Yleiskatsaus bitcoinin hintakehitykseen
Sisällysluettelo
Johdanto
Kuinka analysoida bitcoinin hintakehitystä
Mitkä tekijät vaikuttivat varhaiseen bitcoinin treidaukseen?
Mitkä tekijät vaikuttavat bitcoinin treidaukseen nyt?
Bitcoinin hintakehitys
Lyhyen aikavälin hintatapahtumat
Kuinka selitämme bitcoinin pitkän aikavälin hintakehityksen?
Yhteenveto 
Yleiskatsaus bitcoinin hintakehitykseen
Etusivu
Artikkelit
Yleiskatsaus bitcoinin hintakehitykseen

Yleiskatsaus bitcoinin hintakehitykseen

Aloittelija
Julkaistu Aug 5, 2021Päivitetty Dec 7, 2022
14m

Tiivistelmä

Bitcoin on kokenut viisi merkittävää hintahuippua vuonna 2009 tapahtuneen lanseerauksensa jälkeen. Toistaiseksi BTC:n kaikkien aikojen korkein hinta on ollut noin 64 000 Yhdysvaltain dollaria, ja tämä on lisännyt valtavirran käyttöönottoa. Matka on ollut epävakaa, ja hinta on usein reagoinut poliittisiin, taloudellisiin ja sääntelyyn liittyviin tapahtumiin.

Bitcoin on kokenut keskimäärin 200 %:n kasvun joka vuosi. Elokuussa 2021 bitcoinin markkina-arvo oli noin 710 000 000 000 dollaria, ja sen kryptomarkkinoiden valta-asema oli hieman alle 50 %.

Tapahtumat, kuten Mt. Gox -pörssin hakkerointi vuonna 2014 ja vuoden 2020 pörssiromahdus, voivat selittää lyhyen ja keskipitkän aikavälin hintakäyttäytymistä. Pitkällä aikavälillä voit saada makronäkymän tarkastelemalla malleja, jotka käyttävät teknistä, fundamentti- ja sentimenttianalyysiä.

Teknistä analyysiä varten bitcoinin logaritminen kasvukäyrä ja Hyperwave-teoria ovat kaksi mielenkiintoista mallia. Hyperwave-teoria sitoo myös hinnan sijoittajien tunteisiin syklisissä vaiheissa. Mitä tulee fundamenttianalyysiin, Stock to Flow- ja Metcalfe-mallit seuraavat bitcoinin hintaa kohtuullisen hyvin. Viime kädessä voit käyttää kaikkien näiden menetelmien yhdistelmää tasapainoisen kuvan saamiseksi.


Johdanto

Bitcoin (BTC) on valloittanut maailman mielikuvituksen jättiläismäisellä arvonnousullaan vuodesta 2009 lähtien. Hinta ei kuitenkaan ole noussut jatkuvasti pelkässä härkätrendissä. Bitcoin on kokenut myös notkahduksia ja karhumarkkinoita. Volatiliteetistaan huolimatta tämä kryptovaluutta on toistaiseksi ylittänyt kaikki perinteiset varat. Bitcoinin hintakehitys koostuu useiden tekijöiden yhdistelmästä, ja voit tutkia niitä eri tekniikoilla ja eri näkökulmista.


Kuinka analysoida bitcoinin hintakehitystä

Ennen kuin keskitymme tietoihin, katsotaanpa, kuinka voit analysoida bitcoinin hintakehitystä. On olemassa kolme erilaista menetelmää: tekninen, fundamentti- ja sentimenttianalyysi. Jokaisella tyypillä on omat vahvuutensa ja heikkoutensa, mutta ne voidaan yhdistää selkeämmän kuvan muodostamiseksi.

1. Tekninen analyysi (TA): Aiempien hinta- ja volyymitietojen käyttö tulevan markkinakäyttäytymisen ennustamiseen. Voit esimerkiksi luoda 50 päivän yksinkertaisen liukuvan keskiarvon (SMA) laskemalla keskiarvon viimeisen 50 päivän hinnoista. Voit tehdä päätelmiä SMA:n avulla piirtämällä sen varasi hintakaavioon. Kuvittele esimerkiksi, että bitcoinin hinta on ollut 50 päivän SMA:n alla muutaman viikon ajan mutta murtautuu sitten sen läpi. Tätä liikettä voidaan pitää merkkinä mahdollisesta elpymisestä.

