En komplet begyndervejledning til handel med kryptovaluta
Hjem
Artikler
En komplet begyndervejledning til handel med kryptovaluta

En komplet begyndervejledning til handel med kryptovaluta

Begynder
Offentliggjort Jun 22, 2020Opdateret Sep 11, 2023
17m

Hvad er handel?

Handel er et grundlæggende økonomisk begreb, der involverer køb og salg af aktiver. Det kan være varer og tjenesteydelser, hvor køberen betaler kompensationen til sælgeren. I andre tilfælde kan transaktionen indebære udveksling af varer og tjenesteydelser mellem handelsparterne.

I forbindelse med de finansielle markeder kaldes de aktiver, der handles med, finansielle instrumenter. Det kan være aktier, obligationer, valutapar på Forex-markedet, optioner, futures, marginprodukter, kryptovaluta og mange andre. Hvis du ikke kender disse begreber, så tag det bare helt roligt – vi forklarer dem alle senere i denne artikel.

Betegnelsen handel bruges almindeligvis til at henvise til kortsigtet handel, hvor handlende aktivt går ind og ud af positioner over relativt korte tidsrammer. Dette er dog en lidt misvisende antagelse. Faktisk kan handel henvise til en bred vifte af forskellige strategier, såsom dagshandel, svinghandel, trendhandel og mange andre. Bare rolig. Vi gennemgår dem alle senere.

Hvad er investering?

At investere er at allokere ressourcer (såsom kapital) med forventning om at generere et overskud. Det kan omfatte at bruge penge til at finansiere og kickstarte en virksomhed eller købe jord med det formål på et senere tidspunkt at videresælge det til en højere pris. På de finansielle markeder indebærer dette typisk investering i finansielle instrumenter med håb om at sælge dem senere til en højere pris.

Forventningen om et afkast er kernen i investeringsbegrebet (dette er også kendt som ROI). I modsætning til handel tager investering typisk en langsigtet tilgang til formueperiodisering. En investors mål er at opbygge en formue over en lang periode (år eller endda årtier). Der er masser af måder at gøre det på, men investorer vil typisk bruge grundlæggende faktorer til at finde potentielt gode investeringsmuligheder.

På grund af den langsigtede tilgang bekymrer investorer sig normalt ikke om kortsigtede prisudsving. Som sådan vil de typisk forblive relativt passive uden at bekymre sig for meget om kortsigtede tab.


Handel vs. investering – hvad er forskellen?

Både handlende og investorer er ude efter at generere overskud på de finansielle markeder. Deres metoder til at opnå dette mål er imidlertid vidt forskellige.

En investors mål er typisk at skabe et afkast over en lang periode (år eller endda årtier). Da investorer har en større tidshorisont, har deres målrettede afkast for hver investering også en tendens til at være større. 

Handlende forsøger derimod at drage fordel af markedets volatilitet. De går oftere ind og ud af positioner og kan søge mindre afkast for hver handel (da de ofte går ind i flere handler).

Hvilken tilgang er bedst? Hvilken af dem passer bedst til dig? Det er op til dig at beslutte. Du kan begynde at sætte dig ind i markederne og derefter prøve dig frem. Over tid vil du være i stand til at afgøre, hvad der passer bedst til dine økonomiske mål, din personlighed og din handelsprofil.


Hvad er fundamental analyse (FA)?

Fundamental analyse er en metode til vurdering af et finansielt aktivs værdiansættelse. En fundamental analytiker studerer både økonomiske og finansielle faktorer for at afgøre, om værdien af et aktiv er rimelig. Disse kan omfatte makroøkonomiske omstændigheder som tilstanden i den bredere økonomi, brancheforhold eller den virksomhed, der er forbundet med aktivet (hvis der er en). Og disse spores ofte gennem makroøkonomiske førende og forsinkede indikatorer.

Når den fundamentale analyse er fuldført, forsøger analytikeren at afgøre, om aktivet i øjeblikket er undervurderet eller overvurderet. Investorer kan bruge denne konklusion, når de træffer deres investeringsbeslutninger.

I forbindelse med kryptovaluta kan fundamental analyse også omfatte et nyt felt inden for datalogi, der beskæftiger sig med offentlige blockchain-data kaldet on-chain-målinger. Disse målinger kan omfatte netværkets hashrate, de primære ejere, antallet af adresser, analyse af transaktioner og mange flere. Ved hjælp af denne overflod af tilgængelige data om offentlige blockchains kan analytikere oprette komplekse tekniske indikatorer, der måler visse aspekter af netværkets generelle tilstand.

Mens fundamental analyse er meget udbredt på aktiemarkedet eller Forex, er det mindre velegnet til kryptovalutaer i deres nuværende tilstand. Denne aktivklasse er så ny, at der simpelthen ikke er en standardiseret, omfattende ramme for bestemmelse af markedsværdiansættelser. Desuden er meget af markedet drevet af spekulation og narrativer. Som sådan vil grundlæggende faktorer typisk have ubetydelige virkninger på prisen på en kryptovaluta. Imidlertid kan der udvikles mere nøjagtige måder at tænke på værdiansættelse af krypaktiver på, når markedet modnes.


Hvad er teknisk analyse (TA)?

Tekniske analytikere har en anden tilgang. Kerneidéen bag teknisk analyse er, at historisk prisudvikling kan indikere, hvordan markedet sandsynligvis vil opføre sig i fremtiden.

Tekniske analytikere forsøger ikke at afgøre et aktivs egenværdi. I stedet ser man på den historiske handelsaktivitet og forsøger at identificere muligheder baseret på det. Dette kan omfatte analyse af prisudvikling og volumen, diagrammønstre, brug af tekniske indikatorer og mange andre kortlægningsværktøjer. Målet med denne analyse er at evaluere et givet markeds styrke eller svaghed.

Når det er sagt, er teknisk analyse ikke kun et værktøj til at forudsige sandsynlighederne for fremtidige prisbevægelser. Det kan også være en nyttig ramme for risikostyring. Da teknisk analyse giver en model til analyse af markedsstruktur, gør det styring af handler mere defineret og målbar. I denne sammenhæng er måling af risiko det første skridt til at styre den. Dette er grunden til, at nogle tekniske analytikere muligvis ikke betragtes som handlende. De kan udelukkende anvende teknisk analyse som en ramme for risikostyring.

Teknisk analyse kan bruges på alle markeder med historiske data, og bruges hyppigt af personer, der handler med kryptovaluta. Men fungerer teknisk analyse? Som vi tidligere har nævnt, er værdiansættelsen af kryptovalutamarkederne i høj grad drevet af spekulation. Dette gør dem til en god legeplads for tekniske analytikere, da de kan trives ved kun at overveje tekniske faktorer.


Fundamental analyse vs. teknisk analyse – hvilken er bedst?

Det afhænger helt af din handelsstrategi. Hvorfor ikke bruge begge to? De fleste markedsanalysemetoder fungerer bedst sammen med andre metoder eller indikatorer. På denne måde er der større chance for at finde mere pålidelige investeringsmuligheder. Kombination af forskellige handelsstrategier kan også hjælpe med at eliminere skævheder i din beslutningsproces.

Dette koncept kaldes somme tider konfluens. Konfluenshandlende kombinerer flere strategier i én, der udnytter fordelene ved dem alle. Ideen er, at de handelsmuligheder, der præsenteres af de kombinerede strategier, kan være stærkere end dem, der kun leveres af én strategi.Hvad driver de finansielle markeder?

Prisen på et aktiv bestemmes simpelthen af balancen mellem udbud og efterspørgsel. Med andre ord afgøres det af købere og sælgere. Hvor udbud møder efterspørgsel, er der et marked. Men hvad kan mere drive værdien af et finansielt aktiv?

Som vi har diskuteret tidligere, kan der være grundlæggende faktorer såsom økonomiens tilstand. Derudover kan der være tekniske faktorer såsom markedsværdien af en kryptovaluta. Der kan også være andre faktorer at overveje, f.eks. markedsstemning eller seneste nyheder.

Det er dog lige netop hvad de er – faktorer at overveje. Det, der virkelig bestemmer prisen på et aktiv i et givet øjeblik, er slet og ret balancen mellem udbud og efterspørgsel.


Hvad er en markedstendens?

En markedstendens er den overordnede retning, som prisen på et aktiv bevæger sig i. I teknisk analyse identificeres markedstendenser typisk ved hjælp af prisudvikling, trendlinjer eller sågar væsentlige glidende gennemsnit.

Generelt er der to hovedtyper af markedstendenser: bull- og baissemarkeder. Et bull-marked består af en vedvarende opadgående tendens, hvor priserne hele tiden stiger. Et baisse-marked består af en vedvarende nedadgående tendens, hvor priserne hele tiden falder. Derudover kan vi også identificere konsoliderende eller "sidelæns" markeder, hvor der ikke er en klar retningsbestemt tendens.


Bitcoin-prisdiagram siden oprettelsen

Bitcoin har været på et bull-marked gennem hele sin eksistens.


Det er værd at bemærke, at en markedstendens ikke betyder, at prisen altid går i samme retning som tendensen. Et langvarigt bull-marked vil have færre baisse-tendenser indeholdt i det og omvendt. Dette er blot naturligt for markedstendenser. Det er et spørgsmål om perspektiv, da det hele afhænger af den tidsramme, du ser på. Markedstendenser over længere perioder vil altid have større betydning end markedstendenser over kortere perioder.

En ejendommelig ting ved markedstendenser er, at de kun kan bestemmes med absolut sikkerhed set i bakspejlet. Du har måske hørt om begrebet bagklogskab, som refererer til folks tendens til at overbevise sig selv om, at de nøjagtigt forudsagde en begivenhed, før den skete. Som du kan forestille dig, kan bagklogskab have en betydelig indflydelse på processen med at identificere markedstendenser og træffe handelsbeslutninger.


Hvad er en markedscyklus?

Du har måske hørt sætningen om, at "markedet bevæger sig i cyklusser". En cyklus er et mønster eller en tendens, der opstår på forskellige tidspunkter. Typisk er markedscyklusser over længere perioder mere pålidelige end markedscyklusser over kortere perioder. Alligevel kan du med tiden finde små markedscyklusser på et timediagram, ligesom du måske gør, når du ser på årtiers data.

Markederne er af natur cykliske. Cyklusser kan resultere i, at visse aktivklasser klarer sig bedre end andre. I andre segmenter af samme markedscyklus kan de samme aktivklasser præstere dårligere end andre typer aktiver på grund af de forskellige markedsforhold.

Det er værd at bemærke, at det næsten er umuligt at afgøre på et givet tidspunkt, hvor vi i øjeblikket er i en markedscyklus. Denne analyse kan kun udføres med høj nøjagtighed, efter at den del af cyklussen er afsluttet. Markedscyklusser har også sjældent konkrete begyndelses- og slutpunkter. Som det viser sig, er det at være i nuet et usædvanligt forudindtaget synspunkt på de finansielle markeder.

Hvis du gerne vil læse mere om markedscyklusser, kan du læse Markedscyklernes psykologi.

Kapitel 2 - Finansielle markeder og handelsinstrumenter


Indhold


Hvad er et finansielt instrument?

