Αρχική σελίδα
Γλωσσάρι
Έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων (BEP-2)

Έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων (BEP-2)

Το BEP-2 είναι ένα τεχνικό πρότυπο που ορίζει ένα σύνολο κανόνων για την έκδοση και τη διαχείριση των Token στο οικοσύστημα BNB Beacon Chain. Αυτό το πρότυπο ορίζει ένα σύνολο κανόνων που πρέπει να ακολουθούν τα Token για να λειτουργούν στο οικοσύστημα BNB Beacon Chain. Ένα συγκρίσιμο πρότυπο Token για την έκδοση Token στο blockchain Ethereum είναι το ERC-20.

Το BEP-2 δεν είναι ένα κομμάτι λογισμικού, αλλά ένα σύνολο τεχνικών προδιαγραφών. Αυτοί οι κανόνες διασφαλίζουν ότι τα Token στο οικοσύστημα BNB Beacon Chain μπορούν να αλληλεπιδρούν απρόσκοπτα μεταξύ τους. Τα Token BEP-2 μπορούν να αντιπροσωπεύουν ένα ευρύ φάσμα ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και εμπορεύσιμων αγαθών. Το πρότυπο διασφαλίζει ότι όλα μπορούν να ενσωματωθούν ομαλά μεταξύ τους και με το περιβάλλον οικοσύστημα.

Το πρότυπο BEP-2 ορίζει, επίσης, μερικά από τα βασικά και πιο ουσιαστικά χαρακτηριστικά των Token που εκδίδονται στο BNB Beacon Chain. Ενώ το πρότυπο ορίζει τους κανόνες, διαφορετικά Token θα εξακολουθούν να έχουν διαφορετικές υλοποιήσεις για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις χρήσης για τις οποίες έχουν δημιουργηθεί. Ωστόσο, η δημιουργία ενός τέτοιου προτύπου μειώνει σημαντικά την προσπάθεια που απαιτείται από τους προγραμματιστές για την έκδοση Token.

Το εγγενές περιουσιακό στοιχείο του BNB Beacon Chain είναι το BNB, το οποίο χρησιμοποιείται για την πληρωμή προμηθειών (παρόμοιων με το gas). Αυτό σημαίνει ότι όταν θέλετε να μεταφέρετε τα Token BEP-2 σας, θα πρέπει, επίσης, να έχετε ένα μικρό ποσό BNB στο πορτοφόλι σας.
Τα token BEP-2 μπορούν να ανταλλάσσονται στο Binance DEX, ένα αποκεντρωμένο χρηματιστήριο που λειτουργεί πάνω από το BNB Beacon Chain.
Μπορείτε να αποθηκεύσετε Token BEP-2 σε πολλά διαφορετικά πορτοφόλια. Το Trust Wallet είναι μια εξαιρετική επιλογή εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα κινητό πορτοφόλι, αλλά το πρότυπο υποστηρίζεται και από πολλά άλλα πορτοφόλια λογισμικού. Το πρότυπο BEP-2 υποστηρίζεται, επίσης, από πορτοφόλια υλισμικού, όπως το Ledger Nano X, το Ledger Nano S, το Trezor Model T ή το Coolwallet S.
Μπορείτε να περιηγηθείτε σε όλα τα Token που έχουν εκδοθεί στο BNB Beacon Chain στον Explorer του BNB Beacon Chain.
Μπορείτε να εκδώσετε Token BEP-2 χρησιμοποιώντας αυτήν την πύλη. Συνιστούμε ιδιαίτερα να διαβάσετε πρώτα τις λεπτομερέστερες τεχνικές προδιαγραφές στο GitHub του BNB Chain. Αν θέλετε να εξερευνήσετε ιδέες με token BEP-2, μπορείτε να το κάνετε στο testnet του BNB Beacon Chain.
Θα βρείτε λεπτομερείς τεχνικούς οδηγούς για την έκδοση Token και πολλά σχετικά θέματα στα έγγραφα τεκμηρίωσης του BNB Chain.
Κοινοποίηση δημοσιεύσεων
Εγγραφή λογαριασμού
Αξιοποιήστε τις γνώσεις σας στην πράξη, ανοίγοντας έναν λογαριασμό Binance σήμερα.