Ръководство за опции на Binance за iOS и Android
Съдържание
Въведение
Какви са опционните договори?
Какво представляват американските опции?
За какво се използват договорите за опции?
Неща, които трябва да знаете, преди да търгувате с Binance Опции
Как да търгувате с опции в мобилното приложение Binance
Заключителни мисли
Ръководство за опции на Binance за iOS и Android
Начало
Статии
Ръководство за опции на Binance за iOS и Android

Ръководство за опции на Binance за iOS и Android

Начинаещ
Публикувано Apr 29, 2020Актуализирано Aug 19, 2022
6m

Съдържание


Въведение

Binance се стреми да ви предложи най-широката гама от продукти, които можете да използвате, за да участвате в крипто революцията. Можете да изберете да търгувате на спот борсатамаржин или Binance DEX. Ако търсите по-пасивни начини за увеличаване на вашите авоари, можете също да заемате активите си чрез Binance Спестявания, да заложите криптовалута и много други.
Що се отнася до дериватите, можете да търгувате в Binance Фючърси. Но сега можете да търгувате и с опции! Тази статия ще ви преведе през това как можете да търгувате опции в нашето мобилно приложение, достъпно както за iOS, така и за Android устройства.
Ще разгледаме накратко какви са опционните договори и как работят. Но ако искате първо да се впуснете в тях по-задълбочено, проверете Какво представляват опционните договори?.


Какви са опционните договори?

Опционните договори са вид продукт на деривати, който ви дава право, но не и задължение, да купувате или продавате актив в бъдеще на определена цена.

Когато купувате опционен договор, вие спекулирате с цената, която върви в определена посока. Има два вида опционни договори: кол опции и пут опции. В случай на кол опция, очакванията ви са цената да се повиши. Докато при пут опция, очаквате цената да се понижи.

С други думи, кол опция ви дава право, но не и задължение, да закупите базовия актив на определена цена. Пут опция ви дава право, но не и задължение, да продавате базовия актив на определена цена.


Какво представляват американските опции?

Binance ви позволява да търгувате така наречените американски опции. Това означава, че можете да използвате опцията си по всяко време преди датата на изтичане.

Друг популярен вид опционни договори се наричат европейски опции. Те могат да бъдат упражнени само в същия ден на изтичане или в кратък срок от датата на изтичане.


За какво се използват договорите за опции?

Опциите могат да се използват за спекулации, но по-често те се използват за хеджиране, стратегия за управление на риска. Когато трейдърите или инвеститорите хеджират, те се опитват да защитят инвестицията си от събития, които биха могли да окажат отрицателно въздействие върху нея.
На пазарите на криптовалути опциите могат да бъдат полезни за копачите да хеджират криптовалутните си притежания. Как работи това? Е, те могат, примерно, да купят пут опции. По този начин, ако стойността на техните авоари спадне, те все още ще печелят от своите пут опции и ще смекчат част от загубите си.

Сега се запознахте накратко с това, какво представляват опционните договори. Използването им обаче може да бъде много сложно. Не забравяйте да се запознаете с последствията от вашите действия, преди да започнете да ги търгувате. Може да си струва да започнете с по-малки количества, за да опипате почвата.


Неща, които трябва да знаете, преди да търгувате с Binance Опции

Важно нещо, което трябва да отбележите, преди да започнете, е, че вашата търговия с опции е свързана с акаунта ви в Binance Фючърси. Това означава, че каквото правите с опционни договори, може да повлияе на отворените ви фючърсни позиции. Бъдете особено внимателни при търговия с опции, за да избегнете непредвидени последици за вашите фючърсни позиции.

Моля, обърнете внимание, че на Binance Опции няма книга на поръчки. Ако закупите опция, тя ще остане валидна, докато или не я упражните по всяко време преди датата на изтичане, или когато опцията изтече.

Нека да минем през някои от най-фундаменталните концепции, които трябва да разберете, преди да търгувате:

  • Премия - това е, което ще платите, за да закупите опционния договор. Тя се приспада от салдото ви по портфейла на Binance Фючърси.
  • Дата на изтичане - продължителността от време до изтичане на опцията. Можете да избирате между 10-минутни, 30-минутни, 1-часови, 8-часови и 1-дневни опции. Така че, ако закупите 30-минутна опция, ще имате 30-минутен прозорец, за да я упражните. Ако изтече, ще загубите само премията, която сте платили.
  • Страйк цена - цената, на която сте закупили опцията.
  • Цена на затваряне - цената, на която сте упражнили опцията. Това е известно още като цена на сетълмент.


Как да търгувате с опции в мобилното приложение Binance

1. Свалете приложението Binance

Ако все още не сте, свалете мобилното приложение Binance от тази страница. Търговията с опции е достъпна както за iOS, така и за Android.
Влезте във вашия Binance акаунт в приложението. Ако нямате акаунт, регистрирайте се и създайте такъв за минути.

2. Активирайте вашия фючърсен акаунт

Профилът ви в Binance Опции е свързан с вашия акаунт в Binance Фючърси. Така че, ако нямате акаунт във Фючърси, активирайте го и сте готови да търгувате с опции!

3. Започнете да търгувате с договори за опции

Придвижете се до раздела Търговия и щракнете върху Опции в горната част.Уверете се, че имате средства във вашия фючърсен портфейл. Ако нямате, щракнете върху иконата със стрелка в горния десен ъгъл, за да прехвърлите средства от вашия борсов портфейл към вашия фючърсен портфейл.

Можете да избирате между опции с 10-минутен, 30-минутен, 1-часов, 8-часов и 1-дневен срок на изтичане. Изберете тази, която искате да купите. В този пример ще купим 1-часова кол опция, следователно очакваме цената да се повиши в рамките на следващия час.

След това в полето Количество посочете размера на договора. Имайте предвид, че го определяте в базовия актив на договора, който в този случай е BTC. Обаче ще платите премията в USDT. 

Когато сте готови, щракнете върху Купуване на кол.Ще видите прозорец за потвърждение. Ако всичко изглежда добре, щракнете върху Потвърждаване.

И така, какво се случва тук? Купуваме 1-часова кол опция за BTCUSDT с количество 0,1 BTC на цена 7069,75. Премията от 2,18 USDT ще бъде приспаднат от нашия Фючърсен портфейл. Ако цената на биткойна се покачи до 7091,58, ще постигнем уравновесяване.

4. Наблюдавайте и затваряйте позициите си

Можете да наблюдавате отворените си позиции в раздела Позиции. Сред това, което обяснихме по-рано, можете да проверите колко време ви е останало до изтичане на опцията и текуща оценка на нереализираната PnL (печалба и загуба).Ако искате да затворите позицията (да упражните опцията), щракнете върху Уреждане от дясната страна на раздела Позиции. Опцията ще бъде упражнена, след като щракнете върху Потвърждаване.

Можете да проверите предишните си сделки с опции в раздела История.Заключителни мисли

Опционните договори са деривати, които дават възможност на трейдърите да купуват или продават актив в бъдеще, независимо от пазарната цена. Но за разлика от фючърсните договори, трейдърите имат избор да не изпълняват договорите.
Въпреки че могат да се използват за спекулативна търговия, договорите на Binance Опции могат да бъдат особено полезни при стратегии за управление на риска, като например хеджиране. И все пак, опционните договори може да са объркващи за неопитни трейдъри, така че е важно да разберете техния механизъм, преди да поемете финансови рискове.