Co je decentralizovaná autonomní organizace (DAO)?
Domů
Články
Co je decentralizovaná autonomní organizace (DAO)?

Co je decentralizovaná autonomní organizace (DAO)?

Pokročilí
Zveřejněno Apr 6, 2020Aktualizováno Jun 10, 2024
9m

Hlavní body

  • Blockchainová technologie umožnila vytvořit nové typy organizačních struktur. Ukázkovým příkladem jsou decentralizované autonomní organizace (DAO).

  • Blockchainy jako distribuované sítě umožňují DAO fungovat autonomně bez potřeby ústředního orgánu. 

  • DAO představují organizační model zaměřený na komunitní rozvoj a správu.

Úvod

Nástup blockchainové technologie umožnil vznik nových typů organizačních struktur. Ukázkovými příklady inovativních organizací, které mohou fungovat autonomně a bez ústředního orgánu, jsou decentralizované autonomní organizace (DAO). 

První DAO byla spuštěna v roce 2016 s vizí, že jako správní orgán budou společně jednat všichni její členové. DAO mohou sloužit k různým účelům – od sdružování prostředků členů pro rizikové investice až po ověřování integrity offchainových dat.

Co je DAO?

DAO je zkratka pro decentralizovanou autonomní organizaci. Je to koncept vycházející z blockchainové technologie, který umožňuje vytvářet organizace řízené kódem – místo ústředních orgánů nebo jednotlivců.

DAO je jinými slovy subjekt řízený komunitou, který je spravován počítačovým kódem. DAO může vzhledem k tomu, že pravidla určující chování organizace jsou zabudována v jejím návrhu, fungovat autonomně bez potřeby ústředního vedení.

Na rozdíl od tradičních organizací neumožňují DAO jedné osobě nebo skupině jednostranně vynucovat rozhodnutí. Místo toho může každý člen komunity navrhovat nápady a hlasovat o nich. Díky tomu rozhodnutí činí celá skupina, ne jen pár vlivných lidí.

Příznivci kryptoměn mají rádi DAO, protože díky nim je týmová práce spravedlivější. Místo několika šéfů, kteří rozhodují o všem, se k tomu, jak bude co fungovat, může vyjádřit každý. To je oproti běžným společnostem, kde mají obvykle veškerou moc vrcholoví manažeři a velcí akcionáři, obrovská změna.

Jak decentralizované autonomní organizace fungují? 

DAO mají pravidla a pokyny pro fungování organizace naprogramované, obvykle pomocí chytrých kontraktů na blockchainu. Tyto chytré kontrakty provádí akce automaticky podle předem definovaných podmínek a zajišťují, že organizace funguje podle dohodnutých pravidel bez nutnosti lidského zásahu.

Členové DAO se obvykle podílí na rozhodování tím, že vlastní tokeny nebo podíly v organizaci. Tyto tokeny představují hlasovací právo, přičemž vliv každého člena v rozhodovacím procesu je úměrný počtu tokenů, které drží. 

Když je potřeba o něčem rozhodnout, například o schválení návrhu nebo přidělení finančních prostředků, členové mohou o těchto záležitostech hlasovat pomocí svých tokenů. Tento demokratický proces zajišťuje, že rozhodnutí odpovídají kolektivní vůli komunity.

DAO mívají často pokladny nebo pooly s prostředky, které členové kolektivně spravují. Tyto prostředky je možné používat k financování projektů, investicím do nových projektů nebo podpoře komunitních iniciativ. 

Návrhy, jak tyto prostředky využít, předkládají členové a komunita o nich hlasuje. Jakmile se návrh schválí, chytré kontrakty automaticky provedou nezbytné kroky, jako je převod prostředků nebo ražba nových tokenů.

Klíčovými principy DAO jsou transparentnost a odpovědnost. Všechny transakce a rozhodnutí se zaznamenávají na blockchain, takže jsou veřejně přístupné a ověřitelné kýmkoli. Tato transparentnost zajišťuje, že členové mohou důvěřovat integritě organizace a činit se vzájemně odpovědnými za svá rozhodnutí. 

A protože DAO fungují na decentralizované síti, jsou odolné vůči cenzuře a manipulaci, což jejich důvěru a spolehlivost ještě zvyšuje. DAO v některých ohledech funguje podobně jako korporace nebo národní stát, ale decentralizovanějším způsobem.