Sagt på en enkel måde er et finansielt instrument et omsætteligt aktiv. Eksempler omfatter kontanter, ædle metaller (f.eks. guld eller sølv), et dokument, der bekræfter ejerskab af noget (f.eks. en virksomhed eller en ressource), en ret til at levere eller modtage kontanter og mange andre. Finansielle instrumenter kan være virkelig komplekse, men den grundlæggende idé er, at uanset hvad de er, eller hvad de repræsenterer, kan man handle med dem.

Finansielle instrumenter har forskellige typer baseret på forskellige klassificeringsmetoder. Én af klassifikationerne er baseret på, om de er kontantinstrumenter eller afledte instrumenter. Som navnet antyder, får afledte instrumenter deres værdi fra noget andet (f.eks. en kryptovaluta). Finansielle instrumenter kan også klassificeres som gældsbaserede eller egenkapitalsbaserede.

Men hvor passer kryptovalutaer ind? Vi kan tænke på dem på flere måder, og de kan passe ind i mere end én kategori. Den mest enkle klassificering er, at de er digitale aktiver. Potentialet i kryptovaluater ligger dog i at opbygge et helt nyt finansielt og økonomisk system.

I denne forstand udgør kryptovalutaer en helt ny kategori af digitale aktiver. Derudover, efterhånden som økosystemet udvikler sig, kan der etableres mange nye kategorier, som ellers ikke ville være mulige. Tidlige eksempler på dette kan allerede ses inden for området Decentralized Finance (DeFi).


Hvad er et spotmarked?

Spotmarkedet er stedet, hvor finansielle instrumenter handles til det, der kaldes "øjeblikkelig levering". Levering betyder i denne sammenhæng simpelthen at veksle det finansielle instrument til kontanter. Dette kan virke som en unødvendig skelnen, men nogle markeder afregnes ikke kontant med det samme. Når vi f.eks. taler om futuresmarkederne, leveres aktiverne på et senere tidspunkt (når futureskontrakten udløber).

Sagt på en enkel måde kan du tænke på et spotmarked som det sted, hvor handler foretages "på stedet". Eftersom handlerne afvikles med det samme, kaldes aktivets aktuelle markedspris ofte for spotprisen.

Så hvad betyder dette i forbindelse med kryptovalutamarkeder? Hvad kan du gøre på Binance-spotmarkedet? Du kan bytte mønter med andre. Så hvis du vil bytte din BNB til BUSD, skal du gå til spotmarkedet BNB/BUSD og voilá! På samme måde, hvis du gerne vil bytte din BNB til BTC, skal du gå til spotmarkedet BNB/BTC. Når dine ordrer er fyldt, vil dine mønter blive byttet med det samme. Dette er én af de nemmeste måder at handle kryptovalutaer på.


Hvad er marginhandel?

Marginhandel er en metode til handel ved hjælp af lånte midler fra en tredjepart. I realiteten forstærker handel på margin resultaterne – både positivt og negativt. En marginkonto giver handlende mere adgang til kapital og eliminerer en vis modpartsrisiko. Hvordan? Handlende kan handle med den samme positionsstørrelse, men have mindre kapital på kryptovalutabørsen.

Når det kommer til marginhandel, vil du ofte høre termerne margin og gearing. Margin refererer til den mængde kapital, du forpligter dig til (dvs. som kommer fra din egen lomme). Gearing betyder det beløb, du forstærker din margin med. Så hvis du bruger 2 x gearing, betyder det, at du åbner en position, der er dobbelt så stor som din margin. Hvis du bruger 4 x gearing, åbner du en position, der er fire gange værdien af din margin osv.

Vær dog opmærksom på likvidation. Jo højere gearing du bruger, jo tættere er likvidationsprisen på din investering. Hvis du bliver likvideret, risikerer du at miste hele din margin. Så vær meget opmærksom på de høje risici ved at handle på margin, inden du går i gang. Binances vejledning om marginhandel er en vigtig ressource, før du kommer i gang.

Marginhandel bruges i vid udstrækning inden for handel med aktie, råvare og valuta samt bitcoin- og kryptovalutamarkeder. I en mere traditionel ramme leveres de lånte midler af en investeringsmægler. Når det kommer til kryptovalutaer, udlånes midlerne typisk af børsen til gengæld for et finansieringsgebyr. I nogle andre tilfælde kan de lånte midler dog komme direkte fra andre handlende på platformen. Dette vil normalt medføre en variabel rente (finansieringsgebyr), da satsen bestemmes af en åben markedsplads.

Nu har vi kort forklaret, hvad marginhandel er, men der er altid mere at lære. Hvis du gerne vil vide mere, kan du læse Hvad er marginhandel?.


Hvad er derivatmarkedet?

Derivater er finansielle aktiver, der baserer deres værdi på noget andet. Dette kan være et underliggende aktiv eller en samling af aktiver. De mest almindelige typer er aktier, obligationer, råvarer, markedsindekser eller kryptovalutaer.

Selve derivatproduktet er i bund og grund en kontrakt mellem flere parter. Prisen kommer fra det underliggende aktiv, der bruges som benchmark. Uanset hvilket aktiv, der bruges som dette referencepunkt, er kernekonceptet, at det afledte produkt afleder sin værdi fra det. Nogle almindelige eksempler på derivatprodukter er futureskontrakter, optionskontrakter og swaps.

Ifølge nogle skøn er derivatmarkedet ét af de største markeder derude. Hvordan? Derivater kan eksistere for stort set ethvert finansielt produkt – sågar derivaterne selv. Ja, derivater kan oprettes fra derivater. Og så kan derivater oprettes ud fra disse derivater og så videre. Lyder det som et rystende korthus, der er klar til at styrte sammen? Det er måske ikke langt fra sandheden. Nogle hævder, at derivatmarkedet spillede en stor rolle i finanskrisen i 2008.


Hvad er termins- og futureskontrakter?

En futureskontrakt er en type derivatprodukt, der giver handlende mulighed for at spekulere i den fremtidige pris på et aktiv. Det indebærer en aftale mellem parterne om at afvikle transaktionen på et senere tidspunkt kaldet udløbsdatoen. Som vi har nævnt i forbindelse med derivater, kan det underliggende aktiv for en kontrakt som denne være ethvert aktiv. Almindelige eksempler inkluderer kryptovaluta, handelsvarer, aktier og obligationer.

Udløbsdatoen for en futureskontrakt er den sidste dag, hvor handelsaktiviteten er i gang for den specifikke kontrakt. Ved udgangen af denne dag udløber kontrakten til den senest handlede pris. Afviklingen af kontrakten bestemmes på forhånd, og den kan enten kontantafregnes eller leveres fysisk.

Når den leveres fysisk, udveksles det underliggende aktiv i kontrakten direkte. Der leveres f.eks. olietønder. Når de afregnes kontant, udveksles det underliggende aktiv ikke direkte, kun den værdi, det repræsenterer (i form af kontanter eller kryptovaluta).

Hvis du gerne vil handle optioner på Binance, kan du læse Den ultimative vejledning til handel på Binance Futures.


Hvad er evige futureskontrakter?

Futuresprodukter er en fantastisk måde for handlende at spekulere i prisen på et aktiv. Men hvad nu hvis de ønsker at forblive i deres position, selv efter udløbsdatoen?

Påbegynd evige futureskontrakter. Den største forskel mellem dem og en almindelig futureskontrakt er, at de aldrig udløber. På denne måde kan handlende spekulere i prisen på det underliggende aktiv uden at skulle bekymre sig om udløb. 

Dette udgør imidlertid et problem i sig selv. Hvad nu, hvis prisen på den evige futureskontrakt bevæger sig virkelig langt væk fra prisen på det underliggende aktiv? Eftersom der ikke er nogen udløbsdato, kan det evige futuresmarked have en betydelig, kontinuerlig skævhed i forhold til spotmarkedet.

Dette er grunden til, at evige futureskontrakter implementerer et finansieringsgebyr, der betales mellem handlende. Lad os forestille os, at det evige futuresmarked handler højere end spotmarkedet. I dette tilfælde vil finansieringssatsen være positiv, hvilket betyder, at lange positioner (købere) betaler finansieringsgebyrerne til korte positioner (sælgere). Dette tilskynder købere til at sælge, hvilket derefter får prisen på kontrakten til at falde, hvilket flytter den tættere på spotprisen. Omvendt, hvis det evige futuresmarked handler lavere end spotmarkedet, vil finansieringssatsen være negativ. Denne gang betaler de korte positioner til de lange for at få prisen presset op på kontrakten. 

For at opsummere betaler lange positioner til de korte, hvis finansieringen er positiv. Hvis finansieringen er negativ, betaler de korte positioner til de lange.

Evige futures-kontrakter er enormt populære blandt handlende af bitcoin og kryptovaluta. Hvis du gerne vil læse mere om optionskontrakter, kan du læse Hvad er evige Futures-kontrakter?.

Hvad er optionskontrakter?

En optionskontrakt er en type derivatprodukt, der giver handlende ret, men ikke pligt, til at købe eller sælge et aktiv i fremtiden til en bestemt pris. Den største forskel mellem en futureskontrakt og en optionskontrakt er, at handlende ikke er forpligtet til at afvikle optionskontrakter.

Når handlende køber en optionskontrakt, spekulerer de i, at prisen går i en retning. 

Der er to typer optionskontrakter: købsoptioner og salgsoptioner. En købsoption satser på, at prisen stiger, mens en salgsoption satser på, at prisen falder.

Som med andre derivatprodukter kan optionskontrakter være baseret på en lang række finansielle aktiver: markedsindekser, handelsvarer, aktier, kryptovalutaer og så videre.

Optionskontrakter kan muliggøre meget komplekse handelsstrategier og risikostyringsmetoder såsom afdækning. I forbindelse med kryptovalutaer kan optioner være de mest nyttige for minere, der ønsker at afdække deres store kryptovalutabeholdninger. På denne måde er de bedre beskyttet mod hændelser, der kan have en skadelig indvirkning på deres midler.

Hvis du gerne vil vide mere om optionskontrakter, kan du læse Hvad er optionskontrakter?. Hvis du gerne vil handle med optioner på Binance, bør du først læse vores optionsvejledning til iOS og Android.


Hvad er valutamarkedet (Forex)?

Valutamarkedet (Forex, FX) er stedet, hvor handlende kan veksle et lands valuta til et andet. I bund og grund er valutamarkedet det, der bestemmer valutakurserne for valutaer rundt om i verden.

Vi tænker nok ofte på valutaer som "sikre" aktiver. Selv udtrykket "stablecoin" bør i teorien indebære, at aktivet på én eller anden måde er beskyttet mod volatilitet. Men selvom dette til en vis grad er sandt, kan valutaer også opleve betydelige markedsudsving. Hvorfor? Værdien af valutaer bestemmes også af udbud og efterspørgsel. Derudover kan de også påvirkes af inflation eller andre markedskræfter relateret til global handel og investeringer samt geopolitiske faktorer.

Hvordan fungerer valutamarkedet? Valutapar kan handles af investeringsbanker, centralbanker, kommercielle virksomheder, investeringsselskaber, hedgefonde og detailhandlere. Valutamarkedet muliggør også globale valutaomregninger til internationale handelsafregninger.

Valutahandlende vil typisk bruge dagshandelsstrategier såsom skalpering med gearing for at forstærke deres afkast. Vi kommer ind på dette senere i artiklen.

Valutamarkedet er én af de største byggesten i den moderne globale økonomi, som vi kender den. Faktisk er valutamarkedet det største og mest likvide finansielle marked i verden.