2. Fundamenttialyysi (FA): Projektin tai krypton perusarvoa edustavan datan käyttö. Tämäntyyppinen tutkimus keskittyy ulkoisiin ja sisäisiin tekijöihin varan todellisen arvon määrittämiseksi. Voit esimerkiksi tarkastella Bitcoinin päivittäisiä transaktioita verkon suosion mittaamiseksi. Jos tämä luku nousee ajan myötä, se saattaa viitata siihen, että projektilla on arvoa, ja hinta voi nousta.

3. Sentimenttianalyysi (SA): Markkinatunnelman käyttö hintaliikkeiden ennustamiseen. Markkinatunnelma kattaa sijoittajien tunteet ja mielialan tiettyä varaa kohtaan. Voit yleensä luokitella nämä nousu- tai laskusuuntaisiin tunteisiin. Esimerkiksi bitcoinin ostamiseen liittyvien Google-hakujen merkittävä lisääntyminen voi viitata positiiviseen markkinatunnelmaan.


Mitkä tekijät vaikuttivat varhaiseen bitcoinin treidaukseen?

Seuraavaksi on tutkittava tekijöitä, jotka vaikuttavat treidaukseen ja hintoihin. Nämä ovat muuttuneet ajan myötä Bitcoinin lanseerauksesta lähtien. Vuonna 2009 bitcoin oli tuntematon omaisuuserä, jonka likviditeetti oli vähäinen. Kaupat tehtiin pörssien ulkopuolella (Over-the-Counter, OTC) käyttäjien välillä Bitcointalkissa ja muilla foorumeilla, jotka arvostivat bitcoinin arvoa hajautettuna valuuttana. Tällä hetkellä kokemallamme spekulaatiolla oli paljon vähemmän merkitystä.

Satoshi Nakamoto louhi ensimmäisen lohkon, jonka palkkio oli 50 bitcoinia, 3. tammikuuta 2009. Hän lähetti sitten 10 BTC:tä Hal Finneylle yhdeksän päivää myöhemmin kaikkien aikojen ensimmäisessä Bitcoin-transaktiossa. 22. toukokuuta 2010 bitcoinin hinta oli edelleen alle 0,01 dollaria. Ensimmäinen kaupallinen bitcoin-transaktio suoritettiin samana päivänä, kun Laszlo Hanyecz osti kaksi pizzaa 10 000 BTC:llä. Tuolloin Bitcointalk-foorumin käyttäjät pitivät ostoa uutena asiana. Tämä kauppa on ristiriidassa nykyisen käytön kanssa, jossa voit ostaa jokapäiväisiä tavaroita helposti Binancen Visa-kortilla.

Bitcoinin hinnan ja suosion noustessa pieni ja sääntelemätön kryptoala alkoi muovautua transaktioiden ja treidauksen helpottamiseksi. Näitä olivat kryptopörssit ja deep webin markkinat. Bitcoinin hinta muuttui usein merkittävästi, koska monet näistä markkinoista ja pörsseistä joutuivat hakkeroinnin kohteeksi tai niitä suljettiin tai säänneltiin. Joillakin hakkeroiduilla pörsseillä oli huomattavia bitcoin-varoja, mikä aiheutti merkittäviä hintashokkeja ja markkinoiden luottamuksen puutetta. Tutustumme myöhemmin tähän aiheeseen tarkemmin.


Mitkä tekijät vaikuttavat bitcoinin treidaukseen nyt?

Bitcoinilla on nyt enemmän yhteistä perinteisten varojen kanssa kuin sen alkuaikoina. Lisääntynyt käyttöönotto vähittäiskaupassa, rahoituksessa ja politiikassa tarkoittaa, että vielä useammat tekijät vaikuttavat bitcoinin hintaan ja sen treidaukseen. Myös institutionaaliset investoinnit virtuaalivaluuttoihin kasvavat, mikä antaa keinottelulle suuremman roolin. Nämä seikat tarkoittavat, että tekijät, jotka vaikuttavat bitcoinin treidaukseen nykyään, ovat usein erilaisia kuin sen alkuaikoina. Keskitymme seuraavaksi joihinkin suurimpiin tekijöihin.

