12 suosittua kynttiläkuviota, joita käytetään teknisessä analyysissä
Sisällysluettelo
Sisältö
Johdanto
Kuinka kynttiläkuvioita käytetään
Noususuuntaiset käänteiset kuviot
Laskusuuntaiset käänteiset kuviot
Jatkokuviot
Doji
Hintaeroihin perustuvat kynttiläkuviot
Yhteenveto
12 suosittua kynttiläkuviota, joita käytetään teknisessä analyysissä
Etusivu
Artikkelit
12 suosittua kynttiläkuviota, joita käytetään teknisessä analyysissä

12 suosittua kynttiläkuviota, joita käytetään teknisessä analyysissä

Keskitaso
Julkaistu Feb 24, 2020Päivitetty Nov 11, 2022
8m

Sisältö


Johdanto

Kynttiläkaaviot ovat yksi hintamallien analysointiin yleisimmin käytetyistä teknisistä työkaluista. Treidaajat ja sijoittajat ovat käyttäneet niitä vuosisatojen ajan löytääkseen malleja, jotka voivat osoittaa, mihin suuntaan hinta on siirtymässä. Tämä artikkeli kattaa joitain tunnetuimmista kynttiläkuvioista sekä niiden kuvitetut esimerkit.

Jos haluat ensin oppia lisää kynttilänkaavioiden lukemisesta, tutustu kynttiläkaavioiden aloittelijan oppaaseen.


Kynttiläkuvioiden lunttilappu


Kuinka kynttiläkuvioita käytetään

On olemassa lukemattomia kynttiläkuvioita, joiden avulla treidaajat voivat tunnistaa kiinnostavat alueet kaaviossa. Kynttiläkuvioita voidaan käyttää päivä- ja swing-treidaukseen ja jopa pidemmän aikavälin positiotreidaukseen. Vaikka jotkin kynttiläkuviot voivat tarjota oivalluksia ostajien ja myyjien välisestä tasapainosta, toiset voivat osoittaa trendin kääntymistä, jatkumista tai päättämättömyyttä.

On tärkeää huomata, että kynttiläkuviot eivät välttämättä ole itsessään osto- tai myyntisignaali. Ne ovat sen sijaan tapa tarkastella markkinoiden rakennetta ja mahdollinen osoitus tulevasta tilaisuudesta. Siksi on aina hyödyllistä tarkastella malleja kontekstissa. Tämä voi olla kaavion teknisen mallin konteksti, mutta myös laajempi markkinaympäristö ja muita tekijöitä.

Lyhyesti sanottuna: muiden markkina-analyysityökalujen tapaan kynttiläkuviot ovat hyödyllisimpiä silloin, kun niitä käytetään yhdessä muiden tekniikoiden kanssa. Näitä voivat olla Wyckoff-menetelmä, Elliottin aaltoteoria ja Dow-teoria. Niihin voi sisältyä myös teknisen analyysin (TA) indikaattoreita, kuten trendiviivat, liukuvat keskiarvot, suhteellinen voimaindeksi (RSI), stokastinen RSI, Bollingerin nauhat, Ichimokun pilvet, parabolinen SAR tai MACD.


Noususuuntaiset käänteiset kuviot

Vasara 

Kynttilä, jossa on pitkä alempi jana laskutrendin alaosassa ja jossa alempi jana on vähintään kaksi kertaa rungon kokoinen.

Vasara osoittaa, että vaikka myyntipaine oli korkea, härät ajoivat hinnan takaisin lähelle avaushintaa. Vasara voi olla joko punainen tai vihreä, mutta vihreät vasarat voivat osoittaa voimakkaampaa härkäreaktiota.


Noususuuntainen käänteinen kynttiläkuvio – vasara


Käänteinen vasara

Sitä kutsutaan myös käänteiseksi vasaraksi, sillä se on aivan kuin vasara – mutta vain pitkällä janalla rungon yläpuolella eikä sen alla. Vasaran tavoin ylemmän janan tulisi olla vähintään kaksi kertaa rungon kokoinen. 

Käänteinen vasara esiintyy laskutrendin alaosassa, ja se voi osoittaa mahdollisen kääntymisen ylöspäin. Ylempi jana osoittaa, että hinnan jatkuva lasku on pysähtynyt, vaikka myyjät onnistuivat lopulta ajamaan sen alas lähellä avaushintaa. Näin ollen käänteinen vasara voi viitata siihen, että ostajat saattavat pian saada markkinat hallintaansa. 