Hvad er gearede tokens?

Gearede tokens er omsættelige aktiver, der kan give dig lånefinansieret eksponering over for prisen på en kryptovaluta uden de sædvanlige krav til styring af en gearet position. Dette betyder, at du ikke behøver at bekymre dig om margin, sikkerhedsstillelse, finansiering og likvidation.

Gearede tokens er et innovativt finansielt produkt, der kun eksisterer takket være styrken ved blockchain. Gearede tokens blev oprindeligt introduceret af derivatbørsen FTX, men har siden da set forskellige alternative implementeringer. Hovedideen bag dem er dog stadig den samme – tokenisering af åbne gearede positioner. Men hvad betyder det egentlig?

Gearede tokens repræsenterer åbne evige futurespositioner i en tokeniseret form. Kan du huske, da vi talte om, hvordan derivater kan skabes af derivater? Gearede tokens er et godt eksempel, da de får deres værdi fra futurespositioner, som også er derivater.

Gearede tokens er en fantastisk måde til at få en simpel gearet eksponering af en kryptovaluta. Hvis du gerne vil handle med dem på Binance, kan du læse En begynders vejledning til lånefinansierede Binance-tokens (BLVT).

Hvis du gerne vil læse om FTX-gearede tokens, kan du læse En begyndervejledning til FTX-gearede tokens.Kapitel 3 – Handels- og investeringsstrategier


Indhold


Hvad er en handelsstrategi?

En handelsstrategi er blot en plan, du følger, når du udfører handler. Der er ikke en tilgang til handel, der er mere korrekt end andre, så hver strategi afhænger i vid udstrækning af den handlendes profil og præferencer. 

Uanset hvad din tilgang til handel er, er det afgørende at etablere en plan – den skitserer klare mål og kan forhindre dig i at miste kursen på grund af følelser. Typisk vil du gerne beslutte, hvad du handler, hvordan du vil handle det, og de punkter, hvor du træder ind og ud.

I det følgende kapitel kommer vi ind på et par eksempler på populære handelsstrategier. 


Hvad er porteføljeadministration?

Porteføljeadministration beskæftiger sig med oprettelse og håndtering af en samling investeringer. Selve porteføljen er en gruppering af aktiver – den kan indeholde alt fra Beanie Babies til fast ejendom. Hvis du udelukkende handler kryptovaluater, vil den sandsynligvis bestå af en kombination af bitcoin og andre digitale mønter og tokens. 

Dit første skridt er at overveje dine forventninger til porteføljen. Leder du efter en samling af investeringer, der forbliver relativt beskyttet mod volatilitet, eller noget mere risikabelt, der kan give højere afkast på kort sigt?

Det at tænke over, hvordan du vil styre din portefølje, er yderst gavnligt. Nogle foretrækker måske en passiv strategi – en strategi, hvor du lader dine investeringer være i fred, når du har oprettet dem. Andre vil måske tage en aktiv tilgang, hvor de løbende køber og sælger aktiver for at opnå overskud.


Hvad er risikostyring?

illustration af risikostyring


Risikostyring er afgørende for succes i handel. Dette begynder med identifikation af de typer risici, du kan støde på:

 • Markedsrisiko: de potentielle tab, du kan opleve, hvis aktivet mister værdi.

 • Likviditetsrisiko: de potentielle tab som følge af illikvide markeder, hvor du ikke let kan finde købere til dine aktiver.

 • Operationel risiko: de potentielle tab, der stammer fra operationelle fejl. Disse kan skyldes menneskelige fejl, hardware-/softwarefejl eller forsætlig svigagtig adfærd fra medarbejdernes side.

 • Systemisk risiko: de potentielle tab forårsaget af svigt hos aktører i den branche, du opererer i, hvilket påvirker alle virksomheder i den pågældende sektor. Som det var tilfældet i 2008, havde Lehman Brothers' kollaps en kaskadevirkning på verdensomspændende finansielle systemer.

Som du kan se, begynder risikoidentifikation med aktiverne i din portefølje, men den skal tage højde for både interne og eksterne faktorer for at være effektiv. Dernæst bør du vurdere disse risici. Hvor ofte vil du sandsynligvis støde på dem? Hvor alvorlige er de?

Ved at afveje risiciene og finde ud af deres mulige indvirkning på din portefølje kan du rangere dem og udvikle passende strategier og reaktioner. Systemiske risici kan f.eks. mindskes med spredning til forskellige investeringer, og markedsrisikoen kan mindskes ved hjælp af stop-loss.


Sørg for at læse Finansiel risiko forklaret og En begyndervejledning til at forstå risikostyring.


Hvad er dagshandel?

Dagshandel er en strategi, der involverer at komme ind og ud af positioner i løbet af samme dag. Udtrykket kommer fra ældre markeder og henviser til det faktum, at de kun er åbne i faste perioder i løbet af dagen. Uden for disse perioder forventes daghandlende ikke at holde nogen af deres positioner åbne. 

Kryptovalutamarkeder er, som du formentlig ved, ikke underlagt åbnings- og lukningstider. Du kan handle døgnet rundt hver dag året rundt. Alligevel har dagshandel i forbindelse med kryptovaluta en tendens til at henvise til en handelsstil, hvor den handlende går ind og ud af positioner inden for 24 timer.

I dagshandel vil du ofte stole på teknisk analyse for at bestemme, hvilke aktiver der skal handles. Eftersom overskuddet på kort tid kan være minimalt, kan du vælge at handle på tværs af en bred vifte af aktiver for at forsøge at maksimere dit afkast. Når det er sagt, vil nogle personer udelukkende handle et og samme par i årevis.

Denne stil er naturligvis en meget aktiv handelsstrategi. Det kan være meget rentabelt, men det medfører en betydelig risiko. Som sådan er dagshandel generelt bedre egnet til erfarne forhandlere.Hvad er svinghandel?

I svinghandel forsøger du stadig at drage fordel af markedstendenser, men tidshorisonten er længere – positioner holdes typisk fra alt mellem et par dage til et par måneder. 

Ofte vil dit mål være at identificere et aktiv, der ser undervurderet ud og sandsynligvis vil stige i værdi. Du kan købe dette aktiv og derefter sælge det, når prisen stiger, for at generere et overskud. Eller du kan prøve at finde overvurderede aktiver, der sandsynligvis vil falde i værdi. Derefter kan du sælge nogle af dem til en høj pris i håb om at købe dem tilbage til en lavere pris.

Som med dagshandel benytter mange svinghandlere teknisk analyse. Men fordi deres strategi foregår over en længere periode, kan fundamental analyse også være et værdifuldt værktøj. 

Svinghandel har tendens til at være en begyndervenlig strategi. Hovedsageligt fordi den ikke er underlagt det stress, som er udpræget for hurtig dagshandel. Hvor sidstnævnte er kendetegnet ved hurtig beslutningstagning og meget skærmtid, giver svinghandel mulighed for, at du kan tage dig god tid.


Hvad er positionshandel?

Positionshandel (eller tendenshandel) er en langsigtet strategi. Handlende køber aktiver, der skal opbevares i længere perioder (generelt målt i måneder). Deres mål er at tjene penge ved at sælge disse aktiver til en højere pris i fremtiden.

Det, der adskiller positionshandlende fra langsigtede svinghandlende, er rationalet ved at placere handlen. Positionshandlende er bekymrede over tendenser, der kan observeres over længere perioder – de vil forsøge at drage fordel af den overordnede markedsretning. Svinghandlende søger derimod typisk at forudsige "svingninger" på markedet, der ikke nødvendigvis hænger sammen med den bredere tendens.

Det er ikke ualmindeligt at se positionshandlende favorisere fundamental analyse, udelukkende fordi deres tidspræference giver dem mulighed for at se fundamentale begivenheder materialisere sig. Det betyder ikke, at teknisk analyse ikke bliver brugt. Mens positionshandlende arbejder ud fra den antagelse, at tendensen vil fortsætte, kan brugen af tekniske indikatorer advare dem om muligheden for en tendensvending.

Ligesom svinghandel er positionshandel en ideel strategi for begyndere. Endnu en gang giver den lange tidshorisont dem rig mulighed for at overveje deres beslutninger.


Hvad er skalpering?

Af alle de strategier, der beskrives, finder skalpering sted inden for de korteste tidsrammer. Handlende, der skalperer, forsøger at udnytte små udsving i prisen, ofte ind og ud af positioner inden for få minutter (eller endda sekunder). I de fleste tilfælde bruger de teknisk analyse til at forsøge at forudsige prisbevægelser og udnytte bid-ask spread og anden ineffektivitet for at opnå en fortjeneste. På grund af de korte tidsrammer giver skalperingshandlende ofte en lille procentdel af overskuddet – normalt lavere end 1 %. Men skalpering er et talspil, så gentagne små overskud kan løbe op over tid.

Skalpering er på ingen måde en begynderstrategi. En dybdegående forståelse af markederne, de platforme, du handler på, og teknisk analyse er afgørende for succes. Når dette er sagt, kan det for handlende, der ved, hvad de laver, være meget rentabelt at identificere de rigtige mønstre og drage fordel af kortsigtede udsving.


Hvad er allokering og spredning af aktiver?

Allokering og spredning af aktiver er udtryk, der har tendens til at blive brugt i flæng. Du kender måske principperne fra ordsproget læg ikke alle dine æg i én kurv. Ved at opbevare alle dine æg i én kurv skabes der et centralt fejlpunkt – det samme gælder for din formue. Hvis du investerer din livsopsparing i ét aktiv, bliver du udsat for den samme slags risiko. Hvis det pågældende aktiv var aktien i et bestemt selskab, og det pågældende selskab derefter imploderede, ville du miste dine penge på et øjeblik.

Dette gælder ikke kun for enkelte aktiver, men også for aktivklasser. I tilfælde af en finanskrise forventer du, at alle de aktier, du har, mister værdi. Dette skyldes, at korrelationen mellem dem er stærk, hvilket betyder, at alle har tendens til at følge den samme tendens.

God spredning er ikke blot at fylde din portefølje med hundredvis af forskellige digitale valutaer. Overvej en hændelse, hvor verdens regeringer forbyder kryptoværdier, eller kvantecomputere bryder de offentlige nøglekryptografiordninger, vi bruger i dem. Begge disse hændelser vil have en dybtgående indvirkning på alle digitale aktiver. Ligesom aktier udgør de en enkelt aktivklasse.

Ideelt set er det i din interesse at sprede din formue på tværs af flere klasser. På den måde har det ingen afsmittende effekt på resten af din portefølje, hvis én klarer sig dårligt. Nobelprisvinderen Harry Markowitz introducerede denne idé med Modern Portfolio Theory (MPT). I bund og grund argumenterer teorien for at reducere volatiliteten og risikoen forbundet med investeringer i en portefølje ved at kombinere aktiver uden korrelation.

For mere om emnet kan du læse Binance Academys Allokering og spredning af aktiver eller Binance Researches Udforskning af spredningsfordele med bitcoin.


Hvad er Dow-teorien?


Illustration af Dow-teoriDow-teorien er en finansiel ramme modelleret efter Charles Dows ideer. Dow grundlagde Wall Street Journal og hjalp med at skabe de første amerikanske aktieindekser, kendt som Dow Jones Transportation Average (DJTA) og Dow Jones Industrial Average (DJIA).