1. Sääntely on nyt paljon enemmän läsnä kuin bitcoinin alkuaikoina. Kun hallitukset alkavat ymmärtää kryptoja ja lohkoketjuteknologiaa paremmin, niiden valvonta- ja sääntelypanos yleensä kasvaa. Sekä säännösten tiukentamisella että löysentämisellä on omat vaikutuksensa. Jotkin muutokset bitcoinin hinnassa liittyvät BTC:n kieltämiseen yhdessä maassa tai sen suosioon toisessa.

2. Maailmantalouden tila on nykyään suora bitcoinin hintaan ja treidaukseen vaikuttava tekijä. Esimerkiksi hyperinflaatiomaissa asuvat ihmiset ovat kääntyneet kryptojen puoleen suojana inflaatiota vastaan. Venezuelan vuonna 2016 alkaneen talouskriisin seurauksena LocalBitcoins-sivuston treidausvolyymi Venezuelan bolivareissa on kasvanut räjähdysmäisesti. Vuoden 2020 pörssiromahdus aloitti yli vuoden kestäneen bitcoin-härkäjuoksun. Bitcoinia pidetään nykyään arvon säilyttäjänä, aivan kuten kultaa. Kun luottamus muihin talouden osiin on vähäistä, ihmiset ostavat näitä omaisuuseriä.

volyymi localbitcoins venezuelan bolivar


3. Suuryritysten lisääntyvä valtavirran käyttöönotto voi aiheuttaa bitcoinin hinnannousuja. PayPal, Square, Visa ja Mastercard ovat kaikki osoittaneet jonkin verran tukea kryptoille, mikä antaa sijoittajille luottamusta. Monet jälleenmyyjät ovat jopa alkaneet hyväksyä bitcoin-maksuja. Tuen peruuttaminen voi myös aiheuttaa myyntiaaltoja, kuten Elon Muskin ilmoitus 17. toukokuuta 2021 siitä, että Tesla keskeytti bitcoin-maksut. Tässä tapauksessa hinta laski hieman alle 55 000 dollarista noin 48 500 dollariin yhtenä päivänä.

btc-kaavio elon muskin twiitti


4. Lisääntynyt keinottelu ja johdannaiset, kuten bitcoin-futuurit, ovat lisänneet kysyntää markkinoilla. Sen sijaan, että treidaajat ja keinottelijat sijoittaisivat ja omistaisivat BTC:tä sen perusarvon vuoksi, he myyvät BTC:tä lyhyeksi futuurimarkkinoilla tuottaakseen voittoa, mikä aiheuttaa laskupaineita hinnalle. Tämä tarkoittaa, että bitcoinin hinta ei enää perustu pelkästään sen hyödyllisyyteen.


Bitcoinin hintakehitys

Vuodesta 2009 lähtien bitcoinin hinta on kokenut suurta volatiliteettia. Edellä mainitut tekijät ovat kaikki vaikuttaneet sen tähänastiseen kehitykseen. Vaikka hinta onkin kokenut ylä- ja alamäkiä, se on edelleen dramaattisesti korkeampi kuin lanseeraushetkellä. 

Kun vertaamme bitcoinia NASDAQ 100 -indeksiin ja kultaan, voit nähdä, että se on ohittanut huomattavasti nämä kaksi perinteisesti vahvasti toimivaa omaisuuserää. Voit myös nähdä sen volatiliteetin, koska bitcoinin vuotuiset tappiot ovat myös prosentuaalisesti suurempia kuin kullan tai NASDAQ 100:n kokemat tappiot (tiedot: @CharlieBilello).


2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Bitcoin

1 473 %

186 %

5 507 %

–58 %

35 %

125 %

1 331 %

–73 %

95 %

301 %

Kulta

9,6 %

6,6 %

–28,3 %

–2,2 %

–10,7 %

8,0 %

12,8 %

–1,9 %

17,9 %

24,8 %

NASDAQ 100

3,4 %

18,1 %

36,6 %

19,2 %

9,5 %

7,1 %

32,7 %

–0,1 %

39,0 %

48,6 %


CaseBitcoinin mukaan BTC:n 10 vuoden CAGR (compound annual growth rate, yhdistetty vuotuinen kasvuvauhti) on 196,7 %. CAGR mittaa omaisuuserän vuotuisen kasvuvauhdin ottaen huomioon korkoa korolle -ilmiön. Bitcoinin hinta on kokenut viisi merkittävää huippua ja noussut vain 1 dollarista vuonna 2011 kaikkien aikojen korkeimpaan hintaan eli 65 000 dollariin toukokuussa 2021. Jaamme seuraavaksi tähänastisen kehityksen viiteen erilliseen huippuun.


btc:n hinta 2009–2021 lookintobitcoin


1. kesäkuuta 2011: Bitcoinin hinta nousi edellisen vuoden muutamasta sentistä meteorimaisesti 32 dollariin. Bitcoin koki ensimmäisen härkäjuoksunsa, jota seurasi kohtalainen romahdus 2,10 dollariin.