DAO a problém zmocnitele a zmocněnce

DAO řeší problém, který se v ekonomii nazývá dilema mezi zmocnitelem a zmocněncem (problém principal-agent). Dochází k němu, když má osoba nebo subjekt („zmocněnec“) možnost rozhodovat a jednat jménem jiné osoby nebo subjektu („zmocnitele“). Pokud je zmocněnec motivován jednat ve vlastním zájmu, může přehlížet zájmy zmocnitele.

Tento problém ale ještě zhoršuje skutečnost, že mezi zmocnitelem a zmocněncem může existovat informační asymetrie. Zmocnitel se nemusí nikdy dozvědět, že je využíván/zneužíván, a nemá možnost zajistit, že zmocněnec jedná v jeho nejlepším zájmu.

Běžnými příklady tohoto problému jsou volení úředníci zastupující občany, makléři zastupující investory nebo manažeři zastupující akcionáře.

Díky vyšší míře transparentnosti, kterou přináší blockchainová technologie, mohou dobře navržené DAO tento problém částečně eliminovat. Zejména pokud se DAO podaří předejít informační asymetrii a sladit v komunitě pobídky. Vzhledem k tomu, že se všechny transakce zaznamenávají na blockchainu, fungování DAO je zcela transparentní a odolnější vůči podvodům.

Výhody DAO

Decentralizace

V tradiční organizaci provádí nejdůležitější rozhodnutí ústřední orgán. Rozhodnutí ovlivňující DAO přijímá společně celá komunita.

Transparentní

Transparentnost vyžaduje odpovědnost každého člena DAO. K hlasováním v rámci DAO se používá blockchain a hlasování jsou veřejně viditelná. Kdokoli si může vyhledat záznamy o transakcích. To motivuje členy komunity k jednání v dobré víře a odrazuje je od jednání proti komunitě.

Pospolitost 

DAO může k práci na společném cíli sdružovat lidi z celého světa. Každý člen má příležitost přispět k projektu. Na rozdíl od tradičních podnikových struktur může své nápady vyjádřit každý a prostřednictvím mechanismů decentralizovaného řízení navrhnout směry organizační činnosti.

Příklady DAO

  • MakerDAO: MakerDAO je projekt DeFi se stablecoinem DAI jištěným kryptoměnou, který je navázaný na americký dolar.

  • Aave: Aave je peněžní trh postavený na Ethereu, který uživatelé mohou používat k půjčkám a výpůjčkám široké škály digitálních aktiv – od stablecoinů až po altcoiny. Protokol Aave spravují držitelé AAVE.

  • Uniswap: Uniswap je protokol decentralizované burzy (DEX), který funguje jako DAO a umožňuje uživatelům směňovat různé kryptoměny bez potřeby zprostředkovatelů.

  • Yearn.Finance: Yearn.Finance (YFI) je platforma DeFi, která automatizuje strategie farmaření s výnosy a další příležitosti DeFi. Funguje jako DAO, kde členové komunity řídí aktualizace protokolu a rozhodnutí.

Je Bitcoin DAO?

Někteří považují síť Bitcoin za jeden z prvních příkladů DAO. Funguje decentralizovaně a koordinuje ji protokol konsenzu bez hierarchie mezi účastníky.

Protokol Bitcoinu definuje pravidla systému a bitcoiny (BTC) jako měna motivují uživatele k zabezpečení sítě. Díky tomu se jednotliví účastníci podílí na provozu Bitcoinu jako decentralizované autonomní sítě. Společným cílem v případě Bitcoinu je ukládání a převod hodnoty bez ústředního subjektu, který by systém koordinoval. 

Musíme ale poznamenat, že decentralizované autonomní organizace nemají jedinou definici. V dnešní době se tento termín běžně používá k popisu organizací, které fungují na existujícím blockchainu a prostřednictvím chytrých kontraktů jsou řízeny vlastní komunitou. Tato definice je od Bitcoinu odlišuje.

K čemu dalšímu se DAO mohou využít?

Komplexnější DAO mohou mít různé možnosti využití, například decentralizované fondy rizikového kapitálu nebo platformy sociálních sítí. DAO mohou také koordinovat provoz zařízení připojených k internetu věcí (IoT).

Objevila se i podmnožina DAO s názvem decentralizované autonomní korporace (DAC). DAC může poskytovat podobné služby jako tradiční společnost, například sdílené jízdy. Rozdíl spočívá v tom, že funguje bez korporátní řídicí struktury tradičních firem.