Selvom Dow-teorien aldrig blev formaliseret af Dow selv, kan den ses som en sammenlægning af de markedsprincipper, der præsenteres i hans skrifter. Her er nogle af de vigtigste hovedbudskaber:Det er værd at huske, at dette ikke er en eksakt videnskab – det er en teori, og det er muligvis ikke sandt. Alligevel er det en teori, der forbliver enormt indflydelsesrig, og mange handlende og investorer betragter det som en integreret del af deres metode.

Du kan læse mere i En introduktion til Dow-teorien.


Hvad er Elliot Wave-teorien?

Elliott Wave-teorien (EWT) er et princip, der hævder, at markedsbevægelser følger markedsdeltagernes psykologi. Selvom det bruges i mange tekniske analysestrategier, er det ikke en indikator eller specifik handelsteknik. Det er snarere en måde at analysere markedsstrukturen på.

Elliott Wave-mønstret kan typisk identificeres i en serie på otte bølger, som hver især enten er en motivbølge eller en korrigerende bølge. Der vil være fem motivbølger, der følger den generelle tendens, og tre korrigerende bølger, der bevæger sig imod den.


En Elliot-bølgecyklus med motivbølger (blå) og korrigerende bølger (gul).

En Elliot-bølgecyklus med motivbølger (blå) og korrigerende bølger (gul).


Mønstrene har også en fraktal egenskab, hvilket betyder, at du kan zoome ind på en enkelt bølge for at se et andet Elliot Wave-mønster. Alternativt kan du zoome ud for at se, at det mønster, du har undersøgt, også er en enkelt bølge af en større Elliot Wave-cyklus.

Elliott Wave-teorien bliver mødt med blandede anmeldelser. Nogle hævder, at metoden er for subjektiv, fordi handlende kan identificere bølger på forskellige måder uden at overtræde reglerne. Ligesom Dow-teorien er Elliott Wave-teorien ikke idiotsikker, så den bør ikke ses som en eksakt videnskab. Når dette er sagt, har mange handlende haft stor succes med at kombinere EWT med andre tekniske analyseværktøjer.

Se En introduktion til Elliott Wave-teorien for yderligere oplysninger om emnet.


Hvad er Wyckoff-metoden?

Wyckoff-metoden er en omfattende handels- og investeringsstrategi, der blev udviklet af Charles Wyckoff i 1930'erne. Hans arbejde betragtes i stor udstrækning som en hjørnesten i moderne tekniske analyseteknikker på tværs af adskillige finansielle markeder.

Wyckoff introducerede tre grundlæggende love – loven om udbud og efterspørgsel, loven om årsag og virkning og loven om indsats vs. resultat. Han formulerede også Composite Man-teorien, som har betydelig overlapning med Charles Dows opdeling af primære tendenser. Hans arbejde inden for dette område er utroligt værdifuldt for kryptovalutahandlende.

På den praktiske side er Wyckoff-metoden i sig selv en fem-trins tilgang til handel. Den kan inddeles således:

 • Undersøg tendensen: Hvordan er den nu, og hvor er den på vej hen?

 • Identificer stærke aktiver: Bevæger de sig med markedet eller i modsat retning? 

 • Find aktiver med tilstrækkelig årsag: Er der grund nok til at komme ind i positionen? Gør risiciene den potentielle belønning det værd?

 • Vurder sandsynligheden for bevægelsen: Peger ting som Wyckoffs købs- og salgstest på en mulig bevægelse? Hvad antyder prisen og voluminet? Er dette aktiv klar til at bevæge sig?

 • Planlæg din indtræden: Hvordan ser aktiverne ud i forhold til det generelle marked? Hvornår er det bedste tidspunkt at komme ind i en position?

Wyckoff-metoden blev introduceret for næsten et århundrede siden, men den er stadig meget relevant den dag i dag. Omfanget af Wyckoffs forskning var enormt, og derfor skal ovenstående kun ses som et meget komprimeret overblik. Det anbefales, at du udforsker hans arbejde mere dybtgående, da det giver uundværlig teknisk analyseviden. Start med Wyckoff-metoden forklaret.


Hvad er køb og hold?

"Køb og hold"-strategien involverer, måske ikke overraskende, køb og besiddelse af et aktiv. Det er et langsigtet passivt spil, hvor investorer køber aktivet og derefter lader det være i fred, uanset markedsforholdene. Et godt eksempel på dette i kryptorummet er HODLing, som typisk refererer til investorer, der foretrækker at købe og holde i årevis i stedet for aktivt at handle.

Dette kan være en fordelagtig tilgang for dem, der foretrækker "hands-off"-investering, da de ikke behøver at bekymre sig om kortsigtede udsving eller kapitalgevinstskatter. På den anden side kræver det tålmodighed fra investorens side og antagelse, at aktivet ikke ender helt værdiløst.

Hvis du gerne vil læse om en nem måde at anvende denne strategi på bitcoin, kan du læse Udjævning af en position (DCA) forklaret.


Hvad er indeksinvestering?

Indeksinvestering kan betragtes som en form for "køb og hold". Som navnet antyder, søger investoren at drage fordel af bevægelsen af aktiver inden for et bestemt indeks. De kunne gøre det ved at købe aktiverne på egen hånd eller ved at investere i en indeksfond.

Igen er dette en passiv strategi. Enkeltpersoner kan også drage fordel af spredning på tværs af flere aktiver uden stresset ved aktiv handel.


Hvad er papirhandel?

Papirhandel kan være enhver form for strategi – men den handlende foregiver blot at købe og sælge aktiver. Dette er noget, du måske overvejer som nybegynder (eller endda som en erfaren handlende) for at teste dine færdigheder uden at sætte dine penge på spil.

Du tror måske, at du har opdaget en god timing-strategi ved bitcoin-fald, og vil prøve at drage fordel af disse fald, før de opstår. Men før du risikerer alle dine midler, kan du vælge papirhandel. Dette kan være så simpelt som at skrive prisen ned på det tidspunkt, hvor du "åbner" din short-position, og når du lukker den igen. Du kan ligeledes bruge en slags simulator, der efterligner populære handelsgrænseflader.

Den største fordel ved papirhandel er, at du kan teste strategier uden at miste dine penge, hvis tingene går galt. Du kan finde ud af, hvordan dine bevægelser ville have klaret sig med nul risiko. Selvfølgelig skal du være opmærksom på, at papirhandel kun giver dig en begrænset forståelse af et reelt miljø. Det er svært at replikere de virkelige følelser, du oplever, når dine penge er involveret. Papirhandel uden en simulator i det virkelige liv kan også give dig en falsk fornemmelse af tilknyttede omkostninger og gebyrer, medmindre du indregner dem for bestemte platforme.

Binance tilbyder et par muligheder for papirhandel. F.eks. giver Binance Futures Testnet en fuldgyldig grænseflade. Hvis du selv bygger handelsbots eller programmer, kan spotbørstestnettet tilgås via API.Kapitel 4 – Grundlæggende om teknisk analyse


Indhold


Hvad er en lang position?

En lang position (eller blot lang) betyder at købe et aktiv med forventning om, at dets værdi vil stige. Lange positioner bruges ofte i forbindelse med derivatprodukter eller valutahandel, men de gælder for stort set enhver aktivklasse eller markedstype. Det at købe et aktiv på spotmarkedet i håb om, at prisen vil stige, udgør også en lang position.

Det at gå langt på et finansielt produkt er den mest almindelige måde at investere på, især for dem, der lige er begyndt. Langsigtede handelsstrategier som køb og hold er baseret på antagelsen om, at det underliggende aktiv vil stige i værdi. I denne forstand går køb og hold simpelthen langt i en længere periode.

At være lang betyder dog ikke nødvendigvis, at den handlende forventer at vinde ved en opadgående bevægelse i prisen. Tag f.eks. gearede tokens. BTCDOWN har en omvendt korrelation med prisen på bitcoin. Hvis prisen på bitcoin stiger, falder prisen på BTCDOWN. Hvis prisen på bitcoin falder, stiger prisen på BTCDOWN. I denne forstand er det at gå ind i en lang position i BTCDOWN lig med en nedadgående bevægelse i prisen på bitcoin.


Hvad er short selling?

Short selling (eller kort position) betyder at sælge et aktiv med det formål at genkøbe det senere til en lavere pris. Short selling er tæt forbundet med marginhandel, som det kan ske med lånte aktiver. Det er dog også meget udbredt på derivatmarkedet og kan gøres med en simpel spotposition. Så hvordan fungerer short selling?

Når det kommer til short selling på spotmarkederne, er det ret simpelt. Lad os sige, at du allerede har bitcoin, og du forventer, at prisen falder. Du sælger din BTC for USD, da du planlægger at genkøbe den senere til en lavere pris. I dette tilfælde går du sådan set ind i en short selling på Bitcoin, da du sælger højt for at genkøbe lavere. Nemt nok. Men hvad med short selling med lånte midler? Lad os se, hvordan det fungerer. 

Du låner et aktiv, som du tror vil falde i værdi – f.eks. en aktie eller en kryptovaluta. Du sælger den med det samme. Hvis handlen går din vej, og aktivprisen falder, køber du den samme mængde af aktivet tilbage, som du har lånt. Du tilbagebetaler de aktiver, du har lånt (sammen med renter) og drager fordel af forskellen mellem den pris, til hvilken du oprindeligt solgte, og den pris, du har tilbagebetalt.

Så hvordan ser short selling med bitcoin ud med lånte midler? Lad os se på et eksempel: Vi stiller den nødvendige sikkerhed for at låne 1 BTC og sælger den straks for 10.000 USD. Nu har vi fået 10.000 USD. Lad os sige, at prisen går ned til 8.000 USD. Vi køber 1 BTC og tilbagebetaler vores gæld på 1 BTC sammen med renter. Eftersom vi oprindeligt solgte bitcoin for 10.000 USD og nu genkøbte til 8.000 USD, er vores fortjeneste 2.000 USD (minus rentebetaling og handelsgebyrer).


Hvad er ordrebogen?

Ordrebogen er en samling af de aktuelt åbne ordrer for et aktiv, organiseret efter pris. Når du slår en ordre op, der ikke fyldes med det samme, føjes den til ordrebogen. Her vil den blive, indtil den bliver fyldt af en anden ordre eller annulleret.

Ordrebøger vil variere fra platform til platform, men generelt indeholder de nogenlunde de samme oplysninger. Du kan se antallet af ordrer på bestemte prisniveauer.

Når det kommer til kryptobørser og onlinehandel, matches ordrer i ordrebogen af et system kaldet matching engine. Dette system er det, der sikrer, at handler udføres – du kan tænke på det som børsens hjerne. Dette system er sammen med ordrebogen kernen i begrebet elektronisk børs.


Hvad er ordrebogsdybden?

Ordrebogsdybden (eller markedsdybden) refererer til en visualisering af de aktuelt åbne ordrer i ordrebogen. Det sætter normalt købsordrer på den ene side og salgsordrer på den anden og viser dem kumulativt på et diagram.


Ordrebogsdybden af markedsparret BTC/USDT på Binance.

Ordrebogsdybden af markedsparret BTC/USDT på Binance.


