12 populære candlestick-mønstre, der anvendes i teknisk analyse
Indholdsfortegnelse
Indhold
Introduktion
Sådan bruges candlestick-mønstre
Bullish ændringsmønstre
Bearish ændringsmønster
Fortsættelsesmønstre
Doji
Candlestick-mønstre baseret på prisforskelle
Sammenfatning
12 populære candlestick-mønstre, der anvendes i teknisk analyse
Hjem
Artikler
12 populære candlestick-mønstre, der anvendes i teknisk analyse

12 populære candlestick-mønstre, der anvendes i teknisk analyse

Let øvet
Offentliggjort Feb 24, 2020Opdateret Nov 11, 2022
8m

Indhold


Introduktion

Candlestick-diagrammer er et af de mest almindeligt anvendte tekniske værktøjer til at analysere prismønstre. De er blevet brugt af handlende og investorer i århundreder til at finde mønstre, der kan indikere, hvor prisen er på vej hen. Denne artikel vil dække nogle af de mest kendte candlestick-mønstre med illustrerede eksempler.

Hvis du vil begynde med at blive fortrolig med at læse candlestick-diagrammer, kan du læse A Beginner's Guide to Candlestick Charts.


Candlestick-oversigt


Sådan bruges candlestick-mønstre

Der findes utallige candlestick-mønstre, som handlende kan bruge til at identificere interesseområder på et diagram. Disse kan bruges til daghandel, svinghandel og endda til længerevarende positionshandel. Mens nogle candlestick-mønstre kan give indsigt i balancen mellem købere og sælgere, kan andre indikere en omvending, fortsættelse eller ubeslutsomhed.

Det er vigtigt at bemærke, at candlestick-mønstre ikke nødvendigvis er et købs- eller salgssignal i sig selv. De er i stedet en måde at se på markedsstrukturen på og en potentiel indikation af en kommende mulighed. Som sådan er det altid nyttigt at se på mønstre i en sammenhæng. Dette kan være sammenhængen i det tekniske mønster på diagrammet, men også det bredere markedsmiljø og andre faktorer.

Kort sagt er candlestick-mønstre, ligesom alle andre markedsanalyseværktøjer, mest nyttige, når de bruges i kombination med andre teknikker. Disse kan omfatte Wyckoff-metodenElliott Wave-teorien og Dow-teorien. Det kan også inkludere teknisk analyse (TA) indikatorer, såsom Trend LinesMoving AveragesRelative Strength Index (RSI)Stochastic RSIBollinger BandsIchimoku CloudsParabolic SAR eller MACD.


Bullish ændringsmønstre

Hammer 

En candlestick-graf med en lang nedre væge i bunden af en nedadgående trend, hvor den nederste væge er mindst dobbelt så stor som kroppen.

En hammer viser, at selv om salgspresset var stort, fik bull-markedet prisen op igen i nærheden af åbningskursen. En hammer kan være enten rød eller grøn, men grønne hammere kan indikere en stærkere reaktion fra bull-markedet.


Bullish omvendt candlestick-mønster – Hammer


Omvendt hammer

Den kaldes også den omvendte hammer og er ligesom en hammer, men med en lang væge over kroppen i stedet for under. Ligesom en hammer skal den øverste væge være mindst dobbelt så stor som kroppen. 

En omvendt hammer forekommer i bunden af en nedadgående trend og kan indikere en potentiel vending opad. Den øverste væge viser, at prisen stoppede sin fortsatte nedadgående bevægelse, selv om sælgerne i sidste ende formåede at drive den ned i nærheden af åbningskursen. Som sådan kan den omvendte hammer antyde, at køberne snart kan få kontrol over markedet. 


Bullish omvendt candlestick-mønster – Omvendt Hammer


Tre hvide soldater

Mønstret med de tre hvide soldater består af tre på hinanden følgende grønne candlestick-grafer, der alle åbner inden for den foregående candlestick-grafs krop, og lukker på et niveau, der overstiger den foregående candlestick-grafs højdepunkt. 

Ideelt set bør disse candlestick-grafer ikke have lange nedre væger, hvilket indikerer, at et vedvarende købspres driver prisen op. Størrelsen af candlestick-grafer og længden af væger kan bruges til at vurdere chancerne for en fortsættelse eller en eventuel tilbagetrækning.


Bullish omvendt candlestick-mønster – Tre hvide soldater


Bullish harami

En bullish harami er en lang rød candlestick-graf efterfulgt af en mindre grøn candlestick-graf, som fuldstændig indeholdes i den foregående candlestick-grafs krop.

En bullish harami kan udfolde sig over to eller flere dage, og det er et mønster, der indikerer, at et salgsmomentum er ved at aftage og kan nærme sig en slutning.


Bullish omvendt candlestick-mønster – Bullish Harami


Bearish ændringsmønster

Hængende mand

Den hængende mand er en bearish ækvivalent til en hammer. Den dannes typisk i slutningen af en opadgående trend med en lille krop og en lang nedre væge. 

Den nedre væge indikerer, at der var et stort salg, men at det lykkedes bull-markedet at tage kontrollen tilbage og drive prisen op. Husk på, at efter en længere opadgående trend fungerer salget som en advarsel om, at bullspekulanterne snart kan miste kontrollen over markedet.


Bullish omvendt candlestick-mønster – Hængende mand


Stjerneskud

Stjerneskuddet består af en candlestick-graf med en lang øvre væge, lille eller ingen nedre væge og en lille krop, ideelt placeret nær lavpunktet. Stjerneskuddet har en form, der ligner den omvendte hammer, men den dannes i slutningen af en opadgående trend.

