Liukuma voi olla yli 10 % epävakaiden tai matalan likviditeetin altcoinien odotetusta hinnasta.


Positiivinen liukuma

Liukuma ei välttämättä tarkoita, että päädyt odotettua huonompaan hintaan. Positiivinen liukuma voi ilmetä, jos hinta laskee ostotoimeksiantoa tehdessäsi tai nousee myyntitoimeksiantoa tehdessäsi. Vaikka positiivinen liukuma on harvinaista, sitä voi esiintyä joillakin erittäin epävakailla markkinoilla.


Liukuman toleranssi

Joissakin pörsseissä voit asettaa liukumatoleranssitason manuaalisesti rajoittaaksesi mahdollisesti kokemaasi liukumaa. Näet tämän vaihtoehdon automatisoiduissa markkinatakaajissa, kuten PancakeSwapissa BNB Smart Chainissä ja Ethereumin Uniswapissa.


Asettamasi liukuman määrä voi vaikuttaa toimeksiantosi täyttämiseen kuluvaan aikaan. Jos asetat liukuman matalaksi, toimeksiantosi täyttäminen voi kestää kauan tai se voi jäädä täyttämättä. Jos asetat sen liian korkealle, toinen treidaaja tai botti voi nähdä odottavan toimeksiantosi ja tehdä toimeksiantoja ennen sinua. 

Tämä tarkoittaa sitä, että toinen treidaaja asettaa korkeamman gas-maksun kuin sinä ostaaksesi omaisuuserän ensin. Edelläkävijä syöttää sitten toisen kaupan myydäkseen varat sinulle korkeimmalla hinnalla, jonka olet valmis hyväksymään liukumatoleranssisi perusteella.


Negatiivisen liukuman minimointi

Vaikka et voikaan aina välttää liukumaa, on joitain strategioita, joiden avulla voit yrittää minimoida sen vaikutukset.

1. Sen sijaan, että tekisit suuren toimeksiannon, yritä jakaa se pienempiin lohkoihin. Pidä tarjouskirjaa tarkasti silmällä levittääksesi toimeksiantosi ja varmista, ettet tee toimeksiantoja, jotka ovat suurempia kuin käytettävissä oleva volyymi.

2. Jos käytät hajautettua pörssiä, älä unohda ottaa huomioon transaktiomaksuja. Jotkin verkot veloittavat valtavia maksuja lohkoketjun liikenteestä riippuen, mikä voi kumota liukuman välttämisestä tekemäsi voitot.

3. Jos olet tekemisissä varojen kanssa, joiden likviditeetti on alhainen, kuten pienessä likviditeettipoolissa, treidauksesi voi vaikuttaa merkittävästi omaisuuserän hintaan. Yksittäinen transaktio voi kokea pienen määrän liukumaa, mutta monet pienemmät transaktiot vaikuttavat seuraavan tekemäsi transaktiolohkon hintaan.

4. Käytä rajahintatoimeksiantoja. Nämä toimeksiannot varmistavat, että saat treidatessasi haluamasi tai vieläkin paremman hinnan. Kun tingit markkinatoimeksiannon nopeudesta, voit olla varma, ettet koe negatiivista liukumaa.


Yhteenveto

Kun käyt kauppaa kryptoilla, älä unohda, että hintaero tai liukuma voi muuttaa kauppojen lopullista hintaa. Et voi aina välttää tätä, mutta se kannattaa ottaa huomioon päätöksissäsi. Pienemmissä kaupoissa tämä voi olla minimaalista, mutta muista, että suurivolyymisten toimeksiantojen yhteydessä keskimääräinen yksikköhinta saattaa olla odotettua korkeampi.

Kaikille, jotka kokeilevat hajautettua rahoitusta, liukuman ymmärtäminen on tärkeä osa treidauksen perusteita. Ilman perustietoja sinulla on suuri riski menettää rahaa, kun joku tekee toimeksiantoja ennen sinua tai kun koet liiallista liukumaa.