2. huhtikuuta 2013: Aloitettuaan vuoden noin 13 dollarin hinnalla bitcoin koki vuoden ensimmäisen härkäjuoksunsa ja nousi 260 dollariin 10. huhtikuuta 2013. Sitten sen hinta romahti seuraavan kahden päivän aikana 45 dollariin.

3. joulukuuta 2013: Vuoden loppuun mennessä bitcoin koki lähes 10-kertaisen hinnannousun lokakuun ja joulukuun välisenä aikana. Lokakuun alussa BTC:n arvo oli 125 dollaria, ennen kuin se saavutti huippunsa 1 160 dollaria. Joulukuun 18. päivään mennessä hinta oli jälleen romahtanut 380 dollariin.

4. joulukuuta 2017: Aloitettuaan noin 1 000 dollarista tammikuussa 2017 bitcoinin hinta nousi räjähdysmäisesti vajaaseen 20 000 dollariin 17. joulukuuta 2017 mennessä. Tämä härkäjuoksu vahvisti bitcoinin aseman valtavirran tietoisuudessa ja kiinnitti institutionaalisten sijoittajien ja hallitusten huomion.

5. huhtikuuta 2021: Osakemarkkinoiden ja kryptomarkkinoiden kaatuminen maaliskuussa 2020 johti jatkuvaan hinnannousuun, minkä ansiosta bitcoin saavutti 63 000 dollarin hinnan 13. huhtikuuta 2021 mennessä. Koronaviruspandemian aiheuttaman taloudellisen epävakauden vuoksi jotkut pitivät bitcoinia arvon säilyttäjänä. BTC ja kryptomarkkinat kokivat sitten merkittävän myyntibuumin toukokuussa 2021, ennen kuin hinnan nousu pysähtyi.

cta2


Lyhyen aikavälin hintatapahtumat

Fundamentaaliset ja tekniset mallit, joita käytämme myöhemmin, eivät aina pysty kuvaamaan kokemaamme hintakäyttäytymistä. Ulkoisilla tekijöillä, kuten poliittisilla ja taloudellisilla tapahtumilla, on suuri rooli, jota voidaan analysoida erikseen. Eräs mielenkiintoinen esimerkki on kuuluisa hakkerointi, joka tapahtui bitcoinin alkuaikoina.

Mt. Gox -pörssin hakkerointi

Mt. Goxin bitcoinpörssin hakkerointi oli merkittävä tapahtuma vuonna 2014, joka johti bitcoinin hinnan väliaikaiseen laskuun. Tuolloin tämä Tokiossa sijainnut kryptopörssi oli markkinoiden suurin, ja sen kaupankäyntivolyymi oli noin 70 % bitcoinin kokonaislevikistä. Perustamisestaan lähtien vuonna 2010 Mt. Gox oli joutunut lukuisten hakkerointien kohteeksi mutta selviytynyt niistä kaikista.

Vuoden 2014 hakkeroinnissa varastettiin kuitenkin noin 850 000 BTC:tä, mikä vastasi suurinta osaa pörssin digitaalisista varoista. Mt. Gox keskeytti nostot 14. helmikuuta 2014, mikä johti siihen, että bitcoinin hinta laski lähes 20 % noin 680 dollariin, vaikka sen treidaushinta oli ollut 850 dollaria suurimman osan viikosta.

Hakkerit onnistuivat varastamaan 450 000 000 dollarin (USD) verran käyttäjien varoja, ja Mt. Gox meni konkurssiin. Jotkut entiset käyttäjät väittävät, että verkkosivuston koodissa oli vikoja, joita ei korjattu ajoissa. Hakkeroinnin syyt eivät ole vielä tänäkään päivänä selvillä, mikä on johtanut useisiin käynnissä oleviin oikeusjuttuihin ja oikeustoimiin pörssin toimitusjohtajaa Mark Karpelèsia vastaan.


