Tři oblíbené kryptoměnové mosty a jak fungují
Obsah
Úvod
Co je kryptoměnový most?
Typy mostů
Most Wormhole sítě Solana
Avalanche Bridge
Polygon Bridge
Závěrem
Související články:
Tři oblíbené kryptoměnové mosty a jak fungují
Domů
Články
Tři oblíbené kryptoměnové mosty a jak fungují

Tři oblíbené kryptoměnové mosty a jak fungují

Pokročilí
Zveřejněno Nov 30, 2022Aktualizováno Jan 9, 2023
7m

TL;DR

Kryptoměnová přemostění zlepšují interoperabilitu mezi různými blockchainy. Propojují dříve izolované kryptoměnové ekosystémy, aby uživatelé mohli mezi oddělenými blockchainy, které mají svá vlastní technologická a ekonomická pravidla, sdílet data a převádět aktiva. 

Kryptografické mosty je možné rozdělit na: s nutností důvěry / bez nutnosti důvěry a jednosměrné/obousměrné. Mezi některé z oblíbených kryptoměnových mostů, které se používají k přesunu aktiv, patří Wormhole sítě Solana, Avalanche Bridge a Polygon Bridge. Každý z nich má své jedinečné výhody.

Úvod

Obecně platí, že blockchainy nejsou ze své podstaty interoperabilní, což znamená, že data a aktiva z jednoho blockchainu nelze převádět na jiný blockchain. Mnoho projektů tento problém řeší budováním vzájemných mostů, které umožňují přenos dat a aktiv. Každý kryptoměnový most ale propojuje jen určité blockchainy, takže nejde o univerzální řešení.

Pokud například nějaký tým vytvoří most mezi ETH a BTC, tento most už není možné používat k přesunu aktiv mezi XRP a ETH. Daný most mohou navíc používat jen uživatelé, kteří mají kryptoměnové peněženky kompatibilní s daným mostem.

Co je kryptoměnový most?

Kryptoměnový most je protokol, který dvěma nebo více blockchainům umožňuje spolupracovat a vzájemně sdílet data. Propojuje blockchainy, aby se uživatelé jedné sítě mohli podílet na aktivitách jiné sítě. To uživatelům kryptoměn umožňuje využívat držená aktiva mimo nativní blockchainy.

Blockchainy se liší tokeny, mechanismy konsensu, komunitami a modely správy. Kryptoměnový most zajišťuje blockchainovou interoperabilitu a umožňuje přenos dat a kryptoměnových aktiv mezi různými blockchainy.

Kryptografické mosty zároveň blockchainům umožňují stavět na vzájemných silných stránkách. Bitcoin například nemusí přestavovat svůj blockchain, aby na něm fungovaly chytré kontrakty, protože tuto mezeru mohou zaplnit jiné sítě.

Kryptoměnové mosty dále také umožňují vývojářům komunikovat a spolupracovat bez ohledu na to, na jaké síti pracují. Pro protokoly je tak snadnější se propojit a navázat na funkce a možnosti využití druhé sítě.

Kryptoměnové mosty obvykle převádí tokeny z jedné sítě na druhou tak, že je zabalí, což je proces, při kterém most uzamkne původní token v chytrém kontraktu a vytvoří ekvivalentní množství zabalených tokenů – například WETH pro ETH nebo WBNB pro BNB.

Na interoperabilitu kryptoměnového ekosystému se zaměřují i další technologie. Jednou z nich jsou například protokoly nulové vrstvy. Nulová vrstva umožňuje ostatním blockchainům stavět na společné podkladové vrstvě. Takové blockchainy pak nepotřebují mosty, protože všechny blockchainy postavené na stejné nulové vrstvě jsou hned od začátku propojené s ostatními blockchainy.

Typy mostů

Mosty s nutností důvěry

Mosty s nutností důvěry se spoléhají na ústřední subjekt nebo systém. Jejich součástí jsou externí ověřovatelé, kteří zajišťují bezpečný přenos dat a hodnot. To ale také znamená, že po uživatelích vyžadují, aby se vzdali kontroly nad kryptoměnovými aktivy, což je v rozporu s principem vlastní úschovy.

Mosty bez nutnosti důvěry

Mosty bez nutnosti důvěry na rozdíl o mostů s nutností důvěry nevyžadují žádnou třetí stranu. Místo toho fungují decentralizovaně a proces interoperability řídí chytré kontrakty. Uživatelé se tak nemusí vzdávat kontroly nad svými kryptoměnami. Zatímco uživatelé mostů s nutností důvěry se musí spolehnout na pověst provozovatele, uživatelé mostů bez nutnosti důvěry si musí pohlídat podkladový kód. 

Jednosměrné mosty

Jednosměrné mosty umožňují uživatelům přesouvat kryptoměny na jinou síť bez možnosti odeslat je stejnou cestou zpět. To znamená, že by se měly používat pouze pro jednosměrné transakce.

Obousměrné mosty

Obousměrné mosty naopak umožňují převod aktiv oběma směry. Je to hladší způsob, jak převádět data mezi dvěma sítěmi. Jsou proto vhodnější pro uživatele, kteří často odesílají a přijímají kryptoměny na obou sítích.

Most Wormhole sítě Solana

Wormhole je obousměrný most, který se pomocí vysokorychlostních a nízkonákladových strukturálních výhod sítě Solana snaží zajistit rychlý a levný pohyb tokenizovaných aktiv mezi blockchainy.

