Blockchain και τεχνητή νοημοσύνη - Επεξήγηση του μέλλοντος της τεχνολογίας
Αρχική σελίδα
Άρθρα
Blockchain και τεχνητή νοημοσύνη - Επεξήγηση του μέλλοντος της τεχνολογίας

Blockchain και τεχνητή νοημοσύνη - Επεξήγηση του μέλλοντος της τεχνολογίας

Έχει δημοσιευτεί Feb 14, 2020Έχει ενημερωθεί Feb 1, 2023
5m

Τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη (AI);

Η τεχνητή νοημοσύνη είναι η ικανότητα ενός προγράμματος να μαθαίνει. Είναι επίσης η επιστήμη και η μηχανική των προγραμμάτων υπολογιστών με νοημοσύνη. Αυτοί οι αλγόριθμοι μπορούν να κατανοήσουν μοτίβα και να λύσουν προβλήματα, χρησιμοποιώντας μεγάλα σύνολα δεδομένων και χωρίς ανθρώπινες εντολές. Αναλύουν εξωτερικά δεδομένα εισροής, μαθαίνουν από αυτά και χρησιμοποιούν αυτήν τη γνώση για να επιτύχουν συγκεκριμένους στόχους εκτελώντας εργασίες.

Σε βασικό επίπεδο, υπάρχουν δύο κύριοι τύποι τεχνητής νοημοσύνης – η στενή τεχνητή νοημοσύνη (narrow AI) και η ισχυρή τεχνητή νοημοσύνη (strong AI).

Το Narrow AI έχει ως στόχο συγκεκριμένες ή περιορισμένες εργασίες, όπως η αναγνώριση προσώπου, το φιλτράρισμα ανεπιθύμητων μηνυμάτων ή ένα παιχνίδι σκάκι. Το Strong AI, από την άλλη, θα μπορούσε να διαχειριστεί ένα ευρύ φάσμα εργασιών αντί για μια συγκεκριμένη εργασία. Θα μπορούσε δυνητικά να έχει γνωστική ικανότητα σε ανθρώπινο επίπεδο και να ολοκληρώσει οποιοδήποτε πνευματική εργασία που θα μπορούσε να ολοκληρώσει και ένας άνθρωπος. Η στενή τεχνητή νοημοσύνη υπάρχει σήμερα, ενώ η ισχυρή τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει εμφανιστεί ακόμη – στην πραγματικότητα, πολλοί ειδικοί αμφισβητούν αν είναι καν εφικτή.

Είναι αδύνατο να προβλέψουμε τις πιθανές επιπτώσεις της ισχυρής τεχνητής νοημοσύνης, αλλά πολλοί πιστεύουν ότι το μέλλον του blockchain και της τεχνητής νοημοσύνης πιθανότατα θα είναι συνυφασμένα. Θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι θα είναι από τις πιο σημαντικές τεχνολογίες των επόμενων δεκαετιών. 

Για τον λόγο αυτό, είναι σημαντικό να ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά στο πώς μπορεί να αλληλεπιδράσουν στο μέλλον.


Συνέργεια τεχνητής νοημοσύνης και blockchain

Βελτιώσεις της τεχνητής νοημοσύνης για το blockchain

Η εξόρυξη απαιτεί πολλή υπολογιστική ισχύ και ενέργεια. Τα κατανεμημένα καθολικά θυσιάζουν την αποτελεσματικότητα για ιδιότητες όπως το αμετάβλητο και η ανθεκτικότητα στη λογοκρισία. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να είναι πολύ αποτελεσματική στη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας, ένα χαρακτηριστικό που θα μπορούσε να είναι χρήσιμο για τη βελτίωση των αλγορίθμων εξόρυξης. 

Ένα από τα κύρια αντεπιχειρήματα κατά της χρήσης συστημάτων blockchain είναι οι εξαιρετικά υψηλές απαιτήσεις σε ενέργεια. Οι επιθυμητές ιδιότητες κρυπτοοικονομίας και ασφάλειας εισάγουν υπολογιστικές εργασίες που διαφορετικά δεν θα ήταν απαραίτητες. Η μείωση της κατανάλωσης των Blockchain με Proof of Work θα ωφελούσε ολόκληρο τον κλάδο και θα μπορούσε να προωθήσει τη γενική υιοθέτηση των Blockchain.