Kuinka selitämme bitcoinin pitkän aikavälin hintakehityksen?

Pitkällä aikavälillä pienemmillä, vähemmän tärkeillä tapahtumilla on vähäinen vaikutus hintaan. Tästä syystä on mielenkiintoista tarkastella muita tapoja selittää bitcoinin hinnan yleinen positiivinen suuntaus. Yksi vaihtoehto on tutkia analyyttisiä malleja, joissa käytetään edellä mainittuja tekniikoita.

Fundamenttialyysi: Stock-to-Flow-malli

Stock-to-Flow-malli käyttää bitcoinin rajoitettua levikkiä mahdollisena hinnan indikaattorina. Perustasolla bitcoin on jonkin verran samanlainen kuin kulta tai timantit. Ajan myötä näiden kahden hyödykkeen hinnat ovat nousseet niiden niukkuuden vuoksi. Tämän tekijän avulla sijoittajat voivat käyttää niitä arvon säilyttäjinä.

Jos jaat maailmanlaajuisen kokonaislevikin (eli varaston = stock) ja jaat sen vuoden aikana tuotetulla kokonaismäärällä (virtauksella = flow), voit käyttää tätä suhdetta bitcoinin hinnan mallintamiseen ajan myötä. Tiedämme jo sen tarkan määrän uusia bitcoineja, mitä louhijat tuottavat ja suunnilleen milloin louhijat saavat ne. Yksinkertaisesti sanottuna louhinnan tuotot tulevat laskemaan, mikä luo kasvavan varasto-virtaussuhteen.

Stock-to-Flow-malli on osoittautunut suosituksi bitcoinin hintakehityksen mallintamistarkkuutensa vuoksi. Alla näet 365 päivän SMA:n ja bitcoinin aiemmat hintatiedot sekä kaavion antaman ennusteen tulevaisuudelle.

stock to flow malli btc


Malliin liittyy kuitenkin joitain haittapuolia. Ajan myötä, kun bitcoinin virtaus saavuttaa nollan, malli ei lopulta enää toimi, koska et voi jakaa tulosta nollalla. Tämä laskelma antaa epäuskottavia hintaennusteita, joilla on taipumus äärettömyyteen. Voit lukea lisää Stock-to-Flow'n eduista ja haitoista artikkelistamme Bitcoin ja Stock-to-Flow-malli.


Fundamenttialyysi: Metcalfen laki

Metcalfen laki on yleinen laskentaperiaate, jota voit soveltaa myös Bitcoin-verkkoon. Siinä todetaan, että verkon arvo on verrannollinen verkkoon liitettyjen käyttäjien lukumäärään. Mutta mitä tämä tarkalleen ottaen tarkoittaa? Helposti ymmärrettävä esimerkki on puhelinverkko. Mitä enemmän ihmisiä omistaa puhelimia, sitä eksponentiaalisesti arvokkaampi verkosta tulee. 

Bitcoinin avulla voit laskea Metcalfe-arvon käyttämällä aktiivisten bitcoin-lompakko-osoitteiden määrää ja muita lohkoketjun julkisia tietoja. Jos piirrät Metcalfe-arvon hintaa vastaan, näet kohtuullisen hyvän vastaavuuden. Voit myös ekstrapoloida trendin ennustaaksesi mahdollisia tulevia hintoja, kuten Timothy Peterson on tehnyt alla olevassa kaaviossaan.

bitcoin metcalfe verkon arvo


Network Value to Metcalfe -suhde (NVM) tarjoaa toisen käytön Metcalfen laille. Voit laskea suhteen jakamalla bitcoinin markkina-arvon kaavalla, joka vastaa Metcalfin lakia. Kaava käyttää aktiivisten yksilöllisten osoitteiden määrää tiettynä päivänä vastaamaan verkon käyttäjiä. Yksilölliset osoitteet määritellään siten, että niiden saldo ei ole nolla ja että ne tekevät myös transaktion sinä päivänä.