Det indikerer, at markedet nåede et højdepunkt, men at sælgerne derefter tog kontrollen og drev prisen ned igen. Nogle handlende foretrækker at vente på, at de næste par candlestick-grafer udfolder sig for at få bekræftet mønstret.


Bjørne-agtig omvendt candlestick-mønster – Stjerneskud


Tre sorte krager

Mønstret for de tre sorte krager består af tre på hinanden følgende røde candlestick-grafer, der åbner inden for de foregående candlestick-grafers krop og lukker på et niveau under den foregående canslestick-grafs lavpunkt.

Det er bearish-ækvivalenten til de tre hvide soldater. Ideelt set bør disse candlestick-grafer ikke have lange nedre væger, hvilket indikerer, at et vedvarende købspres driver prisen op. Størrelsen af candlestick-grafer og længden af væger kan bruges til at vurdere chancerne for at fortsætte.


Bearish omvendt candlestick-mønster – Tre sorte krager


Bearish harami

En bearish harami er en lang grøn candlestick-graf efterfulgt af en lille rød candlestick-graf med en længde, der fuldstændigt indeholdes i længden af den foregående candlestick-graf.

Den nedadgående harami kan udfolde sig over to eller flere dage, den forekommer i slutningen af en opadgående trend og kan indikere, at købspresset er ved at aftage.


Bearish omvendt candlestick-mønster – Bearish Harami


Mørkt skydække

Mønstret for det mørke skydække består af en rød candlestick-graf, der åbner ved slutkursen af den foregående grønne candlestick-graf, men som derefter lukker under midtpunktet af denne candlestick-graf.

Den er ofte ledsaget af høj volumen, hvilket indikerer, at momentum kan være ved at skifte fra opad til nedad. Handlende kan vente på en tredje rød candlestick-graf for at få bekræftet mønstret.


Bearish omvendt candlestick-mønster – Mørkt skydække


Fortsættelsesmønstre

Metoder for stigende tre

Dette mønster forekommer i en opadgående trend, hvor tre på hinanden følgende røde candlestick-grafer med små kroppe efterfølgende har en fortsat opadgående trend. Ideelt set bør de røde candlestick-grafer ikke overskride intervallet for den foregående candlestick-graf. 

Fortsættelsen bekræftes med en grøn candlestick-graf med en stor krop, hvilket indikerer, at bull-markedet igen har kontrol med trendens retning.


Fortsat candlestick-mønster – Metoder for stigende tre


Metoder for faldende tre

Det omvendte af metoderne for stigende tre, der indikerer en fortsættelse af en nedadgående tendens.


fortsat candlestick-mønster – Metoder for faldende tre


Doji

En Doji dannes, når åbnings- og lukkekursen er den samme (eller meget tæt på hinanden). Prisen kan bevæge sig over og under åbningskursen, men lukker til sidst ved eller i nærheden af åbningskursen. Som sådan kan en Doji indikere et ubeslutsomt punkt mellem købs- og salgskræfter. Fortolkningen af en Doji er dog meget afhængig af konteksten.

Afhængigt af hvor linjen for åbningkursen/slutkursen ligger, kan en Doji beskrives som:


Gravestone Doji – omvendt bearish candlestick-graf med en lang øvre væge og åbningskurs/slutkurs nær lavpunktet. 


Doji candlestick-mønster – Gravestone Doji


Long-legged Doji – uafgjort candlestick-graf med både en nedre og øvre væge, og åbningskurs/slutkurs nær midtpunktet.


Doji candlestick-mønster – Long legged Doji


Dragonfly Doji – enten bullish eller bearish candlestick-graf (afhængigt af konteksten) med en lang og lavere væge samt åbningskurs/slutkurs nær højdepunktet.


Doji candlestick-mønster – Dragonfly Doji


Ifølge den oprindelige definition af en Doji skal åbningskursen og slutkursen være helt ens. Men hvad nu, hvis åbningskursen og slutkursen ikke er den samme, men i stedet er meget tæt på hinanden? Det kaldes en snurretop. Da markederne for kryptovalutaer kan være meget volatile, er det dog sjældent, at der opstår en nøjagtig Doji. Som sådan bruges snurretoppen ofte i flæng med Doji.


Candlestick-mønstre baseret på prisforskelle

Der er mange candlestick-mønstre, der bruger prisforskelle. En prisforskel dannes, når et finansielt aktiv åbner over eller under sin tidligere lukkepris, hvilket skaber en forskel mellem de to candlestick-grafer. I det der bliver handlet på kryptovalutamarkederne døgnet rundt, findes der ikke mønstre baseret på disse typer af prisforskelle. Alligevel kan der stadig forekomme prisforskelle på markeder, der ikke er likvide. Men da de hovedsageligt forekommer på grund af lav likviditet og høje bid-ask spreads, er mønstrene muligvis ikke brugbare til at handle ud fra.


Sammenfatning

Det er vigtigt for alle handlende at have et kendskab til Candlestick-mønstre, også selvom de ikke direkte indarbejder dem i deres handelsstrategi.

Selv om de utvivlsomt kan være nyttige til at analysere markederne, er det vigtigt at huske, at de ikke er baseret på videnskabelige principper eller love. De formidler og visualiserer i stedet de købs- og salgskræfter, der i sidste ende driver markederne.