Aloittelijan opas passiivisten tulojen ansaitsemiseen kryptojen avulla
Sisällysluettelo
Mitä on passiivinen tulo?
Millä tavoilla voit ansaita passiivisia tuloja kryptojen avulla?
Mitä riskejä liittyy passiivisten tulojen ansaitsemiseen kryptojen avulla?
Yhteenveto
Aloittelijan opas passiivisten tulojen ansaitsemiseen kryptojen avulla
Etusivu
Artikkelit
Aloittelijan opas passiivisten tulojen ansaitsemiseen kryptojen avulla

Aloittelijan opas passiivisten tulojen ansaitsemiseen kryptojen avulla

Aloittelija
Julkaistu Jan 1, 2020Päivitetty Nov 11, 2022
8m

Mitä on passiivinen tulo?

Treidaus tai projekteihin sijoittaminen on yksi tapa ansaita rahaa lohkoketjualalla. Se vaatii kuitenkin tyypillisesti yksityiskohtaista tutkimusta ja huomattavaa aikapanosta – eikä siltikään takaa luotettavaa tulonlähdettä. 

Parhaatkin sijoittajat voivat kokea pitkiä tappiojaksoja, ja yksi tapa selviytyä niistä on vaihtoehtoisten tulonlähteiden hankkiminen.

On olemassa muita menetelmiä kuin treidaaminen tai sijoittaminen, jotka voivat auttaa sinua kasvattamaan kryptovaluuttaomistuksiasi. Nämä voivat maksaa jatkuvaa koron kaltaista tuloa, mutta vaativat vain jonkin verran vaivaa alkuun pääsemiseksi ja vain vähän tai ei ollenkaan ylläpitoon liittyvää vaivaa.

Näin sinulla voi olla useita tulolähteitä, jotka yhdessä voivat muodostaa merkittävän summan.

Tässä artikkelissa käydään läpi joitakin tapoja, joilla voit ansaita passiivisia tuloja kryptojen avulla.


Millä tavoilla voit ansaita passiivisia tuloja kryptojen avulla?

Louhinta

Louhinta tarkoittaa pohjimmiltaan laskentatehon käyttöä verkon turvaamiseksi ja palkkioiden saamiseksi. Vaikka se ei vaadi sinulta kryptovaluuttaomistuksia, se on vanhin tapa ansaita passiivisia tuloja kryptovaluuttojen maailmassa.

Bitcoinin alkuaikoina louhinta perussuorittimella (CPU) oli toteuttamiskelpoinen ratkaisu. Verkon laskentatehon kasvaessa useimmat louhijat ovat siirtyneet käyttämään tehokkaampia grafiikkasuorittimia (GPU). Kilpailun lisääntyessä louhinnasta on tullut lähes yksinomaan sovelluskohtaisten integroitujen piirien (ASIC) pelikenttä. Näissä mikropiireissä käytetään tähän tarkoitukseen räätälöityjä louhintasiruja.

ASIC-teollisuus on erittäin kilpailuhenkinen, ja sitä hallitsevat yritykset, joilla on käytettävissään merkittäviä resursseja tutkimusta ja tuotekehitystä varten. Kun nämä sirut saapuvat vähittäismarkkinoille, ne ovat todennäköisesti jo vanhentuneita ja vievät huomattavan paljon louhinta-aikaa nollatuloksen aikaansaamiseksi.

Näin bitcoinin louhinnasta on tullut enimmäkseen yritystoimintaa eikä kannattava passiivisten tulojen lähde keskivertohenkilölle.

Toisaalta vähäisemmän laskentatehon omaavien työntodistekolikoiden louhinta voi silti olla tuottoisaa toimintaa joillekin. Näissä verkoissa GPU:iden käyttö voi vielä olla kannattavaa. Vähemmän tunnettujen kolikoiden louhinnassa on suuremmat mahdolliset palkkiot, mutta siihen liittyy myös suurempi riski. Louhitut kolikot voivat muuttua arvottomiksi yhdessä yössä, niiden likviditeetti voi olla huono, niissä voi esiintyä virheitä tai niiden kehitystä voivat estää monet muut tekijät.

On syytä huomata, että louhintalaitteiden asentaminen ja huolto vaatii alkuinvestointeja ja jonkin verran teknistä asiantuntemusta. 


Steikkaus

Steikkaus on pohjimmiltaan vähemmän resursseja vievä vaihtoehto louhintatoiminnalle. Yleensä siihen kuuluu varojen pitäminen sopivassa lompakossa ja erilaisten verkkotoimintojen suorittaminen (kuten transaktioiden vahvistaminen) steikkauspalkkioiden saamiseksi. Steikkaus (eli token-omistus) kannustaa verkon turvallisuuden ylläpitämiseen omistajuuden kautta.