Yli yhden oleva arvo osoittaa, että markkinat ovat yliarvostetut ja alle yhden oleva arvo osoittaa, että ne ovat aliarvostetut. Voit nähdä, miltä tämä näyttää visuaalisesti seuraavassa Cryptoquantin kaaviossa. NVM-suhde on vasen akseli, kun taas verkon arvo on oikealla.

btc-verkon arvo ja metcalfen NVM-suhde


Tekninen analyysi: Bitcoinin logaritminen kasvukäyrä

Bitcoin’s Logarithmic Growth Curve (Bitcoinin logaritminen kasvukäyrä) on Cole Garnerin vuonna 2019 luoma tekninen analyysimalli. Bitcoinin vakiohintakaaviot näyttävät logaritmisen (log) hinnan lineaarista aikaa vastaan x-akselilla. Jos kuitenkin kirjaat myös ajan, voit piirtää yksinkertaisia trendiviivoja, jotka vastaavat kolmen viimeisen härkäjuoksun ja bitcoin-markkinoiden tukitasojen huippuja.

bitcoinin logaritminen kasvukäyrä


Nämä viivat voidaan muuntaa takaisin alkuperäiseen logaritmiseen hintakaavioomme, mikä tarjoaa meille kasvukäyrän, joka on vastannut melko tarkasti bitcoinin tähänastista hintakehitystä, kuten seuraava LookIntoBitcoin.com-sivustolta saatu kaavio esittää.

btc:n logaritminen kasvukäyrä


Tekninen analyysi: Hyperwave-teoria

Hyperwave-teorian on kehittänyt Tyler Jenks, ja se pyrkii selittämään hintoja sijoittajien tunteiden kautta. Teoria viittaa siihen, että markkinoiden tunteet liikkuvat toistuvasti pessimismin ja optimismin välillä. Nämä tunteet johtavat usein hyperaaltoon (eli hyperwaveen), jossa hinta nousee ajan myötä, ennen kuin markkinat kääntyvät laskusuuntaisiksi. Vaikka Jenks teoretisoi kuvion johtuvan markkinoiden tunteista, kaavio käyttää vain teknistä analyysiä hintatietojen kanssa trendiviivojen piirtämiseen. Hyperwave-teorian mukaan jokaisessa markkinasyklissä on seitsemän vaihetta.

hyperwave-malli


Vaiheissa 1, 5 ja 7 omaisuuserän hinnan tulisi pysyä vastuslinjan alapuolella. Vaiheissa 2, 3, 4 ja 6 hinnan tulisi pysyä tukilinjojen yläpuolella. Kaikki omaisuuserät eivät noudata sääntöjä täysin, mutta mallin esiintymisestä on näyttöä joillain markkinoilla. Alla on karkea esimerkki NASDAQ Composite 2000:sta, jonka Leah Wald (Valkyrie Investments Inc.:n toimitusjohtaja) on graafisesti osoittanut.

hyperwave-esimerkki 1


Katsotaanpa vuoden 2017 bitcoin-härkäjuoksua. Jos käytät Hyperwave-teorian trendejä, voit nähdä, että härkäjuoksu vastaa teoriaa suhteellisen hyvin ensimmäistä vaihetta lukuun ottamatta. Voit myös nähdä hinnan nousevan kasvavalla nopeudella, mitä seuraa suuri, pääasiassa edellä esitettyjä vaiheita seuraava romahdus.


Yhteenveto 

On ilmiselvää, että on olemassa useita teorioita, jotka pyrkivät selittämään bitcoinin hintakehitystä. Kuitenkin vastauksesta riippumatta bitcoinin lähes 200 %:n 10-vuotinen CAGR on osoittanut digitaalisten valuuttojen uskomattoman nousun. Jopa kryptomarkkinoiden sisällä bitcoinin markkina-asema oli hieman alle 50 % elokuussa 2021, ja sen markkina-arvo oli noin 710 000 000 000 dollaria.

Syitä tähän monumentaaliseen kasvuun ovat kryptojen fundamentaaliset arvot, markkinatunnelma ja taloudelliset tapahtumat. Aiempi kehitys ei kuitenkaan ole osoitus tulevista tuloksista. On hyödyllistä ymmärtää, miksi bitcoinin hinta on noussut niin korkealle, mutta se ei kerro meille, mitä tulevaisuudessa tulee tapahtumaan. Kun katsomme suurempaa kuvaa, bitcoin on kypsynyt uskomattoman hyvin uudeksi omaisuusluokaksi, joka on vain 12 vuotta vanha.