Блокчейнът и изкуственият интелект – обяснение на бъдещето на технологиите
Начало
Статии
Блокчейнът и изкуственият интелект – обяснение на бъдещето на технологиите

Блокчейнът и изкуственият интелект – обяснение на бъдещето на технологиите

Напреднал
Публикувано Feb 14, 2020Актуализирано Feb 1, 2023
5m

Какво е изкуствен интелект (AI)?

Изкуственият интелект е способността на една програма да се учи. Това е също наука и инженерство на интелигентни компютърни програми. Тези алгоритми могат да разбират модели и да решават проблеми, използвайки големи набори от данни и без човешки команди. Те анализират външни входни данни, учат се от тях и използват тези знания за постигане на конкретни цели чрез изпълнение на задачи.

На основно ниво има два основни типа AI – тесен AI и силен AI.

Тесният AI е насочен към специфични или ограничени задачи като разпознаване на лица, филтриране на спам или игра на шах. Силният AI, от друга страна, би могъл да се справи с широк набор от задачи, вместо с една конкретна задача. Потенциално може да има познание на човешко ниво и би могло да изпълни всяка интелектуална задача, която човек би могъл. Тесният AI съществува днес, докато силният AI тепърва предстои да се появи – всъщност много експерти се съмняват дали изобщо е възможно.

Невъзможно е да се предскажат потенциалните ефекти от силния AI, но мнозина вярват, че бъдещето на блокчейна и AI вероятно ще бъде преплетено. Може да се твърди, че те ще бъдат сред най-значимите технологии на следващите десетилетия. 

Поради тази причина е важно да разгледаме по-отблизо как те могат да си взаимодействат в бъдеще.


Синергията на AI и блокчейна

Подобрения на AI за блокчейна

Копаенето изисква много изчислителна мощност и енергия. Разпределените регистри жертват ефективността за свойства като неизменност и устойчивост на цензура. AI може да бъде много ефективен при оптимизиране на потреблението на енергия, което може да бъде полезно за подобряване на алгоритмите за копаене. 

Един от основните контрааргументи срещу използването на блокчейн системи е изключително високото енергийно изискване. Желаните криптоикономически свойства и характеристики на сигурността въвеждат изчислителни задачи, които иначе не биха били необходими. Намаляването на потреблението на блокчейни с доказателство за работа би било от полза за цялата индустрия и би могло да насърчи масовото приемане на блокчейни.

AI може също да оптимизира нуждите от съхранение на блокчейните. Тъй като историята на трансакциите се съхранява във всички възли, размерът на разпределения регистър може бързо да достигне голяма сума. Ако изискванията за съхранение са високи, бариерата за навлизане също е по-висока, което потенциално намалява децентрализацията на мрежата. AI може да въведе нови техники за фрагментиране на бази данни, които биха направили размера на блокчейна по-малък и съхраняването на данни в него по-ефективно. 


Децентрализираната икономика на данните

Данните са все по-ценен актив, който не само трябва да се съхранява сигурно, но и да се обменя. Ефективните AI системи са силно зависими от данни, нещо, което блокчейните могат да съхраняват с изключително висока степен на надеждност. 

Блокчейнът по същество е защитена, разпределена база данни, която се споделя от всички участници в мрежата. Данните му се съхраняват в блокове и всеки блок е криптографски свързан с предишния. Това прави невероятно трудно да се модифицира информацията, която се съхранява, без да се наруши мрежовият консенсус по някакъв начин, например чрез 51% атака.

Децентрализираният обмен на данни има за цел да създаде нова икономика на данни, работеща върху блокчейни. Тези обмени биха направили данните и хранилището достъпни за всеки (или нещо) за лесен и сигурен достъп. При свързването с тази икономика на данните алгоритмите на AI биха могли да използват по-голям набор от външни входове и да учат по-бързо. Освен това самите алгоритми също могат да се обменят на тези пазари. Това би ги направило по-достъпни за по-широка публика и би могло да ускори тяхното развитие.

Децентрализираният обмен на данни има потенциала да революционизира пространството за съхранение на данни. По същество всеки би имал възможност да отдава под наем своето локално хранилище срещу заплащане (плаща се в токени). На свой ред съществуващите доставчици на услуги за съхранение на данни ще трябва да подобрят своите услуги, за да останат конкурентоспособни.

Някои от тези пазари на данни вече работят, въпреки че са в ранен етап на зрялост. Чрез стимулиране на доставчиците на данни и съхранение да поддържат висок интегритет на данните, AI системите също ще имат полза. 


Децентрализирани суперкомпютри

Обучението на AI не изисква само качествени данни, от които алгоритмите могат да се учат, но и много изчислителна мощност. AI алгоритмите често използват тип изчислителна система, известна като изкуствена невронна мрежа (ANN). ANN се научават да изпълняват задачи, като разглеждат много примери. Тези ANN често изискват сериозна изчислителна мощност за обработка на милиони параметри за изпълнение на определена задача. 

Ако данните могат да се споделят в блокчейн мрежа, защо изчислителната мощност да не може? В някои реализации на блокчейн потребителите могат ефективно да заемат изчислителната мощност на своите машини в peer-to-peer (P2P) пазар за тези, които искат да изпълняват сложни изчисления. Потребителите са стимулирани да предоставят изчислителна мощност, като получават токени в замяна.

AI системите могат да бъдат обучени на тези изчислителни платформи много по-ефективно и с намалени разходи. Докато ранните случаи на употреба се занимават предимно с рендиране на 3D компютърна графика, фокусът може бавно да се измести към AI.

С развитието на тези децентрализирани приложения (DApp-ове) компаниите, които предоставят изчислителна мощност, могат да станат свидетели на приток на конкуренция. Позволявайки на потребителите да печелят приходи чрез отдаване под наем на неактивната си компютърна мощност, големи количества от нея ще се използват по-ефективно. На теория, когато не се използва, всеки един CPU или GPU в света може да работи като възел в децентрализиран суперкомпютър.


По-добра проверимост на решенията на AI

Решенията, взети от AI системи, могат да бъдат трудни за разбиране от хората. Тези алгоритми могат да работят с такова изобилие от данни, че би било практически невъзможно за всеки човек да одитира и възпроизведе техния процес на вземане на решения. 

Ако решенията се записват въз основа на всяка точка от данни, има ясна одитна пътека, която хората да проверяват, което може да повиши доверието в решенията, взети от AI алгоритми. 


Заключителни мисли

Ако тези две технологии могат да оправдаят своя потенциал, те несъмнено ще създадат трайно въздействие. Докато много компании ги използват отделно, има някои интересни случаи на употреба, при които те могат да бъдат комбинирани. 

Тъй като и двете технологии се развиват, повече иновации могат да бъдат разкрити чрез използването на блокчейн технология и AI едновременно. Потенциалните резултати са трудни за оценка, но е съвсем сигурно, че ще доведат до подобрения в много аспекти на нашата икономика.

Споделяне на публикации
Регистриране на акаунт
Приложете знанията си на практика, като отворите акаунт в Binance днес.