Steikkausverkostot käyttävät konsensusalgoritminaan varantotodistetta (Proof of Stake). Siitä on olemassa myös muita versioita, kuten delegoitu varantotodiste (Delegated Proof of Stake) tai vuokrattu varantotodiste (Leased Proof of Stake).

Tyypillisesti steikkaukseen kuuluu steikkauslompakon avaaminen ja kolikoiden omistaminen ja pitäminen. Joissakin tapauksissa prosessiin kuuluu varojen lisääminen tai delegointi steikkauspooliin. Jotkin pörssit hoitavat tämän puolestasi. Sinun tarvitsee vain pitää tokenisi pörssissä, ja se huolehtii kaikista teknisistä vaatimuksista.

Steikkaus voi olla erinomainen tapa kasvattaa kryptovaluuttaosuuksiasi pienellä vaivalla. Jotkin steikkausprojektit käyttävät kuitenkin taktiikoita, jotka kasvattavat keinotekoisesti steikkauksen ennakoitua tuottoprosenttia. Tokenomiikkamalleihin tutustuminen on välttämätöntä, koska tietyt token-rakenteet voivat vähentää lupaavia steikkauspalkkioennusteita huomattavasti. 


Lainaus

Lainaus on täysin passiivinen tapa ansaita korkoa kryptovaluuttaomistuksistasi. On olemassa monia vertaislainausalustoja, joiden avulla voit lukita varojasi tietyksi ajaksi saadaksesi korkomaksuja myöhemmin. Korko voi olla joko kiinteä (alustan asettama), tai voit määrittää sen itse nykyisen markkinakoron perusteella.

Joissakin marginaalikauppaa käyvissä pörsseissä tämä ominaisuus on otettu käyttöön suoraan pörssin alustalla.

Tämä menetelmä on ihanteellinen kolikoiden pitkäaikaisille omistajille, jotka haluavat kasvattaa varojaan pienellä vaivalla. On syytä huomata, että varojen lukitsemiseen älysopimukseen liittyy aina virheiden riski.

 

Lightning-solmun hallinta

Lightning Network on toisen tason protokolla, joka toimii lohkoketjun, kuten bitcoinin, päällä. Se on ketjun ulkopuolinen mikromaksuverkko, mikä tarkoittaa, että sitä voidaan käyttää nopeisiin transaktioihin, jotka eivät heti siirry taustalla olevaan lohkoketjuun.

Tyypilliset bitcoin-verkon tapahtumat ovat yksisuuntaisia, mikä tarkoittaa, että jos Alice lähettää bitcoinin Bobille, Bob ei voi käyttää samaa maksukanavaa lähettääkseen kolikon takaisin Alicelle. Lightning Network käyttää kuitenkin kaksisuuntaisia kanavia, jotka edellyttävät, että molemmat osapuolet sopivat kaupan ehdoista etukäteen.

Lightning-solmut tarjoavat likviditeettiä ja lisäävät Lightning Networkin kapasiteettia lukitsemalla bitcoineja maksukanaviin. Sitten ne keräävät maksuja kanaviensa kautta suoritettavista maksuista.

Lightning-solmun käyttäminen voi olla haaste tekniikkaa vähän ymmärtävälle bitcoinin haltijalle, ja palkkiot riippuvat suuresti Lightning Networkin yleisestä käyttöönotosta.


Kumppanuusohjelmat

Jotkin kryptoyritykset palkitsevat sinua siitä, että hankit lisää käyttäjiä heidän alustalleen. Näitä palkkioita ovat kumppanilinkit, suosittelut tai muut alennukset, joita tarjotaan uusille käyttäjille, jotka olet tuonut alustalle.

Jos sinulla on suurempi määrä sosiaalisen median seuraajia, kumppaniohjelmat voivat olla erinomainen tapa ansaita sivutuloja. Huonolaatuisten projektien mainostamisen välttämiseksi kannattaa kuitenkin aina tutustua palveluihin etukäteen.


Master-solmut

Yksinkertaisesti sanottuna master-solmu on samanlainen kuin palvelin, mutta se toimii hajautetussa verkossa ja sillä on toimintoja, joita muut verkon solmut eivät tarjoa.

Token-projektit yleensä antavat erityisiä etuoikeuksia vain toimijoille, joilla on vahva kannustin ylläpitää verkon vakautta. Master-solmun aloittaminen vaatii tyypillisesti huomattavan etukäteissijoituksen ja huomattavan määrän teknistä asiantuntemusta.