Například auto, které samo sebe vlastní a poskytuje spolujízdy jako součást DAC, by mohlo fungovat autonomně a obstarávat transakce s lidmi a jinými chytrými zařízeními. Prostřednictvím blockchainových oráklů by dokonce mohlo samo spouštět chytré kontrakty a provádět určité úkoly.

Ethereum a „The DAO“

Jedním z prvních příkladů DAO byl projekt s příhodným názvem „The DAO“. Tvořily ho složité chytré kontrakty na Ethereu, které měly fungovat jako autonomní fond rizikového kapitálu.

V květnu 2016 byly v rámci prvotní nabídky kryptoměn (ICO) prodány tokeny The DAO, které v tomto decentralizovaném fondu poskytovaly vlastnický podíl a hlasovací práva. Krátce po spuštění The DAO z něj ale byla při jednom z největších hackerských útoků v historii kryptoměn odčerpána přibližně třetina prostředků.

Výsledkem bylo, že se Ethereum rozdělilo hard forkem na dva blockchainy. Jeden z nich podvodné transakce zvrátil, jako by k hackerskému útoku nikdy nedošlo. Tím je dnešní Ethereum. Druhý blockchain, který zůstal věrný principu „kód je zákon“, ponechal podvodné transakce nedotčené. Tento blockchain se dnes nazývá Ethereum Classic

Omezení DAO

Právní stránka

Regulační prostředí kolem DAO je pořád velmi nejisté, protože většina jurisdikcí ještě k tomuto novému typu subjektu nedefinovala svůj přístup. Nadále nejistý právní status by mohl být pro přijetí DAO významnou překážkou.

Koordinované útoky

Žádoucí vlastnosti DAO (decentralizace, neměnnost, nepotřebnost důvěry) s sebou nesou také nevýhody týkající se výkonnosti a bezpečnosti. Příklad The DAO ukázal, že tato nová organizační forma může při nesprávném navržení představovat významná rizika.

Body centralizace

Dá se polemizovat, že decentralizace není stav, ale spíš rozsah, ve kterém je každá úroveň vhodná pro jiný typ využití. V některých případech nemusí být úplná autonomie nebo decentralizace vůbec možná nebo nemusí dávat smysl.

DAO mohou umožnit spolupráci širšímu okruhu účastníků než kdykoli předtím, ale v závislosti na tom, jak je DAO navržena, mohou pravidla správy stanovená v protokolu vyústit v centralizaci.

Závěrem 

DAO celkově představují nový přístup ke správě organizace, který využívá blockchainovou technologii k vytváření inkluzivních, demokratických a transparentních komunit. 

DAO umožňují organizacím vymanit se ze závislosti na tradičních hierarchiích a strukturách. Místo ústředního subjektu, který by koordinoval jednání účastníků, jsou pravidla řízení automatizovaná a směřují členy k co nejvýhodnějšímu výsledku pro síť.

Klíčem k návrhu dobrých DAO je používání efektivního souboru pravidel konsenzu, která řeší složité problémy s koordinací účastníků. Skutečná výzva, které zavádění DAO čelí, nemusí být o nic víc sociální než technologická.

Související články:

Vyloučení odpovědnosti: tento obsah je vám předkládán ve stavu, v jakém je, pouze pro obecné informační a vzdělávací účely, bez jakéhokoli prohlášení nebo záruky. Neměl by být chápán jako finanční, právní nebo jiné odborné poradenství ani není jeho cílem doporučit nákup jakéhokoli konkrétního produktu nebo služby. Měli byste se poradit s příslušnými odbornými poradci. Upozorňujeme, že pokud je článek příspěvkem od třetí strany, vyjádřené názory patří této třetí straně a nemusí se nutně shodovat s názory Akademie Binance. Další podrobnosti se dozvíte v našem úplném prohlášení o vyloučení odpovědnosti zde. Ceny digitálních aktiv mohou být volatilní. Hodnota vaší investice může klesnout nebo stoupnout a investovaná částka se vám nemusí vrátit. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost vy sami a Akademie Binance nenese odpovědnost za žádné ztráty, které vám mohou vzniknout. Tento materiál by neměl být chápán jako finanční, právní nebo jiné odborné poradenství. Další informace získáte v našich podmínkách použití a upozornění na rizika.