Mere generelt kan ordrebogens dybde også henvise til den likviditetsmængde, som ordrebogen kan absorbere. Jo "dybere" markedet er, jo mere likviditet er der i ordrebogen. I den forstand kan et marked med mere likviditet absorbere større ordrer uden en betydelig effekt på prisen. Men hvis markedet er illikvidt, kan store ordrer have en betydelig indvirkning på prisen.


Hvad er en markedsordre?

En markedsordre er en ordre om at købe eller sælge til den bedst tilgængelige markedspris. Det er dybest set den hurtigste måde at komme ind eller ud af et marked på.

Når du angiver en markedsordre, siger du dybest set: "Jeg vil gerne udføre denne ordre lige nu til den bedste pris, jeg kan få."

Din markedsordre vil fortsætte med at fylde ordrer fra ordrebogen, indtil hele ordren er fuldt udfyldt. Derfor kan store handlende (eller hvaler) have en betydelig indflydelse på prisen, når de bruger markedsordrer. En stor markedsordre kan effektivt bortlede likviditet fra ordrebogen. Hvordan? Lad os gennemgå det, når vi gennemgår glidning.

Vil du gerne finde ud af mere? Se Hvad er en markedsordre?.


Hvad er glidning i handel?

Der er noget, du skal være opmærksom på, når det kommer til markedsordrer, nemlig glidning. Når vi siger, at markedsordrer fyldes til den bedst tilgængelige pris, betyder det, at de fortsætter med at fylde ordrer fra ordrebogen, indtil hele ordren er udført. 

Men hvad nu, hvis der ikke er nok likviditet omkring den ønskede pris til at fylde en stor markedsordre? Der kan være stor forskel på den pris, som du forventer, at din ordre skal fyldes til, og den pris, den bliver fyldt til. Denne forskel kaldes glidning.

Lad os sige, at du gerne vil åbne en lang position til en værdi af 10 BTC i en altcoin. Denne altcoin har dog en relativ lille markedsværdi og handles på et marked med lav likviditet. Hvis du bruger en markedsordre, fortsætter den med at fylde ordrer fra ordrebogen, indtil hele ordren på 10 BTC er fyldt. På et likvidt marked vil du være i stand til at fylde din ordre på 10 BTC uden at påvirke prisen betydeligt. Men i dette tilfælde betyder manglen på likviditet, at der muligvis ikke er nok salgsordrer i ordrebogen til det aktuelle prisinterval. 

Så når hele ordren på 10 BTC er fyldt, vil du muligvis finde ud af, at den gennemsnitlige betalte pris var meget højere end forventet. Med andre ord fik manglen på salgsordrer din markedsordre til at bevæge sig op i ordrebogen og matche ordrer, der var betydeligt dyrere end den oprindelige pris.

Vær opmærksom på glidning, når du handler med altcoins, da nogle handelspar muligvis ikke har tilstrækkelig likviditet til at fylde dine markedsordrer.


Hvad er en limitordre?

En limitordre er en ordre om at købe eller sælge et aktiv til en bestemt pris eller bedre. Denne pris kaldes limitprisen. Limitkøbsordrer udføres til limitprisen eller lavere, mens limitsalgsordrer udføres til limitprisen eller højere.

Når du angiver en limitordre, siger du i bund og grund: "Jeg vil gerne udføre denne ordre til denne specifikke pris eller bedre, men aldrig værre."

Brug af en limitordre giver dig mulighed for at have mere kontrol over din ind- eller udgang for et givet marked. Faktisk garanterer den, at din ordre aldrig vil blive fyldt til en dårligere pris end din ønskede pris. Dette kommer dog med en ulempe. Markedet når muligvis aldrig din pris, hvilket betyder, at din ordre ikke vil blive fyldt. I mange tilfælde kan dette betyde, at man går glip af en potentiel handelsmulighed.

Beslutningen om, hvornår man skal bruge en limitordre eller en markedsordre, kan variere for hver enkelt handlende. Nogle handlende bruger muligvis kun den ene eller den anden, mens andre bruger begge – dette afhænger af omstændighederne. Det væsentlige her er at forstå, hvordan de fungerer, så du selv kan bestemme.

Vil du gerne finde ud af mere? Se Hvad er en limitordre?.


Hvad er en stoplimitordre?

Nu hvor vi ved, hvad markeds- og limitordrer er, så lad os tale om stop-loss-ordrer. En stop-loss-ordre er en type limit- eller markedsordre, der kun aktiveres, når en bestemt pris er nået. Denne pris kaldes stopprisen.

Formålet med en stoplossordre er primært at begrænse tab. Hver handel skal have et ophævelsespunkt, hvilket er et prisniveau, som du skal definere på forhånd. Dette er niveauet, hvor du siger, at din oprindelige idé var forkert, hvilket betyder, at du skal forlade markedet for at forhindre yderligere tab. Så ophævelsespunktet er der, hvor du typisk vil placere din stoplossordre.

Hvordan fungerer en stoplossordre? Som nævnt kan stop-loss være både en limit- eller en markedsordre. Dette er grunden til, at disse varianter også kan betegnes som stoplimit- og stopmarkedsordrer. Det vigtigste at forstå er, at stoploss kun aktiveres, når en bestemt pris er nået (stopprisen). Når stopprisen er nået, aktiverer den enten et markeds- eller en limitordre. Du indstiller i bund og grund stopprisen som udløser for din markeds- eller limitordre.

Der er dog én ting, du skal huske på. Vi ved, at limitordrer kun fyldes til limitprisen eller bedre, men aldrig værre. Hvis du bruger en stoplimitordre som dit stoploss, og markedet falder voldsomt, kan det øjeblikkeligt bevæge sig væk fra din limitpris og betyde at din ordre ikke vil blive fyldt. Med andre ord vil stopprisen udløse din stoplimitordre, men limitordren vil blive ved med ikke at være fyldt på grund af det kraftige prisfald. Dette er grunden til, at stopmarkedsordrer anses for værende sikrere end stoplimitordrer. De sikrer, at selv under ekstreme markedsforhold vil du være garanteret at forlade markedet, når dit ophævelsespunkt er nået.

Vil du gerne finde ud af mere? Se Hvad er en stoplimitordre?Hvad er makers og takers?

Du bliver en maker, når du afgiver en ordre, der ikke straks bliver fyldt, men som bliver føjet til ordrebogen. Eftersom din ordre føjer likviditet til ordrebogen, er du en "maker" af likviditet.

Limitordrer udføres typisk som maker-ordrer, dog ikke i alle tilfælde. Lad os f.eks. sige, at du placerer en limitkøbsordre med en limitpris, der er betydeligt højere end den aktuelle markedspris. Eftersom du siger, at din ordre kan blive udført ved limitprisen eller bedre, vil din ordre udføres mod markedsprisen (da den er lavere end din limitpris).

Du bliver en taker, når du afgiver en ordre, der straks bliver fyldt. Din ordre føjes ikke til ordrebogen, men matches straks med en eksisterende ordre i ordrebogen. Eftersom du tager likviditet fra ordrebogen, er du en taker. Markedsordrer vil altid være taker-ordrer, da du udfører din ordre til den bedste aktuelle tilgængelige markedspris.

Nogle børser vedtager en gebyrmodel i flere niveauer for at tilskynde handlende til at tilvejebringe likviditet. Når alt kommer til alt, er det i deres interesse at tiltrække handlende med en stor volumen til deres børs – likviditet tiltrækker mere likviditet. I sådanne systemer har makers en tendens til at betale lavere gebyrer end takers, da det er dem, der føjer likviditet til børsen. I nogle tilfælde kan de endda tilbyde rabat på gebyrer til makers. Du kan se dit nuværende gebyrniveau på Binance på denne side.

Hvis du vil se mere, kan du læse Hvad er makers og takers?


Hvad er bid-ask spread?

Bid-ask spreader forskellen mellem den højeste købsordre (bud) og den laveste salgsordre (udbud) på et givet marked. Det er i bund og grund kløften mellem den højeste pris, som en sælger er villig til at sælge ved, og den laveste pris, som en køber er villig til at købe ved.

Bid-ask spread er en måde at måle et markeds likviditet. Jo mindre bid-ask spread er, jo mere likvidt er markedet. Bid-ask spread kan også betragtes som et mål for udbud og efterspørgsel af et givet aktiv. I denne forstand er udbuddet repræsenteret af udbudssiden, mens efterspørgslen er repræsenteret af budsiden.

Når du afgiver en købsordre på markedet, fyldes den til den lavest tilgængelige salgspris. Omvendt, når du afgiver en salgsordre på markedet, fyldes den ved det højest tilgængelige bud. 


Hvad er en candlestick-graf?

En candlestick-graf er en grafisk repræsentation af prisen på et aktiv for en given tidsramme. Den består af candlesticks, der hver især repræsenterer den samme tidsperiode. F.eks. viser en 1-timers graf candlesticks, der hver især repræsenterer en periode på en time. En 1-dags graf viser candlesticks, der hver især repræsenterer en periode på en dag osv.

Daglig graf over Bitcoin. Hver candlestick repræsenterer en handelsdag.

Daglig graf over Bitcoin. Hver candlestick repræsenterer en handelsdag.


En candlestick består af fire datapunkter: Åben, Høj, Lav og Luk (også kaldet OHLC-værdierne). Åben og Luk er første og sidste registrerede pris for den givne tidsramme, mens Lav og Høj er henholdsvis laveste og højeste registrerede pris. 

Candlestick-grafer er ét af de vigtigste værktøjer til analyse af finansielle data. Candlesticks dateres tilbage til det 17. århundredes Japan, men er blevet forbedret i begyndelsen af det 20. århundrede af handelspionerer såsom Charles Dow.

Candlestick-grafanalysen er én af de mest almindelige måder at se på bitcoin-markedet ved hjælp af teknisk analyse. Vil du lære at læse candlestick-grafer? Se En begyndervejledning til candlestick-grafer.


Hvad er et candlestick-grafmønster?

Teknisk analyse er i vid udstrækning baseret på den antagelse, at tidligere prisbevægelser kan indikere fremtidig prisudvikling. Så hvordan kan candlestick-grafer være nyttige i denne sammenhæng? Ideen er at identificere mønstre for candlestick-grafer og skabe handelsideer baseret på dem.

Candlestick-grafer hjælper handlende med at analysere markedsstrukturen og afgøre, om vi er i et bullish eller bearish markedsmiljø. De kan også bruges til at identificere interesseområder på en graf, såsom støtte- eller modstandsniveauer eller potentielle vendepunkter. Dette er de steder på grafen, der normalt har øget handelsaktivitet.

Candlestick-grafmønstre er også en fantastisk måde til at styre risiko på, da de kan præsentere handelsopsætninger, der er definerede og nøjagtige. Hvordan? Candlestick-grafmønstre kan definere klare prismål og ophævelsespunkter. Dette giver handlende mulighed for at komme med meget præcise og kontrollerede handelsopsætninger. Som sådan bruges candlestick-grafmønstre i vid udstrækning af Forex- og kryptovalutahandlende.

Nogle af de mest almindelige candlestick-grafmønstre omfatter flag, trekanter, kiler, hamre, stjerner og Doji-formationer. Hvis du vil lære at læse dem, kan du se 12 populære candlestick-grafmønstre, der anvendes i teknisk analyse og En begyndervejledning til klassiske diagrammønstre.


Hvad er en trendlinje?