Joillekin master-solmuille tokenin hallussapitovaatimus voi kuitenkin olla niin korkea, että se tekee steikkausosuuksista käytännössä epälikvidejä. Master-solmuprojekteilla on myös tapana kasvattaa ennustettuja tuottoprosentteja, joten on aina tärkeää tutustua projektiin tarkasti (Do Your Own Research, DYOR) ennen sellaiseen sijoittamista.


Haarautumiset ja airdropit

Haarautumisen hyödyntäminen on suhteellisen yksinkertainen taktiikka sijoittajille. Se edellyttää vain, että sinulla on hallussasi haarautuvia kolikoita haarautumispäivänä (joka yleensä määräytyy lohkon korkeuden mukaan). Jos haarautumisen jälkeen toistensa kanssa kilpailevia lohkoketjuja on kaksi tai useampi, kolikoiden haltijalla on molemmissa ketjuissa token-saldoa.

Airdropit ovat samanlaisia kuin haarautumiset siinä, että ne edellyttävät vain lompakko-osoitteen omistamista airdrop-hetkellä. Jotkin pörssit tekevät airdroppeja käyttäjilleen. Huomaa, että airdropin vastaanottaminen ei koskaan edellytä yksityisten avainten jakamista – tämä ehto on merkki huijauksesta.


Lohkoketjupohjaiset sisällöntuotantoalustat

Hajautetun pääkirjatekniikan kehittyminen on mahdollistanut monia uudentyyppisiä sisältöalustoja. Niiden avulla sisällöntuottajat voivat kaupallistaa sisältöään useilla ainutlaatuisilla tavoilla ilman häiritseviä mainoksia.

Tällaisessa järjestelmässä sisällöntuottajat säilyttävät omistusoikeutensa omiin teoksiinsa ja teksteihinsä ja yleensä kaupallistavat saamansa huomion jollain tavalla. Tämä voi vaatia aluksi paljon työtä, mutta se voi tarjota vakaan tulonlähteen sen jälkeen, kun sisältöä on luotu tarpeeksi. 


Mitä riskejä liittyy passiivisten tulojen ansaitsemiseen kryptojen avulla?

  • Huonolaatuisen omaisuuden ostaminen: Keinotekoisesti kasvatetut tai harhaanjohtavat tuottoprosentit voivat houkutella sijoittajia ostamaan omaisuutta, jolla on muuten hyvin vähän arvoa. Joissain steikkausverkostoissa on käytössä usean tokenin järjestelmä, jossa palkkiot maksetaan toisessa tokenissa, mikä luo jatkuvaa myyntipainetta palkkioiksi saadulle tokenille.

  • Käyttäjävirhe: Koska lohkoketjuteollisuus on vielä lapsenkengissään, näiden tulolähteiden perustaminen ja ylläpitäminen vaatii teknistä asiantuntemusta ja tutkivaa ajattelutapaa. Joidenkin omistajien saattaa olla parasta odottaa, kunnes nämä palvelut muuttuvat käyttäjäystävällisemmiksi, tai käyttää vain sellaisia, jotka vaativat vain vähän teknistä osaamista.

  • Lukitusajat: Jotkin lainaus- tai steikkaustavat edellyttävät, että varat lukitaan tietyksi ajaksi. Tämä tekee omistuksistasi käytännössä epälikvidejä, jolloin olet haavoittuvainen kaikille tapahtumille, jotka voivat vaikuttaa negatiivisesti omaisuutesi arvoon. 

  • Virheiden riski: Tokenien lukitsemiseen steikkauslompakkoon tai älysopimukseen sisältyy aina virheiden riski. Yleensä tarjolla on useita vaihtoehtoja ja laatutasoja. On välttämätöntä tutkia näitä valintoja ennen niihin sitoutumista. Avoimen lähdekoodin ohjelmistot voivat olla hyvä lähtökohta, koska nämä vaihtoehdot ovat vähintään yhteisön tarkastamia.


Yhteenveto

Tavat tuottaa passiivista tuloa lohkoketjuteollisuudessa kasvavat ja yleistyvät. Lohkoketjuyritykset ovat myös ottaneet käyttöön joitain näistä menetelmistä tarjoten palveluja, joita kutsutaan yleisesti yleiseksi louhintatoiminnaksi.

Tuotteiden luotettavuuden ja turvallisuuden lisääntyessä niistä saattaa pian tulla kätevä vaihtoehto vakaille tuloille.