Η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε επίσης να βελτιστοποιήσει τις ανάγκες αποθηκευτικού χώρου των blockchain. Δεδομένου ότι το ιστορικό συναλλαγών αποθηκεύεται σε όλους τους κόμβους, το μέγεθος του κατανεμημένου καθολικού μπορεί γρήγορα να αθροιστεί σε ένα μεγάλο ποσό. Εάν οι απαιτήσεις αποθήκευσης είναι υψηλές, το εμπόδιο εισόδου είναι επίσης υψηλότερο, γεγονός που ενδεχομένως μειώνει την αποκέντρωση του δικτύου. Η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να εισαγάγει νέες τεχνικές sharding της βάσης δεδομένων, οι οποίες θα μείωναν το μέγεθος του blockchain και θα έκαναν πιο αποτελεσματική την αποθήκευση δεδομένων σε αυτό. 


Η αποκεντρωμένη οικονομία δεδομένων

Τα δεδομένα είναι ένα περιουσιακό στοιχείο με αυξανόμενη αξία, το οποίο πρέπει να αποθηκεύεται αλλά και να συναλλάσσεται με ασφάλεια. Τα αποτελεσματικά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από δεδομένα, τα οποία θα μπορούσαν να αποθηκεύσουν τα blockchain με εξαιρετικά υψηλό βαθμό αξιοπιστίας. 

Ένα blockchain είναι ουσιαστικά μια ασφαλής, κατανεμημένη βάση δεδομένων η οποία κοινοποιείται σε όλους τους συμμετέχοντες στο δίκτυο. Τα δεδομένα του αποθηκεύονται σε Block και κάθε Block συνδέεται κρυπτογραφικά με το προηγούμενο. Αυτό καθιστά απίστευτα δύσκολη την τροποποίηση των πληροφοριών που είναι αποθηκευμένες χωρίς την παραβίαση της συναίνεσης του δικτύου με κάποιο τρόπο, για παράδειγμα, μέσω επίθεσης 51%.

Τα αποκεντρωμένα ανταλλακτήρια δεδομένων έχουν ως στόχο τη δημιουργία μιας νέας οικονομίας δεδομένων, η οποία θα λειτουργεί πάνω σε Blockchain. Αυτά τα ανταλλακτήρια θα καταστήσουν τα δεδομένα και την αποθήκευση διαθέσιμα σε οποιονδήποτε (ή οτιδήποτε) για εύκολη και ασφαλή πρόσβαση. Κατά τη σύνδεση σε αυτήν την οικονομία δεδομένων, οι αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν ένα μεγαλύτερο σύνολο εξωτερικών εισροών και να μάθουν πιο γρήγορα. Επιπλέον, οι ίδιοι οι αλγόριθμοι θα μπορούσαν επίσης να συναλλάσσονται σε αυτές τις αγορές. Αυτό θα τους καθιστούσε πιο προσιτούς σε ένα ευρύτερο κοινό και θα μπορούσε να επιταχύνει την ανάπτυξή τους.

Τα αποκεντρωμένα ανταλλακτήρια δεδομένων έχουν τη δυνατότητα να φέρουν την επανάσταση στον κλάδο της αποθήκευσης δεδομένων. Ουσιαστικά, οποιοσδήποτε θα είχε τη δυνατότητα να νοικιάσει τον τοπικό του χώρο αποθήκευσης έναντι προμήθειας (η οποία καταβάλλεται σε token). Με τη σειρά τους, οι υπάρχοντες πάροχοι υπηρεσιών αποθήκευσης δεδομένων θα πρέπει να βελτιώσουν τις υπηρεσίες τους για να παραμείνουν ανταγωνιστικοί.

Κάποιες από αυτές τις αγορές δεδομένων είναι ήδη σε λειτουργία, αν και βρίσκονται στα αρχικά στάδια ωριμότητας. Δίνοντας κίνητρα στους παρόχους δεδομένων και αποθήκευσης για να διατηρήσουν υψηλή ακεραιότητα δεδομένων, τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης θα ωφεληθούν επίσης. 