Trendlinjer er et meget brugt værktøj af både handlende og tekniske analytikere. De er linjer, der forbinder bestemte datapunkter på et diagram. Disse data er typisk prisen, men ikke i alle tilfælde. Nogle handlende kan også tegne trendlinjer på tekniske indikatorer og oscillatorer.

Hovedideen bag tegning af trendlinjer er at visualisere visse aspekter af prisudviklingen. På denne måde kan handlende identificere den overordnede tendens og markedsstruktur.


Prisen på bitcoin rører ved en trendlinje flere gange, hvilket indikerer en opadgående tendens.

Prisen på bitcoin rører ved en trendlinje flere gange, hvilket indikerer en opadgående tendens.


Nogle handlende bruger muligvis kun tendenslinjer til at få en bedre forståelse af markedsstrukturen. Andre kan bruge dem til at skabe handlingsmæssige handelsideer baseret på, hvordan tendenslinjerne interagerer med prisen.

Tendenslinjer kan anvendes på et diagram, der viser stort set enhver tidsramme. Som med ethvert andet markedsanalyseværktøj har tendenslinjer på højere tidsrammer imidlertid en tendens til at være mere pålidelige end tendenslinjer på lavere tidsrammer. 

Et andet aspekt at overveje her er styrken af en tendenslinje. Den konventionelle definition af en tendenslinje definerer, at den skal røre ved prisen mindst to eller tre gange for at blive gyldig. Typisk gælder det, at jo flere gange prisen har rørt (testet) en tendenslinje, jo mere pålidelig kan den anses for at være.

Hvis du gerne vil læse mere om, hvordan du tegner tendenslinjer, kan du læse Tendenslinjer forklaret.


Hvad er støtte og modstand?

Støtte og modstand er nogle af de mest grundlæggende begreber i forbindelse med handel og teknisk analyse.

Støtte betyder et niveau, hvor prisen finder et "gulv". Med andre ord er et støtteniveau et område med betydelig efterspørgsel, hvor købere træder til og presser prisen op.

Modstand betyder et niveau, hvor prisen finder et "loft". Et modstandsniveau er et område med et betydeligt udbud, hvor sælgere træder til og presser prisen ned.


Støtteniveau (rødt) testes og brydes og bliver til modstand.

Støtteniveau (rødt) testes og brydes og bliver til modstand.


Nu ved du, at støtte og modstand er niveauer af henholdsvis øget efterspørgsel og udbud. Der kan dog være mange andre faktorer i spil, når man tænker på støtte og modstand.

Tekniske indikatorer såsom tendenslinjer, glidende gennemsnit, Bollinger Bands, Ichimoku Clouds og Fibonacci Retracement kan også foreslå potentielle støtte- og modstandsniveauer. Faktisk bruges der sågar aspekter af menneskelig psykologi. Dette er grunden til, at handlende og investorer kan indarbejde støtte og modstand meget forskelligt i deres individuelle handelsstrategi.

Vil du gerne vide, hvordan du tegner støtte- og modstandsniveauer på et diagram? Se Forklaring af grundlæggende støtte og modstand.Kapitel 5 – Indikatorer for teknisk analyse


Indhold


Hvad er en indikator for teknisk analyse?

Tekniske indikatorer beregner målinger relateret til et finansielt instrument. Denne beregning kan baseres på pris, antal, data i kæden, åben interesse, sociale målinger eller sågar en anden indikator.

Som vi tidligere har gennemgået, baserer tekniske analytikere deres metoder på den antagelse, at historiske prismønstre kan diktere fremtidige prisbevægelser. Som sådan kan handlende, der bruger teknisk analyse, bruge en række tekniske indikatorer til at identificere potentielle indgangs- og udgangspunkter på et diagram.

Tekniske indikatorer kan kategoriseres ved flere metoder. Dette kan omfatte, om de peger mod fremtidige tendenser (førende indikatorer), bekræfter et mønster, der allerede er i gang (forsinkede indikatorer) eller afklarer hændelser i realtid (tilfældige indikatorer).

En anden kategorisering kan vedrøre, hvordan disse indikatorer præsenterer oplysningerne. I denne forstand er der overlapningsindikatorer, der overlapper med data over pris, og der er oscillatorer, der svinger mellem en minimums- og en maksimumsværdi. 

Der er også typer af indikatorer, der sigter mod at måle et specifikt aspekt af markedet såsom momentumindikatorer. Som navnet antyder, sigter de mod at måle og vise markedsmomentum.

Hvilken teknisk analyseindikator er så den bedste? Der er ikke et simpelt svar på dette spørgsmål. Handlende kan bruge mange forskellige typer tekniske indikatorer, og deres valg er i vid udstrækning baseret på deres individuelle handelsstrategi. Men for at kunne træffe et valg, var de nødt til at lære om dem først – og det er det, vi skal gøre i dette kapitel.


Førende vs. forsinkede indikatorer

Som vi har nævnt, vil forskellige indikatorer have forskellige kvaliteter og bør bruges til specifikke formål. Førende indikatorer peger mod fremtidige begivenheder. Forsinkede indikatorer bruges til at bekræfte noget, der allerede er sket. Så hvornår skal du bruge dem?

Førende indikatorer er typisk nyttige til kort- og mellemsigtet analyse. De bruges, når analytikere forudser en tendens og leder efter statistiske værktøjer til at bakke op om deres hypotese. Især når det kommer til økonomi, kan førende indikatorer være særligt nyttige til at forudsige perioder med recession

Når det kommer til handel og teknisk analyse, kan førende indikatorer også bruges for deres prædiktive kvaliteter. Ingen særlig indikator kan dog forudsige fremtiden, så disse prognoser skal altid tages med et gran salt.

Forsinkede indikatorer bruges til at bekræfte begivenheder og tendenser, der allerede er sket, eller allerede er i gang. Dette kan virke overflødigt, men det kan være meget nyttigt. Forsinkede indikatorer kan bringe visse aspekter af markedet i fokus, som ellers ville forblive skjult. Som sådan anvendes forsinkede indikatorer typisk til langsigtet grafanalyse.

Vil du gerne finde ud af mere? Se Førende og forsinkede indikatorer forklaret.


Hvad er en momentumindikator?

Momentumindikatorer har til formål at måle og vise markedsmomentum. Hvad er markedsmomentum? Sagt på en enkel måde er det måling af prisændringernes hastighed. Momentumindikatorer sigter mod at måle den hastighed, hvormed priserne stiger eller falder. Som sådan bruges de typisk til kortsigtet analyse af handlende, der ønsker at drage fordel af udbrud af høj volatilitet.

Målet for en momentumhandler er at gå ind i handler, når momentum er højt, og afslutte, når markedsmomentum begynder at falme. Typisk, hvis volatiliteten er lav, har prisen en tendens til at blive presset ind i et lille interval. Efterhånden som spændingen opbygges, gør prisen ofte et stort impulstræk, der til sidst bryder ud af området. Dette er, når momentumhandlere trives.

Når trækket er afsluttet, og de handlende har forladt deres position, går de videre til et andet aktiv med højt momentum og forsøger at gentage den samme spilplan. Som sådan bruges momentumindikatorer i vid udstrækning af dagshandlende, skalpere og kortsigtede handlende, der leder efter hurtige handelsmuligheder. 


Hvad er handelsbeløbet?

Handelsbeløbet kan betragtes som den vigtigste indikator. Det viser antallet af individuelle enheder, som et aktiv bliver handlet for på et givet tidspunkt. Det viser i bund og grund, hvor meget af dette aktiv der skiftede hænder i løbet af den målte tid.

Nogle anser handelsvolumen for at være den vigtigste tekniske indikator derude. "Volumen går forud for pris" er et berømt ordsprog i handelsverdenen. Det tyder på, at stor handelsvolumen kan være en førende indikator før en stor prisbevægelse (uanset retningen).

Ved at se på antallet af handler kan handlende måle styrken af den underliggende tendens. Hvis høj volatilitet ledsages af et stort antal handler, kan dette betragtes som en validering af trækket. Dette giver mening, fordi høj handelsaktivitet bør svare til et betydeligt antal, da mange handlende og investorer er aktive på det pågældende prisniveau. Men hvis volatiliteten ikke ledsages af et stort antal, kan den underliggende tendens betragtes som svag.

Prisniveauer med historisk stort antal kan også give et godt potentielt indgangs- eller udgangspunkt for handlende. Eftersom historien har tendens til at gentage sig selv, kan disse niveauer være, hvor øget handelsaktivitet er mere tilbøjelig til at ske. Ideelt set bør støtte- og modstandsniveauer også ledsages af en stigning i antallet, hvilket bekræfter niveauets styrke.


Hvad er det relative styrkeindeks (RSI)?

Det relative styrkeindeks (RSI) er en indikator, der viser, om et aktiv er overkøbt eller oversolgt. Det er en momentumoscillator, der viser den hastighed, hvormed prisændringer sker. Denne oscillator varierer mellem 0 og 100, og data vises normalt på en kurvegraf.


RSI-indikatoren blev anvendt på en bitcoin-graf.

RSI-indikatoren blev anvendt på en bitcoin-graf.


Hvad er ideen bag måling af markedets momentum? Det betyder, at hvis momentum er stigende, mens prisen stiger, er den opadgående tendens stærk, og flere og flere købere træder til. Omvendt, hvis momentum aftager i en opadgående tendens, kan den betragtes som svag. I dette tilfælde kan en vending være på vej.

Lad os se, hvordan den traditionelle fortolkning af RSI fungerer. Hvis RSI-værdien er under 30, kan aktivet betragtes som oversolgt. I modsætning hertil kan det betragtes som overkøbt, når det er over 70.

Alligevel bør RSI-aflæsninger tages med en vis skepsis. RSI kan nå ekstreme værdier under ekstraordinære markedsforhold – og selv da kan markedstendensen stadig fortsætte i et stykke tid.

RSI er én af de nemmeste tekniske indikatorer at forstå, hvilket gør den til én af de bedste for nye handlende. Hvis du vil vide mere, kan du læse Hvad er RSI-indikatoren?


Hvad er det glidende gennemsnit (MA)?

Glidende gennemsnit udjævner prisudvikling og gør det lettere at få øje på markedstendenser. Eftersom de er baseret på tidligere prisdata, mangler de prædiktive kvaliteter. Som sådan betragtes glidende gennemsnit som værende forsinkede indikatorer.

Der er forskellige typer af glidende gennemsnit – de to mest almindelige er det enkelt glidende gennemsnit (SMA eller MA) og det eksponentielt glidende gennemsnit (EMA). Hvad er forskellen mellem dem? 

Det enkelt glidende gennemsnit beregnes ved at tage prisdata fra de forrige n-perioder og producere et gennemsnit. F.eks. tager den 10-dages SMA den gennemsnitlige pris for de sidste 10 dage og plotter resultaterne på en graf.


200-ugers glidende gennemsnit baseret på prisen på bitcoin.

200-ugers glidende gennemsnit baseret på prisen på bitcoin.


Det eksponentielt glidende gennemsnit er lidt vanskeligere. Det bruger en anden formel, der lægger større vægt på nyere prisdata. Som følge heraf reagerer EMA hurtigere på de seneste begivenheder i prisforanstaltningerne, mens SMA kan tage mere tid at indhente.

Som nævnt er det glidende gennemsnit forsinkede indikatorer. Jo længere periode, jo større forsinkelse. Som sådan vil 200-dages SMA reagere langsommere på den seneste prisudvikling end 100-dages SMA.