Noususuuntainen käänteinen kynttiläkuvio – käänteinen vasara


Kolme valkoista sotilasta

Kolmen valkoisen sotilaan kuvio koostuu kolmesta peräkkäisestä vihreästä kynttilästä, jotka kaikki avautuvat edellisen kynttilän rungon alueella ja sulkeutuvat tasolle, joka ylittää edellisen kynttilän korkeuden. 

Ihannetapauksessa näillä kynttilöillä ei pitäisi olla pitkiä alajanoja, mikä osoittaa, että jatkuva ostopaine nostaa hintaa. Kynttilöiden kokoa ja janan pituutta voidaan käyttää arvioimaan jatkon tai mahdollisen paluun mahdollisuuksia.


Noususuuntainen käänteinen kynttiläkuvio – kolme valkoista sotilasta


Noususuuntainen harami

Noususuuntainen harami on pitkä punainen kynttilä, jota seuraa pienempi vihreä kynttilä, joka on kokonaan edellisen kynttilän rungon kokoinen.

Noususuuntainen harami voi muodostua kahden tai useamman päivän aikana. Se on kuvio, joka osoittaa, että myyntivauhti hidastuu ja saattaa olla päättymässä.


Noususuuntainen käänteinen kynttiläkuvio – noususuuntainen harami


Laskusuuntaiset käänteiset kuviot

Hirtetty mies

Hirtetty mies on vasaran laskusuhdanteinen vastine. Se muodostuu tyypillisesti nousutrendin lopussa, ja siinä on pieni runko ja pitkä alempi jana. 

Alempi jana osoittaa, että myynti oli suurta, mutta härät onnistuivat ottamaan hallinnan takaisin ja nostamaan hintaa. Kun tämä pidetään mielessä, pitkän nousutrendin jälkeen myynti voi toimia varoituksena siitä, että härät saattavat pian menettää markkinoiden hallinnan.


Laskusuuntainen käänteinen kynttiläkuvio – hirtetty mies


Tähdenlento

Tähdenlento koostuu kynttilästä, jossa on pitkä ylempi jana, vähän tai ei lainkaan alempaa janaa ja pieni runko, mieluiten lähellä alinta hintaa. Tähdenlento on saman muotoinen kuin käänteinen vasara, mutta se muodostuu nousutrendin lopussa.

Se osoittaa, että markkinat saavuttivat korkean tason, mutta sitten myyjät ottivat hallinnan ja ajoivat hinnan takaisin alas. Jotkut treidaajat haluavat odottaa seuraavien kynttilöiden avautumista kuvion vahvistamiseksi.


Laskusuuntainen käänteinen kynttiläkuvio – tähdenlento


Kolme mustaa varista

Kolme mustaa varista koostuu kolmesta peräkkäisestä punaisesta kynttilästä, jotka avautuvat edellisen kynttilän rungon alueella ja sulkeutuvat edellisen kynttilän matalimman tason alapuolella.

Kolmen valkoisen sotilaan laskutrendinen vastine. Ihannetapauksessa näillä kynttilöillä ei pitäisi olla pitkiä ylempiä janoja, mikä osoittaa jatkuvaa myyntipainetta, joka laskee hintaa. Kynttilöiden kokoa ja janan pituutta voidaan käyttää arvioimaan jatkon tai mahdollisen trendin kääntymisen mahdollisuuksia.


Laskusuuntainen käänteinen kynttiläkuvio – kolme mustaa varista


Laskusuuntainen harami

Laskusuuntainen harami on pitkä vihreä kynttilä, jota seuraa pienempi punainen kynttilä, joka on kokonaan edellisen kynttilän rungon kokoinen.

Laskusuuntainen harami voi muodostua kahden tai useamman päivän aikana. Se näkyy nousutrendin lopussa ja voi osoittaa, että ostopaine laskee.


Laskusuuntainen käänteinen kynttiläkuvio – laskusuuntainen harami


Tumma pilvipeite

Tumma pilvipeitekuvio koostuu punaisesta kynttilästä, joka avautuu edellisen vihreän kynttilän sulkuhinnan yläpuolelle, mutta sulkeutuu sitten tämän kynttilän keskipisteen alapuolelle.

Siihen voi usein liittyä suuri volyymi, mikä osoittaa, että vauhti saattaa siirtyä nousutrendistä laskutrendiin. Treidaajat saattavat odottaa kolmatta punaista kynttilää kuvion vahvistamiseksi.


Laskusuuntainen käänteinen kynttiläkuvio – tumma pilvipeite


Jatkokuviot

Kolmen nousevan menetelmä

Tämä kuvio esiintyy nousutrendissä, jossa kolmea peräkkäistä punaista kynttilää, joiden rungot ovat pienet, seuraa nousutrendin jatkuminen. Ihannetapauksessa punaisten kynttilöiden ei pitäisi rikkoa edellisen kynttilän vaihteluväliä. 

Jatko vahvistetaan vihreällä kynttilällä, jossa on suuri runko, mikä osoittaa, että härät ovat jälleen trendin suunnan hallinnassa.


Jatkuva kynttiläkuvio – kolmen nousevan menetelmä


Kolmen putoavan menetelmä

Kolmen putoavan menetelmä osoittaa sen sijaan laskutrendin jatkumisen.


Jatkuva kynttiläkuvio – kolmen putoavan menetelmä


Doji

Doji muodostuu, kun avaus- ja sulkuhinnat ovat samat (tai hyvin lähellä toisiaan). Hinta voi liikkua avaushinnan ylä- ja alapuolella mutta sulkeutuu lopulta avaushintaan tai lähellä sitä. Doji voi siten osoittaa päättämättömyyden osto- ja myyntivoimien välillä. Dojin tulkinta on kuitenkin hyvin kontekstiriippuvainen.

Riippuen siitä, mihin avaus-/sulkuhinnan ero sijoittuu, Dojia voidaan kuvata seuraavasti:


Hautakivi-Doji – laskusuhdanteinen trendin kääntymiseen viittaava kynttilä, jossa on pitkä ylempi jana ja jonka avaus-/sulkuhinta on lähellä alahintaa. 


Doji-kynttiläkuvio – hautakivi-Doji


Pitkäjalkainen Doji – päättämätön kynttilä, jossa on sekä alempi että ylempi jana ja jonka avaus-/sulkuhinta on lähellä keskipistettä.


Doji-kynttiläkuvio – pitkäjalkainen Doji


Sudenkorento-Doji – joko nousu- tai laskusuhdanteinen kynttilä (kontekstista riippuen), jossa on pitkä alempi jana ja jonka avaus-/sulkuhinta on lähellä korkeinta hintaa.


Doji-kynttiläkuvio – sudenkorento-Doji


Dojin alkuperäisen määritelmän mukaan avaus- ja sulkuhinnan tulisi olla täsmälleen sama. Mutta entä jos avaus- ja sulkuhinta eivät ole samat, vaan sen sijaan hyvin lähellä toisiaan? Kyseistä tilannetta kutsutaan hyrräksi. Koska kryptomarkkinat voivat kuitenkin olla hyvin epävakaita, tarkka Doji on harvinainen. Siksi hyrrää käytetään usein vaihdellen Dojin kanssa.


Hintaeroihin perustuvat kynttiläkuviot

On monia kynttiläkuvioita, jotka hyödyntävät hintaeroja. Hintaero muodostuu, kun rahoitusvaroihin kuuluva omaisuuserä avautuu aiemman sulkuhinnan ylä- tai alapuolella, mikä luo aukon kahden kynttilän välille. Koska kryptomarkkinat ovat auki ympäri vuorokauden, tämäntyyppisiin hintaeroihin perustuvia kuvioita ei synny. Tästä huolimatta epälikvideillä markkinoilla voi edelleen esiintyä hintaeroja. Koska ne kuitenkin johtuvat pääasiassa alhaisesta likviditeetistä ja korkeista osto- ja myyntitarjousten eroista, ne eivät välttämättä ole hyödyllisiä kuvioita.


Yhteenveto

Jokaisen treidaajan tulee tuntea kynttiläkuviot, vaikka ei sisällyttäisi niitä suoraan treidausstrategiaansa.

Vaikka kynttiläkuviot voivat epäilemättä olla hyödyllisiä markkinoiden analysoinnissa, on tärkeää muistaa, että ne eivät perustu mihinkään tieteelliseen periaatteeseen tai lakiin. Sen sijaan ne välittävät ja visualisoivat osto- ja myyntivoimia, jotka lopulta ajavat markkinoita.