Αποκεντρωμένοι υπερυπολογιστές

Η εκπαίδευση της τεχνητής νοημοσύνης δεν απαιτεί μόνο ποιοτικά δεδομένα από τα οποία μπορούν να μάθουν οι αλγόριθμοι, αλλά και μεγάλη υπολογιστική ισχύ. Οι αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποιούν συχνά έναν τύπο υπολογιστικού συστήματος γνωστό ως τεχνητό νευρωνικό δίκτυο (artificial neural network, ή ANN). Τα ANN μαθαίνουν να εκτελούν εργασίες εξετάζοντας πολλά παραδείγματα. Αυτά τα ANN συχνά απαιτούν σημαντική υπολογιστική ισχύ για να υπολογίσουν εκατομμύρια παραμέτρους και να εκτελέσουν μια καθορισμένη εργασία. 

Εάν τα δεδομένα μπορούν να μοιραστούν σε ένα δίκτυο blockchain, γιατί δεν μπορεί να μοιραστεί και η υπολογιστή ισχύς; Σε ορισμένες εφαρμογές blockchain, οι χρήστες μπορούν να δανείσουν αποτελεσματικά την υπολογιστική ισχύ των μηχανών τους σε μια αγορά ομότιμης σύνδεσης (peer-to-peer, ή P2P) για όσους επιθυμούν να εκτελέσουν πολύπλοκους υπολογισμούς. Οι χρήστες έχουν το κίνητρο να παρέχουν υπολογιστική ισχύ, λαμβάνοντας Token ως αντάλλαγμα.

Τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν να εκπαιδευτούν σε αυτές τις υπολογιστικές πλατφόρμες πολύ πιο αποτελεσματικά και με μειωμένο κόστος. Ενώ οι πρώτες περιπτώσεις χρήσης ασχολούνται κυρίως με την απόδοση τρισδιάστατων γραφικών υπολογιστών, η εστίαση μπορεί να μετατοπιστεί σταδιακά προς την τεχνητή νοημοσύνη.

Καθώς αυτές οι αποκεντρωμένες εφαρμογές (Decentralized Application, ή dApp) αναπτύσσονται, οι εταιρείες που παρέχουν υπολογιστική ισχύ ενδέχεται να δουν μια αύξηση του ανταγωνισμού. Επιτρέποντας στους χρήστες να έχουν κέρδος νοικιάζοντας την αδρανή υπολογιστική τους ισχύ, μεγάλα ποσά αυτής θα χρησιμοποιηθούν πιο αποτελεσματικά. Θεωρητικά, όσο δεν χρησιμοποιείται, κάθε CPU ή GPU στον κόσμο θα μπορούσε να λειτουργεί ως κόμβος σε έναν αποκεντρωμένο υπερυπολογιστή.


Καλύτερη δυνατότητα ελέγχου των αποφάσεων της τεχνητής νοημοσύνης

Ίσως είναι δύσκολο για τους ανθρώπους να κατανοήσουν τις αποφάσεις που λαμβάνουν τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Αυτοί οι αλγόριθμοι μπορούν να λειτουργήσουν με τέτοια αφθονία δεδομένων που θα ήταν πρακτικά αδύνατο για οποιονδήποτε άνθρωπο να ελέγξει και να αναπαραγάγει αυτήν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

Εάν οι αποφάσεις καταγράφονται σύμφωνα με κάθε σημείο δεδομένων, υπάρχει μια σαφής διαδρομή ελέγχου για τον άνθρωπο, η οποία θα μπορούσε να αυξήσει την εμπιστοσύνη στις αποφάσεις που λαμβάνονται από αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης. 


Συμπεράσματα

Εάν αυτές οι δύο τεχνολογίες μπορούν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους, θα δημιουργήσουν αναμφίβολα έναν μακροπρόθεσμο αντίκτυπο. Ενώ πολλές εταιρείες τις αξιοποιούν ξεχωριστά, υπάρχουν μερικές ενδιαφέρουσες περιπτώσεις χρήσης στις οποίες μπορούν να συνδυαστούν. 

Καθώς και οι δύο τεχνολογίες αναπτύσσονται περαιτέρω, μπορεί να αποκαλυφθεί περισσότερη καινοτομία μέσω της αξιοποίησης της τεχνολογίας του blockchain και της τεχνητής νοημοσύνης παράλληλα. Είναι δύσκολο να γίνει εκτίμηση των πιθανών αποτελεσμάτων, αλλά είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσουν σε βελτιώσεις σε πολλές πτυχές της οικονομίας μας.

Κοινοποίηση δημοσιεύσεων
Εγγραφή λογαριασμού
Αξιοποιήστε τις γνώσεις σας στην πράξη, ανοίγοντας έναν λογαριασμό Binance σήμερα.