Glidende gennemsnit kan hjælpe dig med nemt at identificere markedstendenser. Hvis du vil vide mere om dem, kan du læse Glidende gennemsnit forklaret.


Hvad er konvergens og divergens for glidende gennemsnit (MACD)?

MACD er en oscillator, der bruger to glidende gennemsnit til at vise momentum på et marked. Eftersom det er baseret på tidligere prisdata, er det en forsinket indikator.

MACD består af to linjer – MACD-linjen og signallinjen. Hvordan beregner du dem? Du får MACD-linjen ved at trække 26 EMA fra 12 EMA. Simpelt nok. Dette indtegnes herefter på MACD-linjens 9 EMA – signallinjen. Derudover vil mange kortlægningsværktøjer også vise et histogram, der illustrerer afstanden mellem MACD-linjen og signallinjen.


MACD-indikatoren blev anvendt på en bitcoin-graf.

MACD-indikatoren blev anvendt på en bitcoin-graf.


Handlende kan bruge MACD ved at observere forholdet mellem MACD-linjen og signallinjen. En krydsning mellem de to linjer er normalt en bemærkelsesværdig begivenhed, når det kommer til MACD. Hvis MACD-linjen krydser over signallinjen, kan det fortolkes som et bullish signal. I modsætning hertil, hvis MACD-linjen krydser under signalet, kan det fortolkes som et bearish signal.

MACD er én af de mest populære tekniske indikatorer derude til måling af markedsmomentum. Hvis du vil vide mere om det, kan du læse MACD-indikatoren forklaret.Hvad er Fibonacci Retracement-værktøjet?

Fibonacci Retracement-værktøjet (eller Fib Retracement) er en populær indikator baseret på en talrække kaldet Fibonacci-rækken. Disse tal blev identificeret i det 13. århundrede af en italiensk matematiker kaldet Leonardo Fibonacci. 

Fibonacci-tallene er nu én del af mange tekniske analyseindikatorer, og Fib Retracement er blandt de mest populære. Det bruger forhold afledt af Fibonacci-tallene som procentdele. Disse procentsatser indtegnes derefter over et diagram, og handlende kan bruge dem til at identificere potentielle støtte- og modstandsniveauer.  

Disse Fibonacci-forhold er:

 • 0 %

 • 23,6 %

 • 38,2 %

 • 61,8 %

 • 78,6 %

 • 100 %

Mens 50 % teknisk set ikke er et Fibonacci-forhold, overvejer mange handlende det også, når de bruger værktøjet. Derudover kan Fibonacci-forhold uden for området 0-100 % også anvendes. Nogle af de mest almindelige er 161,8 % 261,8 % og 423,6 %.


Fibonacci-niveauer på et bitcoin-diagram.

Fibonacci-niveauer på et bitcoin-diagram.


Så hvordan kan handlende bruge Fibonacci Retracement-niveauerne? Hovedideen bag indtegning af procentforhold på et diagram er at finde interesseområder. Typisk vil handlende vælge to vigtige prispunkter på et diagram og fastgøre værdierne 0 og 100 i Fib Retracement-værktøjet til disse punkter. Det interval, der er skitseret mellem disse punkter, kan fremhæve potentielle ind- og udgangspunkter og hjælpe med at bestemme stoploss-placering.

Fibonacci Retracement-værktøjet er en alsidig indikator, der kan bruges i en bred vifte af handelsstrategier. Hvis du vil vide mere, kan du læse En vejledning til håndtering af Fibonacci Retracement.


Hvad er stokastisk RSI (StochRSI)?

Den stokastiske RSI, eller StochRSI, er et derivat af RSI. På samme måde som RSI er dens hovedformål at afgøre, om et aktiv er overkøbt eller oversolgt. I modsætning til RSI genereres StochRSI imidlertid ikke ud fra prisdata, men RSI-værdier. På de fleste kortlægningsværktøjer vil værdierne for StochRSI variere mellem 0 og 1 (eller 0 og 100).

StochRSI har tendens til at være den mest nyttige, når den er nær de øvre eller nedre ekstremer af sit område. På grund af sin større hastighed og højere følsomhed kan den dog producere mange falske signaler, der kan være udfordrende at fortolke.

Den traditionelle fortolkning af StochRSI er tilsvarende RSI. Når det er over 0,8, kan aktivet betragtes som overkøbt. Når det er under 0,2, kan aktivet betragtes som oversolgt. Det er dog værd at nævne, at disse ikke bør ses som direkte signaler til at komme ind eller ud af handler. Selvom disse oplysninger helt sikkert fortæller en historie, kan der også være andre sider af historien. Derfor bruges de fleste tekniske analyseværktøjer bedst i kombination med andre markedsanalyseteknikker.

Vil du finde ud af mere om StochRSI? Se Stokaistisk RSI forklaret.


Hvad er Bollinger Bands (BB)?

Bollinger Bands, der er opkaldt efter John Bollinger, måler markedsvotalitet og bruges ofte til at få øje på overkøbte og oversolgte forhold. Denne indikator består af tre linjer eller "bånd" – et SMA (det midterste bånd) samt et øvre og nedre bånd. Disse bånd placeres derefter på et diagram sammen med prisudviklingen. Ideen er, at når volatiliteten stiger eller falder, vil afstanden mellem disse bånd ændre, udvide og trække sig sammen.


Bollinger Bands på et bitcoin-diagram.

Bollinger Bands på et bitcoin-diagram.


Lad os gennemgå den generelle fortolkning af Bollinger Bands. Jo tættere prisen er på det øverste bånd, jo tættere kan aktivet være på overkøbte forhold. På samme måde gælder det, at jo tættere det er på det lavere bånd, jo tættere kan aktivet være på oversolgte forhold. 

En bemærkelsesværdig ting er, at prisen generelt vil være indeholdt i båndets rækkevidde, men det kan til tider bryde over eller under dem. Betyder det, at det er et øjeblikkeligt signal om at købe eller sælge? Nej. Det fortæller os bare, at markedet bevæger sig væk fra mellembåndet SMA og når ekstreme forhold.

Handlende kan også bruge Bollinger Bands til at forsøge at forudsige en markedsklemme, også kendt som Bollinger Bands Squeeze. Denne refererer til en periode med lav volatilitet, hvor båndene kommer virkelig tæt på hinanden og "presser" prisen ind i et lille interval. Efterhånden som "presset" opbygges i det lille område, springer markedet til sidst ud af det, hvilket fører til en periode med øget volatilitet. Eftersom markedet kan bevæge sig op eller ned, betragtes squeeze-strategien som neutral (hverken bearish eller bullish). Så det kan være værd at kombinere det med andre handelsværktøjer såsom støtte og modstand.

Vil du mestre din forståelse af Bollinger Bands? Læs Bollinger Bands forklaret.


Hvad er den volumenvægtede gennemsnitspris (VWAP)?

Som vi har nævnt tidligere, anser mange handlende antallet af handler for at være den vigtigste indikator. Så er der nogen indikatorer baseret på antal?

Den volumenvægtede gennemsnitspris, eller VWAP, kombinerer volumeneffekten med prishandling. Nærmere betegnet er det gennemsnitsprisen på et aktiv for en given periode vægtet efter antallet. Dette gør det mere nyttigt end blot at beregne gennemsnitsprisen, da det også tager højde for, hvilke prisniveauer der havde det største antal handler.

Hvordan bruger handlende VWAP? VWAP bruges typisk som et benchmark for de nuværende udsigter på markedet. I denne forstand, når markedet er over VWAP-linjen, kan det betragtes som bullish. På samme tid, hvis markedet er under VWAP-linjen, kan det betragtes som bearish. Har du bemærket, hvordan dette ligner fortolkningen af glidende gennemsnit? VWAP kan faktisk sammenlignes med glidende gennemsnit – i det mindste på den måde, den bruges på. Som vi har set, er den største forskel, at VWAP også tager antallet af handler med i betragtning.

Derudover kan VWAP også bruges til at identificere områder med højere likviditet. Mange handlende vil bruge prisbruddet over eller under VWAP-linjen som et handelssignal. De vil dog typisk også indarbejde andre målinger i deres strategi for at reducere risici.

Vil du vide mere om, hvordan du kan bruge VWAP? Se Volumenvægtet gennemsnitspris (VWAP) forklaret.


Hvad er parabolsk SAR?

Den parabolske SAR bruges til at bestemme retningen af tendensen og potentielle vendinger. "SAR" står for Stop and Reverse. Dette refererer til det punkt, hvor en lang position skal lukkes og en kort position åbnes, eller omvendt.

Parabolisk SAR vises som en række prikker på et diagram, enten over eller under prisen. Generelt, hvis prikkerne er under prisen, betyder det, at prisen er i en opadgående tendens. I modsætning hertil, hvis prikkerne er over prisen, betyder det, at prisen er i en nedadgående tendens. En vending opstår, når prikkerne vender til den "anden side" af prisen.


Den parabolske SAR på et bitcoin-diagram.

Den parabolske SAR på et bitcoin-diagram.


Den parabolske SAR kan give indsigt i retningen af markedstendensen. Den er også praktisk til at identificere punkter for tendensvending. Nogle handlende kan også bruge Parabolic SAR-indikatoren som grundlag for deres efterfølgende stoploss. Denne specielle ordretype bevæger sig sammen med markedet og sørger for, at investorer kan beskytte deres overskud under en stærk opadgående tendens.

Den paraboliske SAR er bedst under stærke markedstendenser. I perioder med konsolidering kan det give mange falske signaler om potentielle tilbageførsler. Vil du gerne lære at bruge Parabolic SAR-indikatoren? Se En kort vejledning til den parabolske SAR-indikator.


Hvad er Ichimoku Cloud?

Ichimoku Cloud er en TA-indikator, der kombinerer mange indikatorer i et enkelt diagram. Blandt de indikatorer, vi har nævnt, er Ichimoku bestemt én af de mest komplicerede. Ved første øjekast kan det være svært at forstå dens formler og arbejdsmekanismer. Men i praksis er Ichimoku Cloud ikke så svær at bruge, som det ser ud til, og mange handlende bruger den, fordi den kan producere meget forskellige, veldefinerede handelssignaler. 

Som nævnt er Ichimoku Cloud ikke kun en indikator, det er en samling indikatorer. Det er en samling, der giver indsigt i markedets momentum, støtte- og modstandsniveauer og retningen af tendensen. Den opnår dette ved at beregne fem gennemsnit og indtegne dem på et diagram. Den producerer også en "sky" fra disse gennemsnit, som kan forudsige potentielle støtte- og modstandsområder.

Mens gennemsnittet spiller en vigtig rolle, er skyen i sig selv en vigtig del af indikatoren. Generelt, hvis prikkerne er under prisen, betyder det, at prisen er i en opadgående tendens. Omvendt, hvis prisen er under skyen, kan den anses for at være i en nedadgående tendens.


Ichimoku Cloud på et bitcoin-diagram, der fungerer som støtte og derefter modstand.

Ichimoku Cloud på et bitcoin-diagram, der fungerer som støtte og derefter modstand.


Ichimoku Cloud kan også styrke andre handelssignaler.

Ichimoku Cloud er vanskelig at mestre, men når du først har fundet ud af, hvordan den fungerer, kan det give gode resultater. Se Ichimoku Clouds forklaret for at lære mere.Kapitel 6 – Tips til handel med kryptovaluta


Indhold


Hvordan begynder jeg at handle med kryptovaluta?

Hvis du har besluttet, at du vil begynde at handle, er her et par ting, du skal overveje.

For det første har du selvfølgelig brug for kapital til at handle med. Hvis du ikke har opsparing og begynder at handle med penge, du ikke kan tabe, kan det have en alvorlig skadelig indvirkning på dit liv. Handel er ikke en let bedrift – et overvældende flertal af nye handlende mister penge. Du bliver nødt til at forvente, at de penge, du lægger til side til handel, kan forsvinde hurtigt, og at du eventuelt aldrig genvinder dine tab. Derfor anbefales det at starte med mindre beløb for at teste det.

Noget andet, du også skal tænke på, er din overordnede handelsstrategi. Der er mange mulige veje at tage, når det kommer til at tjene penge på de finansielle markeder. Afhængigt af den tid og de kræfter, du kan lægge i dette, kan du vælge mellem mange forskellige strategier for at nå dine økonomiske mål.

Til sidst er her et ekstra punkt. Mange handlende præsterer bedst, når handel ikke er deres vigtigste indtægtskilde. Således er den følelsesmæssige byrde lettere at bære, end hvis deres daglige overlevelse afhænger af den. Eliminering af følelser er et kernetræk hos succesrige handlende, og det er betydeligt sværere at gøre, når ens levebrød står på spil. Så især når du starter, kan det anbefales at tænke på handel og investering som et sideforetagende. Og husk at starte med små beløb for at lære og øve dig. Det kan også være en fordel at undersøge måder at tjene passiv indkomst på med kryptovaluta.

Hvis du gerne vil lære om enkle fejl, der skal undgås, når det kommer til handel og teknisk analyse, bør du læse 7 Almindelige fejl i teknisk analyse (TA).


Sådan handler du med kryptovaluta på Binance

Så du har besluttet dig for at træde ind i en verden af kryptvaluta-handel. Hvad skal du gøre?

Først skal du konvertere din fiat-valuta til kryptovaluta. Den nemmeste måde at gøre det på er ved at gå til siden Køb krypto på Binance, hvor du har masser af muligheder. Du kan købe krypto med debet- og kreditkort ved hjælp af din bankkonto på P2P-børsen og gennem tredjepartsløsninger såsom Simplex, Paxful eller Koinax. Når du er færdig, vil du være en del af det nye finansielle system!

Nu hvor du har fået din kryptovaluta, er de potentielle muligheder rigelige. Du kan med det samme gå til Binance-spotbørsen og handle mønter. Hvis du har tidligere erfaring med handel, kan du se platformen Binance-marginhandel eller Binance-futures. Der er også passive indkomstmuligheder til rådighed, som inkluderer staking, udlån af dine aktiver i Binance-opsparing, tilslutning til Binance-miningpuljen med mere.

Indtil videre omfatter disse alle det, der kaldes en centraliseret børs – såsom Binance. Dette er børser, hvor du indsætter din krypto og udfører dine økonomiske aktiviteter inden for børsens interne systemer. Takket være magien ved blockchain-teknologi er der imidlertid andre muligheder derude kaldet decentraliserede børser (DEX). På disse steder forlader dine midler aldrig din egen kryptovalutategnebog, så du har til enhver tid fuld forvaring over den. Du kan også forbinde din hardware-tegnebog og handle direkte fra den.

Centraliserede børser er dominerende på kryptovalutayområdet. Men mange handlende og blockchain-entusiaster mener, at en betydelig del af handelsvoluminet for kryptovaluta vil ske på DEX'er i fremtiden. Gå til Binance DEX og prøv selv handelsoplevelsen!


Hvad er en handelsjournal, og skal jeg bruge en?

En handelsjournal er en dokumentation på dine handelsaktiviteter. Skal du have en? Sandsynligvis! Du kan bruge et enkelt Excel-regneark eller abonnere på en dedikeret tjeneste.

Især når det kommer til mere aktiv handel, overvejer nogle handlende at have en handelsjournal, hvilket er afgørende for konsekvent fortjeneste. Når alt kommer til alt, hvis du ikke dokumenterer dine handelsaktiviteter, hvordan vil du identificere dine styrker og svagheder? Uden en handelsjournal har du ikke en klar idé om din præstation.

Husk, at forudindtagethed kan spille en stor rolle i dine handelsbeslutninger, og en handelsjournal kan hjælpe med at afbøde nogle af dem. Hvordan? Du kan jo ikke modsige data! Handelsresultater kommer i sidste ende an på tal, og hvis du ikke gør noget godt, afspejles det i din præstation. Ved omhyggeligt at føre en handelsjournal kan du også overvåge, hvilke strategier der fungerer bedst.


Hvordan skal jeg beregne min positionsstørrelse i handel?

Ét af de vigtigste aspekter af handel er risikostyring. Faktisk hævder nogle handlende, at det er det vigtigste. Derfor er det vigtigt at beregne størrelsen af dine positioner med en standardiseret formel. Sådan foregår beregningen. 

Først skal du bestemme, hvor meget af din konto du er villig til at risikere på individuelle handler. Lad os sige, at dette er 1 %. Betyder det, at du indtaster positioner med 1 % af din konto? Nej, det betyder, at hvis dit stoploss bliver ramt, mister du ikke mere end 1 % af din konto.

Det kan synes at være for lidt, men det er for at sikre, at et par uundgåelige dårlige handler ikke sprænger din konto. Så når du har defineret dette, skal du bestemme, hvor dit stoploss er. Du skal gøre dette for hver enkel handel, baseret på det specifikke i handelsideen. Lad os sige, at du har bestemt, at du vil placere dit stoploss 5 % fra din første post. Det betyder, at når dit stoploss er ramt, og du afslutter 5 % fra din indgang, bør du miste nøjagtigt 1 % af din konto.

Så lad os sige, at vores kontostørrelse er 1.000 USDT. Vi risikerer 1 % med hver handel. Vores stoploss er 5 % fra vores indgang. Hvilken positionsstørrelse skal vi bruge? 

1000*0,01/0,05=200

Hvis vi kun vil miste 10 USDT, hvilket er 1 % af vores konto, skal vi indtaste en position på 200 USDT.

Denne proces kan virke lidt langvarig i starten, men det er vigtigt for at styre risikoen korrekt. Godt nyt, vi har en hel artikel om det: Sådan beregnes positionsstørrelse i handel.


Hvilken online handelssoftware skal jeg bruge?

Diagramanalyse er en central del af enhver teknisk analytikers handelsværktøjssæt. Men hvad er den bedste måde at gøre det på? Binance har integreret TradingView-diagrammer, så du kan foretage din analyse direkte på platformen – både på webgrænsefladen og i mobilappen. Du kan også oprette en TradingView-konto og kontrollere alle Binance-markeder via deres platform.

Der er mange andre online platforme der tilbyder diagram-software på markedet, der hver især tilbyder forskellige fordele. Typisk skal du dog betale et månedligt abonnementsgebyr. Nogle andre med fokus på kryptohandel er Coinigy, TradingLite, Exografs og Tensorgrafs.


Skal jeg deltage i en betalt gruppe til handel?

Højst sandsynligt ikke. Der er masser af fantastisk gratis information om handel, så hvorfor ikke lære af det? Det er også nyttigt at øve sig på handel på egen hånd, så du kan lære af dine fejl og finde ud af, hvad der fungerer bedst for dig og din handelsstil.

Det at blive medlem af en betalt gruppe kan være et gyldigt læringsværktøj, men pas på svindel og falsk reklame. Når alt kommer til alt er det ret let at forfalske handelsresultater for at få tilhængere til en betalt tjeneste.

Det er også værd at tænke over, hvorfor en succesrig handlende måske ønsker at starte en betalt gruppe i første omgang. En sideindkomst er altid velkommen, men hvorfor gøre det for et stort gebyr, hvis de allerede klarer sig så godt?

Når det er sagt, driver nogle succesrige handlende betalte fællesskaber af høj kvalitet med yderligere tjenester såsom særlige markedsdata. Bare vær ekstra forsigtig med, hvem du giver dine penge til, da de fleste betalte grupper til handel eksisterer for at udnytte nye handlere.


Hvad er Pump and Dump (P&D)?

Pump and Dump er en ordning, der involverer at øge prisen på et aktiv gennem falske oplysninger. Når prisen er steget betydeligt ("pumpet"), sælger ("dumper") gerningsmændene deres billigt købte poser til en meget højere pris.


Typisk prismønster for en pump- og dump-ordning.

Typisk prismønster for en pump- og dump-ordning.


Pump- and Dump-ordninger er voldsomme på kryptovalutamarkederne, især på bull-markeder. I disse tider kommer mange uerfarne investorer ind på markedet, og de er lettere at udnytte. Denne type svindel er mest almindelig med kryptovalutaer med lille markedsværdi, da deres priser generelt er lettere at blæse op på grund af den lave likviditet på disse markeder.

Pump and Dump-ordninger er ofte orkestreret af private Pump and Dump-grupper, der lover let afkast for deltagere (normalt mod et gebyr). Det, der normalt sker, er imidlertid, at disse deltagere udnyttes af en endnu mindre gruppe, der allerede har bygget deres positioner.

På de gamle markeder er folk, der findes skyldige i at fremme Dump and Pump-ordninger, underlagt store bøder.


Ønsker du at komme i gang med kryptovaluta? Køb bitcoin på Binance!


Skal jeg tilmelde mig kryptovaluta-airdrops?

Måske, men vær ekstra forsigtig! Airdrops er en ny måde at distribuere kryptovaluta til et bredt publikum på. En airdrop kan være en fantastisk måde at sikre, at en kryptvaluta ikke er centraliseret i hænderne på kun få indehavere. Et mangfoldigt sæt indehavere er altafgørende for et sundt, decentraliseret netværk.

Men der findes ikke noget som en gratis frokost. Eller dog, det kan ske, hvis du er meget heldig! Typisk sker det dog, at initiativtagerne af airdrop direkte vil forsøge at udnytte dig eller vil have noget til gengæld.

Hvad beder de om? Ét af de mest almindelige "aktiver", der bliver bedt om til gengæld for en airdrop, er dine personlige oplysninger. Er dine personlige data 10-50 USD værd i bytte for en meget spekulativ kryptovaluta? Det er dit valg, men der kan være bedre måder at tjene lidt sideindkomst uden at sætte dit privatliv og personlige data i fare. Derfor skal du være ekstra forsigtig, når du overvejer at tilmelde dig kryptovaluta-airdrops.


Sammenfatning

Så fik vi gennemgået en hel del, ikke sandt? At komme i gang med kryptovalutahandel kan være en skræmmende opgave – der er så mange begreber at lære. Forhåbentlig har denne vejledning bidraget til at du føler dig lidt mere komfortabel i forhold til handel med kryptovaluta.

Der er dog altid mere at lære! Derfor har vi oprettet en platform med spørgsmål og svar, specifikt vedrørende kryptovaluta: Ask Academy. Hvis du har yderligere spørgsmål til handel med kryptovaluta, blockchain-teknologi, kryptografi eller andre relaterede emner, er du velkommen til at stille et, så vil fællesskabet besvare det for dig! Vi ses der.

Del opslag
Registrer en konto
Omsæt din viden til praksis ved at åbne en Binance-konto i dag.