Cílem sítě Solana pro most Wormhole bylo vyřešit běžné problémy z oblasti decentralizovaných financí (DeFi), jako jsou vysoké poplatky gas, prokluz a zahlcení sítě. Když byl most v roce 2020 spuštěn, nabízel decentralizovaný způsob přemostění ERC-20 a SPL tokenů mezi Ethereem a Solanou. V současné době most Wormhole sítě Solana umožňuje převádět kryptoměny mezi 17 blockchainy.

Most Wormhole byl vyvinut ve spolupráci společností Certus One, která provozuje blockchainové uzly a poskytuje služby zabezpečení infrastruktury pro blockchainy typu proof-of-stake (PoS). Vzhledem k tomu, že vývojáři mohou k síti Solana přistupovat prostřednictvím mostu Wormhole, není nutné, aby kryptoměnové projekty přepisovaly kvůli Solaně vlastní základní zdrojový kód. 

Tento most vychází z decentralizovaných crosschainových oráklů. Tito takzvaní „strážci“ převádí tokeny z jednoho blockchainu na druhý tak, že je na jednom blockchainu uzamknou nebo spálí a na druhém je vyrazí nebo uvolní.

„Strážce“ provozují provozovatelé uzlů, jako jsou validátoři sítě Solana a zájmové strany ekosystému. Jejich harmonizovaná motivační struktura pomáhá se spolehlivým provozem mostu.

Avalanche Bridge

Avalanche Bridge (AB) je dalším obousměrným mostem. Vznikl především pro retailové uživatele a společnost Ava Labs ho na trh uvedla v červenci 2021. Tento most je náhradou předchozího mostu s názvem Avalanche-Ethereum Bridge (AEB) a může se pochlubit přibližně pětkrát nižšími poplatky než jeho předchůdce.

Kromě toho se AB snaží dále zlepšovat uživatelský dojem z přemosťování aktiv a zaměřuje se při tom na bezpečnost, rychlejší dokončení transakcí a nižší poplatky. AB propojuje Ethereum se sítí Avalanche a uživatelům umožňuje převádět ERC-20 tokeny z Etherea na mainnet sítě Avalanche. 

Koncept AB je tvořen soukromým základním zdrojovým kódem (Intel SGX) a zprostředkovateli (tzv. správci). Aplikace Intel SGX je soukromá enkláva, která vytváří bezpečnější výpočetní prostředí tím, že podporuje operace v uzavřeném prostoru a stará se o odolnost mostu proti manipulaci.

Hlavním úkolem správce je monitorovat blockchainy Avalanche a Ethereum. Když správce vidí, že na most Avalanche Bridge přichází ERC-20 token z Etherea, zaregistruje transakci v enklávě Intel SGX.

Když se ale tokeny odesílají ze sítě Avalanche na Ethereum, enkláva potvrdí, že zabalené ERC-20 tokeny byly nejdřív spáleny, a tím dá znamení k převodu ekvivalentní částky na Ethereum. Po potvrzení transakce je nakonec token buď uzamčen a vyražen, nebo spálen a uvolněn.

Polygon Bridge

Most Polygon Bridge bez nutnosti důvěry byl poprvé navržen týmem sítě Polygon na začátku roku 2020 s cílem zvýšit interoperabilitu mezi sítěmi Polygon a Ethereum. Tento most byl zprovozněn ještě v tomto roce.

V současné době umožňuje uživatelům převádět tokeny a nezaměnitelné tokeny (NFT) mezi Ethereem a Polygonem. Uživatelé teď mohou využít popularity Etherea a nižších poplatků a rychlejších transakcí Polygonu.

Polygon má dva mosty, prostřednictvím kterých mohou uživatelé převádět aktiva: most Proof-of-Stake (PoS) a most Plasma. První z nich zabezpečuje svou síť pomocí algoritmu konsenzu PoS. Zatímco vklady se na mostě PoS dokončují téměř okamžitě, výběry mohou někdy trvat delší dobu. Tento most podporuje převod etherů a dalších běžných ERC tokenů.

Most Plasma využívá škálovací řešení Plasma sítě Ethereum a nabízí vyšší zabezpečení. Uživatelé mohou prostřednictvím tohoto mostu převádět MATIC, nativní token sítě Polygon, a některé tokeny z Etherea (ETH, ERC-20 a ERC-721). 

Přemosťování tokenů prostřednictvím Polygonu se řídí typickou přemosťovací logikou. Tokeny, které opustí síť Ethereum, jsou uzamčeny, a stejný počet tokenů je automaticky vyražen na Polygonu v poměru jedna ku jedné. Při přemosťování tokenů na Ethereu se zase navázané tokeny na Polygonu spálí a tokeny na Ethereu se odemknou.

Závěrem

Přestože kryptoměnové mosty zlepšují interoperabilitu kryptoměnového ekosystému, měli byste vždy prozkoumat, jaký most je pro vás nejvhodnější.

Nezapomínejte, že přemostění nemění množství převáděné kryptoměny v oběhu. Mosty jednoduše vytvářejí zabalené tokeny – na straně odesílající sítě tokeny uzamykají a na straně přijímající sítě tokeny razí.

Pokud se zabalené tokeny odesílají zpět na nativní blockchain, nejdřív dojde k jejich spálení a teprve pak se na druhé straně uvolní původní tokeny.

Související články: